Seznam vybraných dokumentů k popisu NČLP pro CD

 

teorie o NČLP:

NČLP - NČLP - úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - NČLP a vztah k jiným číselníkům

 

NČLP - typy položek  z hlediska vzniku, popis

typy položek NČLP z hlediska dialogu

typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot

 

Vazby mezi položkami NČLP - obecně

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb

 

vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"

 

nálezy:

Nálezy laboratorní v DS