Nová položka NČLP

Komponenta

Klíč komponenty (max 8 zn)

 

 

Název do sestav (max 55 zn)

 

Plný název, popis

 

Název do sestav anglicky

 

Synonyma (max 4x)

 

Třídy dle NČLP

 

 

 

 

Systém (systémy)

 

 

 

Procedura (procedury)

 

 

 

 

Druh veličiny

 

 

Jednotka (dle druhu vel.)

 

Formát referenčních mezí

 

 

 

 

Formát hodnoty

 

Mez dolní

 

Mez horní

 

Minimum

 

Maximum

 

Preanalytická fáze

Odebíraný materiál

 

Odběr do

(kód odb. nádobky)

 

Pokyny k odběru vzorku

 

Max. čas od získání do zpracování

 

Při doporučené teplotě

 

Pokyny k úpravě vzorku

 

Stabilita vzorku

+ 18 - 26°C

 

+ 4 - 8°C

 

- 20°C

 

- 70°C

 

Abstrakt ke komponentě

 

 

MTV 1 - 4

 

 

 

 

Škály (dle pohlaví a věku):