Nová položka NČLP

Komponenta

Klíč komponenty

(max 8 znaků)

Název do sestav

(max 55 znaků)

Plný název, popis

Název do sestav anglicky

Synonyma (max 4x)

Třídy dle NČLP

Systém (systémy)

Procedura (procedury)

Druh veličiny

 

Jednotka (dle druhu vel.)

Formát referenčních mezí

 

 

 

Formát hodnoty

Mez dolní

(nejnižší vůbec možná v praxi)

 

Mez horní

(nejvyšší možná v praxi)

Min

(nejnižší v praxi)

 

Max

(nejvyšší v praxi)

Preanalytická fáze

Odebíraný materiál

Odběr do

(kódem odb. nádobky !)

Pokyny k odběru vzorku

Max. čas od získání do zpracování

Při doporučené teplotě

Pokyny k úpravě vzorku

Stabilita vzorku

+ 18 - 26°C

+ 4 - 8°C

- 20°C

- 70°C

Abstrakt ke komponentě

nebo

relevantní odborný text

 

MTV 1 - 4

 

Škály (dle pohlaví a věku):