cr_znak

Národní číselník laboratorních položek je součástí DASTA MZ ČR

 

 

 

 

 

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.63.01

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

 

 

Kompletní seznam všech položek NČLP:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů - základní pracovní seznam (bez IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů (jen IgE)

NČLP - seznam položek podle systémů

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

 

Upozornění:

Pro praktické seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP nebo systém SLP, v němž lze pracovat se všemi položkami NČLP a všemi údaji k jednotlivým záznamům. Výše uváděné seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace.

Program ČLP je součástí DASTA, lze jej bezplatně instalovat z webových stránek „DASTACR“.

  

 

Důležité informace k NČLP:

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DS:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP nebo v systému SLP.

 

 

Tabulkové přehledy položek a informace k jednotlivým gescím:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

 

NČLP a hematologická vyšetření

 

NČLP a stanovení specifických protilátek

 

NČLP a mikrobiologická vyšetření

Informace k mikrobiologickým blokům

Interpretační texty k mikrobiologickým vyš.

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

Nelaboratorní vyšetření

 

Další související dokumenty a informace:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Upozornění na nejčastější kolize

 

NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

Nálezy laboratorní

 

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sledování v časovém intervalu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

  

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví:

 

Od 1. 7.2016 je NČLP k dispozici také samostatně na http://www.dastacr.cz/ včetně dalších informací.

 

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 1. 10. 2018