Upgrade 2.65.01 - přidány nové položky s klíči od 18371 do 18396:

 

18371      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18372      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18373      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18374      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18375      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18376      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18377      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18378      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18379      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

18380      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

18381      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18382      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofotometrie)

18383      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] *)

18384      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] imunoturbidimetrie)

18385      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18386      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18387      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18388      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18389      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18390      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18391      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18392      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18393      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] *)

18394      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

18395      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18396      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

 

 

Další úpravy a informace:

 

Součástí tohoto upgrade byla první fáze revize položek z gesce I, S, M, týkající se především zatřídění položek (třídy komponent a položek), příslušných gescí (přeřazení některých položek nevhodně zařazených) a drobných úprav názvů a synonym. Úpravy se nedotknou práce s NČLP, projeví se především ve zkvalitnění jeho hypertextové formy na webech, kde je NČLP zobrazován. Tyto úpravy byly nutné pro další fázi revize položek.

 

Současně byly realizovány úpravy v datových blocích pro sdělování numerických hodnot výsledků vyšetření a jejich interpretace, týká se zejména sdělování hodnot tzv. „technických veličin“ v imunologii a sérologii. Podrobněji v dokumentu Zobrazování numerických výsledků.

 

Oprava názvu 2 položek NČLP - z názvu vypuštěno omylem vložené označení „(IP)“:

Anti-Campylobacter jejuni IgA (IP)

Anti-parainfluenza 2 IgA (IP)

 

U položek „index pozitivity“ (v názvu mají na konci řetězce „(IP)“) sjednocen druh veličiny na RSUBSTR (u některých bylo nevhodné SUBSTRTO) - jednotka se nemění, zůstává „1“, jedná se o drobnou změnu.

 

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Bylo sjednoceno opravou u několika položek omylem zadaných s kIU/l. Jedná se o opravu drobnou, definice v NČLP se tím nemění. Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

 

Byla požadovaná nová položka KEB (koeficient energetické bilance), z rozhodnutí gestora není doplněna, neboť se jedná pouze o přefaktorovaný poměr Csf_laktát/Csf_glukóza, který již v NČLP je (klíč 17774).

 

V NČLP se litr uvádí jako „l“, tj. s malým písmenem. Norma povoluje velké i malé L i l, upřednostňuje „l“.