Seznam nových položek NČLP

 

20877      Agens (Otisk perianálních řas; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20878      Agens (Stěr z oka; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20879      Agens (Hnis na tamponu; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20880      Agens (Stěr z rány; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

18321      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] *)

18322      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] fotoopt. (laser))

18323      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

18324      Bazofily (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18325      Bazofily (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

18341      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18342      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18343      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18344      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18345      DNA Mycoplasma genitalium (U; přítomnost [-] *)

18346      DNA Mycoplasma genitalium (U; přítomnost [-] PCR)

18347      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18348      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18349      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18350      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18351      DNA Mycoplasma hominis (U; přítomnost [-] *)

18352      DNA Mycoplasma hominis (U; přítomnost [-] PCR)

18353      DNA Neisseria gonorrhoeae (U; přítomnost [-] *)

18354      DNA Neisseria gonorrhoeae (U; přítomnost [-] PCR)

18355      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18356      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18357      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18358      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18359      DNA Ureaplasma parvum (U; přítomnost [-] *)

18360      DNA Ureaplasma parvum (U; přítomnost [-] PCR)

18361      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18362      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18363      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18364      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18365      DNA Ureaplasma urealyticum (U; přítomnost [-] *)

18366      DNA Ureaplasma urealyticum (U; přítomnost [-] PCR)

18326      Eozinofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

18337      Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] *)

18338      Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] PCR)

18327      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] *)

18328      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] fotoopt. (laser))

18329      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

18330      Lymfocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18331      Lymfocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

18332      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] *)

18333      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] fotoopt. (laser))

18334      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

18335      Monocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18336      Monocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

18367      Osmolální okno (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18368      Osmolální okno (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18369      Osmolální okno neetanolové (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18370      Osmolální okno neetanolové (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18339      RNA viru influenzy B (Výtěr z nosohltanu; přítomnost [-] *)

18340      RNA viru influenzy B (Výtěr z nosohltanu; přítomnost [-] PCR)

 

 

 

 

Systém:                                 Otisk perianálních řas

Komponenta:                           Agens

Druh veličiny:                          Vyšetření mikroorganismů

Jednotka:                               -

Procedura:                             Datový přenos

Klíč:                                     20877

Gesce:                                  informatika

Vznik:                                   Blok připojovaný k nálezu (např. texty)

Typ položky:                           K

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       strukturov. text pro "mikr. vyš"

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Mikrobiologická vyštření

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Stěr z oka

Komponenta:                           Agens

Druh veličiny:                          Vyšetření mikroorganismů

Jednotka:                               -

Procedura:                             Datový přenos

Klíč:                                     20878

Gesce:                                  informatika

Vznik:                                   Blok připojovaný k nálezu (např. texty)

Typ položky:                           K

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       strukturov. text pro "mikr. vyš"

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Mikrobiologická vyštření

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Hnis na tamponu

Komponenta:                           Agens

Druh veličiny:                          Vyšetření mikroorganismů

Jednotka:                               -

Procedura:                             Datový přenos

Klíč:                                     20879

Gesce:                                  informatika

Vznik:                                   Blok připojovaný k nálezu (např. texty)

Typ položky:                           K

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       strukturov. text pro "mikr. vyš"

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Mikrobiologická vyštření

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Stěr z rány (bez bližší specif.)

Komponenta:                           Agens

Druh veličiny:                          Vyšetření mikroorganismů

Jednotka:                               -

Procedura:                             Datový přenos

Klíč:                                     20880

Gesce:                                  informatika

Vznik:                                   Blok připojovaný k nálezu (např. texty)

Typ položky:                           K

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       strukturov. text pro "mikr. vyš"

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Mikrobiologická vyštření

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Bazofily

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             *

Klíč:                                     18321

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Bazofily mají průměr 10-12 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je nepravidelné, laločnaté s malým množstvím

chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se

zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové krvi. Bazofilní leukocyty obsahují

histaminové látky a heparin. Účinky těchto látek se projevují např. při alergických stavech.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Bazofily

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18322

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Bazofily mají průměr 10-12 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je nepravidelné, laločnaté s malým množstvím

chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se

zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové krvi. Bazofilní leukocyty obsahují

histaminové látky a heparin. Účinky těchto látek se projevují např. při alergických stavech.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Bazofily

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Mikroskop. (světlo)

Klíč:                                     18323

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Bazofily mají průměr 10-12 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je nepravidelné, laločnaté s malým množstvím

chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se

zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové krvi. Bazofilní leukocyty obsahují

histaminové látky a heparin. Účinky těchto látek se projevují např. při alergických stavech.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Bazofily

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             *

Klíč:                                     18324

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Bazofily mají průměr 10-12 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je nepravidelné, laločnaté s malým množstvím

chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se

zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové krvi. Bazofilní leukocyty obsahují

histaminové látky a heparin. Účinky těchto látek se projevují např. při alergických stavech.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Bazofily

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18325

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Bazofily mají průměr 10-12 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je nepravidelné, laločnaté s malým množstvím

chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se

zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové krvi. Bazofilní leukocyty obsahují

histaminové látky a heparin. Účinky těchto látek se projevují např. při alergických stavech.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18341

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18342

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18343

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18344

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18345

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Mycoplasma genitalium

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18346

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18347

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18348

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                               

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18349

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18350

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18351

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Mycoplasma hominis

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18352

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Neisseria gonorrhoeae

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18353

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Neisseria gonorrhoeae

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18354

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18355

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18356

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18357

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18358

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18359

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Ureaplasma parvum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18360

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18361

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z uretry

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18362

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Specifické IGG4

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18363

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z děložního hrdla

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18364

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18365

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 U

Komponenta:                           DNA Ureaplasma urealyticum

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18366

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, UA, KVAL

Třída hlavní:                            Bakterie

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Eozinofily

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Mikroskop. (světlo)

Klíč:                                     18326

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Eozinofily mají průměr 10-16 µm a patří mezi granulocyty. Jádro je členěné na dvě části spojené nitkovitým můstkem

(tvar brýlí). Chromatin jádra je chudší než u neutrofilního segmentu. Cytoplazma je světlá, obsahuje kuličkovitá

pískově zbarvená eozinofilní zrna obsahující bazické proteiny. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v obvodové

krvi. Eozinofilní leukocyty obsahují histaminové látky, které se uvolňují při rozpadu buněk a jsou příčinou

některých kožních a celkových alergických reakcí.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 DNA(Leu,B)

Komponenta:                           Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056

Druh veličiny:                          Seq.var.

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18337

Gesce:                                  pracovní

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           X

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       volný neformalizovaný text

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Nukleové kyseliny a deriváty

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Kvalitativní test umožňuje rozlišit tři možné genotypy SLCO1B1 c.521T>C spojené s normálním

(T/T), zvýšeným (T/C) nebo vysokým (C/C) rizikem vzniku myopatií.

Referenční sekvence: HGVS: NG_011745.1: g.52422T>C; NCBI dbSNP: rs4149056.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 DNA(Leu,B)

Komponenta:                           Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056

Druh veličiny:                          Seq.var.

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18338

Gesce:                                  pracovní

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           X

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       volný neformalizovaný text

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                   

Třída hlavní:                            Nukleové kyseliny a deriváty

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Kvalitativní test umožňuje rozlišit tři možné genotypy SLCO1B1 c.521T>C spojené s normálním

(T/T), zvýšeným (T/C) nebo vysokým (C/C) rizikem vzniku myopatií.

Referenční sekvence: HGVS: NG_011745.1: g.52422T>C; NCBI dbSNP: rs4149056.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Lymfocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             *

Klíč:                                     18327

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně

vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý,

cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních

kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty

buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou

zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Lymfocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18328

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně

vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý,

cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních

kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty

buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou

zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Lymfocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Mikroskop. (světlo)

Klíč:                                     18329

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                             

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně

vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý,

cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních

kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty

buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou

zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Lymfocyty

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             *

Klíč:                                     18330

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 1 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně

vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý,

cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních

kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty

buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou

zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Lymfocyty

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18331

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 1 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně

vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý,

cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních

kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty

buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou

zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Monocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             *

Klíč:                                     18332

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o

průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do

stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.

Monocyty vznikají v kostní dřeni, jsou vyplavovány do krve, kde pobývají asi 3 dny a pak cestují do tkání. Zde se

mění na volné nebo vázané makrofágy a stávají se součástí mononukleárního fagocytárního systému (MFS). Zastoupeny

jsou ve dřeni i v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Monocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18333

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                               

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o

průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do

stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.

Monocyty vznikají v kostní dřeni, jsou vyplavovány do krve, kde pobývají asi 3 dny a pak cestují do tkání. Zde se

mění na volné nebo vázané makrofágy a stávají se součástí mononukleárního fagocytárního systému (MFS). Zastoupeny

jsou ve dřeni i v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Leukocyty (nespecif. tekutina)

Komponenta:                           Monocyty

Druh veličiny:                          Numerický podíl

Jednotka:                               1

Procedura:                             Mikroskop. (světlo)

Klíč:                                     18334

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 3 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1 - 1

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                               

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o

průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do

stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.

Monocyty vznikají v kostní dřeni, jsou vyplavovány do krve, kde pobývají asi 3 dny a pak cestují do tkání. Zde se

mění na volné nebo vázané makrofágy a stávají se součástí mononukleárního fagocytárního systému (MFS). Zastoupeny

jsou ve dřeni i v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Monocyty

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             *

Klíč:                                     18335

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o

průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do

stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.

Monocyty vznikají v kostní dřeni, jsou vyplavovány do krve, kde pobývají asi 3 dny a pak cestují do tkání. Zde se

mění na volné nebo vázané makrofágy a stávají se součástí mononukleárního fagocytárního systému (MFS). Zastoupeny

jsou ve dřeni i v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Nespecifikovaná tekutina

Komponenta:                           Monocyty

Druh veličiny:                          Numerická koncentrace

Jednotka:                               10^6/l

Procedura:                             Fotooptické stanovení (laser)

Klíč:                                     18336

Gesce:                                  hematologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 2 desetinná místa

Mezní hodnoty:                        0 - 0 - 1000 - 100000

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Krevní buňky a vztažené pojmy

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o

průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do

stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.

Monocyty vznikají v kostní dřeni, jsou vyplavovány do krve, kde pobývají asi 3 dny a pak cestují do tkání. Zde se

mění na volné nebo vázané makrofágy a stávají se součástí mononukleárního fagocytárního systému (MFS). Zastoupeny

jsou ve dřeni i v obvodové krvi.

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 P

Komponenta:                           Osmolální okno (Osmolal gap)

Druh veličiny:                          Molalita

Jednotka:                               mmol/kg

Procedura:                             Vzorec 1

Klíč:                                     18367

Gesce:                                  biochemie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 1 desetinné místo

Mezní hodnoty:                        -100 - 0 - 10 - 100

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Elektrolyty

Pokyny, poznámky, info:

OSMGAP = Osmolalita měřená - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená - (2*P_Na + P_urea + P_glukóza)

Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale vypočítaná

osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 S

Komponenta:                           Osmolální okno (Osmolal gap)

Druh veličiny:                          Molalita

Jednotka:                               mmol/kg

Procedura:                             Vzorec 1

Klíč:                                     18368

Gesce:                                  biochemie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 1 desetinné místo

Mezní hodnoty:                        -100 - 0 - 10 - 100

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Elektrolyty

Pokyny, poznámky, info:

OSMGAP = Osmolalita měřená - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená - (2*S_Na + S_urea + S_glukóza)

Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale vypočítaná

osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 P

Komponenta:                           Osmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)

Druh veličiny:                          Molalita

Jednotka:                               mmol/kg

Procedura:                             Vzorec 1

Klíč:                                     18369

Gesce:                                  biochemie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 1 desetinné místo

Mezní hodnoty:                        -100 - 0 - 10 - 100

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Elektrolyty

Pokyny, poznámky, info:

OSMGAPNE = Osmolalita měřená - (P_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená -

(P_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - (2*P_Na + P_urea + P_glukóza)

Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno neetanolové kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale

vypočítaná osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 S

Komponenta:                           Osmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)

Druh veličiny:                          Molalita

Jednotka:                               mmol/kg

Procedura:                             Vzorec 1

Klíč:                                     18370

Gesce:                                  biochemie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 1 desetinné místo

Mezní hodnoty:                        -100 - 0 - 10 - 100

MTV:                                    X

Třída hlavní:                            Elektrolyty

Pokyny, poznámky, info:

OSMGAPNE = Osmolalita měřená - (S_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená -

(S_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - (2*S_Na + S_urea + S_glukóza)

Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno neetanolové kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale

vypočítaná osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                               

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z nosohltanu

Komponenta:                           RNA viru influenzy B

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             *

Klíč:                                     18339

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Viry

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze

 

 

 

 

 

Systém:                                 Výtěr z nosohltanu

Komponenta:                           RNA viru influenzy B

Druh veličiny:                          Přítomnost

Jednotka:                               -

Procedura:                             PCR

Klíč:                                     18340

Gesce:                                  mikrobiologie

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           F

Formát ref. mezí:                      bez referenčních mezí

Formát hodnoty:                       formalizovaný text dle MTV -plný

Mezní hodnoty:                       

MTV:                                    X, KVAL

Třída hlavní:                            Viry

Pokyny, poznámky, info:

 

 

Podklady pro preanalytickou fázi

 

Materiál:                                B                      

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy                            

 

Pokyny k odběru vzorku:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.

 

Stabilita vzorku:                       18 - 26 °C: 2 d                              

                                          4 - 8 °C: 5 d                              

Poznámka ke stabilitě:

ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.

 

 

 

 

 

Text abstraktu ke komponentě

 

 

Referenční meze