Seznam položek NČLP podle tříd

PHBG Acidobazické parametry, pH a krevní plyny
ALK Alkoholy
AMAC Aminokyseliny
ANOR Anorganické látky
AG Antigeny
AGI Antigeny infekčních onemocnění
ANTR Antropometrické veličiny
AUAB Autoprotilátky
BAC Bakterie
CYCL Cyklické deriváty hemoproteinů
ELE Elektrolyty
ENZ Enzymy
FTN Funkční testy nezátěžové
FT Funkční testy zátěžové (sledování v časovém intervalu)
HEPM Hepatální markery, AG a AB virových onemocnění jater
HOR Hormony, mediátory
FUNG Houby a plísně
IS Informační systémy - obecně
ISNR IS - nelaboratorní obory - RDO
ALDKET Karbonylové sloučeniny
CAL Konkrementy
KORP Korpuskulární (nebuněčné) entity
BCEL Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BGR Krevní skupinové systémy
DRUG Léky
LIP Lipidy
LIPR Lipoproteiny
MN Mikrobilogická vyšetření - pro potřeby IS
NUCL Nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy
ORGA Organické (karboxylové) kyseliny a jejich deriváty
MISC Ostatní nezatříděné komponenty
PARA Paraziti
GAM Pohlavní buňky
CALC Položky vypočítávané
PROT Proteiny
AB Protilátky
ABI Protilátky infekčních onemocnění
ENVA Protilátky proti antigenům zevního prostředí
PURPYR Puriny a pyrimidiny
RECEPT Receptory
SAC Sacharidy, aminosacharidy
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
SCI Sledování v časovém intervalu
SIGE Specifické IgE
SIGG4 Specifické IGG4
STE Steroidy
TREL Stopové prvky, kovy
TCEL Tkáňové buňky
TM Tumormarkery
VIR Viry
VIT Vitaminy
METBIL Výpočty pro metabolické bilance
XENB Xenobiotika (kromě léků)