DASTA a projekty e-Health

- stav v roce 2012, další rozvoj

Využívání DASTA mimo ČR

DASTA včetně NČLP je využívána na Slovensku. Nejedná se ale o oficiální slovenský standard, ale o standard na Slovensko přenesený informačními systémy z ČR. V současné době je takto realizována většina komunikací. Pro SR byly do DS vloženy speciální datové bloky, zejména pro komunikaci s pojišťovnou. V jiných zemích není standard využíván, nebyl ani dosud nabízen. Z řady konzultací se zahraničními informatiky vyplynulo, že obdobně propracovaný systém nemá v rámci EU obdobu. Zejména datové struktury a číselníky pro obousměrnou komunikaci s laboratorním komplementem jsou v DASTA propracovanější a rozsáhlejší než v jiných zahraničních standardech (například v HL7).