DASTA a evropská interoperabilita

Domnělá „nevýhoda“ je především jedna. DASTA je považována za samozřejmé vybavení tuzemských informačních systémů. Existence používaného národního standardu tedy nepřímo komplikuje zahraničním firmám vstup na tuzemský trh.

Objektivně vzato, toto specifikum není v ČR jediné - větším problémem je pro zahraniční produkt zapracování tuzemské zdravotní pojišťovny a dalších specifických agend.

Pokud jde o možnost předávání pacientských dat do a ze zahraničí, nebyl tento požadavek dosud mezi českými tvůrci IS vznesen, tedy ani náležitě diskutován. V principu je řešitelný a mnohé je průběžně připravováno (např. standard existuje v anglické verzi a NČLP obsahuje alternativní anglické názvy i přepočty na jiné jednotky atd.).

Systém DASTA se přitom stále rozvíjí, využívá nejmodernější technologie a informační koncepty a postupně se sbližuje s ostatními mezinárodními standardy, v souladu s potřebami českého zdravotnictví.