DASTA a projekty e-Health

- stav v roce 2012, další rozvoj

DS a HL7

V ČR existuje již řadu let sdružení HL7, přičemž významná část tvůrců DASTA je současně též součástí skupiny HL7, jejímž cílem bylo v minulosti především navázání oficiálních vztahů s HL7. Současným cílem sdružení je monitorování dění kolem HL7. Žádné praktické výstupy činnosti sdružení zde však dosud nejsou a dosud nevznikly ani žádné větší aktivity.