DASTA a projekty e-Health

- stav v roce 2012, další rozvoj

DS a preskripce - zkušenost z praxe

Praktický příklad toho, že eHealth projekty vyžadují koordinaci s rozvojem standardů si lze ukázat např. na projektu "preskripce léků":

Budou-li se např. předpisy léků (tento příklad byl uváděn ještě před zahájením projektu "elektronická preskripce léků") zasílat do centrálního úložiště, které bude nabízet také expertní služby a další agendy, může to být řešeno pomocí DS nebo jinou formou.

V obou případech je nutné si uvědomit, že před vlastním odesláním předpisu může probíhat v rámci jednoho nebo více IS odborný dialog týkající se budoucího finálního tvaru předpisu, tudíž v DS musí být k dispozici všechny potřebné datové prvky - položky i číselníky včetně příslušných popisů.

Podobně bude nakládáno s potvrzením, že lék byl pacientovi vydán - prostřednictvím DS toto musí být v plném rozsahu sdělitelné nejen v bloku "lék vydaný", ale i zakomponované do bloků "medikace trvalá a aktuální" (tyto bloky jsou již dnes aktuální používanou součástí DS).

Z toho plyne, že bez ohledu na způsob komunikace s centrálním úložištěm (DS, portál, jiná forma) je nutné, aby všechny položky a číselníky potřebné pro tyto komunikace byly také součástí DS.

Ze současné praxe také plyne jeden významný fakt. Ukazuje se, že jsou vhodné obě cesty - zadávání dat prostřednictvím portálu a zasílání dat ve formě zpráv ve tvaru DS (dávkově). Toto potvrzuje například ÚZIS.

To, co je uvedeno výše na příkladu "preskripce léků", platí podobně i pro mnohé další jiné projekty e Health, zejména pro "elektronickou zdravotnickou dokumentaci" a pro "registry".

Obecně - vše, co se týká nebo může týkat DS by mělo být v projektech e Health realizováno buď s ohledem na současné datové struktury DS a tedy i současné IS nebo by mělo být vše vhodně v DS upraveno a případně doplněno.
Je zde nutná patřičná koordinace mezi DS a jednotlivými projekty!