Aktuální stav využívání DASTA a číselníků

- stav v roce 2012, další rozvoj

Aktuální stav využívání DASTA a číselníků

Verze DS 3 již není významněji rozšiřovány, pouze se průběžně udržuje.
Pro další rozvoj je určena především verze DS 4, jejíž další rozvoj průběžně probíhá.

Datový standard je dnes zabudován do většiny zdravotnických informačních systémů.
Jako příklad lze uvést některé z tvůrců NIS nebo LIS (abecedně).

Tvůrci NIS:
DATAPLAN, HICOMP, ICZ, LOGIS, MEDICALC, MEDICON, PCS, SMS, SOPHIS, STAPRO, STEINER, VIP a další - podrobněji www.medinfo.cz v části IS - NIS.

Tvůrci LIS:
CNS, CSC, DS SOFT, DYNATECH, HICOMP, ICZ, LIRS, MEDICON, MP PROGRAM, PCS, SMS, STAPRO, STEINER, TIS a další - podrobněji www.medinfo.cz v části IS - LIS.

Dále řada tvůrců IS pro praktické lékaře i specialisty, IS pro RDG, manažerské IS atd.

DS využívá též ÚZIS (data NZIS), IZIP (zdravotní knížky), ZÚ, IHE (hygiena a epidemiologie) atd.

To, že DS a NČLP jsou samozřejmou součástí současných zdravotnických IS, potvrzuje i fakt, že většina výběrových řízení požadavek na komunikaci prostřednictvím DS uvádí jako samozřejmý fakt. Taktéž většina firem nabízejících IS tyto funkce vyjmenovává jako samozřejmou informaci ve svých prospektech a popisech produktů.