DASTA a projekty e-Health

- stav v roce 2012, další rozvoj

Vazby DASTA na projekty e-Health

Tato provázanost je velmi úzká a bezprostředně souvisí s řadou zamýšlených projektů eHealth:

  • elektronická zdravotnická dokumentace (v DS je již dnes řada datových bloků s příslušným doporučením a popisem - viz klinické události)
  • elektronická preskripce (v DS jsou bloky pro léky podávané i pro léky vydané, byly připravovány i bloky pro objednávání léků v lékárně, ale vývoj se ubíral „dvoukolejně“)
  • identifikace pacienta a klinické události (je vyřešeno pro potřeby DS)
  • zdravotní registry a resortní data (DS obsahuje řadu bloků z této oblasti, byla řešena i rozsáhlá problematika registrů a DRG)
  • DS předpokládá vznik registrů zdravotníků a zdrav. zařízení v řadě svých bloků (jejich zabudování je připraveno, nyní je řešeno jen nečíselníkovými textovými údaji)