Označení číselníku (souboru) v DS

TAB_KF

Název číselníku (souboru) v DS

Kód firmy.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Kód firmy.

Využívá se v blocích DS

 dasta  zdroj_is  xx

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku TAB_KF

Poznámka

 

 

Popis:

Tabulka kódu registrovaných firem pro DS.