Úvodní informace k DS3.21.02, k NČLP a k souvisejícím nástrojům pro práci s DS a NČLP

 

Rozvoj DS řady 3 byl rozhodnutím MZ ČR ukončen k 1. 7. 2016.

DS řady 3 je plně nahrazen souběžně rozvíjeným a moderněji i šířeji pojatým DS řady 4.

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) je trvale rozvíjen pro potřebu zakonzervovaného DS3 i rozvíjeného aktuálního DS4.

Protože zakonzervovaný DS3 nebude nadále v rámci upgrade aktualizovaný, je ze struktur DS3 odpojen nadále aktualizovaný NČLP, je k dispozici samostatně.

 

 

Vývoj DS (od počátků do finální do verze 3.21.01) - přehled:

·        oficiální zavedení NČLP a DS 1.10 do praxe - červenec 1997

·        oficiální upgrade NČLP a DS 1.20 do praxe - leden 2001

·        oficiální zavedení NČLP a DS 2.01.01 do praxe - 1. 6. 2002

·        oficiální zavedení DS 3.01.01 a NČLP 2.06.01 do praxe - 01.01. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.01 a NČLP 2.07.01 do praxe - 01.05. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.02 a NČLP 2.08.01 do praxe - 15.07. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.03 a NČLP 2.09.01 do praxe - 15.10. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.03.01 a NČLP 2.10.01 do praxe - 15.01. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.04.01 a NČLP 2.11.01 do praxe - 21.03. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.05.01 a NČLP 2.12.01 do praxe - 20.06. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.06.01 a NČLP 2.13.01 do praxe - 22.09. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.07.01 a NČLP 2.14.01 do praxe - 22.12. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.08.01 a NČLP 2.15.01 do praxe - 22.03. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.09.01 a NČLP 2.16.01 do praxe - 20.06. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.09.02 a NČLP 2.16.01 do praxe - 22.09. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.10.01 a NČLP 2.17.01 do praxe - 15.12. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.11.01 a NČLP 2.20.01 do praxe - 01.12. 2007

·        oficiální upgrade  DS 3.11.02 a NČLP 2.20.01 do praxe - 01.01. 2008

·        oficiální upgrade  DS 3.11.03 a NČLP 2.21.01 do praxe - 01.04. 2008

·        oficiální upgrade  DS 3.11.04 a NČLP 2.22.01 do praxe - 01.10. 2008

·        oficiální upgrade  DS 3.11.05 a NČLP 2.23.01 do praxe - 01.01. 2009

·        oficiální upgrade  DS 3.11.06 a NČLP 2.24.01 do praxe - 01.04. 2009

·        oficiální upgrade  DS 3.11.07 a NČLP 2.25.01 do praxe - 01.07. 2009

·        oficiální upgrade  DS 3.11.08 a NČLP 2.26.01 do praxe - 01.10. 2009

·        oficiální upgrade  DS 3.12.01 a NČLP 2.27.01 do praxe - 01.01. 2010

·        oficiální upgrade  DS 3.13.01 a NČLP 2.28.01 do praxe - 01.04. 2010

·        oficiální upgrade  DS 3.14.01 a NČLP 2.29.01 do praxe - 01.07. 2010

·        oficiální upgrade  DS 3.15.01 a NČLP 2.30.01 do praxe - 01.10. 2010

·        oficiální upgrade  DS 3.15.02 a NČLP 2.31.01 do praxe - 01.01. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.03 a NČLP 2.32.01 do praxe - 01.04. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.04 a NČLP 2.32.02 do praxe - 16.05. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.05 a NČLP 2.33.01 do praxe - 27.06. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.06 a NČLP 2.34.01 do praxe - 10.10. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.07 a NČLP 2.35.01 do praxe - 10.12. 2011

·        oficiální upgrade  DS 3.15.08 a NČLP 2.36.01 do praxe - 21.03. 2012

·        oficiální upgrade  DS 3.16.01 a NČLP 2.37.01 do praxe - 21.06. 2012

·        oficiální upgrade  DS 3.16.02 a NČLP 2.38.01 do praxe - 01.10. 2012

·        oficiální upgrade  DS 3.17.01 a NČLP 2.39.01 do praxe - 01.01. 2013

·        oficiální upgrade  DS 3.17.02 a NČLP 2.40.01 do praxe - 01.04. 2013

·        oficiální upgrade  DS 3.17.03 a NČLP 2.41.01 do praxe - 01.07. 2013

·        oficiální upgrade  DS 3.17.04 a NČLP 2.42.01 do praxe - 01.10. 2013

·        oficiální upgrade  DS 3.17.05 a NČLP 2.43.01 do praxe - 01.01. 2014

·        oficiální upgrade  DS 3.17.06 a NČLP 2.44.01 do praxe - 01.04. 2014

·        oficiální upgrade  DS 3.18.01 a NČLP 2.45.01 do praxe - 01.07. 2014

·        oficiální upgrade  DS 3.18.02 a NČLP 2.46.01 do praxe - 01.10. 2014

·        oficiální upgrade  DS 3.18.03 a NČLP 2.47.01 do praxe - 01.01. 2015

·        oficiální upgrade  DS 3.18.04 a NČLP 2.48.01 do praxe - 01.04. 2015

·        oficiální upgrade  DS 3.19.01 a NČLP 2.49.01 do praxe - 01.07. 2015

·        oficiální upgrade  DS 3.19.02 a NČLP 2.50.01 do praxe - 01.11. 2015

·        oficiální upgrade  DS 3.19.03 a NČLP 2.51.01 do praxe - 01.01. 2016

·        oficiální upgrade  DS 3.20.01 a NČLP 2.52.01 do praxe - 01.04. 2016

·        oficiální finální upgrade DS 3.21.01, ukončení rozvoje DS, řady 3 v gesci MZ ČR- 01. 07. 2016  

·        oficiální upgrade  DS 3.21.02 a NČLP 2.55.01 do praxe - 01.01. 2017

 

 

Poděkování:

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří vložili svůj čas a úsilí do tohoto díla.