Datový standard DS 3.21.02

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2007 byl rozvoj DS3 ukončen, DS3 byl nahrazen DS4.

Od 1. 1. 2007 byly v DS3 prováděny pouze nezbytně nutné aktualizace, nové datové bloky jsou realizovány pouze do DS4.

Od 1. 7. 2016 se DS3 již péčí MZ ČR nerozvíjí, vývoj byl ze strany MZ ČR oficiálně ukončen.

(Číselníky včetně NČLP, které jsou společné s DS4, jsou aktualizované v rámci DS4, ne v rámci DS3!)

(Další nezbytně potřebné úpravy lze realizovat pouze cestou ČSZIVI ČLS.)

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k DS, barevná symbolika v popisech bloků DS

Obecný popis struktury bloků a souborů DS - úvodní informace k popisu datových bloků

Znakové sady pro DS

 

Výčet bloků DS v logickém sledu

Výčet bloků DS v abecedním pořadí

 

Soupis nových a doplněných bloků v DS 3.01.01 oproti verzi DS 2.01.01

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

 

Změny v blocích a číselnících DS3:

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS verze 3.01.01 - aktuální dokument

 

 

Kompletní praktický popis všech bloků DS3 v logické sledu bloků:

Kompletní popis všech bloků DS3 včetně vzájemných vazeb - aktuální základní dokument

 

 

Klíčové bloky DS3 pro rychlý praktický přístup:

dastaisiduipulovr.

 

 

Seznam výkazů a hlášení NZIS:

Seznam výkazů a hlášení NZIS

 

Další související dokumenty:

DS3 - blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP

DS3 - blokové schéma - V, VR, VRN

DS3 - blokové schéma - LO, LOP, LOI, LOD

 

Záhlaví datového souboru DS

Znakové sady pro DS

Název souboru DS a jeho konstrukce

Verze datového standardu

 

Struktura DTD pro DS3 (v hypertextové podobě)

Seznam verzí DS3 a NČLP, DTD

Použití DTD

Princip jazyků XML a XSL

 

Počáteční specifikace práce s DS3 (podklady pro návrh přílohy ke “smlouvě o komunikaci”)

Postup zavádění NČLP a DS3 do praxe

Datové bloky povinné a vhodné pro komunikaci IS -> LIS

Datové bloky povinné a vhodné pro komunikaci LIS -> IS

 

Příklady souborů dat o pacientovi sdělované prostřednictvím DS3

 

Interní a externí číselníky používané v DS:

Interní číselníky pro NČLP a DS - obecný popis

Interní číselníky pro NČLP a DS - seznam a odkazy

Seznam používaných interních číselníků v logickém sledu

Seznam používaných interních číselníků v abecedním pořadí

Seznam používaných externích číselníků

 

Pro tisk dokumentů souvisejících s DS jsou připravené sestavy (viz složka TEXTY):

Seznam bloků DS3 - definice 1 (základní kromě ÚZIS ČR) - tisk (viz CD-ROM)

Seznam bloků DS3 - definice 2 (ÚZIS-ČR) - tisk (viz CD-ROM)

Seznam bloků DS3 - definice 3 (odkazy) - tisk (viz CD-ROM)