*ocz - obsah bloku očkování

Informace o jednom očkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_oc_kod

a

-8

1

typ očkování - kód

[LOCTO] #!, položka klic

pokyny:

1.viz typ_oc_kod - pokyny

2. viz 01

poznámky:

viz 02

4.15.01 - přepracování číselníku "LOCTO"

od 4.16.01 povinné

typ_oc_text

a

-55

1

typ očkování - text

pokyny:

1. text odpovídající kódu “typ_oc_kod” - volí se název N55

2. viz 01

poznámky:

viz 02

od 4.16.01 povinné

davka

e

*

očkovací dávka

pokyny:

1. informace o jedné aplikaci očkovací látky

2. viz davka - pokyny

od 4.16.01

nepovinné

dat_po

e

?

datum příštího plánovaného přeočkování

formát D

pozn

e

-255

?

poznámka, jiné údaje

volný text

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele;

váže se k záznamu o tomto dílčím očkování

nové od 4.18.03

SEMAFOR_DS4oczAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ocz

poznámky k celému bloku:

Struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).

Data lze transformovat do Patient Summary.

 

typ_oc_kod

pokyny:

Uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.

Do typ_oc_kod se vkládá klíč z číselníku LOCTO,

do typ_oc_text se vkládá plný název N55 z číselníku LOCTO (ne název do sestav).

 

 

davka

pokyny:

Dávek v rámci jednoho typu očkování může být více.

Připouští se i pouhé sdělování typu očkování bez bližších informací k dávce (dávkách).

Vzhledem k tomu, že údaj nese informaci o datumu, autorovi, reakci atd., je u aktuálních očkování údaj povinný.

V případě sdělování starších informací o provedených očkováních nemusí být údaj k dispozici, proto je od DS4.16.01 definován jako nepovinný, jeho korektní zasílání (je-li znám) ošetřuje IS odesílatele.

 

 

01 - pokyny společné pro typ_oc_kod, typ_oc_text:

Číselník typů očkování obsahuje kód i text. S ohledem na méně sofistikované IS je nutné vždy uvádět i textové vyjádření.

Volí se název N55.

Viz číselník [LOCTO]

 

 

02 - poznámky společné pro typ_oc_kod, typ_oc_text::

Oba atributy byly v popisu bloku od jeho založení povinné. Ve schématu ale bohužel povinné nebyly (chyba). Proto byla v pracovní verzi 4.16.00 ve shodě se schématem změněna v popisu bloku povinnost obou atributů na nepovinné. Ve verzi 4.16.01 budou oba atributy označeny jako povinné v popisu i ve schématu.