Národní číselník laboratorních položek (včetně fakultativní vazby na LČLP) [NCLPPOL]

 

KLIC                   Klíč položky NČLP (char 5) - pro datový standard i pro program ČLP a systém SLP

                                             - v současné době je klíč definován jako kladné číslo 00001 až 99999

                                             - pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999,

                                               přičemž od 20000 do 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika)

                                             - pro lokální položky (tj. pro místně doplněné provizorní položky) lze využívat 

                                               interval 25000 až 49999 - tyto položky jsou zcela mimo národní gesci!

                                             - klíč “národních” položek je neměnný, váže se vždy ke stejnému objektu

 

                                             Viz též  klíč položky NČLP a  [V_NCLP] .

 

                                            

KODSKP             Národní kód položky NČLP (char 26) - pro systém SLP a tvorbu odkazů na škály

                                             - konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”

                                             - kód nemusí být neměnný, neslouží k trvalému ukládání a k identifikaci

 

KLICSYST         Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8) - vazba na číselník

                                             /z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODSYST          Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita

NSYST                 Název odpovídajícího systému do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICKOMP      Klíč odpovídající komponety KOMP (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                             /z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODKOMP        Kód odpovídající komponety KOMP (char 8) - záměrná duplicita

NKOMP              Název odpovídající komponenty do sestav a nálezů (char 55) - záměrná duplicita

 

KLICDRVL        Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - vazba na čís. (neměnnost není nutná)

                                             /z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODDRVL         Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita

NDRVL               Název odpovídajícího druhu veličiny do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICPROC        Klíč odpovídající procedury PROC (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                             /z číselníku [NCLPPROC]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODPROC         Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita

NPROC Název odpovídající procedury do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICJEDN        Klíč odpovídající jednotky JEDN (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                             /z číselníku [NCLPJEDN]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

NJEDN                Název odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDN (char 20) - záměrná duplicita

 

NAZEV                Plný referenční název položky národní (char 120); automatická konstrukce:

                              Název komponenty (Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)

                              /maximální délky položek: 55+32+24+20+32 - součet v praxi nepřekračuje 120 znaků/

                              /vkládané oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/

 

TYP                      Klíč odpovídajícího typu položky (char 1)

-        v národní části NČLP je vždy jen “N”,

-        pokud LIS doplní své lokální položky, jsou “L” (platí jen v oblasti LIS)

                                             /z číselníku [NCLPAZ]/

GESCE                Klíč odpovídající gesce odborné společnosti nad položkou NČLP (char 1)

                                             /z číselníku [NCLPTNG]/

VZNIK                Klíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účelu (char 1)

                                             /z číselníku [NCLPVZNK]/

TYPDIAL           Klíč odpovídajícího typu položky z hlediska dialogu (char 2)

                                             /z číselníku [NCLPTYPD]/

FORMRM          Klíč odpovídajícího formátu referenčních mezí (char 1)

                                             /z číselníku [NCLPFRM]/

FORMH              Klíč odpovídajícího formátu hodnoty (char 2)

                                             /z číselníku [NCLPFH]/

DSEOBJ              Klíč povolených variant pro elektronické objednávání vyšetření (char 3)

                                             /z číselníku [NCLPVEOV]/

 

MD                       Mez dolní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

MIN                     Minimum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MAX                    Maximum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MH                       Mez horní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

 

MTV1                  Klíč odpovídající MTV 1 (char 8) - matice textových výsledků a jejich obsah

                                             /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV2                  Klíč odpovídající MTV 2 (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV3                  Klíč odpovídající MTV 3 (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV4                  Klíč odpovídající MTV 4 (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPMTV]/

 

SKALA                Odkaz na kód odpovídající “národní” (vzorové) škály (char 26)

               /z číselníku [NCLPSKAL] - v NCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/

SKALAST           Stav zpracování “národní” škály - existence škály (char 1) - jen doplňující informace

                                             /z číselníku [NCLPSVS]/

 

ALGZPR             Klíč odpovídajícího algoritmu zpracování položky (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, připraveno, nyní není naplňováno

 

KATNAL            Kategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programu (char 8)

                                             /slouží pro “grupování” položek v obecném nálezu = třídy dle komponenty/

                                             /z číselníku [NCLPTK]/; kategorie “*” vyznačuje položky nezařaditelné/

                                             /pořadí setřídění kategorií je dáno pořadím v číselníku kategorií/

 

KLICMAT          Klíč odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPMAT]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                            - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

KLICONP           Klíč odpovídající odběrové nádobky a přídavku (char 8)

                                             /z číselníku [NCLPONP]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                            - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

 

PLATI_OD         Platnost položky NČLP od uvedeného data (date) - vyplněno vždy

PLATI_DO         Platnost položky NČLP do uvedeného data (date) - vyplněno jen u neaktuálních

DAT_ZMEN       Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “NČLP” (date)

 

STAV                   Stav položky NČLP (num 1) -        1=rozpracováno,

                                                                                          2=dokončeno,

                                                                                          3=zkontrolováno,

                                                                                          4=schváleno

                                             Poznámka: Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami schválenými

                                                                  V NČLP se jiné položky nemohou vyskytnout.

                                                                  (V programu “ČLP” je možnost vlastní výjimečné tvorby položek.)

 

AKTUAL            Aktuálnost položky NČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální, neplatná

                                             Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami aktuálními!

                                                            (Neaktuální položky slouží např. pro předávání dat z archivu.)

                                                            Pokud je položka neaktuální, je vždy vyplněn

                                                            datum platnosti “plati_do” - jinak je prázdný.

 

 

........................      ...... prostor pro připojované fakultativní a druhotné údaje ......

 

 

PRISTUP            Přístup k položce NČLP z odpovídajícího LČLP (num 1) -  

                                             1= lokální uživatel položku nepoužívá (není součástí odpovídajícího LČLP),

                                             2= lokální uživatel položku nepoužívá, ale připojil k ní informaci - viz “INFO”,

                                             3=v paletě příslušné lab. je položka podobná (“řeší se jako”) - viz “RESJAKO”,

                                             4=položka je v paletě příslušné laboratoře (viz “KLIC” ze souboru LCLPPOL)

                                             upozornění: počáteční hodnota této položky je = 1

 

INFO                    Informační text k položce, která není v paletě příslušné laboratoře (char 75)

                                             poznámka: viz položka PRISTUP (=2); na počátku je položka prázdná

 

RESJAKO          Odkaz na klíč jiné vhodné položky NČLP (char 5) - “řeší se jako”

poznámka: na tuto položku laboratoř odkazuje z položky popisované

                                             poznámka: viz položka PRISTUP (=3); na počátku je položka prázdná

                                             poznámka: toto je využíváno pro realizaci objednávek směrem do laboratoře;

                                                                  položka, na níž je odkazováno, musí mít PRISTUP = 4 !

 

DRUHOTNA      Příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP (char 1) - (většinou tzv. non-IFCC)

 

NEAKTDUV      Důvod zneaktuálnění položky - jen pro položky neaktuální (AKTUAL=3)

 

KATEG                              Kategorie (char 8)

 

PORADI              Doporučené pořadí v nálezu v rámci kategorie (char 6)

 

SKUP1                 Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP2                 Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP3                 Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP4                 Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

ATC                     ATC skupina léku (char 10)

 

AGENS Agens - vyšetřované agens - bakterie, viry, houby (char 32)

 

NAHR_POL       Klíč položky nahrazující neaktuální položku, pokud ho lze uvést (char 5)