Číselník komponent [NCLPKOMP]

 

KLIC                Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej nezobrazují!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                 Kód (hodnota) (char 8) - zkratka (pouze pro technické účely, nezobrazuje se)

N32                  Zkrácený název (char 32)  - krátký název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55R                Název do sestav (char 55) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

                                                                - doporučený název do sestav a textů i dokumentů v ”SLP”

N55                  Plný název (char 55) - tzv. „plný název“, alternativní název položky NČLP

                                   

PORADI           Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

AKTUAL          Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Zkrácený název - lokální (char 32)

N55RL              Název do sestav - lokální (char 55) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                Plný název - lokální (char 55)

SYNON1L        Synonymum 1 - lokální (char 55)

SYNON2L        Synonymum 2 - lokální (char 55)

SYNON3L        Synonymum 3 - lokální (char 55)

SYNON4L        Synonymum 4 - lokální (char 55)

DRUHOTNA     Příznak, že se jedná o druhotnou komponentu (char 1)

ATC                     ATC skupina (char 10)

AGENS Agens (char 32)

KATEG                              Kategorie (char 8)

 

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)

 

Poznámka:

V programu ČLP i v systému SLP jsou k dispozici další informace, které se dosud nepřenášejí.

Bude-li o ně zájem, lze doplnit.