Národní zdravotnický informační systém, číselníky a datové bloky ÚZIS

 

 

Formuláře, pokyny pro vyplňování, popis v DS:

 

Národní zdravotní registry

 

Číselníky NZIS - seznam

 

Číselníky NZIS aktualizované od vydání aktuální verze DS

 

Kompletní popis všech bloků NZIS včetně vzájemných vazeb

 

 

Komunikace s ÚZIS ČR:

 

Komunikace s ÚZIS ČR - pokyny

 

 

Příklad naplnění bloků dasta. is pro ÚZIS ČR

  

 

Další informace jsou k dispozici v popisu „Datového standardu MZ ČR“.

 

.