*lek - léky vydané lékárnou

Informace o lécích vydaných lékárnou včetně dávkování, ceny aj.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

poznámky:

fakultativní, jen pro některé formy komunikace (např. IZIP)

 

lek_v 

e

 

+

vydané léky

 

pokyny:

každý lék samostatně

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku

formát DTS

 

 

SEMAFOR_DS4lekAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*lek

pokyny k celému bloku:

Blok lek má bezprostřední vazbu na blok le  (a do le vnořené bloky lez ). Slouží ale pouze ke sdělování léků vydaných lékárnou.

 

Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).