Hematologická vyšetření v NČLP a DS

 

Upozornění: Po dokončení revize hematologických položek v NČLP bude tento dokument přepracován.

 

Každá laboratorní položka NČLP znamená jedno dílčí vyšetření buď s numerickým záznamem hodnoty nebo slovním textem. Z jednotlivých položek lze sestavit soubory vyšetření = vazby položek (např. DIF, vyš. punkce kostní dřeně, vyš. punkce jiných tělních orgánů a tekutin, vyš. lupus antikoagulans atd.). Každou položku je možno zvolit s vybranou procedurou. Chybí-li u položky žádaná procedura, zvolte položku s procedurou označenou hvězdičkou. Pro lepší orientaci je dobré setřídit položky podle systému, ve kterém vyšetřujeme (např. BCEL(BM) – kostní dřeň, LKC(B) – leuko v periferní krvi atd.). Pro slovní zhodnocení vyšetřovaného souboru slouží položky označené CHANGEL* (podrobnější použití je popsáno u každé položky v poznámce).

 

Krevní obraz - krev

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Leukocyty

B

LKC

Erytrocyty

B

ERC

Erytrocyty - hematokrit

B

HCT

Erytrocyty - MCV

ERC(B)

MCV

Hemoglobin

B

HB

Hemoglobin (MCH)

ERC(B)

MCH

Hemoglobin (MCHC)

ERC(B)

MCHC

Objemová variabilita erytrocytů

ERC(B)

RDW

Trombocyty

B

PLT

Trombocyty – MPV

PLT(B)

MPV

Objemová variabilita trombocytů

PLT(B)

PDW

 

Je možnost vybrat si pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

Krevní obraz – nespecifická tekutina (punktát, likvor…)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Leukocyty

UNSF

LKC

Erytrocyty

UNSF

ERC

Erytrocyty - hematokrit

UNSF

HCT

Erytrocyty – MCV

ERC(UNF)

MCV

Hemoglobin

UNSF

HB

Hemoglobin (MCH)

ERC(UNF)

MCH

Hemoglobin (MCHC)

ERC(UNF)

MCHC

Trombocyty

UNSF

PLT

Trombocyty – MPV

PLT(UNF)

MPV

 

Je možnost vybrat si pouze některé položky do souboru podle toho, kolik paramertů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

 

Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskop (obvodová krev)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Bazofilní metamyelocyty

LKC(B)

BASMETA

Bazofilní myelocyty

LKC(B)

BASMYC

Bazofilní segmenty

LKC(B)

BASSEG

Bazofilní tyče

LKC(B)

BASBAND

Eozinofilní metamyelocyty

LKC(B)

EOSMETA

Eozinofilní myelocyty

LKC(B)

EOSMYC

Eozinofilní segmenty

LKC(B)

EOSSEG

Eozinofilní tyče

LKC(B)

EOSBAND

Neutrofilní metamyelocyty

LKC(B)

NEUMETA

Neutrofilní myelocyty

LKC(B)

NEUMYC

Neutrofilní segmenty

LKC(B)

NEUSEG

Neutrofilní tyče

LKC(B)

NEUBAND

Myeloblast

LKC(B)

MYBL

Lymfoblast

LKC(B)

LYBL

Prolymfocyt

LKC(B)

PROLYM

Lymfocyt

LKC(B)

LYMFO

Promonocyt

LKC(B)

PROMONO

Monocyt

LKC(B)

MONO

Nezařaditelné buňky

LKC(B)

NSCELL

Plazmatické buňky

LKC(B)

PLCELL

Holá jádra

LKC(B)

NUC

Popis změn a forem krevních buněk

BCELL(B)

CHANGELC

Popis změn a forem LKC

LKC(B)

CHANGELL

Popis změn a forem ERC

ERC(B)

CHANGELE

Popis změn a forem PLT

PLT(B)

CHANGELT

 

Popisové (slovní) položky:

CHANGELC slouží pro záznam volného textu vztahujícího se k diferenciálu

                              (případně pro obecné texty z MTV (množiny: X, BP)).

CHANGELL slouží pro popis leukocytů pomocí MTV (leukocyty – popis, stav, reaktivní změny).

CHANGELE slouží pro popis erytrocytů pomocí MTV (erytrocyty – typ, tvar, popis).

CHANGELT slouží pro popis trombocytů pomocí MTV (trombocyty – popis, stav).

 

Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskop (punktát, likvor…)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Eozinofily

BCEL(T)

EOS

Fagocyty

BCEL(T)

FAGC

Lymfocyty

BCEL(T)

LYMFO

Monocyty

BCEL(T)

MONO

Myeloblast

BCEL(T)

MYBL

Neutrofilní segmenty

BCEL(T)

NEUSEG

Neutrofilní tyče

BCEL(T)

NEUBAND

Nezařaditelné buňky (bílá řada)

BCEL(T)

NSCELL

Mezotelie

UNSFP

MEZO

Popis změn (buňky - tekutiny)

BCEL(T)

CHANGELP

 

Položka CHANGELP slouží pro záznam volného textu nebo obecných textů z MTV (X).

 

Diferenciální rozpočet leukocytů – analyzátor (5ti populační dif)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Bazofily

LKC(B)

BAS

1

Eozinofily

LKC(B)

EOS

1

Neutrofily

LKC(B)

NEU

1

Lymfocyty

LKC(B)

LYMFO

1

Monocyty

LKC(B)

MONO

1

Bazofily

B

BAS

109/l

Eozinofily

B

EOS

109/l

Neutrofily

B

NEU

109/l

Lymfocyty

B

LYMFO

109/l

Monocyty

B

MONO

109/l

Popis změn a forem krevních buněk

BCELL(B)

CHANGELC

-

 

U difu z analyzátoru se přenášejí hodnoty relativní a absolutní.

Popisová položka CHANGELC slouží pro přenos slovních hlášek (flags) z analyzátoru nebo pro záznam obecných textů z MTV (X, BP…).

 

Diferenciální rozpočet leukocytů – analyzátor (3 populační dif)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Granulocyty

LKC(B)

GRAN

1

Lymfocyty

LKC(B)

LYMFO

1

Monocyty

LKC(B)

MONO

1

Granulocyty

B

GRAN

109/l

Lymfocyty

B

LYMFO

109/l

Monocyty

B

MONO

109/l

Popis změn a forem krevních buněk

BCELL(B)

CHANGELC

-

 

U difu z analyzátoru se přenášejí hodnoty relativní a absolutní.

Popisová položka CHANGELC slouží pro přenos slovních hlášek (flags) z analyzátoru nebo pro záznam obecných textů z MTV (X, BP…).

 

 

LIKVOR

 

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Erytrocyty

CSF

ERC

106/l

Lymfocyty

CSF

LYMFO

106/l

Neutrofily

CSF

NEU

106/l

Nezařaditelné buňky

CSF

NSCELL

106/l

Popis makroskopických změn likvoru

CSF

CHANGELM

-

 

 

Slovní položka CHANGELM slouží pro záznam textů z MTV (CSF).

 

 

 

      

Název komponenty

Systém

Komponenta

Protein semikvantitativně

CSF

PROTSQ

 

 

 

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Lipidy – Sudan B

CSF

CSUDB

Hodnocení Fe v likvoru

CSF

CHANGEFM

 

Obě položky jsou volnotextové pro popis lipidů a Fe v cerebrospinální tekutině.

 

 

 

 

 

Punkce kostní dřeně – nátěr (SP, TREP, LK)

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Bazofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

BASMETA

Bazofilní myelocyty

BCEL(BM)

BASMYC

Bazofilní segmenty

BCEL(BM)

BASSEG

Bazofilní tyče

BCEL(BM)

BASBAND

Eozinofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

EOSMETA

Eozinofilní myelocyty

BCEL(BM)

EOSMYC

Eozinofilní segmenty

BCEL(BM)

EOSSEG

Eozinofilní tyče

BCEL(BM)

EOSBAND

Neutrofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

NEUMETA

Neutrofilní myelocyty

BCEL(BM)

NEUMYC

Neutrofilní segmenty

BCEL(BM)

NEUSEG

Neutrofilní tyče

BCEL(BM)

NEUBAND

Myeloblast

BCEL(BM)

MYBL

Promyelocyt

BCEL(BM)

PROMYC

Lymfoblast

BCEL(BM)

LYBL

Monoblast

BCEL(BM)

MONOBL

Prolymfocyt

BCEL(BM)

PROLYM

Lymfocyt

BCEL(BM)

LYMFO

Promonocyt

BCEL(BM)

PROMONO

Monocyt

BCEL(BM)

MONO

Nezařaditelné buňky (bílá řada)

BCEL(BM)

NSCELL

Plazmatické buňky

BCEL(BM)

PLCELL

Holá jádra

BCEL(BM)

NUC

Bílá mitóza

BCEL(BM)

WMIT

Proerytroblast

BCEL(BM)

PROERYBL

Normoblast bazofilní

BCEL(BM)

BNBL

Normoblast polychromatofilní

BCEL(BM)

PNBL

Normoblast ortochromní

BCEL(BM)

ONBL

Promegaloblast

BCEL(BM)

PROMGBL

Megaloblast bazofilní

BCEL(BM)

BMGBL

Megaloblast polychromatofilní

BCEL(BM)

PMGBL

Megaloblast ortochromní

BCEL(BM)

OMGBL

Mitóza červená

BCEL(BM)

RMIT

Megakaryoblast

BCEL(BM)

MEKBL

Promegakaryocyt

BCEL(BM)

PROMEKC

Megakaryocyt

BCEL(BM)

MEKC

Červená řada – BM

BCEL(BM)

RROW

Granulocytární řada – BM

BCEL(BM)

GROW

Lymforetikulírní řada – BM

BCEL(BM)

LROW

Eozinofilní řada – BM

BCEL(BM)

ESUMA

Bazofilní řada - BM

BCEL(BM)

BSUMA

Popis změn a forem buněk - dřeň

BCEL(BM)

CHANGELS

Hodnocení Fe v kostní dřeni

BM

CHANGELF

 

Položky RROW, GROW, LROW, ESUMA a BSUMA slouží pro numerický výpočet jednotlivých řad zastoupených v kostní dřeni. Položka CHANGELS slouží pro záznam volného textu (pro popis jednotlivých buněčných řad zastoupených v kostní dřeni, pro popis zastižených abnormalit, případně stanovení diagnózy) a položka CHANGELF pro slovní zhodnocení zásob Fe v kostní dřeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytochemie:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

ALP (semikvantitativně)

NEUT

ALPSQ

ACP kvalitativně (kyselá fosfatáza)

BCEL(BM), LKC(B)

CACPASE

ACP tartarát rezistentní

BCEL(BM), LKC(B)

CACPASET

Esteráza nespecifická

BCEL(BM), LKC(B)

CNAEASE

Esteráza nespecifická + butyrát

BCEL(BM), LKC(B)

CBUEASE

Esteráza nespecifická + NaF

BCEL(BM), LKC(B)

CNAEASEF

Glukuronidáza

BCEL(BM), LKC(B)

CGLUASE

Glykogen – PAS reakce

BCEL(BM), LKC(B)

CPAS

Chloracetátesreráza

BCEL(BM), LKC(B)

CCHAEASE

Lipidy – Sudan B

BCEL(BM), LKC(B)

CSUDB

Myeloperoxidáza

BCEL(BM), LKC(B)

CMPERASE

Sideroblasty

ERYBL

SIDBL

Siderocyty

ERYC

SIDC

Siderofágy

RETC

SIDFAG

Extracelulární Fe

ECF(BM)

EXCELFE

Hodnocení cytochemického nálezu

BCEL(BM), LKC(B)

CHANGELY

 

Každá cytochemická položka je volnotextová (mimo SIDBL a SIDC, ty jsou numerické) a slouží pro popis daného vyšetření v systému periferní krve nebo kostní dřeně. Položka CHANGELY slouží pro celkové zhodnocení cytochemického nálezu (závěr, diagnóza).        

 

 


 

Vyšetření na lupus antikoagulans:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT – kontrola

P

APTTC

APTT

P

APTT

APTT – ratio

P

APTTR

APTT – korekce 1h

P+P

APTT1

APTT – korekce 2h

P+P

APTT2

APTT – konfirmace kontrola

P

APTT0KC

APTT – konfirmace 0h

P

APTT0K

APTT – konfirmace 1h

P+P

APTT1K

APTT – konfirmace 2h

P+P

APTT2K

APTT – LA

P

APTTLA

APTT – LA kontrola

P

APTTLAC

Tromboplastinový test – INR

P

INR

Tromboplastinový test - ISI

P

ISI

Tromboplastinový test – kontrola

P

PTC

Tromboplastinový test – ratio

P

PTR

Tromboplastinový test

P

PT

PT – korekce 1h

P+P

PT1

PT – korekce 2h

P+P

PT2

PT – konfirmace kontrola

P

PT0KC

PT – konfirmace 0h

P

PT0K

PT – konfirmace1h

P+P

PT1K

PT – konfirmace 2h

P+P

PT2K

RVVT - kontrola

P

RVVTK

RVVT

P

RVVT

RVVT – korekce 1h

P+P

RVVT1

RVVT – korekce 2h

P+P

RVVT2

RVVT – konfirmace kontrola

P

RVVT0KC

RVVT – konfirmace 0h

P

RVVT0K

RVVT – konfirmace 1h

P+P

RVVT1K

RVVT – konfirmace 2h

P+P

RVVT2K

Trombinový test – kontrola

P

TTC

Trombinový test

P

TT

Trombinový test – toluid. modř

P

TTM

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře - hematologa.

Položka CHANGELI je textová a slouží pro zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombofilní standard:

Název komponenty

Systém

Komponenta

Trombocyty

B

PLT

Trombocyty - MPV

PLT(B)

MPV

Objemová variabilita trombocytů

PLT(B)

PDW

APTT – LA

P

APTTLA

APTT – LA kontrola

P

APTTLAC

ATIII

P

ATIII

APC rezistence - ratio

P

APCRR

APC rezistence – kontrola

P

APCRC

APC rezistence

P

APCR

Protein C

P

PROTC

Protein C – kontrola

P

PROTCC

Protein S

P

PROTS

Protein S – kontrola

P

PROTSC

Protein C global

P

PROCG

Protein C global – def. FV

P

PROCGFV

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře - hematologa.

Položka CHANGELI je textová a slouží pro zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombotický standard:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT – kontrola

P

APTTC

APTT

P

APTT

APTT – ratio

P

APTTR

Tromboplastinový test – INR

P

INR

Tromboplastinový test - ISI

P

ISI

Tromboplastinový test – kontrola

P

PTC

Tromboplastinový test

P

PT

Fibrinogen

P

FBG

D Dimery

P

DDIMER

ATIII

P

ATIII

Trombinový test - kontrola

P

TTC

Trombinový test

P

TT

Trombinový test - TM

P

TTM

Trombocyty

B

PLT

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

Standard při krvácivém stavu:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT – kontrola

P

APTTC

APTT

P

APTT

APTT – ratio

P

APTTR

Tromboplastinový test – INR

P

INR

Tromboplastinový test - ISI

P

ISI

Tromboplastinový test – kontrola

P

PTC

Tromboplastinový test

P

PT

Trombocyty

B

PLT

Krvácivost

PT

BLTIME

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard při podezření na DIC:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT – kontrola

P

APTTC

APTT

P

APTT

APTT – ratio

P

APTTR

Tromboplastinový test – INR

P

INR

Tromboplastinový test - ISI

P

ISI

Tromboplastinový test – kontrola

P

PTC

Tromboplastinový test

P

PT

Fibrinogen

P

FBG

D Dimery

P

DDIMER

ATIII

P

ATIII

Monomery fibrinu

P

MONOFIB

Schizocyty

ERC(B)

SCHI

Trombocyty

B

PLT

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

Elektroforéza hemoglobinu:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Hemoglobin A1

HB(B)

HBA1

Hemoglobin A2

HB(B)

HBA2

Hemoglobin fetální

HB(B)

HBF

Hemoglobin abnormální

HB(B)

HBAB

Popis změn ELFO

HB(B)

CHANGEEL

 

Položka CHANGEEL je textová a slouží ke zhodnocení nálezu (závěr, diagnóza..).

 

Poznámka:

V textové části jsou uvedeny nejběžnější soubory hematologických vyšetření, které si mohou jiná pracoviště převzít bez úprav nebo podle nich vytvořit soubory vlastní.

 

 

Autor: Mgr. Ilona Fátorová (2001)