Seznam položek NČLP typu „clearance“ a „eGFR“

(platí od 1. 7. 2017)

 

klíč NČLP

položka NČLP

poznámka,

upřesnění

stav

nahrazuje

položka

přepočet

na 1,73 m2

05200

Clear. bezelektrolytové vody

 

 

 

 

05196

Clear. bezelektrolytové vody korig.

 

 

 

na 1,73 m2

05201

Clear. bezsol. vody efekt.

 

 

 

 

05197

Clear. bezsol. vody efekt. korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01452

Clear. bezsolutové vody

 

 

 

 

04974

Clear. bezsolutové vody korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01447

Clear. Ca

 

 

 

 

01448

Clear. Cl

 

 

 

 

05199

Clear. efektivních solutů

 

 

 

 

05195

Clear. efektivních solutů korig.

 

 

 

na 1,73 m2

05198

Clear. elektrolytová

 

 

 

 

05194

Clear. elektrolytová korig.

 

 

 

na 1,73 m2

03700

Clear. inulinu

 

 

 

 

17748

Clear. inulinu korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01453

Clear. K

 

 

 

 

01450

Clear. kreatininu

základní výpočet

 

 

 

01451

Clear. kreatininu

kreat. enzymaticky

 

 

 

01449

Clear. kreatininu

suchá chemie

 

 

 

04973

Clear. kreatininu korig.

základní výpočet

 

 

na 1,73 m2

08553

Clear. kreatininu korig.

kreat. enzymaticky

 

 

na 1,73 m2

08554

Clear. kreatininu korig.

suchá chemie

 

 

na 1,73 m2

08555

Clear. kreatininu odhad

EQ1 (není na 1,73m2!)

O

18062

08556

Clear. kreatininu odhad

EQ2

O

18068

na 1,73 m2

08557

Clear. kreatininu odhad

EQ3

O

18067

na 1,73 m2

14691

Clear. kreatininu odhad

EQ4

O

18066

na 1,73 m2

14845

Clear. kreatininu odhad

EQ5

O

17341

na 1,73 m2

14846

Clear. kreatininu odhad

EQ6 (není na 1,73m2!)

O

18065

 

17337

Clear. kreatininu odhad

EQ7

O

17340

na 1,73 m2

17338

Clear. kreatininu odhad

EQ8

O

17339

na 1,73 m2

08558

Clear. Li

 

 

 

 

01458

Clear. močoviny

 

 

 

 

01454

Clear. Na

 

 

 

 

01455

Clear. osmolální

 

 

 

 

04975

Clear. osmolální korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01456

Clear. P

 

 

 

 

01457

Clear. urátu

 

 

 

 

14850

eGFR (CKD-EPI cystatin C)

CKD-EPI 2012

 

 

na 1,73 m2

17339

eGFR (CKD-EPI kreat.)

CKD-EPI 2009

 

 

na 1,73 m2

18063

eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)

CKD-EPI 2012

 

 

na 1,73 m2

18062

eGFR (Cockroft Gault)

(není na 1,73m2!)

 

 

 

18064

eGFR (EBPG korig.)

 

 

 

na 1,73 m2

18065

eGFR (EBPG nekorig.)

(není na 1,73m2!)

 

 

 

17340

eGFR (Lund-Malmo)

 

 

 

na 1,73 m2

17341

eGFR (MDRD 1p)

MDRP zkrácená

 

 

na 1,73 m2

18066

eGFR (MDRD 3p)

MDRP kompletní

 

 

na 1,73 m2

18068

eGFR (Schwartz děti do 1 roku)

 

 

 

na 1,73 m2

18067

eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)

 

 

 

na 1,73 m2

52894

eGFR (EKFC)

dle EKFC

 

 

na 1,73 m2

 

 

 

 

 

 

52598

Clear. kreatininu z dialyzátu

(hemodialýza)

základní výpočet

 

 

 

 

Do seznamu jsou zahrnuté všechny výpočty clearancí a eGFR z číselníku NČLP ve stavu k 1. 6. 2022.

Je-li ve sloupci „stav“ uveden symbol „O“ (obsoletní), neměla by být položka již používána,

mělo již být provedeno přesměrování na položku novou typu „eGFR“ s klíčem uvedeným ve sloupci „nahrazuje položka“.

Později budou tyto položky označeny jako „neaktuální“.