Přehled současných vyšetření SARS CoV-2 v NČLP (k 1. 7. 2020):

 

 

A. „PCR vyšetření“ (detekce RNA)

 

19934 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] *)

19935 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)

19936 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] *)

19937 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCR)

50375 RNA viru SARS CoV-2 (CSF; přítomnost [-] *)

50376 RNA viru SARS CoV-2 (CSF; přítomnost [-] PCR)

 

Upozornění:

Pro mikrobiologická vyšetření se uvádí upřesnění systému - tzv. „specifikace“ (viz DASTA syst_sp_klic a syst_sp_text v datovém bloku ku_z_lab).

 

Pro SPCORL (horní cesty dýchací) to jsou specifikace: LANTH, LASIN, PUMEAR, PUSIN, SWEAR, SWGIN, SWLAR, SWMEAR, SWMOU, SWNAS, SWNTH, SWTHR, SWTON.

 

Pro SPCRESP (dolní cesty dýchací): ASBRO, ASTRA, BRBRC, ENDOTRAC, EXSOPNT (sputum vykašlané), EXINDUK (sputum indukované), LABRAL, LABRALC, LABRO, LUNG(BI), PLF.

 

Pro CSF (likvor): KOMORY, PATKANAL.

 

Poznámky:

Pro vyšetření z běžných výtěrů pro vyšetření RNA viru SARS Cov-2 slouží položky 19934 a 19935.  

Pokud IS dosud neumí pracovat se specifikacemi mikrobiologických systémů, lze ji při sdělování (zejména do ÚZIS) provizorně dočasně uvádět volným textem do položky 20898.

 

Původní systém EX (sputum) mikrobiologie postupně opouští a zařazuje ho pod SPCRESP.

 

 

B. „antigen“ (detekce antigenu)

 

19930 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]*)
50371 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]IA)
19931 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]ICHR)

 

19932 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]*)
50372 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]IA)

19933 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]ICHR)

 

50373 Antigen viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-]*)

50374 Antigen viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-]ICHR) - rychlotest z výtěru, např. LABMARK

 

 

Upozornění:

Pro mikrobiologická vyšetření se uvádí upřesnění systému - tzv. „specifikace“ (viz DASTA syst_sp_klic a syst_sp_text v datovém bloku ku_z_lab).

Pro SPCORL (horní cesty dýchací) to jsou specifikace: LANTH, LASIN, PUMEAR, PUSIN, SWEAR, SWGIN, SWLAR, SWMEAR, SWMOU, SWNAS, SWNTH, SWTHR, SWTON.

 

 

Poznámka:

Stanovení procedurou IA (například ELISA), nebo ICHR (rychlotest) jsou kvalitativně velmi odlišná, nutno rozlišovat! Stanovení s procedurou * je předpřipraveno především pro případ nových jiných vyšetření, která se objeví v období mezi upgrade NČLP.

 

 

C. „protilátky proti SARS CoV-2“

U položek s druhem veličiny ARBC (arb. konc.) jsou sdělované textové výsledky dle matice MTV = KVAL.

 

U položek s druhem veličiny RODIP (relativní optická denzita) jsou vždy sdělované textové výsledky dle matice MTV = KVAL a současně mohou být zasílané naměřené hodnoty jako tzv. „index pozitivity“.

 

U položek s druhem veličiny ARBSC (arbitrární látková koncentrace) jsou sdělované numerické výsledky v jednotkách kU/l (kIU/l) společně s referenčními mezemi (škálami). Pro SARS CoV-2 dosud nejsou.

 

 

IgM:

 

50367 Anti-SARS CoV-2 IgM (B); arb. konc. [arb.j.] *)

50368 Anti-SARS CoV-2 IgM (B); arb. konc. [arb.j.] ICHR) - „rapid test“

19924 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19940 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50369 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

19925 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19941 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50370 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

 

50588 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

50589 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50590 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

50591 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgG:

 

50363 Anti-SARS CoV-2 IgG (B); arb. konc. [arb.j.] *)

50364 Anti-SARS CoV-2 IgG (B); arb. konc. [arb.j.] ICHR) - „rapid test“

19922 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19938 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50365 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

19923 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) 

19939 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) 

50366 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

 

50584 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

50585 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50586 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

50587 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgA:

 

50355 Anti-SARS CoV-2 IgA (B); arb. konc. [arb.j.] *)

50356 Anti-SARS CoV-2 IgA (B); arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50357 Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50358 Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50359 Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50360 Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50361 Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50362 Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

 

50580 Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

50581 Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50582 Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

50583 Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgA+IgM:

 

50377 Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50378 Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50379 Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50380 Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Je-li výsledek pozitivní, znamená to, že pozitivní je IgA, nebo IgM, nebo IgA i IgM.

 

IgM+IgG (rychlotest - IgM nebo IgG):

 

50381 Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (B); arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50382 Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50383 Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

Položky pro proceduru * nejsou u IgM+IgG záměrně založené.

Je-li výsledek pozitivní, znamená to, že pozitivní je IgM, nebo IgG, nebo IgM i IgG.

 

 

Poznámky k vyšetření protilátek:

Položky pro vyšetření protilátek jsou připravené obecně - jak pro průkaz přítomnosti, tak i pro následné kvalitativní vyšetření. Jsou svázané s MTV = KVAL.

 

Stanovení procedurou IA (například ELISA), nebo ICHR (rychlotest) jsou kvalitativně velmi odlišná, nutno rozlišovat! Stanovení s procedurou * je předpřipraveno především pro případ nových jiných vyšetření.

 

Jakmile budou k dispozici testy kvantitativní, budou založeny nové sady položek s druhem veličiny ARBSC.

 

Jednotky AU/ml nejsou v NČLP zavedené, výsledky se sdělují pouze jako formalizované texty prostřednictvím položek s druhem veličiny ARBC (arb. konc.) v [arb.j.].