Přehledný seznam provedených úprav názvů komponent (položek NČLP) - po gescích

 

 

Sjednocení názvů provedené v rámci revize položek NČLP 6/2020 (NČLP verze 2.70.01)

Tříděno podle názvů nových = upravených. Klíče komponent se samozřejmě nemění.

Původní významné názvy byly uloženy do synonym, případně vloženy do druhého názvu komponenty.

 

 

Hematologie:

 

 

Původní název komponenty

Upravený název komponenty

AGSTADP

Agregace stimul. - ADP

Agregace stimulovaná ADP

AGSTADR

Agregace stimul. - ADR

Agregace stimulovaná ADR

AGSTACA

Agregace stimul. - ACA

Agregace stimulovaná ARA

ARSTACA

Agregace stimulovaná ACA

Agregace stimulovaná ARA

AGSTCOL

Agregace stimul. - COL

Agregace stimulovaná COL

AGSTRIS

Agregace stimul. - RIS

Agregace stimulovaná RIS

AGSTTRP

Agregace stimul. - TRAP

Agregace stimulovaná TRAP

AGSTTRO

Agregace stimul. - TRO

Agregace stimulovaná TRO

ATIIIR

Antitrombin-ratio

Antitrombin poměr

APIXABAN

Apixaban - antiXa aktivita

Apixaban

APTT11H0

APTT 1N+1P

APTT 1N+1P v čase 0

APTT14H0

APTT 1N+4P

APTT 1N+4P v čase 0

APTT41H0

APTT 4N+1P

APTT 4N+1P v čase 0

APTTLA

APTT - LA

APTT LA

APTTLLCA

APTT LA směs 1+1 - LCA

APTT LA 1N+1P LCA

APTTL11

APTT LA směs 1+1

APTT LA 1N+1P v čase 0

APTTLAC

APTT - LA kontrola

APTT LA kontrola

APTTLANR

APTT LA necitlivý - poměr

APTT LA necitlivý poměr

APTTLAO

APTT - LA normál

APTT LA normál

APTTLAR

APTT - LA poměr

APTT LA poměr

APTTN

APTT normálu

APTT normál

APTTNH1

APTT normálu po 1 hod

APTT normál po 1 hod

APTTNH2

APTT normálu po 2 hod

APTT normál po 2 hod

APTTNR

APTT - normalizovaný poměr

APTT normalizovaný poměr

APTTR

APTT - poměr

APTT poměr

ZIBXA

Zibor - antiXa aktivita

Bemiparin

RROW

Červená řada - BM

Červená řada v kostní dřeni

PRADAX

Pradaxa - antiIIa aktivita

Dabigatran

EDOXABAN

Edoxaban - antiXa aktivita

Edoxaban

EOSMETA

Eozinofilní metamyelocyt

Eozinofilní metamyelocyty

ESUMA

Eozinofilní řada - BM

Eozinofilní řada v kostní dřeni

CNAEASE

Esteráza nespec.

Esteráza nespecifická

CBUEASEN

Esteráza nesp.+butyrát+NaF

Esteráza nespecifická+butyrát+NaF

ARXTXA

Arixtra - antiXa aktivita

Fondaparinux

FRAG

Fragilita kapilár (stand.pl. 16cm2)

Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)

HBIU

Hb nestabilní v izopropanolu

Hemoglobin nestabilní v izopropanolu

HBIU1

Hb nestabilní v izopropanolu

Hemoglobin nestabilní v izopropanolu

CHANGELY

Hodnoc. cytoch. nálezu

Hodnocení cytochemického nálezu

CHANGEFM

Hodnoc. Fe v likvoru

Hodnocení Fe v likvoru

CHANGELF

Hodnoc. Fe v kost. dřeni

Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně

KAOLINK0

Kaolinový test -korekce v čase 0

Kaolinový test - korekce v čase 0

CACPASE

ACP (kvalitativně)

Kyselá fosfatáza

CACPASET

ACP tartarát rezist. (kvalit.)

Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní

LROW

Lymforetikulární řada-BM

Lymfocytární řada v kostní dřeni

MASTCYT

Mastocyt

Mastocyty

MSUMA

Monocytární řada (kostní dřeň)

Monocytární řada v kostní dřeni

NEUMETA

Neutrofil.metamyelocyty

Neutrofilní metamyelocyty

NROW

Neutrofilní řada - BM

Neutrofilní řada v kostní dřeni

NSCELL

Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařaditelné buňky (bílá řada)

NORMOBL

Normoblasty (periferní krev)

Normoblasty

NORMOBLA

Normoblasty (periferní krev a.)

Normoblasty

OSMODESC

Osmot. rez. - hodnocení

Osmotická rezistence erytrocytů - hodnocení

OSMOMAX

Osmotická rezistence maximální

Osmotická rezistence erytrocytů - maximální

OSMOMIN

Osmotická rezistence minimální

Osmotická rezistence erytrocytů - minimální

CHANGELA

Popis a interpret. agreg. nálezu

Popis a interpretace agregačního nálezu

CHANGELI

Popis a interpret. koag. nálezu

Popis a interpretace koagulačního nálezu

CHANGELM

Popis makr. změn v likvoru

Popis makroskopických změn v likvoru

CHANGELS

Popis změn b.(dřeň)

Popis změn a forem buněk v kostní dřeni

CHANGELP

Popis změn b.(tek.)

Popis změn a forem buněk v tělních tekutinách

CHANGELE

Popis změn erytroc.

Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru

CHANGELC

Popis změn b.(B)

Popis změn a forem krevních buněk v obvodové krvi

CHANGELL

Popis změn leukoc.

Popis změn a forem leukocytů v krevním nátěru

CHANGELT

Popis změn tromb.

Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru

PREKALAG

Prekalikrein - stanov. antigenu

Prekalikrein - stanovení antigenu

PCGFV

ProC Global -s def. FV - čas bez aktivátoru

ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru

PCGAFV

ProC Global -s def. FV - čas s aktivátorem

ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem

PT

Protrombinový test

PT

DPTLCA

DPTscreen  směs 1+1 - LCA

PT 1N+1P LCA

INR

Protrombinový test - INR

PT INR

PTCAL

Protrombinový test - kalibrovaný

PT kalibrovaný

PT0K

PT - konfirmace 0 h

PT konfirmace 0 h

PT1K

PT - konfirmace 1 h

PT konfirmace 1 h

PT2K

PT - konfirmace 2 h

PT konfirmace 2 h

PTN

Protrombinový test normálu

PT normál

PTNH1

Protrombinový test  normálu po 1 hod

PT normál po 1 hod

PTNH2

Protrombinový test  normálu po 2 hod

PT normál po 2 hod

PTH1

Protrombinový test po 1 hod

PT po 1 hod

PTH2

Protrombinový test po 2 hod

PT po 2 hod

PTR

Protrombinový test-ratio

PT poměr

PT1N1PH1

Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod

PT směs 1N+1P po 1 hod

PT1N1PH2

Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod

PT směs 1N+1P po 2 hod

PT1N1PH0

Protrombinový test směs 1N+1P

PT směs 1N+1P v čase 0

PT1N4PH1

Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod

PT směs 1N+4P po 1 hod

PT1N4PH2

Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod

PT směs 1N+4P po 2 hod

PT1N4P

Protrombinový test směs 1N+4P

PT směs 1N+4P v čase 0

PT4N1P

Protrombinový test směs 4N+1P

PT směs 4N+1P v čase 0

PT4N1PH1

Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod

PT směs 4N+1P po 1 hod

PT4N1PH2

Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod

PT směs 4N+1P po 2 hod

RIVAROX

Rivaroxaban - antiXa aktivita

Rivaroxaban

RVVCR

RVVT konfirm R

RVVT - konfirmace poměr

RVVTC

RVVT - kontrola

RVVT - normál

RVVTLCA

DRVVTscreen  směs 1+1 - LCA

RVVT 1N+1P LCA

RVVT1

RVVT - korekce 1 h

RVVT 1N+1P po 1 hod

RVVT2

RVVT - korekce 2 h

RVVT 1N+1P po 2 hod

RVVT0

RVVT - korekce 0 h

RVVT 1N+1P v čase 0

RVVTSR

RVVT screen R

RVVT poměr

VWFFVIII

von Willebrandův faktor - schiopnost vázat FVIII

von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII

 

 

 

Biochemie:

 

 

Původní název komponenty

 

Upravený název komponenty

 

IZODEET

Deetylizo+izokoproforfyrin

 

Deetylizo+izokoproforfyrin, podíl

 

GLUKOREC

Glukokortik. receptory

 

Glukokortikoidní receptory

 

GSHHB

GSH/Hb

 

Glutathion celkový/hemoglobin

 

GSPX

GSPX

 

Glutathionperoxidáza

 

GSPXHB

GSPx/Hb

 

Glutathionperoxidáza/hemoglobin

 

GLA3PDH

Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrog.

 

Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza

 

25OHDSC

25-hydroxyvitamin D

 

Kalcidiol

 

PYDPYCR

Pyr.+deoxypyr. celk./kr.

 

Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin

 

PYDPY

Pyr.+deoxypyr. celk.

 

Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)

 

FPYDPY

Pyr.+deoxypyr. volný

 

Pyridinolin + deoxypyridinolin volný

 

FPYDPYCR

Pyr.+deoxypyr. volný/kr.

 

Pyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin

 

SAICAR

SAICAr

 

Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid

 

SAICARCR

SAICAr/kreatinin

 

Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin

 

VMA

Vanilmandelát

 

Vanilmandlová kyselina

 

VMACR

Vanilmandelát/kreatinin

 

Vanilmandlová kyselina/kreatinin

 

VMADT

Vanilmandelát - průkaz

 

Vanilmandová kyselina - průkaz

 

 

 

 

Mikrobiologie, sérologie:

 

 

Původní název komponenty

Gesce

Upravený název komponenty

BKV

BK virus (DNA)

M

DNA BK viru

GILAMDNA

DNA Giardia lamblia

M

DNA Giardia intestinalis

AB/AGHCV

Ab/Ag HCV

S

Antigen HCV

AB/AGHIV

Ab/Ag HIV

S

Protilátky a antigen viru HIV 1 a 2

 

 

 

Informatika - „gesce Z“:

 

 

Původní název komponenty

Upravený (rozepsaný) název komponenty

XGLYKOR

GLYKOREG

Glykoregulace

XHEPAT

HEPAT

Hepatální léze

XIMUFIX

IMUFIX

Imunofixace

XIMUNOG

IMUNOG

Imunoglobulíny

UROLIT

Interpretace UROLIT

Interperetace markerů rizika urolitiázy

ABR

Interpretace ABR

Interpretace acidobazické regulace

ELFENZ

Interpretace ELFENZ

Interpretace elektroforézy izoenzymů

ELFLIPO

Interpretace ELFLIPO

Interpretace elektroforézy lipoproteinů

ELFPROT

Interpretace ELFPROT

Interpretace elektroforézy proteinů

FRENFCE

Interpretace FRENFCE

Interpretace frakcionovaných renálních funkcí

GLYPROF

Interpretace GLYPROF

Interpretace glykemického profilu

GLYKOR

Interpretace GLYKOR

Interpretace glykoregulace

HEPAT

Interpretace HEPAT

Interpretace hepatálních lézí

IMELF

Interpretace IMELF

Interpretace imunoelektroforézy

IMFIX

Interpretace IMFIX

Interpretace imunofixace

KONPOK

Interpretace KONPOK

Interpretace koncentračního pokusu

OSTEOPOR

Interpretace OSTEOPOR

Interpretace markerů kostní remodelace

MIKRO

Interpretace MIKRO

Interpretace mikrobiologického nálezu

MRZRH

MRZ reakce - hodnocení

Interpretace MRZ reakce

MYOCARD

Interpretace MYO

Interpretace myokardiálních markerů

AMIKRO

Interpretace AMIKRO

Interpretace nálezu antigenů mikrobů

AMYKO

Interpretace AMYKO

Interpretace nálezu antigenů mykotických agens

APARAZ

Interpretace APARAZ

Interpretace nálezu antigenů parazitů

AVIR

Interpretace AVIR

Interpretace nálezu antigenů virů

APROTIL

Interpretace APROTIL

Interpretace nálezu autoprotilátek

AHLA

Interpretace Anti-HLA

Interpretace nálezu protilátek anti-HLA

PPMIKRO

Interpretace PPMIKRO

Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům

PMYKO

Interpretace PMYKO

Interpretace nálezu protilátek proti mykotickým agens

PPARAZ

Interpretace PPARAZ

Interpretace nálezu protilátek proti parazitům

PPVIR

Interpretace PPVIR

Interpretace nálezu protilátek proti virům

BUNIMUN

Interpretace BUNIMUN

Interpretace parametrů buněčné imunity

RENFCE

Interpretace RENFCE

Interpretace renálních funkcí

GLCTOL

Interpretace GLCTOL

Interpretace tolerance glukózy

TOXIVYS

Interpretace TOXIVYS

Interpretace toxikologických vyšetření

KLONIDIN

Interpretace KLONIDIN

Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test

METANEF

Interpretace METANEFRINY

Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě

FERTIL

Interpretace FERTIL

Interpretace vyšetření fertility

KOAG

Interpretace KOAG

Interpretace vyšetření koagulačních parametrů

KDIF

Interpretace KDIF

Interpretace vyšetření krevního diferenciálu

KOBR

Interpretace KOBR

Interpretace vyšetření krevního obrazu

LIPIDY

Interpretace LIPIDY

Interpretace vyšetření lipidů

PUNKT

Interpretace PUNKTÁT

Interpretace vyšetření punktátu

SPECIGE

Interpretace SPECIGE

Interpretace vyšetření specifických IgE

FOKSCR

Interpretace FOKSCR

Interpretace vyšetření stolice na OK - screening

STRRES

Interpretace STRRES

Interpretace vyšetření střevní resorpce

ZALSEKR

Interpretace ZALSEKR

Interpretace vyšetření žaludeční sekrece

ZTSTIM

Interpretace ZTSTIM

Interpretace zátěžového testu stimulačního

ZTTOLER

Interpretace ZTTOLER

Interpretace zátěžového testu tolerančního

LIKVOR

Interpretace LIKVOR

Interprezace proteinového vyšetření likvoru

XKROBR

KROBR

Krevní obraz

XKRDIF

KRDIF

Krevní obraz a diferenciál

XKRPL

KRPL

Krevní plyny

LMWH

Léčba antikoag.hep.frak.

Léčba antikoagulační frakcionovaným heparinem

UFH

Léčba antikoag.hep.nefr.

Léčba antikoagulační nefrakcionovaným heparinem

XHEPATM

HEPATM

Markery hepatitid

XOSTEO

OSTEO

Markery kostní remodelace

XMCHEM

MCHEM

Moč chemicky

XCHM

MCHM

Moč chemicky i morfologicky

XMMORF

MMORF

Moč morfologicky

XMVUH

Morf. vyš. moči dle Hamburgera

Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera

XMYO

MYO

Myokardiální markery

BSCR01

OKB screening 01 zákl.

OKB screening 01

PATNAL

PAT nález

Patologie - nález

XPROT

PROT

Proteiny

XPROTSPE

PROTSPE

Proteiny specifické

XRENFCE

RENFCE

Renální funkce

XUROLIT

UROLIT

Rizikové faktory urolitiázy

SNKUM

Sdružený nález kumul.

Sdružený nález kumulativní

SNKUMD

Sdružený nález kumul. D

Sdružený nález kumulativní doplněný

SNRUTD

Sdružený nález rutinní D

Sdružený nález rutinní doplněný

SNSCR01

Sdružený nález SCR 01

Sdružený nález screeningový

SNSCR01D

Sdružený nález SCR 01 D

Sdružený nález screeningový doplněný

XTHYREO

THYREO

Thyreoidální soubor