Položky NČLP, které slouží ke sdělování informací potřebných pro laboratoř a pro následnou interpretaci laboratorního vyšetření.

 

 

Jsou součástí NČLP, jejich typ „vznik“ je P, nebo I, nebo U.

Sdělují se laboratoři s objednávkou v datovém bloku lip, laboratoř je vrací prostřednictvím datového bloku vrn, vrf, nebo vrc (podle jejich typu „vznik“) nebo je sděluje v datovém bloku skala.

 

 

Položky typu „vznik“ = P (numerické):

20042 Hmotnost aktuální (Pt; hmotnost [kg] Vážení)

20669 Hmotnost standardní (Pt; hmotnost [kg] Vážení)

20411 Výška aktuální (Pt; výška [cm] Měření délky)

20407 Teplota aktuální (Pt; teplota [°C] Měření teploty)

11775 Kyslík (FiO2) (Vzduch(inspir.); objemový podíl [1] *)

 

 

Položky typu „vznik“ = U (prázdné, nebo s časovým intervalem):

20057 Gravidita (Pt; TYPE [-] TIME) … sděluje se přednostně datovým blokem grav

 

20461 Den menstruačního cyklu (Pt; TYPE [-] TIME)

 

20467 Folikulární fáze (Pt; TYPE [-] TIME)

20562 Ovulační fáze (Pt; TYPE [-] TIME)

20495 Luteální fáze (Pt; TYPE [-] TIME)

 

20895 Premenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20893 Perimenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20894 Postmenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

 

20496 Menopauza (Pt; TYPE [-] TIME) … toto je již obsoletní položka, kterou nahradily předchozí

 

20039 Příjem 100 g glukózy (Pt; TYPE [-] TIME)

20588 Příjem 75 g glukózy (Pt; TYPE [-] TIME)

 

 

Položky typu „vznik“ = I (formalizovaný text dle MTV, sděluje se klíč příslušné MTV):

 

20953 Poloha pacienta při odběru (Pt; TYPE [-] REM) /VLEZE/VSEDE/ … viz poznámka níže

20952 Podání léku (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDPODL/POSTPODL/KONTPODL/

20951 Dialýza (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDDIAL/POSTDIAL/NASLDIAL/

20029 Dieta před odběrem (Pt; TYPE [-] REM) /výčet - viz MTV = DIETA/

 

Poznámka k položce 20953:

Podrobnější informace nejen o poloze pacienta při odběru - viz položky NČLP typu "vznik" = L s maticí MTV = ODBER … (komponenta SAMPLING); slouží pouze ke speciálnímu sdělování typu odběru.

 

 

Poznámka k dalším atributům:

v číselníku pro výběr škál se může pracovat také s atributy:

- po podání určené dávky přípravku (pro funkční testy)

- nezralý novorozenec

Tyto atributy jsou nyní laboratoři sdělované jinou cestou, nejsou pro ně dosud položky NČLP.

Lze doplnit…

 

 

Vytvořeno 21.9.2022