*nrh:nrh – národní registr hospitalizovaných – hospitalizace

Hlášení hospitalizace.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrhh

+

hlášení hospitalizace - hlavička

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění

 

Národní registr hospitalizovaných

pokyny k vyplnění

informace k registru

 

Prefix nrh: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrh: označuje národní registr hospitalizovaných