*nor:nor_dg - diagnóza NOR

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

idzz

a

-20

1

Identifikace  záznamu ze zdravotnického zařízení.

znakový řetězec

poztnámky:

Pomocný údaj zdravotnického zařízení, které vytvořilo dávku. Položka není na papírové verzi formuláře.

hzz

a

14

1

Identifikátor hlásícího pracoviště

[ZdravotnickeZarizeniProNOR] #!, položka kod

hodd

a

2

1

Oddělení hlásícího pracoviště

[Oddeleni] #!, položka kod

htyp

a

2

1

Typ péče poskytované pacientovi

[TypPece] #!, položka kod

hdatum

a

10

1

Datum hlášení

formát D

rodcis

a

-10

1

Rodné číslo pacienta

číselný řetězec

jmeno

a

-50

?

Jméno pacienta

znakový řetězec

poznámky:

Pouze pro účely ztotožnění pacienta, položka nebude ukládána v databázi

prijmeni

a

-50

?

Příjmení pacienta

znakový řetězec

poznámky:

Pouze pro účely ztotožnění pacienta, položka nebude ukládána v databázi

pohlavi

a

1

1

Pohlaví pacienta

[Pohlavi] #!, položka kod

dat_nar

a

10

1

Datum narození pacienta

formát D

obec

a

6

1

Kód obce trvalého pobytu

[Obec] #!, položka zujedn

cizinec

a

1

?

Pacient je cizinec

0 = ne, 1 = ano

bezdomovec

a

1

?

Pacient je bezdomovec

0 = ne, 1 = ano

zeme

a

3

1

Země původu pacienta

[Zeme] #!, položka kod

dat_dg

a

10

1

Datum stanovení diagnózy

formát D

lateralita

a

1

1

Lateralita nádoru

[Lateralita] #!, položka kod

dg_stan

a

-2

1

K diagnóze vedla tato vyšetření

[StanoveniDg] #!, položka kod

poznámky:

Sumární kód z povolených možností dle číselníku StanoveniDg

dg_nov_slovne

a

-80

1

Diagnóza slovně

znakový řetězec

dg_nov

a

4

1

Kód diagnózy dle klasifikace MKN-10

[Mkn10_5] #!, položka kod

topo

a

4

1

Kód topografie dle MKN-O-3 klasifikace

[MKNO3Topografie] #!, položka kod

morfo_slovne

a

-80

?

Morfologie nádoru slovně

znakový řetězec

morfo_metoda

a

1

?

Metoda stanovení morfologie nádoru

C = cytologicky

H = histologicky

od 4.21.04 nepovinné

morfo

a

5

1

Morfologie nádoru dle MKN-O-3 klasifikace

[MKNO3Morfologie] #!, položka kod

pokyny:

při chybějící hodnotě se použije náhradní kód 33333

4.19.03 - doplněny pokyny pro použití náhradního kódu 33333

grade

a

1

?

Grading nádoru

[Grading] #!, položka kod

t

a

-3

?

T klasifikace dle TNM 8

[TNM_T] #!, položka kod

4.19.03 - v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

n

a

-2

?

N klasifikace dle TNM 8

[TNM_N] #!, položka kod

4.19.03 - v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

m

a

-2

?

M klasifikace dle TNM 8

[TNM_M] #!, položka kod

4.19.03 - v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

ptnmy

a

1

?

Příznak dle TNM klasifikace

0, 1

pt

a

-3

?

pT klasifikace dle TNM 8

[TNM_T] #!, položka kod

4.19.03 - místo číselníku TNM_PT použit TNM_T, v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

pn

a

-2

?

pN klasifikace dle TNM 8

[TNM_N] #!, položka kod

4.19.03 - místo číselníku TNM_PN použit TNM_N, v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

pvu

a

-2

?

Počet vyšetřených lymfatických uzlin

0 - 99

ppu

a

2

?

Počet pozitivních lymfatických uzlin

0 - 99

psu

a

1

?

Výsledek vyšetření sentinelové lymfatické uzliny

[SentinelovaMizniUzlina] #!, položka kod

pm

a

-2

?

pM klasifikace dle TNM 8

[TNM_M] #!, položka kod

4.19.03 - místo číselníku TNM_PM použit TNM_M, v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

metastaze

a

4

?

Lokalizace metastáz

[LokalizaceMetastaz] #!, položka kod

trofoblast

a

1

?

Riziková kategorie u trofoblastu

[RizikovaKategorie] #!, položka kod

serove_markery

a

1

?

Sérové nádorové markery u nádorů varlat

[SerovyNadorovyMarker] #!, položka kod

p16

a

1

?

p16 pozitivita (jen pro orofarynx)

[P16] #!, položka kod

stadium

a

-4

1

Klinické stádium TNM 8

[KlinickeStadiumOnemocneni] #!, položka kod

pokyny:

kód 9 pro neznámé

stádium

4.20.01 –v XSD místo výčtového typu klstaon použit typ str4

rozsah

a

1

?

Pokročilost onemocnění

[Onemocneni] #!, položka kod

lekar

a

-50

1

Jméno hlásícího/zodpovědného lékaře

znakový řetězec

pozn

a

-80

?

Poznámka k novotvaru

znakový řetězec

specificke_stadium

a

-10

?

Specifické stádium pro dětské typy nádorových onemocnění

[DiagnostickaSkupinaStadRizik] #!, položka kod

nové od 4.20.01

lecba_novotvaru

a

1

?

Byla aplikována protinádorová léčba?

0 = ne, 1 = ano

poznámka:

pouze u dětských typů nádorových onemocnění

nové od 4.20.01

odpoved

a

-5

?

Odpověď na protinádorovou léčbu

[LecbaOdpoved] #!, položka kod

nové od 4.20.01

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nor: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nor: označuje národní onkologický registr

 

Poznámka:

Podrobná pravidla povolených kombinací položek dg_nov, topo, morfo, t,n,m, pt,pn,pm, stadium zvěřejňuje ÚZIS na stránkách

registru NOR.