Datový standard DS4 - základní podmínky pro validaci

 

 

Tento dokument obsahuje výpis z pokynů a podmínek, které jsou součástí textového popisu bloků datového standardu DS4, ale nejsou vyjádřeny formalizovaně pomocí pomoci XML Schema 1.0 (https://www.w3.org/2001/XMLSchema)

 

Předpokládá se v něm, že podmínky zapsané v XML souborech budou nejprve zkontrolovány automaticky parserem, který načítá XML soubor datového standardu verze 4.

 

Další obecné podmínky a požadavky pro validaci datových souborů DS4

- podporovat DS4 od verze 4.19.01 výše

- podporovat NČLP od verze 2.68.01 výše

- podporovat XML schémata pro DS4 od verze 4.19.01 a výše

- hlídat vztah mezi číslem verze DS a číslem verze NČLP

- hlídat vztah mezi číslem verze DS a čísly verzí použitých schémat

- kontrolovat atributy navázané na číselníky - zda uvedená hodnota existuje v číselníku příslušné verze, u číselníků NCLPPOL a NCLPSKAL upozornit, pokud je použitá hodnota neaktuální nebo obsoletní

K výše uváděnému viz též: "Seznam verzí DS4 a jim odpovídající verze NČLP a XSD schémat".

 

 

Chybové hlášky validačního nástroje by měly obsahovat identifikaci místa, kde chyba nastala (např. číslo řádku a sloupce ve validovaném souboru), závažnost chyby a uživatelsky srozumitelný popis chyby, ke které došlo (lze odvodit z obsahu sloupce "Podmínka")

 

 

Popis obsahu sloupců níže uvedených tabulek

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

 

 

 

 

# - pořadové číslo podmínky v rámci tabulky

Datum - datum přidání podmínky do tabulky nebo datum poslední změny podmínky

Podmínka - formalizované vyjádření podmínky

Chybová hláška - text, který se objeví ve výstupní sestavě při porušení podmínky. Proměnné v hlášce jsou uzavřeny ve ložených závorkách (např. {k_osoba_text}). Proměnné z číselníků mají před jménem jako prefix název číselníku (malými písmeny) a tečku (např. {evztah.nazev})

Level - závažnost chyby, pokud není podmínka splněna

 

Tabulka závažnosti chyby (sloupec Level):

           

Level

Závažnost chyby

9

Kritická chyba

7

Velmi závažná chyba

5

Podstatná chyba

3

Varování

1

Nepodstatný nedostatek

 

 

Profil - pokud je "profil" vyplněn, vztahuje se  podmínka pouze na specifickou oblast DS4

 

Profil

Název profilu

PS

Patient Summary

 

 

Seznam bloků, pro které jsou nyní zpracovány podmínky pro validaci

(stav k upgrade DS 4.19.03 - 12/2019)

 

*a

*autor

*dat_du

*dat_xx

*is

*ku_a

*ku_o

*ku_o_lab

*ku_z

*ku_z_lab

*ku_z_pat_n

*ku_z_soupis_u

*lip

*lod

*lop

*lopk

*lopr

*lopz

*nrh:nrhh

*nrh:nrhi

*nrpot:nrpot

*nrz:nrz

*nrz:nrzpit

*nrz:nrzz

*prepocet

*sci

*skala, skala_lok

*vrac

*vrav

*vrf

*vrk

*vrkpa

*vrn

*vrs_h

 

 

Výpisy z pokynů jednotlivých datových bloků - je k dispozici vždy pod tabulkou příslušného bloku 

 

*a

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn "typ", musí být z číselníku "TAB_TA", položka "klic"

"typ" ({typ}) musí být z číselníku "TAB_TA" (typ adresy), položka "klic"

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "ind_kont", musí mít hodnotu "K"

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

3

2019-11-13

pokud "ind_kont" = "K", pak "typ" musí být "1" nebo "2"

pokud "ind_kont" = "K", pak "typ" musí být "1" nebo "2" (typ={typ})

3

4

2019-11-13

pokud "typ" = "1" nebo "2", pak nesmí být vyplněn "o_jmeno", "o_prijmeni", "o_titul_pred", "o_titul_za"

pokud "typ" = "1" nebo "2", pak nesmí být vyplněn "o_jmeno", "o_prijmeni", "o_titul_pred", "o_titul_za"

3

5

2020-04-23

pokud "stat" = "CZE" nebo prázdný a je vyplněn "psc", pak musí být "psc" číslo v intervalu 10000 - 79999

pokud "stat" = "CZE" nebo je prázdný, musí být "psc" číslo v intervalu 10000 - 79999 (stat={stat}, psc={psc})

3

6

2019-11-13

pokud "typ" není "3", nesmí být vyplněn "vztah"

pokud "typ" není "3", nesmí být vyplněn "vztah" (typ={typ}, vztah={vztah})

3

7

2019-11-13

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_klic"

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_klic" (typ={typ}, k_osoba_klic={k_osoba_klic})

3

8

2019-11-13

pokud je vyplněn "k_osoba_klic", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "klic"

"k_osoba_klic" ({k_osoba_klic}) musí být z číselníku "EVZTAH" (osobní vztah) položka "klic"

5

PS

9

2019-12-19

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_text"

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_text" (k_osoba_text={ k_osoba_text})

3

PS

10

2019-11-13

pokud je vyplněn "k_osoba_text", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "nazev"

"k_osoba_text" ({k_osoba_text}) musí být z číselníku "EVZTAH" (osobní vztah), položka "nazev"

5

PS

11

2019-12-19

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_pozn"

pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_pozn" (k_osoba_pozn={k_osoba_pozn})

3

PS

12

2019-11-13

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_typ"

pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_typ" (typ={typ}, k_osoba_typ={k_osoba_typ})

3

PS

13

2019-11-13

pokud "typ" není "4", "G", "M" nebo "C", pak nesmí být vyplněn "icl", "id_zp"

pokud "typ" není z množiny "4", "G", "M", "C", nesmí být vyplněn "icl" ani "id_zp" (typ={typ}, icl={icl}, id_zp={id_zp})

3

 

 

*autor

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn "id_zp", musí to být řetězec číslic délky 9 nebo 10 znaků

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

5

2

2019-11-13

pokud je vyplněn “odbornost“, musí být z číselníku VZP “ODBORN“, položka “kod“

“odbornost“ ({odbornost}) musí být z číselníku VZP “ODBORN“ (číselník odborností VZP), položka “kod“

5

3

2020-09-02

pokud je vyplněn “role_klic“, musí být z číselníku“EZDRROLE“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

PS

4

2019-09-02

pokud je vyplněn “role_text“, musí být z číselníku“EZDRROLE“, položka “nazev“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

PS

 

 

*dat_du

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-02-27

hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format":

- D (datum) - YYYY-MM-DD

- DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM

- DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

- MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM        

- R (rok = neúplné datum) -YYYY

datum musí být ve formátu odpovídajícím hodnotě atributu "format" (dat_du={this}, format={format})

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "format" musí být z množiny {"D", "DT", "DTS", "MR", "R"}

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

3

2020-01-08

pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVTZDCUN“, položka “klic“

“typ“ ({typ}) musí být z číselníku “LVTZDCUN“ (typ zadání datumu a času události (v nálezu)) , položka “klic“

5

 

 

*dat_xx

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-02-27

hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format":

- D (datum) - YYYY-MM-DD

- DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM

- DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

- MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM        

- R (rok = neúplné datum) -YYYY

datum musí být ve formátu odpovídajícím hodnotě atributu "format" (dat_xx={this}, format={format})

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn "format" musí být z množiny {"D", "DT", "DTS", "MR", "R"}

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

 

 

*is

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-09

V bloku smí být použito buď několik elementů typu "ip", anebo několik elementů "idu", anebo několik elementů "ido", anebo několik elementů "ilb", anebo několik elementů "ilc", anebo několik elementů "text" - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta"

V bloku smí být použito buď několik elementů typu "ip", anebo několik elementů "idu", anebo několik elementů "ido", anebo několik elementů "ilb", anebo několik elementů "ilc", anebo několik elementů "text" - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta"

7

 

 

*ku_a

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idsub"

7

 

 

*ku_o

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idku"

7

2

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idsub"

7

 

3

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“, pak musí mít položka "ku_o" číselníku "TYP_KU" hodnotu "1"

"typku" = "{typku}" nemůže být použit v "ku_o"

7

 

 

 

*ku_o_lab

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-05-28

pokud je vyplněn “urg“, nesmí mít hodnotu "K"

“urg“ nesmí mít hodnotu "K"

7

 

 

*ku_z

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idku"

7

2

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idsub"

7

 

3

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“, pak musí mít položka "ku_z" číselníku "TYP_KU" hodnotu "1"

"typku" = "{typku}" nemůže být použit v "ku_z"

7

 

 

 

*ku_z_lab

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak “klic_nclp“ musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“

pro "typ_cispol" = "N" musí být “klic_nclp“ ({klic_nclp}) z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek), položka “klic“

9

2

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "L" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak "klic_nclp" musí být v rozmezí "25000" - "49999"

pro "typ_cispol" = "L" musí být "klic_nclp" ({klic_nclp}) v rozmezí "25000" - "49999"

7

 

3

2020-09-02

pokud je vyplněn “nclp_verze“, musí být z číselníku “V_NCLP“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

4

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N", pak položka NČLP musí být platná a aktuální (ve verzi NČLP, která je uvedena ve validovaném souboru) - v záznamu z číselníku “NCLPPOL“ pro klíč "klic_nclp" musí být "aktual" = 1 (2=obsoletní, 3=neaktuální) a "dat_prov" v elementu "ku_z" musí být v intervalu "plati_od", "plati_do" (pokud není "plati_do" zadáno, musí být "dat_prov" v elementu "ku_z" >= "plati_od")

Podmínku je třeba vyhodnotit s ohledem na verzi NČLP - viz "nclp_verze"

položka NČLP s klíčem "klic_nclp" ({klic_nclp}) musí být platná a aktuální

7

5

2020-01-08

pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “nclp_verze“, pak by měl být "klic_nclp" v některém z intervalů uvedených v číselníku "V_NCLP", položka "rozsah_kl"

"klic_nclp" ({klic_nclp}) by měl být v intervalu uvedeném v číselníku "V_NCLP" (verze NČLP), položka "rozsah_kl"

3

6

2020-09-02

pokud je vyplněn “klic_nclp_o“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

7

2019-11-13

pokud je vyplněn "klic_nclp_o", neměl by být v rozmezí "25000" - "49999" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)

pozor: použita položka z lokálního rozšíření NČLP ("klic_nclp_o" ({klic_nclp_o}) je v rozmezí "25000" - "49999")

7

8

2019-11-13

"typ_cispol" by neměl mít hodnotu "L" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)

pozor: použita položka z lokálního rozšíření NČLP (typ_cispol=L)

9

9

2020-09-02

pokud je vyplněn “typpol_fh“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

10

2020-09-09

pokud je vyplněn “typpol_fh“, pak by měl být shodný s hodnotou položky "formh" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")

“typpol_fh“ by měl být shodný s hodnotou položky "formh" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ ({klic_nclp})) (typpol_fh={typpol_fh}, nclppol.formh={nclppol.formh})

3

11

2020-09-02

pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

12

2020-09-02

pokud je vyplněn “kolize“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

13

2020-09-09

pokud je vyplněn “syst_klic“ a pokud je vyplněn "typ_cispol" a má hodnotu "N", pak by měl být “syst_klic“  shodný s hodnotou položky "klicsyst" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")

“syst_klic“ by měl být shodný s hodnotou položky "klicsyst" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ ({klic_nclp})) (syst_klic={ syst_klic}, nclppol.klicsyst={nclppol.klicsyst })

7

14

2020-09-09

pokud je vyplněn “komp_klic“ a pokud je vyplněn "typ_cispol" a má hodnotu "N"

, pak by měl být “komp_klic“  shodný s hodnotou položky "klickomp" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")

“komp_klic“ by měl být shodný s hodnotou položky "klickomp" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ ({klic_nclp})) (komp_klic={ komp_klic}, nclppol.klickomp={nclppol.klickomp })

7

15

2020-03-20

- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs"

- pokud je "typpol_fh" = "X", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "B" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb"

- pokud je "typpol_fh" = "R" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr"

- pokud je "typpol_fh" = "P" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp"

- pokud je "typpol_fh" = "D" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd"

- pokud je "typpol_fh" = "K" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk"

- pokud je "typpol_fh" = "O" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vro"

- pokud je "typpol_fh" = "Z" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz"

- pro "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn"

 

- pro "typpol_fh" z množiny "F,FR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf"

 

- pro "typpol_fh" z množiny "S,SR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs"

 

- pro "typpol_fh" = "X" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrx"

- pro "typpol_fh" = "B" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb"

 

 

- pro "typpol_fh" = "R" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr"

 

 

- pro "typpol_fh" = "P" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp"

 

 

- pro "typpol_fh" = "D" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd"

 

 

- pro "typpol_fh" = "K" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk"

 

 

- pro "typpol_fh" = "O" musí ku_z_lab obsahovat blok "vro"

 

 

- pro "typpol_fh" = "Z" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz"

7

 

16

2020-03-24

- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf", případně "vrx"

 

- pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs", případně "vrx"

 

- pokud je "typpol_fh" = "B" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "R" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "P" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "D" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "K" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "O" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vro", případně "vrx"

- pokud je "typpol_fh" = "Z" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "F,FR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" z množiny "S,SR " musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "B" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "R" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "P" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "D" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "K" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "O" musí ku_z_lab obsahovat blok "vro", případně "vrx"

- pro "typpol_fh" = "Z" musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz", případně "vrx"

7 pokud není vri ani vrx

 

3 pokudnení vri a je vrx

 

17

2023-02-22

pokud je vyplněn "klic_nclp" a pokud je vyplněn “typpol_fh“ a pokud "typpol_fh" = "K", musí být vyplněn "klic_nclp_o"

pravidlo zrušeno při změně koncepce

při zasílání mikrobiologických kultivačních vyšetření ("typpol_fh" = "K") musí být vyplněn "klic_nclp_o"

7

 

18

2023-12-15

pokud je položka „klic_nclp“ s procedurou „IA“, musí být sdělována specifikace procedury „spec_proc“

u položek NČLP s procedurou „IA“ je nutné sdělovat specifikaci procedury

5

 

 

 

*ku_z_pat_n

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-28

pokud je vyplněn "verze_mkn", musí mít hodnotu "10"

"verze_mkn" ({verze_mkn}) musí mít hodnotu "10"

5

2

2020-01-28

pokud je vyplněn "verze_tnm", musí mít hodnotu "07" nebo "08"

"verze_tnm" ({verze_tnm}) musí mít hodnotu "07" nebo "08"

5

3

2020-09-02

pokud je vyplněn “dg_nov“, musí být z číselníku “ Mkn10_5“, položka “kod“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

4

2020-09-02

pokud je vyplněn “topo“, musí být z číselníku “MKNO3Topografie“, položka “kod“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

5

2020-01-28

pokud je vyplněn “pt“, musí být z číselníku “TNM_T“, položka “patkod“

“pt“ ({pt}) musí být z číselníku “TNM_T“, položka “patkod“

5

6

2020-01-28

pokud je vyplněn “pn“, musí být z číselníku “TNM_N“, položka “patkod“

“pn“ ({pn}) musí být z číselníku “TNM_N“, položka “patkod“

5

7

2020-01-28

pokud je vyplněn “pm“, musí být z číselníku “TNM_M“, položka “patkod“

“pm“ ({pm}) musí být z číselníku “TNM_M“, položka “patkod“

5

8

2020-01-28

pokud je vyplněn “rn“, musí být z číselníku “TNM_R“, položka “kod“

“rn“ ({rn}) musí být z číselníku “TNM_R“, položka “kod“

5

 

 

*ku_z_soupis_u

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idku"

7

2

2022-05-17

pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"

pro "typku" = "{typku}" musí být vyplněn "idsub"

7

 

 

 

*lip

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-09-22

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít jednu z hodnot "P", "U", "I"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít jednu z hodnot "P", "U", "I" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

2

2023-03-23

smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota" nebo "mtv_klic"

smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota" nebo "mtv_klic"

7

 

 

*lod

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "L"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít hodnotu "L" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

2

2023-02-22

smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota", "mtv_klic" nebo "text"

smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota", "mtv_klic" nebo "text"

7

 

 

*lop

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2021-07-19

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít jednu z hodnot "M", "D", "V", "G", "S", "Q", "B", "N", "O"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít jednu z hodnot "M", "D", "V", "G", "S", "Q", "B", "N", "O" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

2

2022-05-27

pokud je vyplněn “urg“, nesmí mít hodnotu "K"

“urg“ nesmí mít hodnotu "K"

7

 

 

*lopk

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "K"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít hodnotu "K" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

 

 

*lopr

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "R"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít hodnotu "R" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

 

 

*lopz

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "Z"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a zároveň vznik položky musí mít hodnotu "Z" (nclppol.vznik={nclppol.vznik})

7

 

 

*nrh:nrhh

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “hodd“, 1. a 2. znak musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“, 3. znak musí být z množiny 1-9, A-Z a 4. a 5. znak musí být z číselníku “Pracoviste“, položka “kod“

pro “hodd ({hodd}) musí platit: 1. a 2. znak musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“, 3. znak musí být z množiny 1-9, A-Z a 4. a 5. znak musí být z číselníku “Pracoviste“, položka “kod“

7

2

2020-09-28

pokud je vyplněn "hico" a pokud je vyplněn "hpcz" a pokud "hico" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být "hpcz" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"

"hpcz" ({hpcz}) musí v číselníku "ZdravotnickeZarizeni" odpovídat zadanému "hico" ({hico})

7

 

 

*nrh:nrhi

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “hobec“ a je z číselníku "Obec", položka "zjuden" a dále je vyplněn "horp", musí být "horp" ze stejného záznamu číselníku “Obec“, (položka “orp“)  jako "hobec"

pravidlo zrušeno

“horp“ ({horp}) musí v číselníku "Obec" odpovídat zadané obci "hobec" ({hobec})

7

2

2020-09-02

pokud je vyplněn “hkrok“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “Obec“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “Obec“, položka “okresn“

pro “hkrok“ ({hkrok}) musí být 1. a 2. znak z číselníku “Obec“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “Obec“, položka “okresn“

7

 

 

*nrpot:nrpot

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2022-10-27

pokud je vyplněn "pnyngrav", pak nesmí mít hodnotu "4"

"pnyngrav" nesmí mít hodnotu "4"

7

 

 

*nrz:nrz

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-28

pokud je vyplněn "zico" a pokud je vyplněn "zpcz" a pokud "zico" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být "zpcz" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"

"zpcz" ({zpcz}) musí v číselníku "ZdravotnickeZarizeni" odpovídat zadanému "zico" ({zico})

7

 

 

*nrz:nrzpit

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “zpvprdg“, musí být z číselníku “DgProKontroluLpz“, položka “kod“, přípustné jsou pouze kódy v rozsahu V01 - Y98

“ zpvprdg“ ({zpvprdg}) musí být z číselníku “DgProKontroluLpz“,položka “kod, přípustné jsou pouze kódy v rozsahu V01 - Y98

7

2

2020-09-02

pokud je vyplněn “zpitod“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“, přípustné jsou pouze kódy "54" a "55"

“zpitod“ ({zpitod}) musí být z číselníku “Oddeleni“,položka “kod, přípustné jsou pouze kódy "54" a "55"

7

3

2021-06-15

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpitva a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpitdaum"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpitva = " {zpitva}, pak musí být vyplněn "zpitdaum"

7

4

2021-06-15

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpitva a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpitodhad"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpitva = " {zpitva}, pak musí být vyplněn "zpitodhad"

7

5

2021-01-25

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zpdrogy"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpitva = " {zpitva}, pak musí být vyplněn "zpdrogy"

7

6

2021-01-25

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zptypumr"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpitva = " {zpitva}, pak musí být vyplněn "zptypumr"

7

7

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitjm"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitjm"

7

8

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitprij"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitprij"

7

9

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpittel"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpittel"

7

10

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitic"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitic"

7

11

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitpc"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitpc"

7

12

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitod"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitod"

7

13

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdapitva"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zdapitva"

7

14

2020-11-26

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmispit"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zmispit"

7

15

2021-01-29

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpitva a pokud má hodnotu 1, pak alepoň jeden z kódů "zpp1akod" - "zpp8akod", "zpp1bkod" - "zpp8bkod","zpp1ckod" - "zpp8ckod","zpp1dkod" - "zpp8dkod" musí být vyplněn

pravidlo zrušeno, po zavedení pravidla 16 je nadbytečné

alepoň jeden z kódů "zpp1akod" - "zpp8akod", "zpp1bkod" - "zpp8bkod","zpp1ckod" - "zpp8ckod","zpp1dkod" - "zpp8dkod" musí být vyplněn

7

16

2021-01-25

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak alepoň jeden z kódů "zpp1akod" - "zpp8akod" musí být vyplněn

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpitva = " {zpitva}, alepoň jeden z kódů "zpp1akod" - "zpp8akod" musí být vyplněn

7

17

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprtxt"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zptypumr = " {zptypumr}, pak musí být vyplněn "zpvprtxt"

7

18

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1" a pokud je vyplněn "zpvprdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "V01" do "Y34", pak musí být vyplněn "zpvprakt"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zptypumr = " {zptypumr} a "zpvprdg = " {zpvprdg}, pak musí být vyplněn "zpvprakt"

7

19

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1" a pokud je vyplněn "zpvprdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34", pak musí být vyplněn "zpvprmis"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zptypumr = " {zptypumr} a "zpvprdg = " {zpvprdg}, pak musí být vyplněn "zpvprmis"

7

20

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprdat"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zptypumr = " {zptypumr}, pak musí být vyplněn "zpvprdat"

7

21

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprdg"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zptypumr = " {zptypumr}, pak musí být vyplněn "zpvprdg"

7

22

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitva"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva}, pak musí být vyplněn "zpitva"

7

23

2021-08-03

pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpnahrad a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpntxt"

pokud v bloku nrzz "vyznam_pitva = " {nrzz.vyznam_pitva} a pokud "zpnahrad = " {zpnahrad}, pak musí být vyplněn "zpntxt"

7

 

 

*nrz:nrzz

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-09

pokud je vyplněn “zmumokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

pro “zmumokr“ ({zmumokr}) musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

7

2

2020-09-09

pokud je vyplněn “zmnarokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

pro “zmnarokr“ ({zmnarokr}) musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

7

3

2020-09-09

pokud je vyplněn “zmbydokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

pro “zmbydokr“ ({zmbydokr}) musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“

7

4

2020-09-28

pokud je vyplněn "zmutehic" a pokud je vyplněn " zmutehpc" a pokud " zmutehic" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být " zmutehpc" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"

" zmutehic" ({zmutehic}) musí v číselníku "ZdravotnickeZarizeni" odpovídat zadanému " zmutehic" ({zmutehic})

7

5

2020-09-28

pokud je vyplněn "zprohic" a pokud je vyplněn " zprohpc" a pokud " zprohic" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být " zprohpc" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"

" zprohpc" ({zprohpc}) musí v číselníku "ZdravotnickeZarizeni" odpovídat zadanému " zprohic" ({zprohic})

7

6

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdaum"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zdaum"

7

7

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zodhad"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zodhad"

7

8

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmumob"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zmumob"

7

9

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmumst"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zmumst"

7

10

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "znalez"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "znalez"

7

11

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "znavrhp"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "znavrhp"

7

12

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohjm"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohjm"

7

13

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohpr"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohpr"

7

14

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohtel"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohtel"

7

15

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohic"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohic"

7

16

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohpc"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohpc"

7

17

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohod"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zprohod"

7

18

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmisproh"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zmisproh"

7

19

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdatproh"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zdatproh"

7

20

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdrogy"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zdrogy"

7

21

2020-11-26

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "ztypumr"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "ztypumr"

7

22

2021-01-29

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak alepoň jeden z kódů "zp1akod" - "zp8akod", "zp1bkod" - "zp8bkod","zp1ckod" - "zp8ckod","zp1dkod" - "zp8dkod" musí být vyplněn

pravidlo zrušeno, po zavedení pravidla 31 je nadbytečné

alepoň jeden z kódů "zp1akod" - "zp8akod", "zp1bkod" - "zp8bkod","zp1ckod" - "zp8ckod","zp1dkod" - "zp8dkod" musí být vyplněn

7

23

2021-01-25

pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zstari"

pokud "ztotoz = " {ztotoz }, pak musí být vyplněn "zstari"

7

24

2021-01-25

pokud je vyplněn "zobcan" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zjineobc"

pokud "zobcan = " {zobcan}, pak musí být vyplněn "zjineobc"

7

25

2021-01-25

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmumcob"

pravidlo zrušeno

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak musí být vyplněn "zmumcob"

7

26

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2" a pokud je vyplněn zdanar a pokud je vyplněn zdaum a pokud rozdíl zdaum - zdanar je větší než 15 let, pak musí být vyplněn "zvzdel"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztotoz = " {ztotoz } a věk > 15 let, pak musí být vyplněn "zvzdel"

7

27

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2" a pokud je vyplněn zdanar a pokud je vyplněn zdaum a pokud rozdíl zdaum - zdanar je větší než 16 let, pak musí být vyplněn "zrodstav"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztotoz = " {ztotoz } a věk > 16 let, pak musí být vyplněn "zrodstav"

7

28

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "znahrady" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "znahrtxt"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "znahrady = " {znahrady}, pak musí být vyplněn "znahrtxt"

7

29

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud nemá hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zumrkde"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "zmrtvnar = " {zmrtvnar}, pak musí být vyplněn "zumrkde"

7

30

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zumrkde" a pokud má hodnotu "7", pak musí být vyplněn "zumrktxt"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "zumrkde = " {zumrkde}, pak musí být vyplněn "zumrktxt"

7

31

2021-01-25

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak alepoň jeden z kódů "zp1akod" - "zp8akod" musí být vyplněn

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka}, pak alepoň jeden z kódů "zp1akod" - "zp8akod" musí být vyplněn

7

32

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud nemá hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zvptxt"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztypumr = " {ztypumr}, pak musí být vyplněn "zvptxt"

7

33

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5" a pokud je vyplněn "zvpdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34" , pak musí být vyplněn "zvpakt"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztypumr = " {ztypumr} a "zvpdg = " {zvpdg}, pak musí být vyplněn "zvpakt"

7

34

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5" a pokud je vyplněn "zvpdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34" , pak musí být vyplněn "zvpmist"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztypumr = " {ztypumr} a "zvpdg = " {zvpdg}, pak musí být vyplněn "zvpmist"

7

35

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5", pak musí být vyplněn "zvpdat"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztypumr = " {ztypumr}, pak musí být vyplněn "zvpdat"

7

36

2021-08-03

pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5", pak musí být vyplněn "zvpdg"

pokud "vyznam_prohlidka = " {vyznam_prohlidka} a pokud "ztypumr = " {ztypumr}, pak musí být vyplněn "zvpdg"

7

37

2021-06-15

pokud je vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak nrzz musí obsahovat blok "nrzpit"

pokud "vyznam_pitva = " {vyznam_pitva}, pak musí nrzz obsahovat blok "nrzpit"

7

38

2021-08-03

pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zjmeno"

pokud "ztotoz = " {ztotoz}, pak musí být vyplněn "zjmeno"

7

39

2021-08-03

pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zprijm"

pokud "ztotoz = " {ztotoz}, pak musí být vyplněn "zprijm"

7

40

2021-08-03

pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zdanar"

pokud "zmrtvnar = " {zmrtvnar}, pak musí být vyplněn "zdanar"

7

41

2021-08-03

pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zrodcis"

pokud "ztotoz = " {ztotoz}, pak musí být vyplněn "zrodcis"

7

42

2021-08-03

pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "1" a pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zpohlav"

pokud "ztotoz = " {ztotoz} a "zmrtvnar = " {zmrtvnar},, pak musí být vyplněn "zpohlav"

7

43

2021-10-06

pokud je vyplněn "ztypumr", pak musí mít hodnotu 1 - 6

"ztypumr" musí mít hodnotu 1 - 6 ("ztypumr = " {ztypumr})

7

 

                  

*prepocet

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

“prepfak“ musí být číslo, pokud je v desetinném tvaru, musí být desetinný oddělovač čárka

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

7

2

2020-01-08

pokud je vyplněn “typpol_fh_lclp“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

3

2020-01-08

pokud je vyplněna "jednotka_lclp", měla by být z číselníku NCLPJEDN, položka "n20l" (případně "n20")

"jednotka_lclp" ({jednotka_lclp}) by měla být z číselníku NCLPJEDN (číselník jednotek), položka "n20l" (případně "n20")

3

 

 

*sci

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-01-08

pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“, navíc položka "vznik" v číselníku “NCLPPOL“ musí mít hodnotu "Q"

“klic_nclp“ ({klic_nclp}) musí být z číselníku “NCLPPOL“ (národní číselník laboratorních položek) , položka “klic“ a navíc "vznik" v “NCLPPOL“ musí být "Q"

7

 

 

*skala, skala_lok

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVVIST“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

5

2

2020-09-02

pokud je vyplněn “atribut“, pak každý jeho znak musí být z číselníku “LVVISA“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

5

3

2020-09-02

pokud je vyplněn “udalost“, musí být každý výskyt z číselníku “NCLPUVIS“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

4

2020-09-02

pokud je vyplněn “algoritmus“, musí být z číselníku “NCLPAVIS“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

5

2019-11-13

pokud je vyplněn “atribut“ a "atribut = U", musí být vyplněna "udalost"

pokud "atribut"= U, musí být vyplněna "udalost"

5

 

 

 

*vrac

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “latka_kod“, musí být z číselníku “NCMPATML“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

 

 

*vrav

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “vl_kod“, musí být z číselníku “NCMPAGV“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

5

 

 

*vrf

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “hodnota_kod“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

2

2022-03-01

pokud je vyplněn "hodnota_kod" a pokud "hodnota_kod" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"

"hodnota_text" ({hodnota_text}) musí v číselníku "nclpmtv" odpovídat zadanému "hodnota_kod" ({hodnota_kod})

5

 

 

*vrk

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “spec_kod“, musí být z číselníku “NCMPSPM“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

 

 

*vrkpa

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “agens_kod“, musí být z číselníku “NCMPAG“, položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

 

 

*vrn

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “formrm“, musí být z číselníku “NCLPFRM", položka “klic“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

2

2020-09-10

pokud je vyplněna "jednotka" a pokud je v nadřazeném bloku ku_z_lab vyplněn "klic_nclp", pak by měla být "jednotka" shodná s jednotkou v NČLP; výjimkou jsou pouze jednotky, v jejichž názvu je řetězec "U" - ty jsou považovány za shodné s jednotkami, které se liší pouze tím, že místo řetězce "U" obsahují řetězec "IU" (výjimka platí i pro obrácenou záměnu "IU" za "U") (v čís. NCLPPOL najít "klic_nclp" z nadřazeného bloku ku_z_lab a pokud existuje, pak pro něj zjistit hodnotu atributu "njedn" - pokud v NCLPPOL záznam s "klic_nclp" neexistuje, vracet ."true")

"jednotka" musí být shodná s jednotkou v NČLP (jednotka={jednotka}, klic_nclp={ku_z_lab.klic_nclp}, nclppol.njedn={nclppol.njedn})

7

 

 

*vrs_h

 

#

Datum

Podmínka

Chybová hláška

Level

Profil

1

2020-09-02

pokud je vyplněn “hodnota1_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

2

2020-01-08

“hodnota2_cislo“ musí být číslo, pokud je v desetinném tvaru, musí být desetinný oddělovač čárka

pravidlo zrušeno, je součástí XSD

 

5

3

2020-09-02

pokud je vyplněn “hodnota2_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klico“

pravidlo zrušeno, je součástí automatických kontrol

5

4

2022-03-01

pokud je vyplněn "hodnota1_klic" a pokud "hodnota1_klic" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota1_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"

"hodnota1_text" ({hodnota1_text}) musí v číselníku "nclpmtv" odpovídat zadanému "hodnota1_klic" ({hodnota1_klic})

5

5

2022-03-01

pokud je vyplněn "hodnota2_klic" a pokud "hodnota2_klic" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota2_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"

"hodnota2_text" ({hodnota2_text}) musí v číselníku "nclpmtv" odpovídat zadanému "hodnota2_klic" ({hodnota2_klic})

5