Náhled číselníku gescí

B biochemie
H hematologie
T transfúzní lékařství
I imunologie a alergologie
S serologické položky
M mikrobiologie
G genetika (dosud bez oficiální gesce)
F farmakologie
O toxikologie (nyní ve spolupráci s gescí "B")
K "klinické obory"
Z "informatika" (položky technické a pro potřeby IS)
D "společná gesce" (mezioborové)
A "bakteriologie" (nyní součást gesce "M")
V "virologie" (nyní součást gesce "M")
Y "mykologie" (nyní součást gesce "M")
P "parazitologie" (nyní součást gesce "M")
X "radiodiagnostika" (v DS4 již nevyužíváno)
C "cytologie"
E "antropometrie" (nyní pod gescí "K")
L "molekulární biologie"
Q "patologie"
U ÚZIS
R správce regionálního číselníku
N nukleární medicína
W pomocná pracovní gesce