Náhled číselníku komponent

P2PSA [-2]proPSA
D3 1,25-kalcitriol
1MHIS 1-metylhistidin
1MHISCR 1-metylhistidin/kreatinin
11OHANDR11-beta-hydroxyandrostendion
11DOXCON11-deoxykortikosteron
11DOXCOL11-deoxykortizol
ESTRADIO17-beta-estradiol
ESTRADCR17-beta-estradiol/kreatinin
17OHPREG17-hydroxypregnenolon
17OHPROG17-hydroxyprogesteron
17OXSTER17-oxosteroidy
DIHYADEN2,8-dihydroxyadenin
DIHYADCR2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
AAADIP 2-aminoadipát
AAADIPCR2-aminoadipát/kreatinin
2AMIBUT 2-aminobutyrát
2AMIBUCR2-aminobutyrát/kreatinin
ETOHNH2 2-aminoetanol
BAIBCR 2-aminoizobutyrát/kreatinin
2DEOXRIB2-deoxy-D-ribóza
2OHBUTYR2-hydroxybutyrát
2OGLU 2-oxoglutarát
2OGLUCR 2-oxoglutarát/kreatinin
21DEOXYF21-deoxykortizol
25OHDSC 25-hydroxyvitamin D
DOPAC 3,4-dihydroxyfenylacetát
DOPACCR 3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
DOPA 3,4-dihydroxyfenylalanin
3PGLKIN 3-fosfoglycerátkináza
3OHBUTYR3-hydroxybutyrát
3OHBUTCR3-hydroxybutyrát/kreatinin
3OHDEC 3-hydroxydekanát
3OHDODEC3-hydroxydodekanát
3OHHEXDC3-hydroxyhexadekanát
3OHHEX 3-hydroxyhexanát
3OHIVA 3-hydroxyizovalerát
3OHIVACR3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3OHOCT 3-hydroxyoktanát
3OHPROP 3-hydroxypropionát
3OHPROCR3-hydroxypropionát/kreatinin
3OHTETDC3-hydroxytetradekanát
MEHYPHGL3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3MHIS 3-metylhistidin
3MHISCR 3-metylhistidin/kreatinin
GNH2BUT 4-amino-n-butanoát
4ABA 4-aminobenzoát
GABA 4-aminobutyrát
GABACR 4-aminobutyrát/kreatinin
4ABUTHIS4-aminobutyrylhistidin
4AHA 4-aminohippurát
4OHPHAC 4-hydroxyfenylacetát
4OHPHACR4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4OHPHLAC4-hydroxyfenyllaktát
4OHPHLCR4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4OHPHPYR4-hydroxyfenylpyruvát
4OHPHPCR4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
4CARBGLU4-karboxyglutamát
5AMILEVA5-aminolevulát
5AMILECR5-aminolevulát/kreatinin
5OHHEX 5-hydroxyhexanát
5HIAA 5-hydroxyindolacetát
7ADHEA 7-alfa-hydroxy-dehydroepiandrosteron
7BDHEA 7-beta-hydroxy-dehydroepiandrosteron
7DHCHOL 7-dehydrocholesterol
7DHCHQ 7-dehydrocholesterol kvalitativně
7OHMTX 7-hydroxymetotrexát
7OHOCT 7-hydroxyoktanát
9OHRISPM9-hydroxyrisperidon
9OHRISP 9-hydroxyrisperidon*
XYLABS Absorpce D-xylózy sliznicí tenkého střeva po zátěži
ACEBUT Acebutolol
ACETATE Acetát
ACAC Acetoacetát
ACACCR Acetoacetát/kreatinin
ACHS Acetylcholinesteráza
XABR Acidobazická regulace
ADAMTS13ADAMTS13
ADMTS13AADAMTS13 - antigen
ADMTS13IADAMTS13 - inhibitor
ADENIN Adenin
ADENINCRAdenin/kreatinin
APRT Adeninfosforibosyltransferáza
ADA Adenosindeamináza
ADENOVIRAdenovirus
ADSUCLQ Adenylsukcinátlyáza
ADIPAT Adipát
ADIPATCRAdipát/kreatinin
ADRENAL Adrenalin
ADRENZA0Adrenalin (klonidin, +0)*
ADRENZA Adrenalin (klonidin, +180)*
ADRNOR Adrenalin/Noradrenalin
ACTHSC Adrenokortikotropní hormon (ACTH)
ACTH Adrenokortikotropní hormon (ACTH)*
AGENS Agens
AGENSN Agens - neformalizované mikrobiolgické vyšetření
ABAB0 Aglutininy AB0 systému krevních skupin
AGAB0 Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin
AGOMELM Agomelatin
AGOMEL Agomelatin*
AGSAM Agregace samovolná
ARSAM Agregace samovolná
AGSTADP Agregace stimulovaná adenosindifosfátem
AGSTADP1Agregace stimulovaná adenosindifosfátem
ARSTADP Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP)
AGSTADP2Agregace stimulovaná ADP + PG
SPSADPL Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
SPSADPM Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
SPSADPH Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
SPSADRL Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
SPSADRM Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
SPSADRH Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
AGSTADR Agregace stimulovaná adrenalinem
ARSTADR Agregace stimulovaná adrenalinem (ADR)
AGSTCPG Agregace stimulovaná CPG
AGSTCOL Agregace stimulovaná kolagenem
ARSTCOL Agregace stimulovaná kolagenem (COL)
AGSTACA Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou
ARSTACA Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou
AGSTASPIAgregace stimulovaná kyselinou arachidonovou
AGSTRIS Agregace stimulovaná ristocetinem
ARSTRIS Agregace stimulovaná ristocetinem
ARSTRIS1Agregace stimulovaná ristocetinem - nízká koncentrace
AGSTTRP Agregace stimulovaná TRAP
AGSTTRP1Agregace stimulovaná TRAP
AGSTTRO Agregace stimulovaná trombinem
ARSTTRO Agregace stimulovaná trombinem
AGTAUC Agregace trombocytů (AUC)
AGTCPGT5Agregace trombocytů (CPG, T50)
AGTDA Agregace trombocytů (desagregace)
AGTDA1 Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
AGTCL Agregace trombocytů (kolagen, latence)
AGTMA Agregace trombocytů (maximální amplituda)
AGTMA1 Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
AGTSL Agregace trombocytů (strmost křivky)
AGTSL1 Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
XAGREGP Agregační panel
AH50 AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)
ACTLMC Aktivované buňky s IL2-R (CD25+)
ALA Alanin
ALANINCRAlanin/kreatinin
ALT Alaninaminotransferáza
ALB Albumin
ALBR Albumin (mg/l)
ALBCHARGAlbumin - náboj
ALBCR Albumin/kreatinin
ACR Albumin/kreatinin
ALBPROT Albumin/Protein
ALBPROTUAlbumin/Protein celkový v moči
AGQ Albumino-globulinový kvocient
ALBRCP Albuminový index, relativní vztah hmot. konc. (Csf/P)
ALBRCS Albuminový index, relativní vztah hmot. konc. (Csf/S)
ALDOSTERAldosteron
A14GLUCAAlfa-1,4-glukozidáza kyselá
A1AT Alfa-1-antitrypsin
A1ATSQ Alfa-1-antitrypsin, semikv. screening
AFPMC Alfa-1-fetoprotein
A1G Alfa-1-globulin absolutně
A1GSQ Alfa-1-globulin semikvantitativně
OROSO Alfa-1-kyselý glykoprotein
OROSOR Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
A1MIGL Alfa-1-mikroglobulin
A1MALB Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
A1MCR Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
A2APLA Alfa-2-antiplazmin
A2APLAAGAlfa-2-antiplazmin - antigen
A2G Alfa-2-globulin absolutně
A2GSQ Alfa-2-globulin semikvantitativně
A2HSGF Alfa-2-HS glykoprotein
A2MACRO Alfa-2-makroglobulin
A2MALB Alfa-2-makroglobulin/Albumin
AMS Alfa-amyláza
AMYL1 Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 1)
AMYL2 Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 2)
AMSP Alfa-amyláza - pankreatický typ
AMSPQ Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity
AMSSQ Alfa-amyláza - slinný typ, podíl aktivity
AGAL Alfa-galaktozidáza
HMT Alfa-hydroxymetoprolol
ALPLIP Alfa-lipoproteiny
MNSD Alfa-mannosidáza
ALI Alizarin
ALP Alkalická fosfatáza
ALPSQ Alkalická fosfatáza (semikvantitativně)
ALPLIV Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
ALPLIV1 Alkalická fosfatáza - jaterní typ 1 (enzym)
ALPLIV2 Alkalická fosfatáza - jaterní typ 2 (enzym)
ALPBONE Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
ALPBONEPAlkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
ALPPLAC Alkalická fosfatáza - placentární typ (enzym)
ALPINT Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
ALLANT Allantoin
AILEU Alloizoleucin
AILEUCR Alloizoleucin/kratinin
ALLOPREGAllopregnanolon
ALLPUR Allopurinol
ALLPURCRAllopurinol/kreatinin
AMFETAM Amfetamin
AMFETAMQAmfetamin (průkaz)
AMIMASSCAmikacin
AMIKAC Amikacin*
AA Aminokyseliny
AMDRNM Amiodaron
AMDRN Amiodaron*
AMISULPMAmisulprid
AMISULP Amisulprid*
AMTRMASSAmitriptylin
AMITRP Amitriptylin*
AMMONIA Amoniak
AMP Ampicilin sodný
A14TRGL Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza
PFA100ADAnalýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
PFA100EPAnalýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
PFAP2Y Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
PFAPI Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
VNP2Y Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y
VNP2YB Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y BASE
VNP2YI Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y inhibice
VNASP Analýza destičkových funkcí (Verify Now) -ASA
ANDRDIONAndrostendion
ANGIOVYSANGIO vyšetření
ANGIOTENAngiotenzin
ACE2 Angiotenzin konvertáza
ACE2NPX Angiotenzin konvertáza
ACE Angiotenzin konvertující enzym
AG Anion gap
AGCOR Anion gap korigovaný
ARAB Anti-acetylcholin receptor
ACAJEA Anti-Campylobacter jejuni IgA
ADFS70G Anti-DFS70 IgG
AHEV Anti-HEV
AHLA30P Anti-HLA (panel 30)
AHLA30 Anti-HLA (panel 30)*
AHLA50P Anti-HLA (panel 50)
AHLA50 Anti-HLA (panel 50)*
AHLALMXPAnti-HLA (panel Luminex)
AHLALMX Anti-HLA (panel Luminex)*
AHLASPECAnti-HLA specifikace
ACLTRHSPAnti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
TSI Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
AGRHDW Antigen D Rh systému krev. skup. včetně slab. a var. f.
AB/AGHCVAntigen HCV
SCC Antigen karcinomu skvamozních buněk
HCVAG Antigen viru hepatitidy C
SCV2AG Antigen viru SARS CoV-2
APENK Antiperinukleární protilátky
APENKT Antiperinukleární protilátky (titr)
ATIII Antitrombin
ATAIIAI Antitrombin (anti-IIa aktivita)
ATAXA Antitrombin (anti-Xa aktivita)
ANTITRAGAntitrombin - antigen
ATIIIM Antitrombin - hmotnostní koncentrace
APCRAB5 APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APCRAA5 APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APCRA5NRAPC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APCRA5R APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APCRAB APC-rezistence - APTT bez APC
APCRAA APC-rezistence - APTT s APC
APCRH APC-rezistence - Hyphen
APCRN APC-rezistence - normalizovaný poměr
APCRSTA APC-rezistence - STAGO
APCRRB APC-rezistence bez APC (RVVT)
APCRRB5 APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APCRR APC-rezistence k aktivovanému proteinu C - poměr
APCRRR APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APCRR5R APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APCRRA APC-rezistence s APC (RVVT)
APCRRA5 APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APIXABANApixaban - anti Xa aktivita
APOA1B Apo AI/Apo B, poměr apolipoproteinů AI a B
APOEG ApoE gen
APOAII Apolipoprotein AII
APOAIV Apolipoprotein AIV
APOB Apolipoprotein B
APOB100 Apolipoprotein B100
APOB150 Apolipoprotein B150
APOB48 Apolipoprotein B48
APOCI Apolipoprotein CI
APOCII Apolipoprotein CII
APOCIII Apolipoprotein CIII
APOE Apolipoprotein E
APOAI Apolipoproteiny AI
APTT APTT
APTTLAN APTT necitlivý na lupus antikoagulans
APTT0K APTT - konfirmace
APTT1K APTT - konfirmace po 1 hodině
APTT2K APTT - konfirmace po 2 hodinách
APTTNR APTT - normalizovaný poměr
APTTR APTT - poměr
APTTHP1 APTT 1N+1P - poměr po 1 hod
APTTHP2 APTT 1N+1P - poměr po 2 hod
APTTHP0 APTT 1N+1P - poměr v čase 0
APTT11H1APTT 1N+1P po 1 hod
APTT11H2APTT 1N+1P po 2 hod
APTT11H0APTT 1N+1P v čase 0
APTT14H1APTT 1N+4P po 1 hod
APTT14H2APTT 1N+4P po 2 hod
APTT14H0APTT 1N+4P v čase 0
APTT41H1APTT 4N+1P po 1 hod
APTT41H2APTT 4N+1P po 2 hod
APTT41H0APTT 4N+1P v čase 0
APTTLAR APTT citlivý na lupus antikoagulans - poměr
APTTLAO APTT citlivý na lupus antikoagulans normál
APTTLA APTT LA
APTTLLCAAPTT LA 1N+1P - LCA
APTTL111APTT LA 1N+1P po 1 hod
APTL111PAPTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
APTL11P APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
APTTL11 APTT LA 1N+1P v čase 0
APTTLANRAPTT necitlivý na lupus antikoagulans - poměr
APTTN APTT normál
APTTNH1 APTT normál po 1 hod
APTTNH2 APTT normál po 2 hod
APTT1H APTT po 1 h inkubaci
APTT2H APTT po 2 h inkubaci
PCATS APTT+APC - plazma s deklarovanou citlivostí (SV)
ARABIN Arabinóza
ARABOL Arabitol
AR Aragonit
ARGINASEArgináza
ARG Arginin
ARGCR Arginin/kreatinin
ARGSUC Argininosukcinát
ARIPIPRMAripiprazol
ARIPIPR Aripiprazol*
ARR ARR index (aldosteron/renin)
AVDO2 Arterio-venózní diference kyslíku
AS Arzen
ASENAPM Asenapin
ASENAP Asenapin*
ASN Asparagin
ASNCR Asparagin/kreatinin
ASP Aspartát
ASPCR Aspartát/kreatinin
AST Aspartátaminotransferáza
ASTC Aspartátaminotransferáza cytosolová, podíl aktivity
ASTM Aspartátaminotransferáza mitochondriální, podíl akt.
ASPGLAM Aspartylglukosamin
ASTVIR Astrovirus
AUC(MC) AUC (MPA, CYA)
AUC(MT) AUC (MPA, TAC)
HEMAUTO Autohemolýza
BACTN Bakterie
BACTRLQ Bakterie tyčovité kvalitativně
BACTRLSQBakterie tyčovité v moč. sedimentu - semikvantitativně
BACTSQ Bakterie v močovém sedimentu - semikvantitativně
BARBM Barbituráty
BARBITQ Barbituráty (průkaz)
BARB Barbituráty*
BE Base excess
BEECF Base excess(ECT)
BASOAKDPBazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus*
BASOAKT Bazofil aktivovaný
BASAKAA Bazofil aktivovaný Alternaria alternata
BASOAKAABazofil aktivovaný Alternaria alternata*
BASAKAR Bazofil aktivovaný arašídem
BASOAKARBazofil aktivovaný arašídem*
BASAKTN Bazofil aktivovaný banánem
BASOAKTNBazofil aktivovaný banánem*
BASAKTC Bazofil aktivovaný celerem
BASOAKTCBazofil aktivovaný celerem*
BASAKPP Bazofil aktivovaný černým pepřem
BASOAKPPBazofil aktivovaný černým pepřem*
BASAKDF Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae
BASOAKDFBazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae*
BASAKDP Bazofil aktivovaný Dermatophagoides pteronissinus
BASAKKO Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky
BASOAKKOBazofil aktivovaný epiteliemi kočky*
BASAKPE Bazofil aktivovaný epiteliemi psa
BASOAKPEBazofil aktivovaný epiteliemi psa*
BASAKTJ Bazofil aktivovaný jablkem
BASOAKTJBazofil aktivovaný jablkem*
BASAKTW Bazofil aktivovaný kiwi
BASOAKTWBazofil aktivovaný kiwi*
BASAKTK Bazofil aktivovaný krabem
BASOAKTKBazofil aktivovaný krabem*
BASAKTL Bazofil aktivovaný lískovým ořechem
BASOAKTLBazofil aktivovaný lískovým ořechem*
BASAKTM Bazofil aktivovaný mrkví
BASOAKTMBazofil aktivovaný mrkví*
BASAKTP Bazofil aktivovaný paprikou
BASOAKTPBazofil aktivovaný paprikou*
BASAKTR Bazofil aktivovaný rajčetem
BASOAKTRBazofil aktivovaný rajčetem*
BASAKTB Bazofil aktivovaný vaječným bílkem
BASOAKTBBazofil aktivovaný vaječným bílkem*
BASAKVM Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)
BASOAKVMBazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)*
BASAKVV Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)
BASOAKVVBazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)*
BASMETA Bazofilní metamyelocyty
BASMYC Bazofilní myelocyty
BSUMA Bazofilní řada v kostní dřeni
BASSEG Bazofilní segmenty
BASBAND Bazofilní tyče
BAS Bazofily
BAS1 Bazofily
ZIBXA Bemiparin - anti Xa aktivita
BJPR Bence-Jonesův protein
BENZOAT Benzoát
BENZODZQBenzodiazepiny (průkaz)
BENZODM Benzodiazepiny celkové
BENZOD Benzodiazepiny celkové*
HCGB Beta podjednotka lidského choriogonadotropinu
HCGBQ Beta podjednotka lidského choriogonadotropinu (průkaz)
B1G Beta-1-globulin absolutně
B1GSQ Beta-1-globulin semikvantitativně
B2G Beta-2-globulin absolutně
B2GSQ Beta-2-globulin semikvantitativně
B2MICRO Beta-2-mikroglobulin
B2MCR Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
BETAALA Beta-alanin
BALACR Beta-alanin/kreatinin
BALAHIS Beta-alanylhistidin
BAIB Beta-aminoizobutyrát
BAMYLOIDBeta-amyloid
GALSID Beta-galaktosidáza
BG Beta-globulin absolutně
BGLUKOS Beta-glukosidáza
GLUKND Beta-glukuronidáza
BCAROT Beta-karoten
BETLIP Beta-lipoproteiny
BKTHIOL Beta-oxoacyl-CoA-thioláza
BETRPR Beta-trace protein
BILQ Bilirubin - kvalitativní průkaz
BIL Bilirubin celkový
BILCON Bilirubin konjugovaný
BILSQ Bilirubin semikvantitativně
BAKUT Biochemický nález akutní
BAKUTD Biochemický nález akutní doplněný
BKUM Biochemický nález kumulativní
BKUMD Biochemický nález kumulativní doplněný
BRUT Biochemický nález rutinní
BRUTD Biochemický nález rutinní doplněný
BSCR01 Biochemický nález screeningový 01 základní
BSCR02 Biochemický nález screeningový 02
BSCR03 Biochemický nález screeningový 03
BSCR04 Biochemický nález screeningový 04
BSCR05 Biochemický nález screeningový 05
BSCR06 Biochemický nález screeningový 06
BSCR07 Biochemický nález screeningový 07
BSCR08 Biochemický nález screeningový 08
BSCR09 Biochemický nález screeningový 09
BSPEC Biochemický nález speciální
BSPECD Biochemický nález speciální doplněný
BSTAT Biochemický nález statimový
BSTATD Biochemický nález statimový doplněný
BIOPVYS BIOPSIE vyšetření
BIOPTT Biopterin celkový
BIOPTCR Biopterin celkový/kreatinin
BTD Biotinidáza
BTDQ Biotinidáza kvalitativně
BTL Blastická transformace lymfocytů
BRIVARA Brivaracetam
BRUSHIT Brushit
CELL Buňky
CCD22 Buňky cCD22+
CCD3 Buňky cCD3+
CD10 Buňky CD10+
CD10CD2 Buňky CD10+/CD2+
CD10CD38Buňky CD10+/CD38+
CD103 Buňky CD103+
CD117 Buňky CD117+
CD11A Buňky CD11a+
CD11B Buňky CD11b+
CD11C Buňky CD11c+
CD122 Buňky CD122+
CD13 Buňky CD13+
CD13CD15Buňky CD13+/CD15+
CD13CD33Buňky CD13+/CD33+
CD138 Buňky CD138+
CD14 Buňky CD14+
CD14CD16Buňky CD14+/CD16+
CD14CD33Buňky CD14+/CD33+
CD14CD38Buňky CD14+/CD38+
CD14HLADBuňky CD14+/HLA DR+
CD14HLDRBuňky CD14+/HLA-DR+
CD15 Buňky CD15+
CD15CD16Buňky CD15+/CD16+
CD15CD30Buňky CD15+/CD30+
CD15CD33Buňky CD15+/CD33+
CD152 Buňky CD152+
CD154 Buňky CD154+
CD16 Buňky CD16+
CD16CD64Buňky CD16+/CD64+
CD17 Buňky CD17+
CD18 Buňky CD18+
CD18D11ABuňky CD18+/CD11a+
CD18D11BBuňky CD18+/CD11b+
CD18CD11Buňky CD18+/CD11c+
CD19 Buňky CD19+
CD19CD10Buňky CD19+/CD10+
CD19CD11Buňky CD19+/CD11c+
CD19CD23Buňky CD19+/CD23+
CD19CD25Buňky CD19+/CD25+
CD19CD34Buňky CD19+/CD34+
CD19CD40Buňky CD19+/CD40+
CD19CD56Buňky CD19+/CD56+
CD19CD69Buňky CD19+/CD69+
CD19CD71Buňky CD19+/CD71+
CD19CD86Buňky CD19+/CD86+
CD19CD95Buňky CD19+/CD95+
CD19KAPPBuňky CD19+/kappa+
CD19LAMBBuňky CD19+/lambda+
CD1A Buňky CD1a+
CD2 Buňky CD2+
CD2CD25 Buňky CD2+/CD25+
CD2CD3 Buňky CD2+/CD3+
CD2CD4 Buňky CD2+/CD4+
CD2CD8 Buňky CD2+/CD8+
CD20 Buňky CD20+
CD20CD11Buňky CD20+/CD11c+
CD20CD25Buňky CD20+/CD25+
CD20CD38Buňky CD20+/CD38+
CD20CD5 Buňky CD20+/CD5+
CD20D62LBuňky CD20+/CD62L+
CD20CD79Buňky CD20+/CD79b+
CD20KAPPBuňky CD20+/kappa+
CD20LAMBBuňky CD20+/lambda+
CD20SIGMBuňky CD20+/sIgM+
CD21 Buňky CD21+
CD22 Buňky CD22+
CD22CD11Buňky CD22+/CD11c+
CD22CD38Buňky CD22+/CD38+
CD22SIGMBuňky CD22+/sIgM+
CD23 Buňky CD23+
CD24 Buňky CD24+
CD25 Buňky CD25+
CD25CD3 Buňky CD25+/CD3+
CD26 Buňky CD26+
CD27 Buňky CD27+
CD28 Buňky CD28+
CD29 Buňky CD29+
CD3 Buňky CD3+
LYMT Buňky CD3+
CD3CD11ABuňky CD3+/CD11a+
CD3CD152Buňky CD3+/CD152+
CD3CD16 Buňky CD3+/CD16+
CD3CD19 Buňky CD3+/CD19+
CD3CD25 Buňky CD3+/CD25+
CD3CD325Buňky CD3+/CD25+
CD3CD30 Buňky CD3+/CD30+
CD3CD38 Buňky CD3+/CD38+
CD3CD4 Buňky CD3+/CD4+
CD3CD45ABuňky CD3+/CD45RA+
CD3CD45OBuňky CD3+/CD45RO+
CD3CD56 Buňky CD3+/CD56+
CD3CD69 Buňky CD3+/CD69+
CD3CD71 Buňky CD3+/CD71+
CD3CD8 Buňky CD3+/CD8+
CD3CD80 Buňky CD3+/CD80+
CD3CD95 Buňky CD3+/CD95+
CD3HLDR Buňky CD3+/HLA-DR+
CD3TCRABBuňky CD3+/TCR alfa, beta
CD3TCRGDBuňky CD3+/TCR gama, delta
NKCELL Buňky CD3-/CD16+/CD56+
CD3-CD56Buňky CD3-/CD56+
CD30 Buňky CD30+
CD31 Buňky CD31+
CD32 Buňky CD32+
CD33 Buňky CD33+
CD33CD13Buňky CD33+/CD13+
CD33CD7 Buňky CD33+/CD7+
CD33HLDRBuňky CD33+/HLA-DR+
CD34 Buňky CD34+
CD34CD33Buňky CD34+/CD33+
CD36 Buňky CD36+
CD36CD14Buňky CD36+/CD14+
CD36GLYABuňky CD36+/glyA+
CD37 Buňky CD37+
CD38 Buňky CD38+
CD38CD13Buňky CD38+/CD13+
CD38D138Buňky CD38+/CD138+
CD138D45Buňky CD38+/CD138+/CD45+
CD138D56Buňky CD38+/CD138+/CD56+
CD38CD19Buňky CD38+/CD19+
CD38CD33Buňky CD38+/CD33+
CD38CD45Buňky CD38+/CD45+
CD38CD56Buňky CD38+/CD56+
CD38HLDRBuňky CD38+/HLA-DR+
CD38KAPPBuňky CD38+/kappa+
CD38LAMBBuňky CD38+/lambda+
CD38SIGMBuňky CD38+/sIgM+
CD4 Buňky CD4+
LYMTH Buňky CD4+
CD4CD122Buňky CD4+/CD122+
CD4CD25 Buňky CD4+/CD25+
CD4CD28 Buňky CD4+/CD28+
CD4CD38 Buňky CD4+/CD38+
CD4CD40LBuňky CD4+/CD40l
CD4CD69 Buňky CD4+/CD69+
CD4CD8 Buňky CD4+/CD8+
CD4CD95 Buňky CD4+/CD95+
CD4HLADRBuňky CD4+/HLA DR+
CD40 Buňky CD40+
CD40D40LBuňky CD40+/CD40l+
CD40L Buňky CD40L+
CD41 Buňky CD41+
CD42 Buňky CD42+
CD42A Buňky CD42a+
CD42B Buňky CD42b+
CD43 Buňky CD43+
CD44 Buňky CD44+
CD45 Buňky CD45+
CD45CD56Buňky CD45+/CD56+
CD45RA Buňky CD45RA+
CD45RAD4Buňky CD45RA+/CD4+
CD45RO Buňky CD45RO+
CD45ROD4Buňky CD45RO+/CD4+
CD49 Buňky CD49+
CD5 Buňky CD5+
CD5CD19 Buňky CD5+/CD19+
CD50 Buňky CD50+
CD54 Buňky CD54+
CD54CD45Buňky CD54+/CD138+/CD45+
CD54CD56Buňky CD54+/CD138+/CD56+
CD54CD38Buňky CD54+/CD38+
CD56 Buňky CD56+
CD57 Buňky CD57+
CD58 Buňky CD58+
CD59 Buňky CD59+
CD6 Buňky CD6+
CD61 Buňky CD61+
CD62 Buňky CD62+
CD62L Buňky CD62L+
CD62LCD4Buňky CD62l+/CD4+
CD63 Buňky CD63+
CD64 Buňky CD64+
CD65 Buňky CD65+
CD66B Buňky CD66b+
CD66C Buňky CD66c+
CD69 Buňky CD69+
CD7 Buňky CD7+
CD7CD2 Buňky CD7+/CD2+
CD7CD4 Buňky CD7+/CD4+
CD71 Buňky CD71+
CD79A Buňky CD79a+
CD79B Buňky CD79b+
CD8 Buňky CD8+
LYMTS Buňky CD8+
CD8CD11BBuňky CD8+/CD11b+
CD8CD20 Buňky CD8+/CD20+
CD8CD25 Buňky CD8+/CD25+
CD8CD28 Buňky CD8+/CD28+
CD8CD28-Buňky CD8+/CD28-
CD8CD38 Buňky CD8+/CD38+
CD8CD57 Buňky CD8+/CD57+
CD8CD69 Buňky CD8+/CD69+
CD8CD95 Buňky CD8+/CD95+
CD8HLADRBuňky CD8+/HLA DR+
CD8TCRGDBuňky CD8+/TCR gama, delta
CD80 Buňky CD80+
CD83 Buňky CD83+
CD86 Buňky CD86+
CD9 Buňky CD9+
CD90 Buňky CD90+
CD94 Buňky CD94+
CD95 Buňky CD95+
CD95CD45Buňky CD95+/CD45+
LYDRCD13Buňky CDHLA-DR+/CD13+
MDRGP170Buňky CDMDR gp170+
CIGM Buňky cIgM+
CKAPPA Buňky ckappa+
CKAPCD19Buňky ckappa+/mCD19+
CLAMBDA Buňky clambda+
CLAMCD19Buňky clambda/mCD19+
EPITSQQ Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
EPITSC Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
EPITSQSQBuňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
EPITSAQ Buňky epitelové atypické, kvalitativně
EPITSA Buňky epitelové atypické, kvantitativně
EPITSASQBuňky epitelové atypické, semikvantitativně
EPITQ Buňky epitelové, bez rozlišení typu, kvalitativně
FMC7 Buňky FMC7+
LYGLYA Buňky glyA+
LYGLCD59Buňky glyA+/CD59+
HLADR Buňky HLA-DR+
LMCHLADRBuňky HLA-Dr+ (aktivované T lymfocyty)
LYKAPPA Buňky kappa+
LYKAPLAMBuňky kappa+/lambda+
LYLAMBDABuňky lambda+
LYMPO Buňky MPO+
LYMPCD13Buňky MPO+/CD13+
LYMPCD33Buňky MPO+/CD33+
LYMPCD34Buňky MPO+/CD34+
EPSPBAQ Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
EPSPBA Buňky přech. epitelu bazální, kvantitativně
EPSPBASQBuňky přech. epitelu bazální, semikvantitativně
EPSPSUQ Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
EPSPSU Buňky přechodného epitelu povrchové, kvantitativně
EPSPSUSQBuňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
EPITSPQ Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
EPITSPH Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
EPITSPSQBuňky přechodného epitelu, semikvantitativně
EPITRQ Buňky renální tubulární, kvalitativně
EPITRANSBuňky renální tubulární, kvantitativně
EPITRSQ Buňky renální tubulární, semikvantitativně
LYSIGM Buňky sIgM+
LYTCRAB Buňky TCR-alfa/beta+
LYTCRGD Buňky TCR-gama/delta+
LYTDT Buňky TdT+
BUPQ Buprenorfin průkaz
BUSULPM Busulfan
BUSULP Busulfan*
BUTYR Butyrát
CRP C-reaktivní protein
C1INH C1 inhibitor esterázy
C1INHA C1 inhibitor esterázy (funční test aktivity)
C1Q C1Q složka komplementu
C2 C2 složka komplementu
C3 C3 složka komplementu
C4 C4 složka komplementu
C5 C5 složka komplementu
CALCPROTCalcprotectin
CAM26 Cancer-associated mucin (CAM26)
CAM29 Cancer-associated mucin (CAM29)
CASA CASA (Cancer associated serum antigen)
CEFOTAX Cefotaxim
CEFTA Ceftazidim
HTAU Celkový tau protein
CELLBIO Cellobióza
CELULOS Celulóza
CPL Ceruloplazmin
CIK Cirkulující imunitní komplexy
CIKC1Q Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
C4DECN Cis-4-decenát
C9OKTDC Cis-9-oktadecenát
CTLPRM Citalopram
CTLPR Citalopram*
CITRATE Citrát
CITRATCRCitrát/kreatinin
CITSYN Citrátsyntáza
CITRUL Citrulin
CITRULCRCitrulin/kreatinin
CLCORR Cl korigované
CLREW Clearance bezelektrolytové vody
CLCEW Clearance bezelektrolytové vody korigovaná
CLRH2O Clearance bezsolutové vody
CLREWEF Clearance bezsolutové vody efektivní
CLCEWEF Clearance bezsolutové vody efektivní korigovaná
CLCH2O Clearance bezsolutové vody korigovaná
CLRK Clearance draselného kationtu
CLRELG Clearance efektivních solutů
CLCELG Clearance efektivních solutů korigovaná
CLREL Clearance elektrolytová
CLCEL Clearance elektrolytová korigovaná
CLRP Clearance fosfátu
CLRCL Clearance chloridového aniontu
CLRINUL Clearance inulinu
CLRINULKClearance inulinu korig.
CLRCREA Clearance kreatininu
CLCCREA Clearance kreatininu korigovaná
CLRLI Clearance lithia
CLRUREA Clearance močoviny
CLROSMOLClearance osmolální
CLCOSMOLClearance osmolální korigovaná
CLRNA Clearance sodného kationtu
CLRURAT Clearance urátu
CLRCA Clearance vápenatého kationtu
COPEPT Copeptin
CROSSM Cross match HLA
FCXMB Cross match HLA FACS-B
FCXMT Cross match HLA FACS-T
CTVYS CT vyšetření
B12SC Cyanokobalamin
B12 Cyanokobalamin*
CAMP Cyklický AMP
CGMP Cyklický GMP
CYCLOSPACyklosporin A
CYCLSPSCCyklosporin A*
CST Cystathionin
CYSTACR Cystathionin/kreatinin
CYSTATC Cystatin C
CYSTEAT Cysteát
CYSTEIN Cystein
CYSTGLY Cysteinylglycin
CYSTIN Cystin
CYSTINSQCystin semikvantitativně
CYSCR Cystin/kreatinin
XCGV Cytogenetická vyšetření
GRUT Cytogenetická vyšetření rutinní
CYTOK18 Cytokeratin 18
CRUT Cytologická vyšetření rutinní
CYTOGVYSCYTOLOGIE - gynekologické vyšetření
CYTOUVYSCYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOVYS CYTOLOGIE vyšetření
TIME Čas sběru
TIMEM Čas sběru v minutách
TIMES Čas sběru v sekundách
RROW Červená řada v kostní dřeni
AGRHD D antigen Rh systému krevních skupin
DDIMER D Dimery
DDIF D Dimery (FEU)
DDIFCQ D Dimery (FEU) semikvantitativně
DDISQ D Dimery semikvantitativně
PRADAX Dabigatran - anti IIa aktivita
DASATNB Dasatinib
IZODEET Deetylizokoproporfyrin + izokoproporfyrin, podíl
FDP Degradační produkty fibrinu (fibrinogenu)
ALAD Dehydratáza 5-aminolevulátu
DHEANEKJDehydroepiandrosteron nekonjugovaný
DHEAS Dehydroepiandrosteron sulfát
DECAN Dekanát
DMC Den menstruačního cyklu (od prvního dne menstruace)
DEOXADN Deoxyadenozin
DEOXADCRDeoxyadenozin/kreatinin
DEOXGNS Deoxyguanozin
DEOXGNCRDeoxyguanozin/kreatinin
DEOXHB Deoxyhemoglobin - podíl z celkového hemoglobinu
DEOXINS Deoxyinozin
DEOXINCRDeoxyinozin/kreatinin
DPYR Deoxypyridinolin celkový (volný + vázaný na peptidy)
DPYRCR Deoxypyridinolin celkový (volný + vázaný)/kreatinin
FDPYR Deoxypyridinolin volný
FDPYRCR Deoxypyridinolin volný/kreatinin
DESAMIOMDesethylamiodaron
DESAMIODDesethylamiodaron*
DNTTDIF Destičkový neutralizační test - rozdíl časů 1
DG1ICD10DG 1. dle MKN10 hlavní diagnóza
DG2ICD10DG 2. dle MKN10
DG3ICD10DG 3. dle MKN10
DG4ICD10DG 4. dle MKN10
DG5ICD10DG 5. dle MKN10
DG6ICD10DG 6. dle MKN10
DG7ICD10DG 7. dle MKN10
DG8ICD10DG 8. dle MKN10
XDIABET Diabetický soubor
DAO Diaminooxidáza
DIAZEPMMDiazepam
DIAZEPAMDiazepam*
DIET Dieta před odběrem
XDIF Diferenciální rozpočet z nátěru z periferní krve
DIGITXOSDigitoxóza
DIGMASS Digoxin
DIGOXIN Digoxin*
DHPR Dihydropteridinreduktáza
DHTESTOSDihydrotestosteron
DIHYAC Dihydroxyaceton
2COOHPORDikarboxyporfyriny celkové, podíl z celkových porfyrinů
DISULFIDDisulfidy
DIT Dittmarit
ACBADNA DNA Acinetobacter baumannii
ADVIDNA DNA adenoviru
ASPFUDNADNA Aspergillus fumigatus
BKV DNA BK viru
BLAHODNADNA Blastocystis hominis
BDTPDNA DNA Bordetella parapertussis
BDTPTDNADNA Bordetella pertussis
BOSPDNA DNA Borrelia species
CAALDNA DNA Candida albicans
CAGLDNA DNA Candida glabrata
CAKRDNA DNA Candida krusei
CAPADNA DNA Candida parapsilosis
CSPDNA DNA Candida species
CATRDNA DNA Candida tropicalis
CIFRDNA DNA Citrobacter freundii
CDBINDNADNA Clostridium difficile - binární toxin
CDTDCDNADNA Clostridium difficile - delece TdC
CDGDHDNADNA Clostridium difficile - GDH
CDTOXADNDNA Clostridium difficile - toxin A
CDTOXBDNDNA Clostridium difficile - toxin B
COXBUDNADNA Coxiella burnetii
CRYNEDNADNA Cryptococcus neoformans
CRYSPDNADNA Cryptosporidium sp.
CYCCADNADNA Cyclospora cayetanensis
CMVDNA DNA cytomegaloviru
CMVDNAK DNA cytomegaloviru (kvantitativně)
DIEFRDNADNA Diantamoeba fragilis
ENTHIDNADNA Entamoeba histolytica
ENTERDNADNA Enterobacteriaceae
ETFEDNA DNA Enterococcus faecalis
ETFCDNA DNA Enterococcus faecium
ETSPDNA DNA Enterococcus spp.
ECOLIDNADNA Escherichia coli
BEGLDNA DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
GVADNA DNA Gardnerella vaginalis
GILAMDNADNA Giardia intestinalis
HAEDUDNADNA Haemophillus ducreyi
HAINDNA DNA Haemophilus influenzae
CLPSDNA DNA Chlamydia psittaci
CLSPDNA DNA Chlamydia species
CLTRDNA DNA Chlamydia trachomatis
CLPNDNA DNA Chlamydophilla pneumoniae
KLSPDNA DNA Klebsiella spp.
LEGLODNADNA Legionella longbeachae
LGNPNDNADNA Legionella pneumophila
LEGPNDNADNA Legionella pneumophila
HPVLRDNADNA lidského papillomaviru, nízkorizikové typy
HPVHRDNADNA lidského papillomaviru, vysokorizikové typy
LIMODNA DNA Listeria monocytogenes
MECDNA DNA Methicillin-resistance gene
MOCADNA DNA Moraxella catarrhalis
MTBDNA DNA Mycobacterium tuberculosis
MYTCDNA DNA Mycobacterium tuberculosis complex
MYGEDNA DNA Mycoplasma genitalium
MYHODNA DNA Mycoplasma hominis
MYCPLDNADNA Mycoplasma pneumoniae
NEGODNA DNA Neisseria gonorrhoeae
NEMEDNA DNA Neisseria meningitidis
NEMEBDNADNA Neisseria meningitidis B
NEMECDNADNA Neisseria meningitidis C
PNJIDNA DNA Pneumocystis jiroveci
PRMIDNA DNA Proteus mirabilis
PSAEDNA DNA Pseudomonas aeruginosa
STAUDNA DNA Staphyloccus aureus
STSPDNA DNA Staphylococcus spp.
STPNDNA DNA Streptoccocus pneumoniae
STAGDNA DNA Streptococcus agalactiae
SPSPDNA DNA Streptococcus specific gene
TRPADNA DNA Treponma pallidum
TRVADNA DNA Trichomonas vaginalis
URPADNA DNA Ureaplasma parvum
URURDNA DNA Ureaplasma urealyticum
VANADNA DNA Vancomycin resistance gene A
VANBDNA DNA Vancomycin resistance gene B
EBVDNA DNA viru Epstein-Baarové
EBVDNAK DNA viru Epstein-Baarové (kvantitativně)
EBVDNAC DNA viru Epstein-Baarové (počet)
EBVDNAV DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
HBVDNA DNA viru hepatitidy B
HBVDNAK DNA viru hepatitidy B (kvantitativně)
HSV1DNA DNA viru Herpes simplex 1
HSVDNA DNA viru Herpes simplex 1+2
HSV2DNA DNA viru Herpes simplex 2
HHV6DNA DNA viru HHV6
VZVDNA DNA viru varicella-zoster
BLTIME Doba krvácení
DODECAN Dodekanát
DONEPM Donepezil
DONEP Donepezil*
DOPAMIN Dopamin
DPTNR dPT - normalizovaný poměr
DPTC dPT konfirmace
DPTCR dPT konfirmace R
DPTSR dPT screen R
DPTS dPT screening
K Draselný kation
DETRIT Drť (amorfní)
DETRITQ Drť (amorfní, kvalitativně)
AGFYA Duffy systém - Fy a
AGFYB Duffy systém - Fy b
N Dusík
NCALC Dusík (celkový, výpočet)
EDOXABANEdoxaban - anti Xa aktivita
GFR eGFR (CKD-EPI cystatin C)
EGFRCKDEeGFR (CKD-EPI kreat.)
EGFRCKKCeGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
EGFRCG eGFR (Cockroft Gault)
EGFREBPKeGFR (EBPG korig.)
EGFREBPNeGFR (EBPG nekorig.)
EGFRLM eGFR (Lund-Malmo)
EGFRMDRDeGFR (MDRD 1p)
EGFRMDR3eGFR (MDRD 3p)
EGFRSCHNeGFR (Schwartz děti do 1 roku)
EGFRSCHDeGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
EL1 Elastáza pankreatická
PELA Elastáza polymorfonukleárních granulocytů
XELFEP Elektroforéza izoenzymů v plazmě
XELFES Elektroforéza izoenzymů v séru
XELFLP Elektroforéza lipoproteinů v plazmě
XELFLS Elektroforéza lipoproteinů v séru
XELFCSF Elektroforéza proteinů v likvoru
XELFU Elektroforéza proteinů v moči
XELFP Elektroforéza proteinů v plazmě
XELFS Elektroforéza proteinů v séru
ELFSCOREELF skóre
EFLMAX Emisní fluorescenční maximum plazmatických porfyrinů
ELAM1 Endoteliální leukocytová adhezní molekula
ECP Eosinofilní kationický protein
EOSMETA Eozinofilní metamyelocyty
EOSMYC Eozinofilní myelocyty
ESUMA Eozinofilní řada v kostní dřeni
EOSSEG Eozinofilní segmenty
EOSBAND Eozinofilní tyče
EOS Eozinofily
EOS1 Eozinofily
EPITESTOEpitestosteron
ERIKSONTEriksonův OCH test pro dg inf. mononukleózy (titr)
ERYTOL Erytritol
MCV Erytrocyt (MCV, střední objem)
ERC Erytrocyty
ERC1 Erytrocyty
ERC2 Erytrocyty
ERCSQ Erytrocyty - semikvantitativně
ERCGL Erytrocyty (glomerul.)
HCT Erytrocyty (hematokrit)
RDW Erytrocyty (RDW)
RDWSD Erytrocyty (RDW-SD)
ERCF Erytrocyty čerstvé
ERCQ Erytrocyty kvalitativně
ERCM Erytrocyty morušovité (akantocyty)
ERCHBF Erytrocyty obsahující fetální hemoglobin
HEINZBO Erytrocyty s Heinzovými tělísky
ACERC Erytrocyty s protilátkou navázanou in vivo
ACERCK Erytrocyty senzibilizované (kval.)
ACERCSK Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
EPO Erytropoetin
ERYTHRS Erytróza
ERYTRUL Erytrulóza
ESCLPRM Escitalopram
ESCLPR Escitalopram*
ESKARZPMEslikarbazepin
ESKARZP Eslikarbazepin*
CNAEASE Esteráza nespecifická
CBUEASE Esteráza nespecifická + butyrát
CBUEASENEsteráza nespecifická + butyrát + NaF
CNAEASEFEsteráza nespecifická + NaF
ESTRIOL Estriol celkový
FE3 Estriol volný
ESTREC Estrogenové receptory
ESTRON Estron
ETOHSC Etanol
ETOHMS Etanol (hmotnostní koncentrace)*
EA Etanolamin
EACR Etanolamin/kreatinin
ETSMASSCEthosuximid
ETHOSUX Ethosuximid*
EMA Etylmalonát
EMACR Etylmalonát/kreatinin
EVEROLMSEverolimus
EVEROLIMEverolimus*
MDMAQ Extáze MDMA (průkaz)
EXCELFE Extracelulární železo
FA Fagocytární aktivita leukocytů
FI Fagocytární index (ingesce partikulí leukocyty)
FAGC Fagocyty
FII Faktor II
FIIG Faktor II gen
FIX Faktor IX
FIXAG Faktor IX - antigen
FAC09N Faktor IX nekomplexovaný
FV Faktor V
F5G Faktor V gen
FVII Faktor VII
FVIII Faktor VIII
FAC08N Faktor VIII nekomplexovaný
FX Faktor X
FXI Faktor XI
FXII Faktor XII
FXIIIAK Faktor XIII - aktivita
FXIIIAKTFaktor XIII - aktivita*
FXIIIK Faktor XIII - kvantita
FXIIIKV Faktor XIII - kvantita*
PHENC Fencyklidin
PHENCQ Fencyklidin (průkaz)
PHEBMASSFenobarbital
PHENOBARFenobarbital*
FNL Fenol
PHE Fenylalanin
PHESQ Fenylalanin semikvantitativně
PHECR Fenylalanin/kreatinin
PHEPYR Fenylpyruvát
PHETMASSFenytoin
PHENYT Fenytoin*
FERRITINFeritin
XFERTIL Fertilita
FBG Fibrinogen
FBGATG Fibrinogen - antigen
CLOTLYS Fibrinolytická aktivita nativní krve
FGF23 Fibroblastový růstový faktor 23
FLECAINMFlekainid
FLECAIN Flekainid*
FLUFENM Flufenazin
FLUFEN Flufenazin*
FLUKON Flukonazol
F Fluor
FLXTNM Fluoxetin
FLXTN Fluoxetin*
FLUPENM Flupentixol
FLUPEN Flupentixol*
FOLIKUL Folikulární fáze (počítáno od začátku fáze)
FSH Folikulostimulační hormon (FSH)
ARXTXA Fondaparinux - anti Xa aktivita
FIGLU Formiminoglutamát
FCYTV Formulář cytologického vyšetření
FVVV Formulář vrozených vývojových vad
CALPASE Fosfatáza alkalická
P Fosfáty anorganické
PEA Fosfoetanolamin
PEACR Fosfoetanolamin/kreatinin
PRPPS Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
PBK Fosforyláza-b-kináza
FOSTAU Fosforylovaný tau protein
CYFRA21 Fragment cytokeratinu 19 - CYFRA 21-1
F1+2 Fragmenty protrombinu F1+2
FCLCREA1Frakcionovaná clearance kreatininu dle popstupu "1"
FEAMS Frakční exkrece alfa-amylázy
FEK Frakční exkrece draselného kationtu
FEKAD Frakční exkrece draselného kationtu adekvátní
FEP Frakční exkrece fosfátu
FEMG Frakční exkrece hořečnatého kationtu
FECL Frakční exkrece chloridového aniontu
FEOSMOL Frakční exkrece osmolální (celkových solutů)
FENA Frakční exkrece sodného kationtu
FENAAD Frakční exkrece sodného kationtu adekvátní
FEURAT Frakční exkrece urátu
FEUREA Frakční exkrece urey
FECA Frakční exkrece vápenatého kationtu
FEH2O Frakční exkrece vody
FRUCTOS Fruktóza
FRUCQ Fruktóza (průkaz)
ALD Fruktóza-bisfosfát aldoláza
FRUCTAM Fruktózamin
FUCOS Fukóza
FUMARAT Fumarát
FUMARCR Fumarát/kreatinin
PHYTAN Fytanát
GABAP Gabapentin
GALACTITGalaktitol
GALACTCRGalaktitol/kreatinin
GAL Galaktóza
GALC Galaktóza (průkaz)
GAL1P Galaktóza-1-fosfát
GPUT Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza
GALAMIN Galaktózamin
GALURNATGalakturonát
GAL3 Galectin-3
GGLOB Gama-globulin absolutně
GGLOBSQ Gama-globulin semikvantitativně
GGT Gama-glutamyltransferáza
GASTRIN Gastrin
GASTRSC Gastrin
GCGLOB Gc-globulin
GELSLN Gelsolin
SLCO1B1 Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
GENTAM Gentamicin
GENTAMSCGentamicin*
GENTAMS Gentamicinsulfát
TBG Globulin vázající tyroxin
GLUCAGSCGlukagon
GLUCAGONGlukagon*
GLUKARATGlukarát
GLUKORECGlukokortikoidní receptory na lymfocytech
GLUKONATGlukonát
GLC Glukóza
GLC0 Glukóza (oGTT, +0)*
GLC120 Glukóza (oGTT, +120)*
GLC60 Glukóza (oGTT, +60)*
GLCC Glukóza (průkaz)
GLCSQ Glukóza semikvantitativně
G6PDH Glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza
GLUKAM Glukózamin
GOD Glukózaoxidáza
GLUCS Glukózový index (Csf/S), rel. vztah látkové koncentrace
GLUCP Glukózový index, relativní vztah látkové koncentrace
GLUKURN Glukuronát
CGLUASE Glukuronidáza
GLUTAMATGlutamát
GLUGLN Glutamát+glutamin
GLUCR Glutamát/kreatinin
GMD Glutamátdehydrogenáza
GLN Glutamin
GLNCR Glutamin/kreatinin
GLUTARATGlutarát
GLUTCR Glutarát/kreatinin
GLUCOADHGlutarylkoenzymA-dehydrogenáza
GSH Glutathion
GSHHB Glutathion celkový/hemoglobin
GSPX Glutathionperoxidáza
GSPXHB Glutathionperoxidáza/hemoglobin
GLYCALD Glyceraldehyd
GLA3PDH Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza
GLYCERATGlycerát
GLYCCR Glycerát/kreatinin
GLYCEROLGlycerol
GLYC3P Glycerol-3-fosfát
GLYCERCRGlycerol/kreatinin
GLY Glycin
GLYCR Glycin/kreatinin
GLYCOG Glykogen
CPAS Glykogen - PAS reakce
GLYCOLATGlykolát
GLYCOLCRGlykolát/kreatinin
XGLYKOR Glykoregulace
SAAG Gradient albuminu sérum - ascites
GROW Granulocytární řada v kostní dřeni
GRAN Granulocyty
GRANFAG Granulocyty fagocytující
GRANFAGXGranulocyty fagocytující *
GRANIM Granulocyty nezralé
GRAV Gravidita
GULONAT Gulonát
HALPMASSHaloperidol
HALOPER Haloperidol*
HAPTO Haptoglobin
HBSAGQ HBsAg kvantitativně
HCL HCl
HEPYAG Helicobacter pylori
HEPY Helicobacter pylori, průkaz ureázové aktivity
HAKUT Hematologický nález akutní
HAKUTD Hematologický nález akutní doplněný
HKUM Hematologický nález kumulativní
HKUMD Hematologický nález kumulativní doplněný
HRUT Hematologický nález rutinní
HRUTD Hematologický nález rutinní doplněný
HSTAT Hematologický nález statimový
HSTATD Hematologický nález statimový doplněný
HB Hemoglobin
FHBMSC Hemoglobin (hmot. obsah)
HBQ Hemoglobin (průkaz)
HBSQ Hemoglobin - semikvantitativně
HBA1 Hemoglobin A1
HBA1C Hemoglobin A1c
HBA1CDOFHemoglobin A1c(DOF)
HBA2 Hemoglobin A2
HBAB Hemoglobin abnormální
HBEF Hemoglobin efektivní
HBF Hemoglobin fetální
HBIU Hemoglobin nestabilní v roztoku izopropanolu
HBIU1 Hemoglobin nestabilní v roztoku izopropanolu
HBHU Hemoglobin tepelně nestabilní
HBHU1 Hemoglobin tepelně nestabilní
MCH Hemoglobin v erytrocytu (MCH)
MCHC Hemoglobin v erytrocytu (MCHC)
MCHR Hemoglobin v retikulocytu (MCHR)
HBGDEV Hemoglobin-deriváty
HEMATP Hemolýza ATP inhibovaná
HEMGLU Hemolýza glukózou inhibovaná
HEMGLY Hemolýza glycerolem indukovaná
HEMHCL Hemolýza HCl indukovaná
HEMSACH Hemolýza sacharózou indukovaná
HEMOPEX Hemopexin
HEMOPEXMHemopexin*
XHEPAT Hepatální léze
HBEAG Hepatitis B virus antigen e
HBSAG Hepatitis B virus antigen s
HBSAGKO Hepatitis B virus antigen s (konfirmace)
7COOHPORHeptakarboxyporfyrin
HER2NEU HER-2/neu
HEXDEC Hexadecenát
HEXDEK Hexadekanát
6COOHPORHexakarboxyporfyrin
HEXKIN Hexokináza
HFEG HFE gen
HIPPAC Hippurát
HIPPCR Hippurát/kreatinin
HISTAM Histamin
HIS Histidin
HISCR Histidin/kreatinin
HLAB27 HLA B27 antigen
HLASA HLA-A
HLADA HLA-A (deriv.)
HLAGA HLA-A (DNA)
HLASB HLA-B
HLADB HLA-B (deriv.)
HLAGB HLA-B (DNA)
HLASC HLA-C
HLAGC HLA-C (DNA)
HLAGDPA1HLA-DPA1 (DNA)
HLAGDPB1HLA-DPB1 (DNA)
HLASDQ HLA-DQ
HLAGDQ HLA-DQ (DNA)
HLAGDQA1HLA-DQA1 (DNA)
HLAGDQB1HLA-DQB1 (DNA)
HLASDR HLA-DR
HLASDRB1HLA-DRB1
HLAGDRB1HLA-DRB1 (DNA)
HLASDRB3HLA-DRB3
HLAGDRB3HLA-DRB3 (DNA)
HLASDRB4HLA-DRB4
HLAGDRB4HLA-DRB4 (DNA)
HLASDRB5HLA-DRB5
HLAGDRB5HLA-DRB5 (DNA)
HLASDRW HLA-DRw
MUC Hlenová vlákna
MUCQ Hlenová vlákna kvalitativně
AL Hliník
MASS Hmotnost vzorku
HMWK HMWK - funkční aktivita
HNPDIF HNP - neutralizace fosfolipidů v hex. fázi -rozdíl časů
HNP HNP - neutralizace fosfolipidů v hexag. fázi - bez PL
HNPPL HNP - neutralizace fosfolipidů v hexag. fázi - s PL
CHANGELYHodnocení cytochemického nálezu
CHANGEFMHodnocení Fe v likvoru
CHANGELFHodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
NUC Holá jádra
HOLOTC Holotranskobalamin
HOMCYST Homocysteát
HOMOCYS Homocystein
HOMCT Homocystin
HOMCTCR Homocystin/kreatinin
HOMGENQ Homogentisát kvalitativně
HVA Homovanilát
HVACR Homovanilát/kreatinin
HOP Hopeit
MG Hořčík celkový
MGHB Hořčík/hemoglobin
MGCR Hořčík/kreatinin
MGI Hořečnatý kation
MGII Hořečnatý kation
HSCRP hsC-reaktivní protein
HE4 Human Epididymal Protein 4
VOLMASS Hustota
VOLMASSQHustota (odhad z koncentrace iontů)
VOLMASSEHustota (sdělovaná oddělením laboratoři)
HYALUR Hyaluronát
HYA Hyaluronát
HCO3 Hydrogenkarbonát
HCO3AKT Hydrogenkarbonát aktuální
HCO3ST Hydrogenkarbonát standardní
HORONATEHydrogenoronát sodný
HBD Hydroxybutyrátdehydrogenáza
HOAPATITHydroxylapatit
HYPRO Hydroxyprolin
HYPROCR Hydroxyprolin/kreatinin
HYPXAN Hypoxantin
HGPRT Hypoxantin-guaninfosforibosyltransferáza
HYPXANCRHypoxantin/kreatinin
CH50 CH50 (aktivita komplementu klasickou cestou)
CSFSCR Chemické a morfologické vyšetření likvoru
USCR Chemické a morfologické vyšetření moče
XCHU Chemické vyšetření moče
CHAKT Chemotaktická aktivita leukocytů
QUINMASSChinidin
QUINID Chinidin*
CHITIN Chitin
ABCHALT Chladové alloimunní protilátky proti erytrocytům (titr)
ABCHAU Chladové neprav. autoimunní protilátky proti erytroc.
CLTR Chlamydia trachomatis
CCHAEASEChloracetátesteráza
CHLORAMPChloramfenikol
CLPQ Chloridofosfátový koeficient
CL Chloridový anion
CHOLHDLCCHOL/HDL index, relativní vztah látkových koncentrací
CHOLCSK Cholecystokinin
CHOL Cholesterol
HDLC Cholesterol HDL
LDLC Cholesterol LDL
LDLCQ Cholesterol LDL - výpočet podle Friedewaldovy rovnice
NHDLCQ Cholesterol non-HDL - výpočet
CHS Cholinesteráza
HCG Choriogonadotropin lidský - hCG
HCGQ Choriogonadotropin lidský - hCG, průkaz
CR Chróm
CHROMGRAChromogranin A
CGA Chromogranin A
CHYLMIC Chylomikrony
CHTRP Chymotrypsin
ICIS ICIS skóre
ABTYPCH Identifikace chladových protilátek v sol. prostředí
ABTYPE Identifikace neprav. protilátek v enzymatickém testu
ABTYPC Identifikace neprav. protilátek v nepřímém Coombsově t.
ABTYPS Identifikace neprav. protilátek v solném prostředí
IDURNAT Iduronát
IGA IgA celkový
IGAINTH IgA intrathekálního původu
SIGA IgA sekretorický (celkový)
IGA1 IgA1 celkový
IGA2 IgA2 celkový
IGD IgD celkový
IGE IgE celkový
AACSIE IgE proti Acarus siro (např. kód Pharmacia d70)
AACTD1E IgE proti Act d 1
AACTD10EIgE proti Act d 10
AACTD2E IgE proti Act d 2
AACTD5E IgE proti Act d 5
AACTHE IgE proti ACTH (např. kód Hycor C206)
AAKRYE IgE proti akrylu (např. kód Hycor k1)
AALHOE IgE proti albuminu hovězímu (např. kód Dynex E032)
AALBLE IgE proti albuminu lidskému (např. kód Hycor K099)
AAAMYE IgE proti alfa-amyláze (např. kód Pharmacia k87)
AALLAE IgE proti alfa-laktalbuminu (např. kód Pharmacia f76)
AALNG1E IgE proti Aln g1
AALNG4E IgE proti Aln g4
AALTA1E IgE proti Alt a 1
AALALE IgE proti Alternaria alternata (např. kód Pharmacia m6)
AALTEE IgE proti Alternaria tenuis (např. kód Adaltis M006)
AAMBA1E IgE proti Amb a 1
AAMBA4E IgE proti Amb a 4
AAMBXE IgE proti ambroxolu (např. kód Hycor C322)
AAMOXE IgE proti amoxycilinu (např. kód Pharmacia c6)
AAMPIE IgE proti ampicilinu (např. kód Pharmacia c5)
AANANE IgE proti ananasu (např. kód Pharmacia f210)
AANGRE IgE proti angreštu (např. kód Hycor f181)
AANIS1E IgE proti Ani s 1
AANIS3E IgE proti Ani s 3
AANYZE IgE proti anýzu (např. kód Pharmacia rf271)
AAPIG2E IgE proti Api g 2
AAPIG6E IgE proti Api g 6
AAPIM10EIgE proti Api m 10
AAPIM2E IgE proti Api m 2
AARAH2E IgE proti Ara h 2
AARAH3E IgE proti Ara h 3
AARAH6E IgE proti Ara h 6
AARAH8E IgE proti Ara h 8
AARTV3E IgE proti Art v 3
AARTIE IgE proti articainu (např. kód Hycor C231)
AASCAE IgE proti Ascaris (např. kód Pharmacia p1)
AASCRE IgE proti askorbátu (např. kód Hycor C716)
AASPF3E IgE proti Asp f 3
AASPF4E IgE proti Asp f 4
AASPF6E IgE proti Asp f 6
AASFLE IgE proti Aspergillus flavus (např. kód Pharmacia m228)
AASFUE IgE proti Aspergillus fumigatus (např. kód Pharm. m3)
AASNIE IgE proti Aspergillus niger (např. kód Pharmacia m207)
AASORY IgE proti Aspergillus oryzae
AASRES IgE proti Aspergillus restrictus
AASTEE IgE proti Aspergillus terreus (např. kód Pharmacia m36)
AASVEE IgE proti Aspergillus versicolor (např. kód Hycor m19)
AAUPUE IgE proti Aureobasidium pullulans (např. kód Pharm.m12)
AAVOKE IgE proti avokádu (např. kód Pharmacia f96)
ABANAE IgE proti banánu (např. kód Pharmacia f92)
ABAVLE IgE proti bavlně (např. kód Pharmacia o1)
ABAZAE IgE proti bazalce (např. kód Pharmacia rf269)
ABENZE IgE proti benzocainu
ABERE1E IgE proti Ber e 1
ABELAE IgE proti beta-laktoglobulinu (např. kód Pharmacia f77)
ABLAG1E IgE proti Bla g 1
ABLAG2E IgE proti Bla g 2
ABLAG4E IgE proti Bla g 4
ABLAG5E IgE proti Bla g 5
ABLOTROEIgE proti Blomia tropicalis
ABOLIE IgE proti bobkovému listu (např. kód Pharmacia f278)
ABORUE IgE proti borůvkám (např. kód Pharmacia rf211)
ABOSD2E IgE proti Bos d 2
ABOSD6E IgE proti Bos d 6
ABOCIE IgE proti Botrytis cinerea (např. kód Pharmacia m7)
AINBOE IgE proti bovinnímu inzulínu (např. kód Pharmacia c74)
ABRAME IgE proti bramborám (např. kód Pharmacia f35)
ABROKE IgE proti brokolici (např. kód Pharmacia f260)
ABRHXE IgE proti bromhexinu (např. kód Dynex P097)
ABROSE IgE proti broskvi (např. kód Pharmacia f95)
ABUVIE IgE proti bupivacainu (např. kód Hycor C285)
ABUORE IgE proti burským oříškům (např. kód Pharmacia f13)
ACANF1E IgE proti Can f 1
ACANF2E IgE proti Can f 2
ACANF3E IgE proti Can f 3
ACAALE IgE proti Candida albicans (např. kód Pharmacia m5)
ACARZE IgE proti carbamazepinu (např. kód Hycor C338)
ACEFCE IgE proti cefacloru (např. kód Pharmacia c7)
ACEFAE IgE proti cefalosporinu (např. kód Hycor c201)
ACFRXE IgE proti cefuroximu (např. kód Hycor C308)
ACELEE IgE proti celeru (např. kód Pharmacia f85)
ACIBUE IgE proti cibuli (např. kód Pharmacia f48)
ACPRFE IgE proti ciprofloxacinu (např. kód Hycor C307)
ACITRE IgE proti citronu (např. kód Pharmacia f208)
ACIZRNAEIgE proti cizrni
ACLAH8E IgE proti Cla h 8
ACLCLE IgE proti Cladosporium cladospor. (např. kód Hycor m32)
ACLHEE IgE proti Cladosporium herbarum (např. kód Pharm. m2)
ACLMCE IgE proti clindamycinu (např. kód Hycor C306)
ACODEE IgE proti codeinu (např. kód Hycor C300)
ACORA1E IgE proti Cor a 1
ACOR11E IgE proti Cor a 11
ACORA14EIgE proti Cor a 14
ACORA9E IgE proti Cor a 9
ACUKIE IgE proti cukíně (např. kód Hycor f118)
ACUPA1E IgE proti Cup a 1
ACAJIE IgE proti čaji (např. kód Pharmacia f222)
ACNRYE IgE proti černému rybízu (např. kód Hycor F356)
ACERYE IgE proti červenému rybízu (např. kód Hycor f176)
ACESNE IgE proti česneku (např. kód Pharmacia f47)
ACIZEE IgE proti čínskému zelí (např. kód Hycor f113)
ACOCKE IgE proti čočce (např. kód Pharmacia f235)
ACOKOE IgE proti čokoládě (např. kód HYCOR f52)
ADAFNE IgE proti dafniím (např. kód Pharmacia ro207)
ADAUC1E IgE proti Dau c 1
ADERP11EIgE proti Der p 11
ADERP23EIgE proti Der p 23
ADERP5E IgE proti Der p 5
ADERP7E IgE proti Der p 7
ADEFAE IgE proti Dermatophagoides farinae (např. kód Pharm.d2)
ADEMIE IgE proti Dermatophagoides microc. (např. kód Pharm.d3)
ADEPTE IgE proti Dermatophagoides pteronys. (např. kód Ph. d1)
ADXMT IgE proti dexamethazonu (např. kód Hycor C350)
ADIAZE IgE proti diazepamu (např. kód Hycor C311)
ADCLFE IgE proti diclofenacu (např. kód Hycor C281)
ATODIE IgE proti difterickému toxoidu (např. kód Dynex P112)
ADOP1E IgE proti domácímu prachu 1 (např. kód Pharmacia h1)
ADOP2E IgE proti domácímu prachu 2 (např. kód Pharmacia h2)
ADOP4E IgE proti domácímu prachu 4 (např. kód Pharmacia h4)
ADOXYE IgE proti doxycyclin
ADXCK IgE proti doxycyklinu (např. kód Hycor C216)
ADROZE IgE proti droždí (např. kód Pharmacia f45)
ADBORE IgE proti dřevu borovice (např. kód Hycor K217)
ADBUKE IgE proti dřevu buku (např. kód Hycor K032)
ADDUBE IgE proti dřevu dubu (např. kód Hycor K033)
ADJEDE IgE proti dřevu jedle (např. kód Hycor K044)
ADMODE IgE proti dřevu modřínu (např. kód Dynex B056)
ADSMRE IgE proti dřevu smrku (např. kód Hycor K035)
ADYJAE IgE proti dýňovm jádrům
AECHIE IgE proti Echinococcus (např. kód Pharmacia p2)
AENTAE IgE proti enterotoxin A
AENTBE IgE proti enterotoxin B
AEFREE IgE proti epitelu fretky (např. kód Hycor E217)
AEPKOEE IgE proti epitelu kočky
AEPKOE IgE proti epitelu kozy (např. kód Pharmacia e80)
AEKRAE IgE proti epitelu králíka (např. kód Pharmacia e82)
AEKRYE IgE proti epitelu krysy (např. kód Pharmacia e73)
AEKREE IgE proti epitelu křečka (např. kód Pharmacia e84)
AEMORE IgE proti epitelu morčete (např. kód Pharmacia e6)
AEMYSE IgE proti epitelu myši (např. kód Pharmacia e71)
AEPOVE IgE proti epitelu ovce (např. kód Phramacia e81)
AEPRAE IgE proti epitelu prasete (např. kód Pharmacia e83)
AEPESE IgE proti epitelu psa (např. kód Pharmacia e2)
AEQUC1E IgE proti Equ c 1
AERYTE IgE proti erytromycinu
AESCOE IgE proti Escherichia coli (např. kód Hycor o2)
AETYOE IgE proti etylénoxidu (např. kód Pharmacia k78)
AEUMAE IgE proti Euroglyphus maynei (např. kód Pharmacia d74)
AFAGE2E IgE proti Fag e 2
AFABIE IgE proti fazoli bílé (např. kód Pharmacia f15)
AFELD2E IgE proti Fel d 2
AFELD4E IgE proti Fel d 4
AFENYE IgE proti fenyklu (např. kód Hycor F276)
AFIKE IgE proti fíku
AFIKUSE IgE proti fíkusu
AFORME IgE proti formaldehydu (např. kód Pharmacia k80)
AFRAE1E IgE proti Fra e 1
AFURSE IgE proti furosemidu (např. kód Hycor C210)
AFUCUE IgE proti Fusarium culmorum (např. kód Hycor m18)
AFUMOE IgE proti Fusarium moniliforme (např. kód Pharmacie m9)
AGADM1E IgE proti Gad m 1
AGALD1E IgE proti Gal d 1
AGALD2E IgE proti Gal d 2
AGALD3E IgE proti Gal d 3
AGALD4E IgE proti Gal d 4
AGALD5E IgE proti Gal d 5
AGENTE IgE proti gentamicinu
AGLTME IgE proti glutamátu
AGLUTE IgE proti glutenu (např. kód Pharmacia f79)
AGLYD2E IgE proti Gly d 2
AGLYM5E IgE proti Gly m 5
AGLYM6E IgE proti Gly m 6
AGLYM8E IgE proti Gly m 8
AGLYDOMEIgE proti Glycyphagus domesticus
AGRAPE IgE proti grapefruitu (např. kód Pharmacia f209)
AHAINE IgE proti Haemophilus influenzae (např. kód Hycor C801)
AHEDVE IgE proti hedvábí (např. kód Pharmacia k74)
AHEHAE IgE proti Helminthosporium halodes (např. kód Pharm.m8)
AHENNE IgE proti henně (např. kód Hycor C613)
AHEVB11EIgE proti Hev b 11
AHEVB3E IgE proti Hev b 3
AHEVB5E IgE proti Hev b 5
AHEVB6E IgE proti Hev b 6.02
AHLSAE IgE proti hlávkovému salátu (např. kód Pharmacia f215)
AHOMSLFEIgE proti Hom s LF
AHORCE IgE proti hořčici (např. kód Pharmacia f89)
AHOMAE IgE proti hovězímu masu (např. kód Pharmacia f27)
AHRACE IgE proti hrachu (např. kód Pharmacia f12)
AHRVIE IgE proti hroznovému vínu (např. kód Pharmacia f259)
AHRUSE IgE proti hrušce (např. kód Pharmacia f94)
AHREBENEIgE proti hřebenatce
AHUPEE IgE proti husímu peří (např. kód Pharmacia e70)
ACHEA1E IgE proti Che a 1
ACHILE IgE proti chilli (např. kód Pharmacia f279)
ACHLTE IgE proti chloraminu T (např. kód Pharmacia k85)
ACLRHEXEIgE proti chlorhexidinu (kód Pharmacia c8))
ACHMEE IgE proti chmelu (např. kód HYCOR f334)
ACHREE IgE proti chřestu (např. kód Pharmacia rf261)
AIBUPE IgE proti ibuprofenu
AISOHE IgE proti isokyanátu HDI (např. kód Pharmacia k77)
AISOME IgE proti isokyanátu MDI (např. kód Pharmacia k76)
AISOTE IgE proti isokyanátu TDI (např. kód Pharmacia k75)
AJABLE IgE proti jablku (např. kód Pharmacia f49)
AJAHOE IgE proti jahodám (např. kód Pharmacia f44)
AJECME IgE proti ječmenu (např. kód Pharmacia f6)
AJEMOE IgE proti ječné mouce
AJECLE IgE proti jedu čmeláka (např. kód Pharmacia i205)
AJESRE IgE proti jedu sršně (např. kód Pharmacia i75)
AJEVCE IgE proti jedu včely (např. kód Pharmacia i1)
AJEVSE IgE proti jedu vosíka (např. kód Pharmacia i4)
AJEVOE IgE proti jedu vosy (např. kód Pharmacia i3)
AJEVLE IgE proti jedu vosy lesní (např. kód Pharmacia i2)
AJEHMASEIgE proti jehněčímu masu
AJOD_E IgE proti jódu (např. kód Hycor C616)
AJOGUE IgE proti jogurtu (např. kód Hycor f360)
AJUGR1E IgE proti Jug r 1
AKAPEE IgE proti kachnímu peří (např. kód Pharmacia e86)
AKAKAE IgE proti kakau (např. kód Pharmacia f93)
AKNPEE IgE proti kanářímu peří (např. kód Pharmacia e201)
AKAPUE IgE proti kapustě (např. kód Hycor F117)
AKARIE IgE proti kari (např. kód Hycor F281)
AKASEE IgE proti kaseinu (např. kód Pharmacia f78)
AKAVAE IgE proti kávě (např. kód Pharmacia f221)
AKEFIE IgE proti kefíru (např. kód Hycor f63)
AKTPRE IgE proti ketoprofenu (např. kód Hycor C388)
AKIWIE IgE proti kiwi (např. kód Pharmacia f84)
AKMINE IgE proti kmínu (např. kód Pharmacia f265)
AKOBMLEEIgE proti kobylímu mléku
AKOKOE IgE proti kokosu (např. kód Pharmacia f36)
AKOLAE IgE proti kolagenu (např. kód Hycor K262)
AKOMAE IgE proti komárovi (např. kód Pharmacia i71)
AKONSE IgE proti koňskému masu (např. kód Hycor f159)
AKORIE IgE proti koriandru (např. kód Pharmacia rf317)
AKOMLE IgE proti kozímu mléku (např. kód Pharmacia f300)
AKOSYE IgE proti kozímu sýru (např. kód Hycor f139)
AKRMLE IgE proti kravskému mléku (např. kód Pharmacia f2)
AKRESEVEIgE proti krevetce severní
AKRPEE IgE proti krocanímu peří (např. kód Pharmacia e89)
AKRYSE IgE proti kryse (např. kód Pharmacia e87)
AKRENE IgE proti křenu (např. kód Hycor f119)
AKUKUE IgE proti kukuřici (např. kód Pharmacia f8)
AKVASE IgE proti kvasnicím (např. kód Pharmacia f45)
AKVETE IgE proti květáku (např. kód Pharmacia rf291)
AKYACE IgE proti kys. acetylsalicylové (např. kód Hycor c217)
AKYBEE IgE proti kyselině benzoové
AKCLVE IgE proti kyselině clavulanové (např. kód Hycor C305)
AKYSOE IgE proti kyselině sorbové
ALKTZE IgE proti laktóze (např. kód Hycor C312)
ALATEE IgE proti latexu (např. kód Pharmacia k82)
ALCTNE IgE proti lecitinu (např. kód Hycor C470)
ALEPDESEIgE proti Lepidoglyphus destructor
ALIBEE IgE proti libečku (např. kód Hycor F275)
ALDCNE IgE proti lidocainu (např. kód Hycor C232)
AINLIE IgE proti lidskému inzulínu (např. kód Pharmacia c73)
ALIORE IgE proti lískovému ořechu (např. kód Pharmacia f17)
ALITAE IgE proti listům tabáku (např. kód Pharmacia ro201)
ALENE IgE proti lnu (např. kód Hycor k5)
ALUPINAEIgE proti lupině
ALKOCE IgE proti lupům kočky (např. kód Pharmacia e1)
ALKUNE IgE proti lupům koně (např. kód Pharmacia e3)
ALKRAE IgE proti lupům krávy (např. kód Pharmacia e4)
ALPESE IgE proti lupům psa (např. kód Pharmacia e5)
AMACI2SEIgE proti Mac i 2S
AMAJOE IgE proti majoránce (např. kód Pharmacia rf274)
AMAKOREEIgE proti makadamovému ořechu
AMAKRE IgE proti makrele (např. kód Pharmacia f206)
AMAKLE IgE proti makrolidům
AMAKUE IgE proti máku (např. kód Pharmacia f224)
AMALD1E IgE proti Mal d 1
AMALD2E IgE proti Mal d 2
AMALD3E IgE proti Mal d 3
AMALAS1EIgE proti Mala s 1
AMALA11EIgE proti Mala s 11
AMALAS5EIgE proti Mala s 5
AMALAS6EIgE proti Mala s 6
AMALAS9EIgE proti Mala s 9
AMALAE IgE proti Malessezia spp. (např. kód Pharmacia m227)
AMALIE IgE proti malinám (např. kód Hycor f22)
AMANRE IgE proti mandarince (např. kód Pharmacia f302)
AMANDE IgE proti mandlím (např. kód Pharmacia f20)
AMANGE IgE proti mangu (např. kód Pharmacia f91)
AMADR IgE proti masu drůbeže (např. kód Hycor fx6)
AMAHUE IgE proti masu humra (např. kód Pharmacia f80)
AMAHSE IgE proti masu husy (např. kód Hycor f158)
AMAKAE IgE proti masu kapra (např. kód Hycor f333)
AMAKBE IgE proti masu kraba (např. kód Pharmacia f23)
AMKRAE IgE proti masu králíka (např. kód Pharmacia rf213)
AMAKVE IgE proti masu krevet (např. kód Hycor f24)
AMAKTE IgE proti masu krůty (např. kód Pharmacia f284)
AMKURE IgE proti masu kuřete (např. kód Pharmacia f83)
AMALOE IgE proti masu lososa (např. kód Pharmacia f41)
AMAOKE IgE proti masu okouna (např. kód Hycor f65)
AMAPSE IgE proti masu pstruha (např. kód Pharmacia f204)
AMASLE IgE proti masu slanečka (např. kód Pharmacia f205)
ASLMAE IgE proti masu sledě
ATRESE IgE proti masu tresky (např. kód Pharmacia f3)
AMATUE IgE proti masu tuňáka (např. kód Pharmacia f40)
AMAUHE IgE proti masu úhoře (např. kód Pharmacia rf264)
AMEDUE IgE proti medu (např. kód Pharmacia f247)
AMELOE IgE proti melounu (např. kód Pharmacia f87)
AMEPIE IgE proti mepivacainu (např. kód Hycor C233)
AMERLIKEIgE proti merlíku
AMERUE IgE proti meruňce (např. kód Pharmacia f237)
AMESOE IgE proti mesokainu
AMTMZE IgE proti metamizolu (např. kód Hycor C294)
AMTPRE IgE proti metoprololu (např. kód Hycor C399)
AMTRNE IgE proti metronidazolu (např. kód Hycor C398)
APRMLE IgE proti mléku v prášku (např. kód Pharmacia f228)
AMOKRE IgE proti moči krysy
AMKRYE IgE proti moči krysy (např. kód Pharmacia e75)
AMMYSE IgE proti moči myši (např. kód Pharmacia e72)
AMOLE IgE proti molovi
AMOUCE IgE proti mouše (např. kód Hycor I078)
AMRAVE IgE proti mravenci (např. kód Pharmacia i70)
AMRKEE IgE proti mrkvi (např. kód Pharmacia f31)
AMURAE IgE proti Mucor racemosus (např. kód Pharmacia m4)
AMUSPE IgE proti Mucor spinosus (např. kód Hycor m22)
AMUSLE IgE proti mušlím (např. kód Pharmacia f37)
AMYSIE IgE proti myši (např. kód Pharmacia e88)
ANAMBA1EIgE proti nAmb a 1
ANAV1E IgE proti nArt v3
ANDF1E IgE proti nDer f1
ANDF2E IgE proti nDer f2
ANDP1E IgE proti nDer p1
ANDP2E IgE proti nDer p2
ANEKTE IgE proti nektarinkám (např. kód Hycor f162)
ANEOME IgE proti neomycinu (např. kód Dynex P095)
ANESIE IgE proti Neurospora sitophila (např. kód Hycor m23)
ANFD1E IgE proti nFel d1
ANGALD1EIgE proti nGal d 1 (Ovomukoid)
ANGALD2EIgE proti nGal d 2 (Ovomukoid)
ANGALD3EIgE proti nGal d 3 (Conalbumin)
ANGA13GEIgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (Thyroglobulin)
ANIKLE IgE proti niklu (např. kód Hycor C628)
ANOVOE IgE proti novocainu (např. kód Dynex P083)
ANYLNE IgE proti nylonu (např. kód Dynex B017)
AOKURE IgE proti okurce (např. kód Pharmacia f244)
AOLEE1E IgE proti Ole e 1
AOLEE2E IgE proti Ole e 2
AOLIHENEIgE proti olihni
AOLIVAE IgE proti olivám
AOREGE IgE proti oregánu (např. kód Hycor F283)
AORMUE IgE proti ořechu muškátovému (např. kód Hycor F282)
AKESUE IgE proti oříšku kešu (např. kód Hycor F202)
AOSTRE IgE proti ostružinám (např. kód Hycor F211)
AOVADE IgE proti ovádovi (např. kód Pharmacia i204)
AOVALE IgE proti ovalbuminu (např. kód Pharmacia f232)
AOVVLE IgE proti ovčí vlně (např. kód Pharmacia k20)
AOVCMLEEIgE proti ovčímu mléku
AOVOME IgE proti ovomucoidu (např. kód Pharmacia f233)
AOVESE IgE proti ovsu (např. kód Pharmacia f7)
APAPS2SEIgE proti Pap s 2S
APAPAJAEIgE proti papáje
APAPRE IgE proti paprice (např. kód Pharmacia f218)
APAKOE IgE proti paprice koření (např. kód Adaltis F218)
APARJ2E IgE proti Par j 2
APARAE IgE proti para ořechům (např. kód Pharmacia f18)
APAPHE IgE proti paracetamolu a phenacetinu (např. Hycor c209)
APEORE IgE proti pekanovému ořechu (např. kód Pharmacia f201)
APENM1E IgE proti Pen m 1
APENGE IgE proti penicilinu G (např. kód Pharmacia c1)
APENVE IgE proti penicilinu V (např. kód Pharmacia c2)
APENCHREIgE proti Penicilium chysogenum
APEFRE IgE proti Penicillium frequentans (např. kód Ph. m209)
APENOE IgE proti Penicillium notatum (např. kód Pharmacia m1)
APEPRE IgE proti pepři (např. kód Pharmacia rf263)
APERA7E IgE proti Per a 7
APVPEE IgE proti peří andulky (např. kód Pharmacia e78)
APEHOE IgE proti peří holuba (např. kód Pharmacia re215)
APEKUE IgE proti peří kuřete
APAPEE IgE proti peří papouška (např. kód Pharmacia e213)
APETRE IgE proti petrželi (např. kód Pharmacia f86)
APHENE IgE proti phenobarbitalu
APHBZE IgE proti phenylbutazonu (např. kód Hycor C419)
APHLP2E IgE proti Phl p 2
APHLP6E IgE proti Phl p 6
APHOD2E IgE proti Pho d 2
APRXCE IgE proti piroxicamu (např. kód Hycor C304)
APISTE IgE proti pistácii (např. kód Pharmacia f203)
APIORE IgE proti Pityrosporum orbiculare (např. kód Pharm.m70)
APLAA1E IgE proti Pla a 1
APLAL1E IgE proti Pla l 1
APOHAE IgE proti pohance (např. kód Pharmacia fx11)
APOLD5E IgE proti Pol d 5
APOMEE IgE proti pomeranči (např. kód Pharmacia f33)
APOREE IgE proti pórku (např. kód Hycor F166)
APOTKE IgE proti potkanovi (např. kód Pharmacia e87)
APRSLE IgE proti prachu ze slámy (např. kód Hycor k23)
AINPRE IgE proti prasečímu inzulínu (např. kód Pharmacia c70)
APRNSE IgE proti prednisolonu (např. kód Hycor C424)
APREDE IgE proti prednisonu (např. kód Hycor C254)
APRCNE IgE proti procainu (např. kód Hycor C284)
APRPPE IgE proti propyphenazonu (např. kód Hycor C296)
APROSOE IgE proti prosu
APSESPAEIgE proti pšenici špaldě
APSMOE IgE proti pšeničné mouce (např. kód Pharmacia f4)
AAKACIEEIgE proti pylu akácie
APAKAE IgE proti pylu akátu (např. kód Pharmacia t19)
APAMRE IgE proti pylu Ambrosia trifida (např. kód Pharm. w3)
APAMPEE IgE proti pylu ambrosie pelyňkolisté
APAMLE IgE proti pylu ambrosie pelyňkové (např. Adaltis W001)
APAMPE IgE proti pylu ambrosie pravé (např. kód Pharmacia w1)
APAMTEE IgE proti pylu ambrosie trojklanné
APAMTE IgE proti pylu ambrosie trvalé (např. kód Pharm. w2)
ABAZANKEIgE proti pylu bažanky
APBECE IgE proti pylu bezu černého (např. kód Pharmacia t205)
APBOLE IgE proti pylu bojínku lučního (např. kód Pharmacia g6)
APBORE IgE proti pylu borovice (např. kód Pharmacia t16)
APBRIE IgE proti pylu břízy (např. kód Pharmacia t3)
APBUKE IgE proti pylu buku (např. kód Pharmacia t5)
APCYPE IgE proti pylu cypřiše
APCIRE IgE proti pylu čiroku (např. kód Pharmacia g10)
ADRNAVEEIgE proti pylu drnavce
APDULE IgE proti pylu dubu letního (např. kód Pharmacia t7)
APHABE IgE proti pylu habru
APHEPE IgE proti pylu heřmánku pravého (např. kód Pharm.rw206)
APHLOE IgE proti pylu hlohu (např. kód Hycor T222)
APJALE IgE proti pylu jalovce (např. kód Pharmacia t6)
APJASE IgE proti pylu jasanu (např. kód Pharmacia t15)
AJAVOE IgE proti pylu javoru (např. kód Pharmacia t1)
APJECE IgE proti pylu ječmene (např. kód Pharmacia g70)
APYJEE IgE proti pylu jetele (např. kód Hycor w33)
APJIOE IgE proti pylu jílku ozimého (kód Pharmacia g5)
APJILE IgE proti pylu jilmu (např. kód Pharmacia t8)
APJIME IgE proti pylu jírovce maďalu (např. kód Pharm. t203)
APJIKE IgE proti pylu jitrocelu kopinatého (např. Pharm. w9)
APKASE IgE proti pylu kaštanu koňského (např. Pharm. rt203)
APSECE IgE proti pylu kopretiny (např. kód Pharmacia w7)
APKODE IgE proti pylu kopřivy dvoudomé (např. kód Pharm. w20)
APKOLE IgE proti pylu kostřavy luční (např. kód Pharmacia g4)
AKRYPJAEIgE proti pylu kryptomérie japonské
APYKUE IgE proti pylu kukuřice (např. kód Pharmacia g202)
ALASKAVEIgE proti pylu laskavce
APLEBE IgE proti pylu lebedy (např. kód Pharmacia w15)
APLILE IgE proti pylu lipnice luční (např. kód Pharmacia g8)
APLIPE IgE proti pylu lípy srdčité (např. kód Pharmacia t208)
APLISE IgE proti pylu lísky (např. kód Pharmacia t4)
APMEDLE IgE proti pylu meduňky lékařské (např. kód Dynex S028)
APMEVE IgE proti pylu medyňku vlnatého (např. kód Pharm. g13)
APMEPE IgE proti pylu merlíku bílého (např. kód Pharmacia w10)
APMESE IgE proti pylu mesquite (např. kód Pharmacia t20)
APOLIE IgE proti pylu olivy (např. kód Pharmacia t9)
APOLSE IgE proti pylu olše (např. kód Pharmacia t2)
AORESAKEIgE proti pylu ořešáku
APYOVE IgE proti pylu ovsa (např. kód Pharmacia g14)
APOVIE IgE proti pylu ovsíku (např. kód Pharmacia rg204)
APPAJE IgE proti pylu pajasanu (např. kód Hycor T051)
APASPALEIgE proti pylu paspalu
APPELE IgE proti pylu pelargonie (např. kód Hycor W053)
APPECE IgE proti pylu pelyňku černobýlu (např. kód Pharm. w6)
APPEPE IgE proti pylu pelyňku pravého (např. kód Pharmacia w5)
APPETE IgE proti pylu pelyňku trojzubého (např. Hycor W043)
APLETE IgE proti pylu platanu (např. kód Pharmacia t11)
APPLIE IgE proti pylu plicníku lékařského
APPSLE IgE proti pylu psárky luční (např. kód Pharmacia g16)
APPSBE IgE proti pylu psinečku bílého (např. kód Pharmacia g9)
APYPSE IgE proti pylu pšenice (např. kód Pharmacia g15)
APPTZE IgE proti pylu ptačího zobu (např. kód Hycor T210)
APRAOE IgE proti pylu rákosu obecného (např. kód Pharmacia g7)
APREPE IgE proti pylu řepky (např. kód Pharmacia rw203)
APSLAE IgE proti pylu slanobýlu (např. kód Pharmacia w11)
APSLUE IgE proti pylu slunečnice (např. kód Pharmacia rw204)
APSMLE IgE proti pylu smetánky lékařské (např. kód Pharm. w8)
APSMREE IgE proti pylu smrku
APSMRE IgE proti pylu smrku (např. kód Pharmacia rt201)
APSRRE IgE proti pylu srhy říznačky (např. kód Pharmacia g3)
APSVVE IgE proti pylu sveřepu vztyčeného (např. kód Pharm.g11)
APSERE IgE proti pylu šeříku (např. kód Hycor T215)
APSTOE IgE proti pylu šťovíku (např. kód Pharmacia w18)
APTISE IgE proti pylu tisu (např. kód Hycor T081)
APTOVE IgE proti pylu tomky vonné (např. kód Pharmacia g1)
APTOPE IgE proti pylu topolu (např. kód Pharmacia t14)
ATROSKUEIgE proti pylu troskutu
APTREE IgE proti pylu třezalky (např. kód Hycor W051)
APVLOE IgE proti pylu vlašského ořešáku (např. kód Pharm. t10)
APVRBE IgE proti pylu vrby (např. kód Pharmacia t12)
APVREE IgE proti pylu vřesu (např. kód Pharmacia w4)
APZLDE IgE proti pylu zlatého deště (např. kód Hycor W044)
APZLAE IgE proti pylu zlatobýlu (např. kód Pharmacia w12)
APZITE IgE proti pylu žita (např. kód Pharmacia g12)
APYRAE IgE proti pyrazolonu (HSA)
ARAHAH2EIgE proti rAha h2
ARAJCE IgE proti rajčeti (např. kód Pharmacia f25)
ARALTA1EIgE proti rAlt a 1
ARAG1E IgE proti rApi g1
ARAM1E IgE proti rApi m1
ARAPM10EIgE proti rApi m10
ARAPIM2EIgE proti rApi m2
ARAPIM3EIgE proti rApi m3
ARARAH3EIgE proti rAra h 3
ARAH1E IgE proti rAra h1
ARAHAH8EIgE proti rAra h8
ARAH9E IgE proti rAra h9
ARAV1E IgE proti rArt v1
ARASPF1EIgE proti rAsp f 1
ARASPF2EIgE proti rAsp f 2
ARBV1E IgE proti rBet v1
ARBV2E IgE proti rBet v2
ARNV4E IgE proti rBet v4
ARCANF3EIgE proti rCan f3
ARCANF5EIgE proti rCan f5
ARCMUE IgE proti rCCD MUXF3
ARCA1E IgE proti rCor a1 PR-10
ARCA8E IgE proti rCor a8 LTP
ARDEP23EIgE proti rDer p 23
ARD10E IgE proti rDER p10
AREBAE IgE proti rebarboře (např. kód Hycor f178)
ARFELD2EIgE proti rFel d 2
ARGC1E IgE proti rGad c1 Cod
ARGM4E IgE proti rGly m4 PR-10
ARGLYM5EIgE proti rGly m5
ARGLYM6EIgE proti rGly m6
ARHB1E IgE proti rHev b1
ARHB6E IgE proti rHev b6.01
ARHB8E IgE proti rHev b8
ARHNIE IgE proti Rhizopus nigricans (např. kód Pharmacia m11)
ARFMCE IgE proti rifampicinu (např. kód Hycor C301)
ARJUGR1EIgE proti rJug r 1
ARMALD1EIgE proti rMal d 1 (PR-10)
ARMALD3EIgE proti rMal d 3 (LTP)
AROLEE1EIgE proti rOle e 1
AROZME IgE proti rozmarýnu (např. kód Hycor f248)
ARPA1E IgE proti rPen a1
ARPP1EE IgE proti rPhl p1
ARP12E IgE proti rPhl p12
ARPP5E IgE proti rPhl p5b
ADPP7E IgE proti rPhl p7
ARPP1E IgE proti rPru p1 PR-10
ARPP3E IgE proti rPru p3 LTP
ARPP4E IgE proti rPru p4 Profilin
ARTRIE IgE proti rTri
ARTRA14EIgE proti rTri a 14 (LTP)
ARUSE IgE proti rusu
ARVV1E IgE proti rVes v1
ARVV5E IgE proti rVes v5
ARYMOE IgE proti rýžové mouce (např. kód Pharmacia f9)
ASACCEREIgE proti Saccharomyces cerevisiae
ASCRNE IgE proti sacharinu (např. kód Hycor C636)
ASARDE IgE proti sardince (např. kód Pharmacia f61)
ASETKE IgE proti seminální tekutině (např. kód Pharmacia o70)
ASENOE IgE proti senu (např. kód Hycor k7)
APVSEE IgE proti séru andulky (např. kód Pharmacia e79)
ASKOCE IgE proti séru kočky (např. kód Pharmacia re220)
ASPESE IgE proti séru psa (např. kód Pharmacia re221)
ASESI1E IgE proti Ses i 1
ASEZAE IgE proti sezamu (např. kód Pharmacia fx10)
ASCHIE IgE proti Schistosoma (např. kód Hycor P003)
ASINA1E IgE proti Sin a 1
ASKOPE IgE proti skopovému masu (např. kód Pharmacia f88)
ASORIE IgE proti skořici (např. kód Pharmacia rf220)
ASLADE IgE proti sladu (např. kód Pharmacia f90)
APSLME IgE proti slaměnému prachu (např. kód Hycor K023)
ASLAVKAEIgE proti slávce
ASLPEE IgE proti slepičímu peří (např. kód Pharmacia e85)
AVEJCE IgE proti slepičímu vejci (např. kód Pharm.f245)
ASLSEE IgE proti slunečnicovým semínkům (např. kód Hycor F183)
AEX70E IgE proti směsi alergenů zvířat 70 (např. Pharm. ex70)
AEX71E IgE proti směsi alergenů zvířat 71 (např. Pharm. ex71)
AEX72E IgE proti směsi alergenů zvířat 72 (např. Pharm. ex72)
AFX71E IgE proti směsi koření 2 (např. kód Pharmacia fx71)
AFX72E IgE proti směsi koření 3 (např. kód Pharmacia fx72)
ASMMOE IgE proti směsi mouky
AFX21E IgE proti směsi ovoce (např. kód Pharmacia rfx21)
AMX1E IgE proti směsi plísní 1 (např. kód Pharmacia mx1)
AMX2E IgE proti směsi plísní 2 (např. kód Pharmacia mx2)
AFX1E IgE proti směsi potravin 1 (např. kód Pharmacia fx1)
AFX14E IgE proti směsi potravin 14 (např. kód Pharmacia fx14)
AFX15E IgE proti směsi potravin 15 (např. kód Pharmacia fx15)
ASPOT22EIgE proti směsi potravin 22 (např. kód Pharmacia fx22)
ASPOT25EIgE proti směsi potravin 25 (např. kód Pharmacia fx25)
ASPOT29EIgE proti směsi potravin 29 (např. kód Pharmacia fx29)
AFX3E IgE proti směsi potravin 3 (např. kód Pharmacia fx3)
ASPOT30EIgE proti směsi potravin 30 (např. kód Pharmacia fx30)
ASPOT32EIgE proti směsi potravin 32 (např. kód Pharmacia fx32)
AFX5EE IgE proti směsi potravin 5 (např. kód Pharmacia fx5)
AFX7E IgE proti směsi potravin 7, (např. kód Pharmacia fx7)
AFX70E IgE proti směsi potravin 70 (např. kód Pharmacia fx70)
AFX73E IgE proti směsi potravin 73 (např. kód Pharmacia fx73)
AFX74E IgE proti směsi potravin 74 (např. kód Pharmacia fx74)
AHX2E IgE proti směsi prachu 2 (např. kód Pharmacia hx2 )
AWX1E IgE proti směsi pylů plevelů 1 (např. kód Pharm. wx1)
AWX3E IgE proti směsi pylů plevelů 3 (např. kód Pharm. wx3)
AWX5E IgE proti směsi pylů plevelů 5 (např. kód Pharm. wx5)
AWX6E IgE proti směsi pylů plevelů 6 (např. kód Pharm. wx6)
ATX1E IgE proti směsi pylů stromů 1 (např. kód Pharmacia tx1)
ASPYS10EIgE proti směsi pylů stromů 10 (např. kód Pharm. tx10)
ATX5E IgE proti směsi pylů stromů 5 (např. kód Pharmacia tx5)
ATX6E IgE proti směsi pylů stromů 6 (např. kód Pharmacia tx6)
ATX7E IgE proti směsi pylů stromů 7 (např. kód Pharmacia tx7)
ATX8E IgE proti směsi pylů stromů 8 (např. kód Pharmacia tx8)
ATX9E IgE proti směsi pylů stromů 9 (např. kód Pharmacia tx9)
AGX1E IgE proti směsi pylů trav 1 (např. kód Pharmacia gx1)
AGX2E IgE proti směsi pylů trav 2 (např. kód Pharmacia gx2)
AGX3E IgE proti směsi pylů trav 3 (např. kód Pharmacia gx3)
AGX4E IgE proti směsi pylů trav 4 (např. kód Pharmacia gx4)
ASMZLE IgE proti směsi zeleniny
AFX19E IgE proti směsi zeleniny (např. kód Pharmacia fx19)
ASOBOE IgE proti sójovým bobům (např. kód Pharmacia f14)
ASOLAL6EIgE proti Sola l 6
ASPEJE IgE proti spermatu ejakuátu (např. kód Hycor O070)
ASPSEE IgE proti spermatu sedimentu (např. kód Hycor O072)
ASRCIE IgE proti srsti činčily (např. kód Pharmacia re208)
ASRKOE IgE proti srsti koně
ASRLIE IgE proti srsti lišky (např. kód Pharmacia re210)
ASRPEE IgE proti srsti psa
ASTAUE IgE proti Staphyloccocus aureus (např. kód HYCOR o71)
ASTBOE IgE proti Stemphylium botryosum (např. kód Pharm. m10)
ASTVIE IgE proti Streptoccocus viridans
ASTMCE IgE proti streptomycinu (např. kód Hycor C295)
ASUCCE IgE proti succinylcholinu (např. kód Pharmacia c202)
ASUMXE IgE proti sulfamethoxazolu (např. kód Hycor c223)
ASVMLE IgE proti svařenému mléku (např. kód Pharmacia f231)
ASYROE IgE proti syrovátce (např. kód Pharmacia f236)
ASYCEE IgE proti sýru čedar (např. kód Pharmacia f81)
AEIDAE IgE proti sýru eidam (např. kód Hycor f150)
AEMENE IgE proti sýru ementál (např. kód Hycor F170)
ASYPLE IgE proti sýru plísňového typu (např. kód Pharm. f82)
ASKEBLEEIgE proti škebli
ASPENE IgE proti špenátu (např. kód Pharmacia f214)
ASVABE IgE proti švábu (např. kód Pharmacia i6)
ASVESE IgE proti švestkám (např. kód Pharmacia f255)
APTABE IgE proti tabákovému prachu (např. kód Hycor O201)
ATALKE IgE proti talku (např. kód Hycor C638)
ATRTRE IgE proti tartrazinu (např. kód Hycor C717)
ATOTEE IgE proti tetanickému toxoidu (např. kód Hycor C810)
ATETRE IgE proti tetracainu (např. kód Hycor C235)
ATTCE IgE proti tetracyklinu (např. kód Hycor c211)
ATHPNE IgE proti thiopentalu (např. kód Hycor C649)
ATOGOE IgE proti Toxoplasma gondii
ATRVIE IgE proti Trichoderma viridae (např. kód Pharmacia m15)
ATRMEE IgE proti Trichophyton mentagrophyt (např. Hycor m37)
ATRRUE IgE proti Trichophyton rubrum (např. kód Pharm. m207)
ATRIME IgE proti trimethoprimu (např. kód Hycor c242)
ATRPRE IgE proti Troskutu prstnatému (např. kód Pharmacia g2)
APVTRE IgE proti trusu andulky (např. kód Pharmacia e77)
ATHOLE IgE proti trusu holuba (např. kód Pharmacia e7)
ATRMOE IgE proti trusu morčete
ATRSNE IgE proti třešním (např. kód Pharmacia f242)
ATYKEE IgE proti tykvi (např. kód Pharmacia f226)
ATYMIE IgE proti tymiánu (např. kód Pharmacia rf273)
ATYRPUTEIgE proti Tyrophagus putrescentiae (Roztoč zhoubný)
AUMHEE IgE proti umělému hedvábí (např. kód Hycor k15)
AUSTRE IgE proti ústřicím (např. kód Pharmacia f290)
AVABIE IgE proti vaječnému bílku (např. kód Pharmacia f1)
AVAZLE IgE proti vaječnému žloutku (např. kód Pharmacia f75)
AVANIE IgE proti vanilce (např. kód Pharmacia rf234)
AVELMLEEIgE proti velbloudímu mléku
AVEMAE IgE proti vepřovému masu (např. kód Pharmacia f26)
AVRPM IgE proti verapamilu (např. kód Hycor C447)
AVIB1E IgE proti vitamínu B1 (např. kód Hycor C719)
AVIB12E IgE proti vitaminu B12 (např. kód Hycor C721)
AVIB6E IgE proti vitaminu B6 (např. kód Hycor C720)
AVITCE IgE proti vitaminu C (např. kód Hycor C702)
AVLORE IgE proti vlašskému ořechu (např. kód Pharmacia f256)
AVLNNE IgE proti vlně nezpracované (např. kód Hycor K021)
AVLNZE IgE proti vlně zpracované (např. kód Hycor K020)
AVYPSE IgE proti výmlatu pšenice (např. kód Hycor k26)
AZAZVE IgE proti zázvoru (např. kód Pharmacia rf270)
AZEFAE IgE proti zelené fazoli
AZEOLE IgE proti zelené olivě
AZEPEE IgE proti zelenému pepři (např. kód Pharmacia f263)
AZELIE IgE proti zelí (např. kód Pharmacia f216)
AZAMPE IgE proti žampiónům (např. kód Pharmacia rf212)
AZEVEE IgE proti želatině vepřové
AZIMOE IgE proti žitné mouce (např. kód Pharmacia f5)
IGGS IgG - syntéza intrathekální
IGG IgG celkový
IGGRCP IgG index (likvor/plazma)
IGGRCS IgG index (likvor/sérum)
IGGINTH IgG intrathekálního původu
IGGPRIT IgG produkované intrathekálně
IGGALB IgG/Albumin
IGGALBCPIgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/P)
IGGALBCSIgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/S)
IGGCR IgG/kreatinin
IGG1 IgG1 podtřída
IGG2 IgG2 podtřída
IGG3 IgG3 podtřída
IGG4 IgG4 podtřída
IGM IgM celkový
IGMINTH IgM intrathekálního původu
IMATNB Imatinib
IMIPMASSImipramin
IMIPRAM Imipramin*
ABAB Imunitní anti-A/anti-B u novorozenců
XIMUFIX Imunofixace
XIMUNOG Imunoglobulíny
IMUNOG Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
IAKUT Imunologický nález akutní
IAKUTD Imunologický nález akutní doplněný
IKUM Imunologický nález kumulativní
IKUMD Imunologický nález kumulativní doplněný
IRUT Imunologický nález rutinní
IRUTD Imunologický nález rutinní doplněný
ISTAT Imunologický nález statimový
ISTATD Imunologický nález statimový doplněný
BOBUGGCSIndex anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
BOBUGMCSIndex anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
HSVGCS Index anti-HSV IgG (CSF/S)
MORBGCS Index anti-morbilli IgG (CSF/S)
RUBGCS Index anti-rubeola IgG (CSF/S)
VZVGCS Index anti-VZV IgG (CSF/S)
CRPCS Index C-reaktivní protein (Csf/S)
INDOX Index oxygenační
BOBUGAI Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
BOBUMAI Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
HSVGAI Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
MORBGAI Index protilátkový anti-morbilli IgG (Q/ALB)
RUBGAI Index protilátkový anti-rubeola IgG (Q/ALB)
VZVGAI Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
FAI Index volného testosteronu
INDIGO Indigo
ICG Indocyaninová zeleň
ICGRETENIndocyaninová zeleň (retence)
INFLIX Infliximab
PAI1ACT Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
PAI1AG Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
INHFII Inhibitor faktoru II
INHFIX Inhibitor faktoru IX
INHFV Inhibitor faktoru V
INHFVII Inhibitor faktoru VII
INHFVIIIInhibitor faktoru VIII
INHFX Inhibitor faktoru X
INHFXI Inhibitor faktoru XI
TATI Inhibitor trypsinu asociovaný s tumory
IFN-G Interferon gama
IL10 Interleukin 10
IL2 Interleukin 2
IL6 Interleukin 6
IL8 Interleukin 8
UROLIT Interperetace markerů rizika urolitiázy
OTHERA01Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A01
OTHERA02Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A02
OTHERA03Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A03
OTHERA04Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A04
OTHERA05Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A05
OTHERA06Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A06
OTHERA07Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A07
OTHERA08Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A08
OTHERA09Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A09
OTHERA10Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A10
OTHERA11Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A11
OTHERA12Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A12
OTHERA13Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A13
OTHERA14Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A14
OTHERA15Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A15
OTHERA16Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A16
OTHERA17Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A17
OTHERA18Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A18
OTHERA19Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A19
OTHERA20Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A20
OTHERA21Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A21
OTHERA22Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A22
OTHERA23Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A23
OTHERA24Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A24
OTHERA25Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A25
OTHERA26Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A26
OTHERA27Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A27
OTHERA28Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A28
OTHERA29Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A29
OTHERA30Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - A30
OTHERB01Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B0
OTHERB02Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B02
OTHERB03Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B03
OTHERB04Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B04
OTHERB05Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B05
OTHERB06Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B06
OTHERB07Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B07
OTHERB08Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B08
OTHERB09Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B09
OTHERB10Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B10
OTHERB11Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B11
OTHERB12Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B12
OTHERB13Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B13
OTHERB14Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B14
OTHERB15Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B15
OTHERB16Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B16
OTHERB17Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B17
OTHERB18Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B18
OTHERB19Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B19
OTHERB20Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B20
OTHERB21Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B21
OTHERB22Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B22
OTHERB23Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B23
OTHERB24Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B24
OTHERB25Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B25
OTHERB26Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B26
OTHERB27Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B27
OTHERB28Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B28
OTHERB29Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B29
OTHERB30Interpretace a hodnocení pro spec. lab. položky - B30
ABR Interpretace acidobazické regulace
ELFENZ Interpretace elektroforézy izoenzymů
ELFLIPO Interpretace elektroforézy lipoproteinů
ELFPROT Interpretace elektroforézy proteinů
FARMVYS Interpretace farmakologických vyšetření
FRENFCE Interpretace frakcionovaných renálních funkcí
GLYPROF Interpretace glykemického profilu
GLYKOR Interpretace glykoregulace
HEPAT Interpretace hepatálních lézí
IMELF Interpretace imunoelektroforézy
IMFIX Interpretace imunofixace
KONPOK Interpretace koncentračního pokusu
OSTEOPORInterpretace markerů kostní remodelace
MIKRO Interpretace mikrobiologického nálezu
MYOCARD Interpretace myokardiálních markerů
AMIKRO Interpretace nálezu antigenů mikrobů
AMYKO Interpretace nálezu antigenů mykotických agens
APARAZ Interpretace nálezu antigenů parazitů
AVIR Interpretace nálezu antigenů virů
APROTIL Interpretace nálezu autoprotilátek
AHLA Interpretace nálezu protilátek anti-HLA
PPMIKRO Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům
PMYKO Interpretace nálezu protilátek proti mykotickým agens
PPARAZ Interpretace nálezu protilátek proti parazitům
PPVIR Interpretace nálezu protilátek proti virům
BUNIMUN Interpretace parametrů buněčné imunity
BOBUGMH Interpretace protilátkového indexu anti-Borrelia burg.
RENFCE Interpretace renálních funkcí
GLCTOL Interpretace tolerance glukózy
TOXIVYS Interpretace toxikologických vyšetření
METANEF Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě
FERTIL Interpretace vyšetření fertility
KLONIDINInterpretace vyšetření klonidinového supresního testu
KOAG Interpretace vyšetření koagulačních parametrů
KDIF Interpretace vyšetření krevního diferenciálu
KOBR Interpretace vyšetření krevního obrazu
LIPIDY Interpretace vyšetření lipidů
PUNKT Interpretace vyšetření punktátu
SPECIGE Interpretace vyšetření specifických IgE
FOKSCR Interpretace vyšetření stolice na OK - screening
STRRES Interpretace vyšetření střevní resorpce
ZALSEKR Interpretace vyšetření žaludeční sekrece
ZTSTIM Interpretace zátěžového testu stimulačního
ZTTOLER Interpretace zátěžového testu tolerančního
LIKVOR Interprezace proteinového vyšetření likvoru
ITRAKON Intrakonazol
INULIN Inulin
INS Inzulin
IGF1 Inzulinu podobný růstový faktor 1
CAPH Ionizované Ca na pH 7,40
XIONTP Iontový profil
XIONTY Ionty
ILEU Izoleucin
ILECR Izoleucin/kreatinin
IVACOADHIzovalerylkoenzymA-dehydrogenáza
JAK2G JAK2 gen
LFT Jaterní profil (základní aktivity enzymů a bilirubinu)
OTHER Jiné entity
I Jód
CD Kadmium
CALCIT Kalcit
CALCITONKalcitonin
CAOXT Kalcium oxalát trihydrát
CAPAMORPKalciumfosfát amorfní
CALPROT Kalprotektin
CANNABSCKanabinoidy
CANNABQ Kanabinoidy průkaz
KAOLINT Kaolinový test
KAOLINK1Kaolinový test - korekce po 1 hod.
KAOLINK2Kaolinový test - korekce po 2 hod.
KAOLINK0Kaolinový test - korekce v čase 0
CARBMASSKarbamazepin
CARBFM Karbamazepin volný
CARBF Karbamazepin volný*
CARB Karbamazepin*
CARAPAT Karbonátapatit
COHB Karbonylhemoglobin
COHBQ Karbonylhemoglobin (průkaz)
CEA Karcinoembryonální antigen
CARNITACKarnitin acylovaný
CARNACCRKarnitin acylovaný/kreatinin
CARNACFCKarnitin acylovaný/volný
CARNITT Karnitin celkový
CARNTCR Karnitin celkový/kreatinin
CARNITF Karnitin volný
CARNFCR Karnitin volný/kreatinin
CATHPSD Katepsin D
AGK Kell systém - K
AGKS Kell systém - k
KETON Ketony (aceton a acetoacetát)
KETONSQ Ketony (aceton a acetoacetát) - semikvantitativně
AGJKA Kidd systém - Jka
AGJKB Kidd systém - Jkb
CLBZMM Klobazam
CLBZM Klobazam*
CLOMIPRMKlomipramin
CLOMIPR Klomipramin*
CLONAZM Klonazepam
CLONAZ Klonazepam*
KLOZAPM Klozapin
KLOZAP Klozapin*
CO Kobalt
COFM Kofein
COF Kofein*
COCAINE Kokain
COCAINQ Kokain (průkaz)
PKOMP Kompatibilita - popis
ABKOE Kompatibilita krví - enz.
ABKOCH Kompatibilita krví - chlad.
ABKOC Kompatibilita krví - NAT
ABKOS Kompatibilita krví - sol.
COMPAT Kompatibilita krví dárce a příjemce
TAT Komplex trombin/antitrombin
CONCAB Koncentrační pokus, test schopnosti koncentrovat moč
CONCABI Koncentrační pokus, test schopnosti koncentrovat, I.
CALCUL Konkrement
CALQ Konkrement (kvalita)
COPROPORKoproporfyrin
CORTISOLKortizol
FREECORTKortizol volný
KOTININ Kotinin
CRTN Kreatin
CREA Kreatinin
CREAE Kreatinin enzymaticky
CK Kreatinkináza
CKBB Kreatinkináza BB (enzym)
CKMB Kreatinkináza MB
CKMBMASSKreatinkináza MB (protein)
CKMM Kreatinkináza MM
OCBLEED Krev (průkaz, screeningová detekce)
BLOODT Krev - viskozita
BLOOD Krev kvalitativně
XKROBR Krevní obraz
XKRDIF Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů
BSCR Krevní obraz prostý
BSCRD Krevní obraz prostý a diferenciál z analyzátoru
XKRPL Krevní plyny
ABS Krevní plyny a pH
ABSOXIM Krevní plyny, pH a oximetrie
PKS Krevní skupina - popis
BGAB0RH Krevní skupina AB0Rh/D/ - erytrocytární Ag+Ab
BGAB0RHNKrevní skupina AB0Rh/D/ novorozence - erytrocyt. Ag
CRYOGL Kryoglobulin
CRYOGLL Kryoglobulin (kryokrit)
CRYOGSQ Kryoglobulin (kvalitativně)
CRYS Krystaly (semikvantitativně, popis)
CRAPATITKrystaly apatitu
CRBIL Krystaly bilirubinu
CRBRUSH Krystaly brushitu
CRCYS Krystaly cystinu
CRCALC Krystaly kalcitu
CROX Krystaly kalciumoxalátu
CRURA Krystaly kyseliny močové
CRURADH Krystaly kyseliny močové dihydrátu
CRURANH4Krystaly močanu amonného
CRURANA Krystaly močanu sodného
CRSTRUV Krystaly struvitu
CRWED Krystaly weddellitu
CRWHE Krystaly whewellitu
SIL Křemen
YEASTSQ Kvasinky
CACPASE Kyselá fosfatáza
ACPX Kyselá fosfatáza
ACPBX Kyselá fosfatáza - kostní typ
ACPPX Kyselá fosfatáza - prostatický typ
ACPPP Kyselá fosfatáza prostatická (protein)
CACPASETKyselá fosfatáza tartarát rezistentní
FOLATSC Kyselina listová
FOLAT Kyselina listová*
URAT Kyselina močová
URATCR Kyselina močová/kreatinin
MPAMSS Kyselina mykofenolová
MPA Kyselina mykofenolová*
VALPROM Kyselina valproová
VALPRO Kyselina valproová*
O2 Kyslík (ctO2)
FIO2 Kyslík (FiO2)
PO2 Kyslík (parc. tlak)
PO2DIF Kyslík (parc. tlak, diference)
PO2DIFT Kyslík (parc. tlak, diference, při teplotě pac.)
PO2T Kyslík (parc. tlak, při teplotě pac.)
PX Kyslík (px)
PXT Kyslík (px, T)
PALVO2 Kyslík alveolární
LABNAL Laboratorní nález obecný
LABROZP1Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 1
LABROZP2Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 2
LABROZP3Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 3
LABROZP4Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 4
LABPOZN Laboratorní poznámka obecná, interpretace
LABSDD Laboratorní sdělení - dodatečná doordinace
LABSKZ Laboratorní sdělení - hlášení kolize ve vstupní žádance
LABSPSL Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři
LABSHV Laboratorní sdělení - předchozí tf. hlášení výsledků
LABSPDSVLaboratorní sdělení - překročení doby stability vzorku
LACAMIDMLacosamid
LACAMID Lacosamid*
LACTATE Laktát
LACGLU Laktát/glukóza
LACTCR Laktát/kreatinin
LACPYR Laktát/pyruvát
LD Laktátdehydrogenáza
LDH2M2 Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
LDH3M Laktátdehydrogenáza, typ H3M
LDH4 Laktátdehydrogenáza, typ H4
LDHM3 Laktátdehydrogenáza, typ HM3
LDM4 Laktátdehydrogenáza, typ M4
LCTGT Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549
LAKTOS Laktóza
LACQ Laktóza (průkaz)
LAMOM Lamotrigin
LAMO Lamotrigin*
LECIQ Lecitin (průkaz)
DRUG Léčivo - neznámé, včetně metabolitů
LNPH Legionella pneumophila
IGKLT Lehké řetězce Ig celkové - poměr kappa/lambda
IGLK Lehké řetězce Ig kappa
IGLL Lehké řetězce Ig lambda
IGLKF Lehké řetězce Ig volné - kappa
IGLKFR Lehké řetězce Ig volné - kappa (mg/l)
IGLLF Lehké řetězce Ig volné - lambda
IGLLFR Lehké řetězce Ig volné - lambda (mg/l)
IGKL Lehké řetězce Ig volné - poměr kappa/lambda
LEPTIN Leptin
LEU Leucin
LEUCR Leucin/kreatinin
LAS Leucinarylamidáza
LIFAK Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróz. kapka)
LIFPA Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróza)
LIFKA Leukocytární inhibiční faktor (migrace, kapilára)
LKC Leukocyty
LKC1 Leukocyty
LKC2 Leukocyty
LKCQ Leukocyty kvalitativně
LKCSQ Leukocyty semikvantitativně
LKC6 Leukocyty*
LEVETIRMLevetiracetam
LEVETIR Levetiracetam*
AGLEA Lewis systém - Lea
AGLEB Lewis systém - Leb
LIDCMASSLidokain
LIDOCAINLidokain*
XLIKVOR Likvor
LPS Lipáza
LIPSCR Lipidový profil (základní plazmatické lipidy)
XLIPIDY Lipidy
LIPID Lipidy
CSUDB Lipidy - Sudan B
LBP Lipopolysacharid binding protein
LPA Lipoprotein a
LPASC Lipoprotein a (látk. konc.)
LIPRSQ Lipoproteiny - semikvantitativně
LI Lithný kation
LOCATIONLokalizace konkrementu
XLP01 Lokální paleta 01
XLP02 Lokální paleta 02
XLP03 Lokální paleta 03
XLP04 Lokální paleta 04
XLP05 Lokální paleta 05
XLP06 Lokální paleta 06
XLP07 Lokální paleta 07
XLP08 Lokální paleta 08
XLP09 Lokální paleta 09
XLP10 Lokální paleta 10
XLP11 Lokální paleta 11
XLP12 Lokální paleta 12
XLP13 Lokální paleta 13
XLP14 Lokální paleta 14
XLP15 Lokální paleta 15
XLP16 Lokální paleta 16
XLP17 Lokální paleta 17
XLP18 Lokální paleta 18
XLP19 Lokální paleta 19
XLP20 Lokální paleta 20
LCAD Long chain AcylCoA dehydrogenase
LCHAD Long-chain-3-hydroxy-acylCoAdehydrogenáza
LPPLA2 Lp-PLA2
LUTEAL Luteální fáze (počítáno od začátku fáze)
LH Luteinizační hormon (LH)
AGLUA Lutheran systém - Lua
AGLUB Lutheran systém - Lub
LYBL Lymfoblast
LROW Lymfocytární řada v kostní dřeni
LYMFO Lymfocyty
LYMFO1 Lymfocyty
LYS Lysin
LYSCR Lysin/kreatinin
LYSOZYM Lysozym
EUGLYS Lýza euglobulinové frakce proteinů plazmy
MKOMPQT M-komponenta (kvantifikace)
MKOMP M-komponenta (průkaz)
MKOMPT M-komponenta (typizace imunofixací)
LMCB M-rozety
AMSMACROMakroamylázový komplex
MAKROBL Makroblast
MACROCK Makrokreatinkináza
LPSMACROMakrolipázový komplex
MDA Malondialdehyd
MALTASA Maltáza
MALTOS Maltóza
MAMOVYS MAMO vyšetření
MANDA Mandelát
MN Mangan
MBL Mannose binding lectin
MANNOS Mannóza
XHEPATM Markery hepatitid
XOSTEO Markery kostní remodelace
FFA Mastné kyseliny - volné
MASTCYT Mastocyty
MASTCYTPMastocyty - cytochemický průkaz
CU Měď
MCAD Medium chain AcylCoA dehydrogenase
MEKBL Megakaryoblast
MEKC Megakaryocyt
BMGBL Megaloblast bazofilní
OMGBL Megaloblast ortochromní
PMGBL Megaloblast polychromatofilní
MELNG Melanogeny
MELPERM Melperon
MELPER Melperon*
MEROP Meropenem
METHAD Metadon (kvantitativně)
METHADQ Metadon (průkaz)
METAMF Metamfetamin
METAMFQ Metamfetamin (průkaz)
METANEPHMetanefrin
METANZA0Metanefrin (klonidin, +0)*
METANZA Metanefrin (klonidin, +180)*
METADR Metanefrin/Adrenalin
METNEPCRMetanefrin/kreatinin
METNOR Metanefrin/Normetanefrin
METOHSC Metanol
METOHMS Metanol (hmotnostní koncentrace)*
METHB Methemoglobin
METHEMGLMethemoglobin
METHBQ Methemoglobin - kvalitativně
MET Methionin
METCR Methionin/kreatinin
METPRLM Metoprolol
METPRL Metoprolol*
MTXMASS Metotrexát
METHTREXMetotrexát*
METCITR Metylcitrát
METCITCRMetylcitrát/kreatinin
MMA Metylmalonát
MMACR Metylmalonát/kreatinin
METSUCC Metylsukcinát
METSUCCRMetylsukcinát/kreatinin
MEZO Mezotelie
MRUT Mikrobiologický nález rutinní
MRUTD Mikrobiologický nález rutinní doplněný 1.
MRUTD2 Mikrobiologický nález rutinní doplněný 2.
MRUTD3 Mikrobiologický nález rutinní doplněný 3.
MRUTD4 Mikrobiologický nález rutinní doplněný 4.
MRUTD5 Mikrobiologický nález rutinní doplněný 5.
MIRTAZM Mirtazapin
MIRTAZ Mirtazapin*
RMIT Mitóza erytrocytární řady
GRAMIT Mitóza granulocytární řady
WMIT Mitóza leukocytární řady
LYMIT Mitóza lymfocytární řady
MEGMIT Mitóza megakaryocytární řady
MOMIT Mitóza monocytární řady
AGM MNSs systém - M
AGN MNSs systém - N
AGS MNSs systém - S
AGSS MNSs systém - s
URINCOL Moč (barva)
URINCLARMoč (zákal)
XMCHEM Moč chemicky
XCHM Moč chemicky i morfologicky
XMMORF Moč morfologicky
URICA Močová kyselina
URICADH Močová kyselina-dihydrát
MO Molybden
MONE Monetit
MONOBL Monoblast
MSUMA Monocytární řada v kostní dřeni
MONO Monocyty
MONO1 Monocyty
MOCLIG1 Monoklonální imunoglobulin 1
MOCLIG2 Monoklonální imunoglobulin 2
MOCLIG3 Monoklonální imunoglobulin 3
MONOFIB Monomery fibrinu
MONONUK Mononukleáry
MONONUC Mononukleáry (monocyty a lymfocyty)
MORPHQ Morfin (průkaz)
MORPHAN Morfin+analogy
MORPH Morfin, nekomplexovaný
XMVU Morfologické vyšetření moči
XMVUH Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera
MRVYS MR vyšetření
MRZRH MRZ reakce - hodnocení
MTHFRG MTHFR gen
MCA Mucin-like cancer antigen
MPS Mukopolysacharidy
MPSQ Mukopolysacharidy kvalitativně
MPSSQ Mukopolysacharidy semikvantitativně
MPSCR Mukopolysacharidy/kreatinin
MUXF MUXF
MYBL Myeloblast
MPO Myeloperoxidáza
CMPERASEMyeloperoxidáza - průkaz
MPA0MS Mykofenolát_0
MPA120MSMykofenolát_120
MPA30MS Mykofenolát_30
MINOSOL myo-Inositol
MYOGLOB Myoglobin
MYOGLSQ Myoglobin (průkaz)
XMYO Myokardiální markery
MYRIST Myristát
C14C4 Myristát/butyrát
NAGCR N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza/kreatinin
NAG N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza
NACGALAMN-acetyl-D-galaktózamin
NACGLUK N-acetyl-D-glukózamin
NACMANA N-acetyl-D-Mannózamin
NACNA N-acetylneuraminát
NACTYR N-acetyltyrozin
NACTYRCRN-acetyltyrozin/kreatinin
NMEGLUK N-metyl-L-glukózamin
ACSULDA N4-acetyl-sulfadiazin
ACSULMETN4-acetylsulfamethoxazol
CA125 Nádorový antigen CA 125
CA153 Nádorový antigen CA 15-3
CA199 Nádorový antigen CA 19-9
CA195 Nádorový antigen CA 195
CA50 Nádorový antigen CA 50
CA549 Nádorový antigen CA 549
CA724 Nádorový antigen CA 72-4
ANP Natriuretický peptid typu A
BNP Natriuretický peptid typu B
BNPMSS Natriuretický peptid typu B (hmotnostní koncentrace)*
NTS Neformalizovaná tisková sestava
Z001 Neformalizovaný požadavek 01
Z002 Neformalizovaný požadavek 02
Z003 Neformalizovaný požadavek 03
Z004 Neformalizovaný požadavek 04
Z005 Neformalizovaný požadavek 05
Z006 Neformalizovaný požadavek 06
Z007 Neformalizovaný požadavek 07
Z008 Neformalizovaný požadavek 08
Z009 Neformalizovaný požadavek 09
Z010 Neformalizovaný požadavek 10
UFH1 Nefrakcionovaný heparin
UFHIIA Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
UFHXA Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
NEFFREE Nefriny volné s korekcí na věk
NEFFREE0Nefriny volné s korekcí na věk (klonidin, +0)
NEKRO NEKROPSIE
XA Neměřené anionty
XACOR Neměřené anionty korigované
NEOPT Neopterin
NEOPTT Neopterin celkový
NEOPTTCRNeopterin celkový/kreatinin
NONOXB Neoxygenovaná krev
EABQ Nepravidelné antierytrocytární protilátky (screening)
PNPH Nepravidelné protilátky - popis
NETILM Netilmicin*
NEURMD Neuraminidáza
NSE Neuronspecifická enoláza
NEUMETA Neutrofilní metamyelocyty
NEUMYC Neutrofilní myelocyty
NROW Neutrofilní řada v kostní dřeni
NEUSEG Neutrofilní segmenty
NEUBAND Neutrofilní tyče
NEU Neutrofily
NEU1 Neutrofily
NEWBER Newberyit
NSCELL Nezařaditelné buňky (bílá řada)
NGAL NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)
NI Nikl
NILOTNB Nilotinib
NITRITDTNitrity (průkaz)
NITRITSQNitrity - semikvantitativně
NITROFURNitrofurantoin
LMWH1 Nízkomolekulární heparin
LMWHXA Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
NOREPNEPNoradrenalin
NOREPZA0Noradrenalin (klonidin, +0)*
NOREPZA Noradrenalin (klonidin, +180)*
NORDIAZMNordiazepam
NORDIAZ Nordiazepam*
NORFLUXMNorfluoxetin
NORFLUX Norfluoxetin*
NORIMTB Norimatinib
NORMENEPNormetanefrin
NORMEZA0Normetanefrin (klonidin, +0)*
NORMEZA Normetanefrin (klonidin, +180)*
NORNOR Normetanefrin/Noradrenalin
BNBL Normoblast bazofilní
ONBL Normoblast ortochromní
PNBL Normoblast polychromatofilní
NORMOBL Normoblasty
NORMOBLANormoblasty
NORVIR Norovirus
NTRMASS Nortriptylin
NORTRIP Nortriptylin*
NTPROBNPNT-proBNP
NTBNPMSSNT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*
NM NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
DESMETLMO-desmethylvenlafaxin
DESMETL O-desmethylvenlafaxin*
VOLUME Objem (za uvedený čas sběru)
LABOVYS Obrazová informace k laboratornímu výsledku (obecně)
OGTT1 OGTT dle postupu "1"
OCTDEC Oktadekanát
OCAP Oktakalciumfosfát
OCTANAT Oktanát
OLANZAPMOlanzapin
OLANZAP Olanzapin*
OLEAT Oleát
C18C16 Oleát/palmitát
OLBNFK Oligoklonální pásy FLC kappa
OLBNFL Oligoklonální pásy FLC lambda
OLBNIGG Oligoklonální pásy IgG
OLBNIGM Oligoklonální pásy IgM
OLS Oligosacharidy
PB Olovo
COP Onkotický tlak
ONMNAL ONM Nález
OPIATESCOpiáty
OPIATEQ Opiáty (průkaz)
OPIATE Opiáty*
OREXINA Orexin A
ORGA Organické kyseliny
ORN Ornitin
ORNCR Ornitin/kreatinin
OROTAT Orotát
OROTCR Orotát/kreatinin
OROTA Orotová kyselina
OSMOL Osmolalita
OSMOLC Osmolalita (výpočet)
OSMEFC Osmolalita efektivní (výpočet)
OSMGAP Osmolální okno (Osmolal gap)
OSMGAPNEOsmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)
OSMODESCOsmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - hodnocení
OSMOMAX Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - maximální
OSMOMIN Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - minimální
OSTEOCALOsteokalcin
OSTCALSCOsteokalcin (SC)
OSTNEC Osteonektin
OPG Osteoprotegerin
OVUL Ovulační fáze (počítáno od začátku fáze)
OXALATE Oxalát
OXALATCROxalát/kreatinin
CO2 Oxid uhličitý
CO2TOT Oxid uhličitý (celkový)
PCO2 Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
PCO2T Oxid uhličitý (volný, parc. tlak, při teplotě pac.)
OXOACSQ Oxokyseliny semikvantitativně
OXOA Oxolínová kyselina
OXYHB Oxyhemoglobin
OXPURCR Oxypurinol/kreatinin
OXYTETR Oxytetracyklin
OXYTOCINOxytocin
PCHARG P - náboj
AGP1 P systém - P1
P50 p50
P50T p50 (při teplotě pac.)
P53 p53
PAI1G PAI-1 gen
PALIP Paliperidon*
PALMIT Palmitát
C16C4 Palmitát/butyrát
C16C14 Palmitát/myristát
PARACET Paracetamol
PARMASSCParacetamol
PARAFIN Parafin
PTH184 Parathyrin biointaktní 1-84
PTHI Parathyrin intaktní
PAROXM Paroxetin
PAROX Paroxetin*
PATNAL PATOLOGIE - kompletní nález
PABUT Paul-Bunnellova reakce (titr)
5COOHPORPentakarboxyporfyrin
PEPS Pepsinogen I
PERAM Perampanel
PERIMENOPerimenopauza
PHSQ pH - semikvantitativní stanovení
PIPEMA Pipemidová kyselina
PIPTAZ Piperacilin a tazobaktam kombinace
HPL Placentární laktogen lidský
PIGF Placentární růstový faktor (PLGF)
PLASMA Plazma - viskozita
PLCELL Plazmatické buňky
FAC13 Plazmatický koagulační faktor XIII
FAC13T Plazmatický koagulační faktor XIII - indukce stability
PAPPA Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
PLGSACT Plazminogen - aktivita
AAPAG Plazminogen - antigen
PLBLAST Plazmoblast
QSQT Plicní zkraty
FUNGUSQ Plísně kvalitativně
NUMBERFRPočet fragmentů
NUMBER Počet konkrementů
RTOCD48 Poměr (CD4+):(CD8+)
GEPOM Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
SFLTPIGFPoměr SFLT-1/PLGF
CHANGELAPopis a interpretace agregačního nálezu
CHANGELIPopis a interpretace koagulačního nálezu
COLOUR Popis barvy
NIDUS Popis jádra
CHANGELMPopis makroskopických změn v likvoru
SURFACE Popis povrchu
SECTION Popis řezu
SHAPE Popis tvaru
CHANGELSPopis změn a forem buněk v kostní dřeni
CHANGELPPopis změn a forem buněk v tělních tekutinách
CHANGELEPopis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
CHANGELCPopis změn a forem krevních buněk v obvodové krvi
CHANGELLPopis změn a forem leukocytů v krevním nátěru
CHANGELTPopis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
ELPHO Popis změn elektroforeogramu
PBG Porfobilinogen
PBGDEAM Porfobilinogendeamináza
PORFTOTQPorfyriny (průkaz)
PORPHTOTPorfyriny celkové
POSAKNZLPosakonazol
POSTMENOPostmenopauza
EAG Povrchové antigeny erytrocytů s výjimkou AB0Rh/D/
EAGRH Povrchové erytrocytární antigeny Rh systému
REM Poznámka
REMOTHERPoznámky - další informace volným textem
FORM1 Poznámky k žádance 1 - volný text nestrukturovaný
FORM2 Poznámky k žádance 2 - volný text nestrukturovaný
FORM3 Poznámky k žádance 3 - volný text nestrukturovaný
FORM4 Poznámky k žádance 4 - volný text nestrukturovaný
PRBETLIPPre-beta-lipoproteiny
PREALB Prealbumin
PREGAB Pregabalin
PREGNENOPregnenolon
PREKALFAPrekalikrein - funkční aktivita
PREKALAGPrekalikrein - stanovení antigenu
PREMENO Premenopauza
PREGNS Prenenolon-sulfát RIA v séru a plazmě
PRESEPS Presepsin
PMDMASS Primidon
PRIMIDONPrimidon*
PROGRP pro-Gastrin Releasing Peptide
PCG ProC Global - čas bez aktivátoru proteinu C
PCGA ProC Global - čas s aktivátorem proteinu C
PCGNR ProC Global - normalizovaný poměr
PCGFV ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru
PCGAFV ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem
PCGFVNR ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
PROERYBLProerytroblast
PROG Progesteron
PROGREC Progesteronové receptory
PINI Prognostický zánětlivý a nutriční index
PROINSULProinsulin
PCTON Prokalcitonin
PCTSQ Prokalcitonin semikvantitativně
PRL Prolaktin
PROLIN Prolin
PROCR Prolin/kreatinin
PROLYM Prolymfocyty
PROMEKC Promegakaryocyt
PROMGBL Promegaloblast
PROMONO Promonocyt
PROMYC Promyelocyt
POMC Proopiomelanokortin
PICP Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
PINP Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)
PIIINP Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)
PROPOXQ Propoxyfen (průkaz)
PHI Prostate health index
PSA Prostatický specifický antigen (celkový)
PSAFREEFProstatický specifický antigen (podíl volné frakce)
PSAFREE Prostatický specifický antigen (volný)
PROTCACTProtein C - inhibiční aktivita
PROTCAG Protein C - antigen
PROTEIN Protein celkový
PROTSACTProtein S - inhibiční aktivita
PROTSAC Protein S - celkový
PROTSFACProtein S - volný
PROTSQ Protein semikvantitativně
PROTCR Protein/kreatinin
AELAS Protilátka proti elastáze
AB/AGHIVProtilátky a antigen viru HIV 1 a 2
AHAV Protilátky celkové proti viru hepatitidy A
AALAKAI Protilátky IgA proti A-laktalbuminu (IP)
AB2GLYA Protilátky IgA proti beta-2 glykoproteinu
ABOPAA Protilátky IgA proti Bordetella parapertussis
ABOPAAT Protilátky IgA proti Bordetella parapertussis (titr)
ABOAFA Protilátky IgA proti Borrelia afzelii
ACAALAI Protilátky IgA proti Candida albicans (IP)
ACMVA Protilátky IgA proti Cytomegaloviru
ACMVAT Protilátky IgA proti Cytomegaloviru (titr)
AGLIADASProtilátky IgA proti deamidovanému gliadinu
AEBVCA Protilátky IgA proti EBV (antigen VCA)
AEBVCAT Protilátky IgA proti EBV (antigen VCA) (titr)
AEMYOSA Protilátky IgA proti endomyziu
AEXPNA Protilátky IgA proti exokrinnímu pankreatu
AGLIAAS Protilátky IgA proti gliadinu
AGLIAA Protilátky IgA proti gliadinu (arb.)
ACLPNA Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae
ACLPNAT Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae (titr)
ACLPSA Protilátky IgA proti Chlamydia psittaci
ACLPSAT Protilátky IgA proti Chlamydia psittaci (titr)
ACHSPA Protilátky IgA proti Chlamydia species
ACHSPAIPProtilátky IgA proti Chlamydia species (IP)
ACLTRA Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis
ACLTRAT Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis (titr)
AIGXA Protilátky IgA proti imunoglobulinům
ACLAA Protilátky IgA proti kardiolipinu
AKRMLA Protilátky IgA proti kravskému mléku
AMYPNA Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae
AMYPNAT Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae (titr)
AOVALAI Protilátky IgA proti ovalbuminu (IP)
APOBUA Protilátky IgA proti pohárkovým buňkám
ARETA Protilátky IgA proti retikulinu
ARSVAI Protilátky IgA proti RS viru (IP)
ASOJAAI Protilátky IgA proti sóje (IP)
ATOGOA Protilátky IgA proti Toxoplasma gondii
ATOGOAT Protilátky IgA proti Toxoplasma gondii (titr)
ATRGLAS Protilátky IgA proti transglutamináze
ATRGLA Protilátky IgA proti transglutamináze (arb.)
AHSVA Protilátky IgA proti viru herpes simplex
AHSVAT Protilátky IgA proti viru herpes simplex (titr)
AINFA1AIProtilátky IgA proti viru influenza A1 (IP)
AINFBAI Protilátky IgA proti viru influenza B (IP)
APINF1AIProtilátky IgA proti viru parainfluenza 1 (IP)
APINF2AIProtilátky IgA proti viru parainfluenza 2
APINF3AIProtilátky IgA proti viru parainfluenza 3 (IP)
ASCV2A Protilátky IgA proti viru SARS CoV-2
ASCV2AI Protilátky IgA proti viru SARS CoV-2 (IP)
AVZVA Protilátky IgA proti viru varicella-zoster
AVZVAT Protilátky IgA proti viru varicella-zoster (titr)
AYEENA Protilátky IgA proti Yersinia enterocolitica
ASCV2AM Protilátky IgA+IgM proti viru SARS CoV-2
ATOGOET Protilátky IgE proti Toxoplasma gondii
ATOGOEIPProtilátky IgE proti Toxoplasma gondii (IP)
AALAKGI Protilátky IgG proti A-laktalbuminu (IP)
AADENOG Protilátky IgG proti adenoviru
AADENOGTProtilátky IgG proti adenoviru (titr)
AALALG Protilátky IgG proti Alternaria alternata
AEHPHGX Protilátky IgG proti Anaplasma phagocytophilum
AEHPHG Protilátky IgG proti Anaplasma phagocytophilum (titr)
ALC1G Protilátky IgG proti antigenu LC1
AM2G Protilátky IgG proti antigenu M2
ASLAG Protilátky IgG proti antigenu SLA
AMPOG Protilátky IgG proti antimyeloperoxidáze
APR3G Protilátky IgG proti antiproteináze 3
AASFUG Protilátky IgG proti Aspergillus fumigatus
AASSPG Protilátky IgG proti Aspergillus sp.
AASSPGT Protilátky IgG proti Aspergillus sp. (titr)
ABPIG Protilátky IgG proti bactericidal/permeability protein
ABMEPIG Protilátky IgG proti basální membráně epidermis
AB2GLYG Protilátky IgG proti beta-2-glykoproteinu
ABOPAG Protilátky IgG proti Bordetella parapertussis
ABOPAGT Protilátky IgG proti Bordetella parapertussis (titr)
ABOAFG Protilátky IgG proti Borrelia afzelii
ABOAFGI Protilátky IgG proti Borrelia afzelii (IP)
ABOAFGT Protilátky IgG proti Borrelia afzelii (titr)
ABOBUG Protilátky IgG proti Borrelia burgdorferi
ABOBUGT Protilátky IgG proti Borrelia burgdorferi (titr)
ABOGAG Protilátky IgG proti Borrelia garinii
ABOGAGT Protilátky IgG proti Borrelia garinii (titr)
ABRABG Protilátky IgG proti Brucella abortus
ABRABGI Protilátky IgG proti Brucella abortus (IP)
ACAJEG Protilátky IgG proti Campylobacter jejuni
ACAJEGT Protilátky IgG proti Campylobacter jejuni (titr)
ACAALG Protilátky IgG proti Candida albicans
ACAALGT Protilátky IgG proti Candida albicans (titr)
ACLHEG Protilátky IgG proti Cladosporium herbarum
ACMVG Protilátky IgG proti Cytomegaloviru
ACMVGV Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (avidita) (IP)
ACMVGT Protilátky IgG proti Cytomegaloviru (titr)
ANCAG Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů
AGLIADGSProtilátky IgG proti deamidovanému gliadinu
ADEFAG Protilátky IgG proti Dermatophagoides farinae
ADEPTG Protilátky IgG proti Dermatophagoides pteronyssimus
AEBEADG Protilátky IgG proti EBV (antigen EA(d))
AEBEADGTProtilátky IgG proti EBV (antigen EA(d)) (titr)
AEBEARG Protilátky IgG proti EBV (antigen EA(r))
AEBEARGTProtilátky IgG proti EBV (antigen EA(r)) (titr)
AEBEAG Protilátky IgG proti EBV (antigen EA)
AEBEAGT Protilátky IgG proti EBV (antigen EA) (titr)
AEBNAGT Protilátky IgG proti EBV (antigen EBNA) (titr)
AEBVCG Protilátky IgG proti EBV (antigen VCA)
AEBVCGT Protilátky IgG proti EBV (antigen VCA) (titr)
AENACEBGProtilátky IgG proti ENA, antigen Cenp-B
AENAHISGProtilátky IgG proti ENA, antigen histon
AENAJO1GProtilátky IgG proti ENA, antigen Jo-1
AENAPG Protilátky IgG proti ENA, antigen P-protein
AENAPCNGProtilátky IgG proti ENA, antigen PCNA
AENAPMSGProtilátky IgG proti ENA, antigen PM-Scl
AENARIPGProtilátky IgG proti ENA, antigen Ribosom-P
AENARNPGProtilátky IgG proti ENA, antigen RNP
AENARN7GProtilátky IgG proti ENA, antigen RNP-70k
AENARNAGProtilátky IgG proti ENA, antigen RNP-A
AENARNCGProtilátky IgG proti ENA, antigen RNP-C
AENASCLGProtilátky IgG proti ENA, antigen Scl-70
AENASMG Protilátky IgG proti ENA, antigen Sm
AENASMBGProtilátky IgG proti ENA, antigen Sm-B
AENASMDGProtilátky IgG proti ENA, antigen Sm-D
AENASSAGProtilátky IgG proti ENA, antigen SS-A/Ro
AENASA5GProtilátky IgG proti ENA, antigen SS-A/Ro52
AENASA6GProtilátky IgG proti ENA, antigen SS-A/Ro60
AENASSBGProtilátky IgG proti ENA, antigen SS-B/La
AENASCRGProtilátky IgG proti ENA, screeningový test
AEMYOSG Protilátky IgG proti endomyziu
AENTHGT Protilátky IgG proti endoteliálním buňkám (titr)
AFAKTG Protilátky IgG proti F-aktinu
AFTSG Protilátky IgG proti fosfatidylserinu
AFOFING Protilátky IgG proti fostatidylinositolu
AGLIAGS Protilátky IgG proti gliadinu
AGLIAG Protilátky IgG proti gliadinu (arb.)
AGLIAAI Protilátky IgG proti gliadinu (IP)
AGLIAGI Protilátky IgG proti gliadinu (IP)*
AHANTG Protilátky IgG proti hantaviru
AHVDOG Protilátky IgG proti hantaviru ser. Dobrava
AHVPUG Protilátky IgG proti hantaviru ser. Puumala
AHVSEG Protilátky IgG proti hantaviru ser. Seoul
ACLPNG Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae
ACLPNGT Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae (titr)
ACLPSG Protilátky IgG proti Chlamydia psittaci
ACLPSGT Protilátky IgG proti Chlamydia psittaci (titr)
ACHSPG Protilátky IgG proti Chlamydia species
ACHSPGIPProtilátky IgG proti Chlamydia species (IP)
ACLTRG Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis
ACLTRGT Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis (titr)
AIGXG Protilátky IgG proti imunoglubulinům
AINTFG Protilátky IgG proti intrinsic faktoru
AHAINBG Protilátky IgG proti k. polys. Haemophilus influenzae b
APCPG Protilátky IgG proti kaps. polys. S. pneumoniae
ACLAG Protilátky IgG proti kardiolipinu
AKERAG Protilátky IgG proti keratinu
AHDF4G Protilátky IgG proti komplexu heparin/dest. faktor 4
ARABBG Protilátky IgG proti králičím imunoglobulinům
AKRMLG Protilátky IgG proti kravskému mléku
ALKM1G Protilátky IgG proti LKM1
ALG Protilátky IgG proti lymfoglobulinu
AMIM4G Protilátky IgG proti mitochondriálnímu antigenu M4
AMIM9G Protilátky IgG proti mitochondriálnímu antigenu M9
AMYTUG Protilátky IgG proti Mycobacterium tuberculosis
AMYTUGT Protilátky IgG proti Mycobacterium tuberculosis (titr)
AMYPNG Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae
AMYPNGT Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae (titr)
AOKT3G Protilátky IgG proti myší monoklonální protilátce OKT3
AMOUSG Protilátky IgG proti myším imunoglobulinům
ANADLGT Protilátky IgG proti nadledvině (titr)
ANHISG Protilátky IgG proti nukleohistonům
AICAG Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
AOVALGI Protilátky IgG proti ovalbuminu (IP)
APB19G Protilátky IgG proti parvoviru B19
APB19GT Protilátky IgG proti parvoviru B19 (titr)
APOBUG Protilátky IgG proti pohárkovým buňkám
APROTRG Protilátky IgG proti protrombinu
ARETG Protilátky IgG proti retikulinu
ARICOG Protilátky IgG proti Rickettsia conorii
ARSVG Protilátky IgG proti RS viru
ARSVGT Protilátky IgG proti RS viru (titr)
ASOJAGI Protilátky IgG proti sóje (IP)
ATG Protilátky IgG proti thymoglobulinu
ATETG Protilátky IgG proti toxinu Clostridium tetani
ATOCAG Protilátky IgG proti Toxocara canis
ATOCAGT Protilátky IgG proti Toxocara canis (titr)
ADITG Protilátky IgG proti toxoidu Corynebacterium diphteriae
ATOGOG Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii
ATOGOGT Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii (titr)
ATRGLGS Protilátky IgG proti transglutamináze
ATRGLG Protilátky IgG proti transglutamináze (arb.)
ATRPAG Protilátky IgG proti Treponema pallidum
ATRPAGT Protilátky IgG proti Treponema pallidum (titr)
AHAVG Protilátky IgG proti viru hepatitidy A
AHEVG Protilátky IgG proti viru hepatitidy E
AHSVG Protilátky IgG proti viru herpes simplex
AHSVGT Protilátky IgG proti viru herpes simplex (titr)
AHSV1G Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 1
AHSV1GT Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 1 (titr)
AHSV2G Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 2
AHSV2GT Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 2 (titr)
AHHV6G Protilátky IgG proti viru HHV6
AHHV6GT Protilátky IgG proti viru HHV6 (titr)
AINFAG Protilátky IgG proti viru influenza A
AINFAGT Protilátky IgG proti viru influenza A (titr)
AINFBG Protilátky IgG proti viru influenza B
AINFBGT Protilátky IgG proti viru influenza B (titr)
ATBEG Protilátky IgG proti viru klíšťové encefalitidy
ATBEGT Protilátky IgG proti viru klíšťové encefalitidy (titr)
AMORBG Protilátky IgG proti viru morbilli
AMORBGT Protilátky IgG proti viru morbilli (titr)
APINF1GIProtilátky IgG proti viru parainfluenza 1 (IP)
APINF2GIProtilátky IgG proti viru parainfluenza 2 (IP)
APINF3GIProtilátky IgG proti viru parainfluenza 3 (IP)
APINFG Protilátky IgG proti viru parainfluenza typy 1-3
APINFGT Protilátky IgG proti viru parainfluenza typy 1-3 (titr)
APINF1G Protilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 1
APINF1GTProtilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 1 (titr)
APINF2G Protilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 2
APINF2GTProtilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 2 (titr)
APINF3G Protilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 3
APINF3GTProtilátky IgG proti viru parainfluenza, typ 3 (titr)
APAROG Protilátky IgG proti viru parotitidy
APAROGT Protilátky IgG proti viru parotitidy (titr)
ARUBEG Protilátky IgG proti viru rubeoly
ARUBEGT Protilátky IgG proti viru rubeoly (titr)
ASCV2G Protilátky IgG proti viru SARS CoV-2
ASCV2GI Protilátky IgG proti viru SARS CoV-2 (IP)
AVZVG Protilátky IgG proti viru varicella-zoster
AVZVGT Protilátky IgG proti viru varicella-zoster (titr)
AYEENG Protilátky IgG proti Yersinia enterocolitica
AZOPEG Protilátky IgG proti zona pelucida
AEBNAG Protilátky IgG protiEBV (antigen EBNA)
AADENOM Protilátky IgM proti adenoviru
AADENOMTProtilátky IgM proti adenoviru (titr)
AEHPHMX Protilátky IgM proti Anaplasma phagocytophilum
AEHPHM Protilátky IgM proti Anaplasma phagocytophilum (titr)
AASSPM Protilátky IgM proti Aspergillus sp.
AASSPMT Protilátky IgM proti Aspergillus sp. (titr)
AB2GLYM Protilátky IgM proti beta-2-glykoproteinu
ABOPAM Protilátky IgM proti Bordetella parapertussis
ABOPAMT Protilátky IgM proti Bordetella parapertussis (titr)
ABOAFM Protilátky IgM proti Borrelia afzelii
ABOAFMI Protilátky IgM proti Borrelia afzelii (IP)
ABOAFMT Protilátky IgM proti Borrelia afzelii (titr)
ABOBUM Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi
ABOBUMT Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi (titr)
ABOGAM Protilátky IgM proti Borrelia garinii
ABOGAMT Protilátky IgM proti Borrelia garinii (titr)
ABRAMG Protilátky IgM proti Brucella abortus
ABRAMGI Protilátky IgM proti Brucella abortus (IP)
ACAALM Protilátky IgM proti Candida albicans
ACAALMT Protilátky IgM proti Candida albicans (titr)
ACMVM Protilátky IgM proti Cytomegaloviru
ACMVMT Protilátky IgM proti Cytomegaloviru (titr)
AEBEAM Protilátky IgM proti EBV (antigen EA)
AEBEAMT Protilátky IgM proti EBV (antigen EA) (titr)
AEBNAM Protilátky IgM proti EBV (antigen EBNA)
AEBNAMT Protilátky IgM proti EBV (antigen EBNA) (titr)
AEBVCM Protilátky IgM proti EBV (antigen VCA)
AEBVCMT Protilátky IgM proti EBV (antigen VCA) (titr)
AFOFINM Protilátky IgM proti fosfatidylinositolu
AFTSM Protilátky IgM proti fosfatidylserinu
AGLIAM Protilátky IgM proti gliadinu (arb.)
AGLIAMI Protilátky IgM proti gliadinu (IP)
AHANTM Protilátky IgM proti hantaviru
AHVDOM Protilátky IgM proti hantaviru ser. Dobrava
AHVPUM Protilátky IgM proti hantaviru ser. Puumala
AHVSEM Protilátky IgM proti hantaviru ser. Seoul
ACLPNM Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae
ACLPNMT Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae (titr)
ACLPSM Protilátky IgM proti Chlamydia psittaci
ACLPSMT Protilátky IgM proti Chlamydia psittaci (titr)
ACHSPM Protilátky IgM proti Chlamydia species
ACHSPMIPProtilátky IgM proti Chlamydia species (IP)
ACLTRM Protilátky IgM proti Chlamydia trachomatis
ACLTRMT Protilátky IgM proti Chlamydia trachomatis (titr)
AIGXM Protilátky IgM proti imunoglobulinům
ACLAM Protilátky IgM proti kardiolipinu
AKRMLM Protilátky IgM proti kravskému mléku
AMYPNM Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae
AMYPNMT Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae (titr)
ANHISM Protilátky IgM proti nukleohistonům
APB19M Protilátky IgM proti parvoviru B19
APB19MT Protilátky IgM proti parvoviru B19 (titr)
APROTRM Protilátky IgM proti protrombinu
ARICOM Protilátky IgM proti Rickettsia conorii
ARSVM Protilátky IgM proti RS viru
ARSVMT Protilátky IgM proti RS viru (titr)
ATOGOM Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii
ATOGOMT Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii (titr)
ATRPAM Protilátky IgM proti Treponema pallidum
ATRPAMT Protilátky IgM proti Treponema pallidum (titr)
AHAVM Protilátky IgM proti viru hepatitidy A
AHBCAGM Protilátky IgM proti viru hepatitidy B, C antigen (a-c)
AHEVM Protilátky IgM proti viru hepatitidy E
AHSVM Protilátky IgM proti viru herpes simplex
AHSVMT Protilátky IgM proti viru herpes simplex (titr)
AHSV1M Protilátky IgM proti viru herpes simplex, typ 1
AHSV1MT Protilátky IgM proti viru herpes simplex, typ 1 (titr)
AHSV2M Protilátky IgM proti viru herpes simplex, typ 2
AHSV2MT Protilátky IgM proti viru herpes simplex, typ 2 (titr)
AHHV6M Protilátky IgM proti viru HHV6
AHHV6MT Protilátky IgM proti viru HHV6 (titr)
AINFAM Protilátky IgM proti viru influenza A
AINFAMT Protilátky IgM proti viru influenza A (titr)
AINFBM Protilátky IgM proti viru influenza B
AINFBMT Protilátky IgM proti viru influenza B (titr)
ATBEM Protilátky IgM proti viru klíšťové encefalitidy
ATBEMT Protilátky IgM proti viru klíšťové encefalitidy (titr)
AMORBM Protilátky IgM proti viru morbilli
AMORBMT Protilátky IgM proti viru morbilli (titr)
APINFM Protilátky IgM proti viru parainfluenza typy 1-3
APINFMT Protilátky IgM proti viru parainfluenza typy 1-3 (titr)
APINF1M Protilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 1
APINF1MTProtilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 1 (titr)
APINF2M Protilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 2
APINF2MTProtilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 2 (titr)
APINF3M Protilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 3
APINF3MTProtilátky IgM proti viru parainfluenza, typ 3 (titr)
APAROM Protilátky IgM proti viru parotitidy
APAROMT Protilátky IgM proti viru parotitidy (titr)
ARUBEM Protilátky IgM proti viru rubeoly
ARUBEMT Protilátky IgM proti viru rubeoly (titr)
ASCV2M Protilátky IgM proti viru SARS CoV-2
ASCV2MI Protilátky IgM proti viru SARS CoV-2 (IP)
AVZVM Protilátky IgM proti viru varicella-zoster
AVZVMT Protilátky IgM proti viru varicella-zoster (titr)
AYEENM Protilátky IgM proti Yersinia enterocolitica
ASCV2MG Protilátky IgM+IgG proti viru SARS CoV-2
AADENO Protilátky proti adenoviru
AADENOT Protilátky proti adenoviru (titr)
AASSP Protilátky proti Aspergillus sp.
AASSPT Protilátky proti Aspergillus sp. (titr)
AGMBA Protilátky proti basální membráně glomerulu IgA
AGMBAT Protilátky proti basální membráně glomerulu IgA (titr)
ABMGG Protilátky proti basální membráně glomerulu IgG
ABMGGT Protilátky proti basální membráně glomerulu IgG (titr)
AB2GLY Protilátky proti beta-2 glykoproteinu
ABOPA Protilátky proti Bordetella parapertussis
ABOPAT Protilátky proti Bordetella parapertussis (titr)
ABOPE Protilátky proti Bordetella pertussis
ABOPET Protilátky proti Bordetella pertussis (titr)
ABOPEAI Protilátky proti Bordetella pertussis IgA (IP)
ABOPEG Protilátky proti Bordetella pertussis IgG
ABOPEGT Protilátky proti Bordetella pertussis IgG (titr)
ABOPEM Protilátky proti Bordetella pertussis IgM
ABOPEMT Protilátky proti Bordetella pertussis IgM (titr)
ABRAB Protilátky proti Brucella abortus
ABRABT Protilátky proti Brucella abortus (titr)
ACAAL Protilátky proti Candida albicans
ACAALT Protilátky proti Candida albicans (titr)
ACENTGT Protilátky proti centromerám IgG (titr)
ACEVAGT Protilátky proti cévě IgG (titr)
ACOBU Protilátky proti Coxiella burnetii
ACOBUT Protilátky proti Coxiella burnetii (titr)
ACCPA Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgA
ACCPGT Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
ACCPG Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG
ACCPM Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgM
ANCAPA Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA
ANCAPG Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgG
ANCAPGT Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgG (titr)
ACMV Protilátky proti Cytomegaloviru
ACMVT Protilátky proti Cytomegaloviru (titr)
ANCACG Protilátky proti cytopl. neutrofilů - cyt. IgG
ANCACGT Protilátky proti cytopl. neutrofilů - cyt. IgG (titr)
ADNP Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu
ADNADG Protilátky proti ds-DNA IgG
ADNADGT Protilátky proti ds-DNA IgG (titr)
AECHOV Protilátky proti echoviru
AECHOVT Protilátky proti echoviru (titr)
AESCO Protilátky proti Escherichia coli
AFRTU Protilátky proti Francisella tularensis
AFRTUT Protilátky proti Francisella tularensis (titr)
AGAD Protilátky proti glutamátdekarboxyláze
ASMMUGT Protilátky proti hladkému svalu IgG (titr)
ACLPS Protilátky proti Chlamydia psittaci
ACLPST Protilátky proti Chlamydia psittaci (titr)
AIA2 Protilátky proti IA-2
AIGA Protilátky proti IgA
AIG Protilátky proti imunoglobulinům
AIGT Protilátky proti imunoglobulinům (titr)
AINFLIX Protilátky proti Infliximabu
ANTIINSLProtilátky proti inzulínu
ANFA Protilátky proti jádru buňky IgA
ANFG Protilátky proti jádru buňky IgG
ANFGT Protilátky proti jádru buňky IgG (titr)
ANFM Protilátky proti jádru buňky IgM
ADNASG Protilátky proti jednovláknové DNA IgG
ADNASGT Protilátky proti jednovláknové DNA IgG (titr)
ACLA Protilátky proti kardiolipinu
AKARDT Protilátky proti kardiolipinu/T. pallidum (reakce VDRL)
ACASEA Protilátky proti kaseinu IgA
ACASEAT Protilátky proti kaseinu IgA (titr)
ACASEG Protilátky proti kaseinu IgG
ACASEGT Protilátky proti kaseinu IgG (titr)
AKATG Protilátky proti kathepsinu G
AKOLI Protilátky proti kolagenu typu I
AKOLII Protilátky proti kolagenu typu II
AKOLIII Protilátky proti kolagenu typu III
AKOLIX Protilátky proti kolagenu typu IX
AKOLXI Protilátky proti kolagenu typu XI
AHDF4 Protilátky proti komplexu heparin/dest. faktor 4
AHEPPF4 Protilátky proti komplexu heparin/destičkový faktor 4
HITIGG Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
HITAGL Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
HITAGM Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
HITAGH Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
ALAKT Protilátky proti laktoferinu
ALAKGA Protilátky proti laktoglobulinu IgA
ALAKGAT Protilátky proti laktoglobulinu IgA (titr)
ALAKGG Protilátky proti laktoglobulinu IgG
ALAKGGT Protilátky proti laktoglobulinu IgG (titr)
ALIMOH Protilátky proti Listeria monocytogenes, antigen H
ALIMOHT Protilátky proti Listeria monocytogenes, antigen H (tit
ALIMOO Protilátky proti Listeria monocytogenes, antigen O
ALIMOOT Protilátky proti Listeria monocytogenes, antigen O (tit
ALYSO Protilátky proti lysozymu
ATPO Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy
AMIKRG Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG
AMIKRGT Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
AMITOA Protilátky proti mitochondriím IgA
AMITOAT Protilátky proti mitochondriím IgA (titr)
AMITOGT Protilátky proti mitochondriím IgG (titr)
AMITOM Protilátky proti mitochondriím IgM
AMITOMT Protilátky proti mitochondriím IgM (titr)
AMYPN Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae
AMYPNT Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae (titr)
AMYELG Protilátky proti myelinu IgG
AMYELGT Protilátky proti myelinu IgG (titr)
AMYOCG Protilátky proti myokardu IgG
AMYOCGT Protilátky proti myokardu IgG (titr)
AMEM Protilátky proti myší monoklonální protilátce MEM
ANCLG Protilátky proti nukleolům IgG
ANCLGT Protilátky proti nukleolům IgG (titr)
OVARIAABProtilátky proti ovariální tkáni
APABUG Protilátky proti parietálním buňkám IgG
APABUGT Protilátky proti parietálním buňkám IgG (titr)
EAB Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
ASTMUG Protilátky proti příčně pruhovanému svalu IgG
ASTMUGT Protilátky proti příčně pruhovanému svalu IgG (titr)
AASGPR Protilátky proti receptoru asialoglykoproteinu
TRAK Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
ARSV Protilátky proti RS viru
ARSVT Protilátky proti RS viru (titr)
ASCAA Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCAAI Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgA (IP)
ASCAAT Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
ASCAG Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG
ASCAGI Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG (IP)
ASCAGT Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG (titr)
ASALH12TProtilátky proti salmonele, antigen H 1,2 (titr)
ASALHBT Protilátky proti salmonele, antigen H b (titr)
ASALHDT Protilátky proti salmonele, antigen H d (titr)
ASALHGMTProtilátky proti salmonele, antigen H gm (titr)
ASALHIT Protilátky proti salmonele, antigen H i (titr)
ASALO4T Protilátky proti salmonele, antigen O 4 (titr)
ASALO67TProtilátky proti salmonele, antigen O 6,7 (titr)
ASALO9T Protilátky proti salmonele, antigen O 9 (titr)
ASALVIT Protilátky proti salmonele, antigen Vi (titr)
ASPER Protilátky proti spermiím
ASPERA Protilátky proti spermiím IgA
ASPERAT Protilátky proti spermiím IgA (titr)
ASPERG Protilátky proti spermiím IgG
ASPERGT Protilátky proti spermiím IgG (titr)
ASTALA Protilátky proti stafylolysinu alfa
ASLO Protilátky proti streptolysinu O
ATESTEGTProtilátky proti testes IgG (titr)
ADRENAB1Protilátky proti tkáni nadledvin - I. vrstva
ADRENAB2Protilátky proti tkáni nadledvin - II. vrstva
ADRENAB3Protilátky proti tkáni nadledvin - III. vrstva
ADRENAB4Protilátky proti tkáni nadledvin - IV. vrstva
PTHAB Protilátky proti tkáni příštitné žlázy
THYREOABProtilátky proti tkáni štítné žlázy
OKOHYBABProtilátky proti tkáním okohybných svalů
ATOGO Protilátky proti Toxoplasma gondii
ATOGOT Protilátky proti Toxoplasma gondii (titr)
ATRPA Protilátky proti Treponema pallidum
ATRPAT Protilátky proti Treponema pallidum (titr)
ATGL Protilátky proti tyreoglobulinu
ATHGLG Protilátky proti tyreoglobulinu IgG
ATHGLGT Protilátky proti tyreoglobulinu IgG (titr)
ACOXB1 Protilátky proti viru Coxsackie B1
ACOXB1T Protilátky proti viru Coxsackie B1 (titr)
ACOXB2 Protilátky proti viru Coxsackie B2
ACOXB2T Protilátky proti viru Coxsackie B2 (titr)
ACOXB3 Protilátky proti viru Coxsackie B3
ACOXB3T Protilátky proti viru Coxsackie B3 (titr)
ACOXB4 Protilátky proti viru Coxsackie B4
ACOXB4T Protilátky proti viru Coxsackie B4 (titr)
ACOXB5 Protilátky proti viru Coxsackie B5
ACOXB5T Protilátky proti viru Coxsackie B5 (titr)
ACOXB6 Protilátky proti viru Coxsackie B6
ACOXB6T Protilátky proti viru Coxsackie B6 (titr)
AHBCAG Protilátky proti viru hepatitidy B, C antigen
AHBEAG Protilátky proti viru hepatitidy B, E antigen
AHBSAG Protilátky proti viru hepatitidy B, S antigen
AHBSAGQ Protilátky proti viru hepatitidy B, S antigen kvant.
AHCV Protilátky proti viru hepatitidy C
AHSV Protilátky proti viru herpes simplex
AHSVT Protilátky proti viru herpes simplex (titr)
AHIV1 Protilátky proti viru HIV typ 1
AHIV12 Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2
AINFA1 Protilátky proti viru influenza A1
AINFA1T Protilátky proti viru influenza A1 (titr)
AINFA2 Protilátky proti viru influenza A2
AINFA2T Protilátky proti viru influenza A2 (titr)
AINFB Protilátky proti viru influenza B
AINFBT Protilátky proti viru influenza B (titr)
ATBE Protilátky proti viru klíšťové encefalitidy
ATBET Protilátky proti viru klíšťové encefalitidy (titr)
ALCM Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy
ALCMT Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy (t
AMORB Protilátky proti viru morbilli
AMORBT Protilátky proti viru morbilli (titr)
APINF1 Protilátky proti viru parainfluenza 1
APINF1T Protilátky proti viru parainfluenza 1 (titr)
APINF2 Protilátky proti viru parainfluenza 2
APINF2T Protilátky proti viru parainfluenza 2 (titr)
APINF3 Protilátky proti viru parainfluenza 3
APINF3T Protilátky proti viru parainfluenza 3 (titr)
APARO Protilátky proti viru parotitidy
APAROT Protilátky proti viru parotitidy (titr)
ARUBE Protilátky proti viru rubeoly
ARUBET Protilátky proti viru rubeoly (titr)
AVZV Protilátky proti viru varicella-zoster
AVZVT Protilátky proti viru varicella-zoster (titr)
VLASYAB Protilátky proti vlasovým folikulům
AYEEN Protilátky proti Yersinia enterocolitica
AYEENT Protilátky proti Yersinia enterocolitica (titr)
PROTOPORProtoporfyrin celkový
PT Protrombinový test
INR Protrombinový test - INR
PTCAL Protrombinový test - kalibrovaný
PT1K Protrombinový test - konfirmace po 1 hod
PT2K Protrombinový test - konfirmace po 2 hod
PT0K Protrombinový test - konfirmace v čase 0
DPTLCA Protrombinový test - LCA
PTR Protrombinový test - poměr času pac. a času normálu
PTN Protrombinový test normál
PTNH1 Protrombinový test normál po 1 hod
PTNH2 Protrombinový test normál po 2 hod
PTH1 Protrombinový test po 1 hod
PTH2 Protrombinový test po 2 hod
PT11H1P Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 1 hod
PT11H2P Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 2 hod
PT11H0P Protrombinový test směs 1N+1P - poměr v čase 0
PT1N1PH1Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
PT1N1PH2Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
PT1N1PH0Protrombinový test směs 1N+1P v čase 0
PT1N4PH1Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
PT1N4PH2Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
PT1N4P Protrombinový test směs 1N+4P v čase 0
PT4N1PH1Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
PT4N1PH2Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
PT4N1P Protrombinový test směs 4N+1P v čase 0
G100G Příjem 100 g glukózy
G75G Příjem 75 g glukózy
CASTP Pseudoválce
CASTPSSQPseudoválce - semikvantitativně
CASTPSQ Pseudoválce kvalitativně
PNP Purinnukleosidfosforyláza
PURPURINPurpurin
PYDPYCR Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin
PYDPY Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)
FPYDPY Pyridinolin + deoxypyridinolin volný
FPYDPYCRPyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin
PYRCR Pyridinolin celk. (volný + vázaný na peptidy)/kreatinin
PYR Pyridinolin celkový (volný + vázaný na peptidy)
FPYR Pyridinolin volný
FPYRCR Pyridinolin volný/kreatinin
PYRGL Pyroglobulin
PYRUVATEPyruvát
PYRUVCR Pyruvát/kreatinin
PK Pyruvátkináza
QUETIPM Quetiapin
QUETIP Quetiapin*
RCP Rekalcifikační čas plazmy
PTHRESH Renální fosfátový práh
XRENFCE Renální funkce
RFT Renální profil
RENIN Renin
REPT Reptilázový test
REPTN Reptilázový test - normál
REPTR Reptilázový test - poměr
RETC Retikulární buňky
MCVR Retikulocyt (MCVR, střední objem)
IRFH Retikulocyty (IRFH, frakce vysoce nezralých retik.)
IRFMH Retikulocyty (IRFMH, středně a vysoce nezralá frakce)
RTC Retikulocyty - absolutní počet (výpočet)
RBP Retinol binding protein
RETCOA Retrakce krevního koagula
RFA Revmatoidní faktor IgA
RFG Revmatoidní faktor IgG
RFM Revmatoidní faktor IgM
FRAG Rezistence (odolnost) kapilár (stand. plocha 16 cm2)
FRAGDESCRezistence (odolnost) kapilár - hodnocení
AGRHC Rh C
AGRHCS Rh c
AGRHCW Rh Cw
AGRHE Rh E
AGRHES Rh e
RHAMNOS Rhamnóza
RIBOL Ribitol
RIBOS Ribóza
RIB5P Ribóza-5-fosfát
RIBULS Ribulóza
RISPERM Risperidon
RISPER Risperidon*
RIVAROX Rivaroxaban - anti Xa aktivita
XUROLIT Rizikové faktory urolitiázy
ENVIRNA RNA enteroviru
RSVRNA RNA RS viru
HCVRNA RNA viru hepatitidy C
HCVRNAK RNA viru hepatitidy C (kvantitativně)
HCVGT RNA viru hepatitidy C - genotyp
HGVRNA RNA viru hepatitidy G
INFLARNARNA viru influenzy A
INFLBRNARNA viru influenzy B
INFLH1N1RNA viru influenzy H1N1
SCV2RNA RNA viru SARS CoV-2
ROMAIDX ROMA index
ROTAVIR Rotaviry
ENTEROB Roup dětský
RSV RS virus
RTGNAL RTG nález
RTGVYS RTG vyšetření
HG Rtuť
RUFIN Rufinamid
S100 S-100 protein
S100B S100B
GYPSUM Sádra
SACH Sacharidy
SACHAROSSacharóza
SALICYL Salicylát
SALMASS Salicylát
SALICSQ Salicylát semikvantitativně
SCV2SPC SARS CoV-2 - specifikace procedury (systému, odběru)
SCV2REP SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření připojovaná k hlášení
O2HB Saturace frakční (podíl O2Hb)
SATO2 Saturace hemoglobinu kyslíkem
ABSCRE Screening nepravidelných protilátek enzymatickým testem
ABSCRCH Screening nepravidelných protilátek při 4 °C v séru
ABSCRC Screening nepravidelných protilátek v nepř. Coombs. t.
ABSCRS Screening nepravidelných protilátek v solném prostředí
ABSCRE1 Screening protilátek - enzym. t. - typové erytrocyty 1
ABSCRE2 Screening protilátek - enzym. t. - typové erytrocyty 2
ABSCRE3 Screening protilátek - enzym. t. - typové erytrocyty 3
ABSCRE4 Screening protilátek - enzym. t. - typové erytrocyty 4
ABSCRC1 Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1
ABSCRC2 Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2
ABSCRC3 Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3
ABSCRC4 Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4
SCINOSOLscyllo-Inositol
SNKUM Sdružený nález kumulativní
SNKUMD Sdružený nález kumulativní doplněný
SNRUT Sdružený nález rutinní
SNRUTD Sdružený nález rutinní doplněný
SNSCR01 Sdružený nález screeningový
SNSCR01DSdružený nález screeningový doplněný
SEBACAT Sebakát
SEBACCR Sebakát/kreatinin
ESR1 Sedimentace erytrocytů za 1 h
ESR2 Sedimentace erytrocytů za 2 h
SEDHEP Sedoheptulóza
SECRTIN Sekretin
SE Selén
SE/HB Selen/hemoglobin
SER Serin
SERCR Serin/kreatinin
SEROTON Serotonin
SAA Sérový amyloid A
SAP Sérový amyloid P komponenta
SETRALM Sertralin
SETRAL Sertralin*
SERUM Sérum - viskozita
SCHAD Short-chain-3-hydroxy-acylCoAdehydrogenáza
SCAD Short-chain-AcylCoA dehydrogenáza
SCHI Schizocyty (schistocyty) - relativní počet
SIALA Sialová kyselina
SIALALIPSialová kyselina (na lipidy vázaná)
SOLS Sialyloligosacharidy
SIDEFPH SID efektivní, aktuální pH
SIDEF SID efektivní, pH 7,40
SIDBL Sideroblasty
SIDBLP Sideroblasty prsténčité
SIDC Siderocyty
SIDFAG Siderofágy
SIROLMS Sirolimus
SIROLIM Sirolimus*
NIDCOMP Složení jádra
SECCOMP Složení na řezu
SURCOMP Složení povrchu
NA Sodný kation
IL2R Solubilní receptor pro interleukin 2
SFTRMSC Solubilní transferinový receptor
STFR Solubilní transferinový receptor (látk. konc.)*
SOMSTSC Somatostatin
SOMSTAT Somatostatin*
STHU Somatotropin
STHSC Somatotropin, m.h. 22124 g/mol
SONOVYS SONO vyšetření
SORBOL Sorbitol
SP1 SP1-glykoprotein
XSPIGE Specifické IgE
SPERM Spermie
SPERMQ Spermie (kvalita)
CPEPT Spojovací peptid proinsulinu
PULZ Srdeční frekvence
STAPLETPStapletonův index (U,P)
STAPLET Stapletonův index (U,S)
SAMPLE Stav materiálu
SFTRINDXsTfR index
SIF Stimulační index fagocytů
STIRIP Stiripentol
STREPTD Streptidin
STRUVIT Struvit
SEZ Stupeň epidemiologické závažnosti
SUBERAT Suberát
SUBERCR Suberát/kreatinin
SUCC Sukcinát
SUCCCR Sukcinát/kreatinin
SCOT Sukcinyl-CoA:3-O-kyselina-CoA transferáza
SUCAC Sukcinylaceton
SUCCACCRSukcinylaceton/kreatinin
SUCCADN Sukcinyladenozin
SUCCADCRSukcinyladenozin/kreatinin
SAICAR Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid
SAICARQ Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid kval.
SAICARCRSukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin
SULDIAZ Sulfadiazin
SULMET Sulfamethoxazol
SULFAT Sulfáty
SHB Sulfhemoglobin
SULFHB Sulfhemoglobin - podíl z celkového hemoglobinu
SULTIAM Sultiam
SUMLYSBPSuma T+B+NK lymfocytů
SUMLYSUBSuma T+B+NK lymfocytů*
SOD Superoxiddismutáza
STARCH Škrob
STARGR Škrobové zrno
TPAACT t-PA - aktivita
TPAAG t-PA - antigen
TPAAGARBt-PA - antigen (arb. konc.)
TAC Takrolimus
TAURIN Taurin
TAUCR Taurin/kreatinin
WEIGHT Tělesná hmotnost aktuální
WEIGHTS Tělesná hmotnost standardní
TACT Tělesná teplota aktuální
HEIGHT Tělesná výška aktuální
BMI Tělo-Body mass index
BLH Tělo-délka vleže
BW Tělo-hmotnost
BWH Tělo-hmotnost k výšce
BCPT Tělo-obvod frontookcipitální
BSA Tělo-povrch tělesný (Du Bois)
BMAM Tělo-prsní žláza
BPUB Tělo-pubické ochlupení
BGRVEL Tělo-růstová rychlost
BFATSS Tělo-řasa subskapulární
BFATSI Tělo-řasa suprailiakální
BFATTR Tělo-řasa tricipitální
BUAC Tělo-střední obvod paže
BCRL Tělo-temenokostrční délka
BHSIT Tělo-výška vsedě
BHUP Tělo-výška vstoje
TELMERS Telomeráza
ICTP Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
CTX Telopeptid kolagenu CTx-alfa
CTXB Telopeptid kolagenu CTx-beta
CTXBMS Telopeptid kolagenu CTx-beta(mass)
CTXCR Telopeptid kolagenu CTx/kreatinin
NTX Telopeptid kolagenu NTx
NTXCR Telopeptid kolagenu NTx/kreatinin
THEOMASSTeofylin
THEOPH Teofylin*
KONPROT Test konzumpce (spotřeby) protrombinu
RVVCR Test s jedem Russellovy zmije - konfirmace poměr
RVVT Test s jedem Russelovy zmije
RVVT0K Test s jedem Russelovy zmije - konfirmace v čase 0
RVVT1K Test s jedem Russelovy zmije - konfirmace za 1 hodinu
RVVT2K Test s jedem Russelovy zmije - konfirmace za 2 hodiny
RVVT1P Test s jedem Russelovy zmije - korekce - poměr po 1 hod
RVVT2P Test s jedem Russelovy zmije - korekce - poměr po 2 hod
RVVT0P Test s jedem Russelovy zmije - korekce - poměr v čase 0
RVVT0 Test s jedem Russelovy zmije - korekce v čase 0
RVVT1 Test s jedem Russelovy zmije - korekce za 1 hodinu
RVVT2 Test s jedem Russelovy zmije - korekce za 2 hodiny
RVVTLCA Test s jedem Russelovy zmije - LCA index
RVVTC Test s jedem Russelovy zmije - normál
RVVNR Test s jedem Russelovy zmije - normalizovaný poměr
RVVTSR Test s jedem Russelovy zmije - poměr
TESTOST Testosteron
TESTFREETestosteron volný
TETRDEC Tetradecenát
TETRDEK Tetradekanát
TL Thalium
THIOPMS Thiopental
THIOP Thiopental*
TPMT Thiopurinmethyltransferáza
THISULSQThiosulfáty semikvantitativně
TK Thymidinkináza
THYMIN Thymin
THYMINCRThymin/kreatinin
XTHYREO Thyreoidální soubor
TBK Thyroxin - vazebná kapacita
TIAGAB Tiagabin
TIMP1 Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)
TPAARB Tkáňový polypeptidický antigen
TPA Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
TPS Tkáňový polypeptidický specifický antigen
TKDIAST Tlak diastolický
TKSYST Tlak systolický
TOBRMASSTobramycin
TOBRAM Tobramycin*
TOCOFER Tokoferol
TOPIRAMMTopiramát
TOPIRAM Topiramát*
TRUT Toxikologická vyšetření
CLDITOX Toxin Clostridium difficile
TPMTG TPMT gen
TRANSALDTransaldoláza
TRF Transferin
CHDTRF Transferin (asialová a disialová forma)
TRFSAT Transferin saturovaný železem
TRFCR Transferin/kreatinin
TRAZODM Trazodon
TRAZOD Trazodon*
THREON Treonin
THREONCRTreonin/kreatinin
TRIG Triacylglyceroly
TRIAMT Triamteren
TRICANTQTricyklická aktidepresiva (průkaz)
TRICANTMTricyklická antidepresiva
TRICANTDTricyklická antidepresiva*
TRIDYMITTridimit
TRICHSQ Trichomonády - semikvantitativně
TRICHQ Trichomonády kvalitativně
REVERT3 Trijódthyronin reverzní
T3 Trijodtyronin celkový
FT3 Trijodtyronin volný
TEG Trombelastogram
TRGNLAG Trombin generační test - lag time
TRGNSC Trombin generační test - Peak trombin
TRGNAUC Trombin generační test - plocha pod křivkou
TRGNPEAKTrombin generační test - tPeak trombin
TRGNSRT Trombin generační test - Velocity index
TT Trombinový test
TTD11 Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+1
TTD13 Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+3
TTN Trombinový test - normál
TTR Trombinový test - poměr
TTM Trombinový test s toluidinovou modří
MPC Trombocyt (MPC, střední denzita)
MPM Trombocyt (MPM, střední suchá masa)
MPV Trombocyt (MPV, střední objem)
IPF Trombocyty (nezralá frakce)
IPFQ Trombocyty (nezralá frakce)
PCDW Trombocyty (PCDW, distribuční šíře dle denzity)
PDW Trombocyty (PDW)
PDWSD Trombocyty (PDW-SD)
PLCR Trombocyty (PLCR)
PMDW Trombocyty (PMDW, distribuční šíře dle suché masy)
PLT Trombocyty analyzátor krevních částic
PLTBT Trombocyty v TromboExactu
PCT Trombokrit
TM Trombomodulin
TROPI Troponin I
TROPIQ Troponin I (průkaz)
HSTROPI Troponin I ultrasenzitivní
TROPT Troponin T
TROPTQ Troponin T (průkaz)
HSTROPT Troponin T ultrasenzitivní
TRYPSIN Trypsin
TRYPSNG Trypsinogen
TRY Tryptofan
TRYCR Tryptofan/kreatinin
TRH2O Tubulární rezorpce vody
FATSQ Tukové kapénky
TNF Tumor necrosis factor alfa
TCEL Tumorózní buňky
SAMPLINGTyp odběru
PTE Typizace erytroctů - popis
TG Tyreoglobulin lidský
TSH Tyreotropin (TSH)
T4 Tyroxin celkový
FT4 Tyroxin volný
TYR Tyrozin
TYRCR Tyrozin/kreatinin
SFLT-1 Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
UDPGAL UDP-galaktóza
URAC Uracil
URACCR Uracil/kreatinin
URANH4 Urát amonný
URAK Urát draselný
URANA Urát sodný
UREA Urea
URIDIN Uridin
URIDINCRUridin/kreatinin
UBG Urobilinogen
UBGSQ Urobilinogen semikvantitativně
UROPOR Uroporfyrin
CASTT Válce
CASTSQ Válce - semikvantitativně
CASTBCQ Válce bakteriální, kvalitativně
CASTBC Válce bakteriální, kvantitativně
CASTBCSQVálce bakteriální, semikvantitativně
CASTCLQ Válce buněčné, kvalitativně
CASTCL Válce buněčné, kvantitativně
CASTCLSQVálce buněčné, semikvantitativně
CASTEP Válce epiteliální
CASTEPQ Válce epiteliální kvalitativně
CASTEPSQVálce epitelové - semikvantitativně
CASTERSQVálce erytrocytální - semikvantitativně
CASTER Válce erytrocytární
CASTERQ Válce erytrocytární kvalitativně
CASTGR Válce granulované
CASTGRSQVálce granulované - semikvantitativně
CASTGRQ Válce granulované kvalitativně
CASTHY Válce hyalinní - kvantitativně
CASTHYSQVálce hyalinní - semikvantitativně
CASTHYQ Válce hyalinní kvalitativně
CASTTQ Válce kvalitativně
CASTLK Válce leukocytární
CASTLKSQVálce leukocytární - semikvantitativně
CASTLKQ Válce leukocytární kvalitativně
CASTRTQ Válce renálních tubulárních buněk, kvalitativně
CASTRT Válce renálních tubulárních buněk, kvantitativně
CASTRTSQVálce renálních tubulárních buněk, semikvantitativně
CASTS Válce semikvantitativně
CASTLPQ Válce tukové, kvalitativně
CASTLP Válce tukové, kvantitativně
CASTLPSQVálce tukové, semikvantitativně
CASTUA Válce urátové
CASTUASQVálce urátové - semikvantitativně
CASTUAQ Válce urátové kvalitativně
CASTVX Válce voskové
CASTVXSQVálce voskové - semikvantitativně
CASTVXQ Válce voskové kvalitativně
CASTGLSQVálce žlučové - semikvantitativně
VAL Valin
VALCR Valin/kreatinin
VALPROFMValproát volný
VALPROF Valproát volný*
V Vanad
VMA Vanilmandelát
VMADT Vanilmandelát - průkaz
VMACR Vanilmandelát/kreatinin
VANCMCM Vankomycin
VANCMC Vankomycin*
CAI Vápenatý disociovaný kation
CAII Vápenatý disociovaný kation
CA Vápník celkový
CAMG Vápník/Hořčík
CACR Vápník/kreatinin
TESTSIN Varle-levé
TESTDX Varle-pravé
VASOPRESVasopresin
VATERIT Vaterit
TIBC Vazebná kapacita železa (schopnost vazby železa)
SHBG Vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony
IGFBP3 Vazebný protein 3 inzulinu podobných růstových faktorů
BEEVAX Včelí vosk
AGE Věk
DIAMETERVelikost největšího průměru
LGL Velký granulární lymfocyt
VENLAFXMVenlafaxin
VENLAFX Venlafaxin*
VLCFA22 Very long chain fatty acids - C22
VLCFA24 Very long chain fatty acids - C24
VLCFA26 Very long chain fatty acids - C26
VLCFA242Very long chain fatty acids C24/C22
VLCFA262Very long chain fatty acids C26/C22
INFA Virus influenza A
INFB Virus influenza B
PARAINF1Virus parainfluenza 1
PARAINF2Virus parainfluenza 2
PARAINF3Virus parainfluenza 3
VITA Vitamin A
VITC Vitamin C
VITCSQ Vitamin C (kvalitativně)
MFIBSQ Vlákna svalová
H2O Voda
PHT Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.)
PH Vodíkový ion, aktivita, pH metodou při 37 °C
H Vodíkový kation
HCGBFREEVolná beta-podjednotka lidského choriogonadotropinu
VWFANTIGvon Willebrandův faktor - antigen
VWFRCO von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
VWFFVIIIvon Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII
VWFCBA von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
VWFCBAR von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen-poměr
VORIKNZLVorikonazol
XVDAP Výpočty DAP (deep picture)
XVFE Výpočty frakční exkrece
HFBF Vysoce fluorescenční buňky
HFBFRTO Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
XJOF Vyšetření kloubního punktátu
XCAL Vyšetření konkrementu
XPROT Vyšetření proteinů
XPROTSPEVyšetření specifických proteinů
XFOKSCR Vyšetření stolice na OK - screening
XTOXIVYSVyšetření toxikologické
AIR Vzduch (tlak)
WARFGT Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A
WED Weddellit
WHE Whewellit
WHT Whitlockit
XANTHIN Xantin
XANTINCRXantin/kreatinin
XYLOL Xylitol
XYLOSE Xylóza
XYLOSEQ Xylóza (průkaz)
XYLULS Xylulóza
4ABAQ Zevní sekrece pankreatu
ZN Zinek
ZIPRASM Ziprasidon
ZIPRAS Ziprasidon*
ZNA2GP Zn-alfa-2-glykoprotein
ZNPROTOPZn-protoporfyrin
ZNSAMIDMZonisamid
ZNSAMID Zonisamid*
ZOTEPM Zotepin
ZOTEP Zotepin*
FE Železo celkové
BILEA Žlučové kyseliny celkové