Náhled číselníku systémů

AMS(DUF)Alfa-amyláza (duodenální tekutina)
AMS(MH) Alfa-amyláza (mateřské mléko)
AMS(U) Alfa-amyláza (moč)
AMS(PCF)Alfa-amyláza (perikardiální tekutina)
AMS(PRF)Alfa-amyláza (peritoneální tekutina)
AMS(PLF)Alfa-amyláza (pleurální tekutina)
AMS(S) Alfa-amyláza (sérum)
AMS(P) Alfa-amyláza (v plazmě)
ALP(P) Alkalická fosfatáza (plazma)
ALP(S) Alkalická fosfatáza (sérum)
ALV Alveol
AMF Amniová tekutina
AST(P) Aspartátaminotransferáza z plazmy
AST(S) Aspartátaminotransferáza ze séra
ATM Atmosféra
BASO Basofily
BASO(B) Basofily (krev)
PANCRBCEBeta buňky (pankreas)
REPI Blok textový interpretační, sdělení
REPP Blok vyšetření - obraz (připojovaný k nálezu)
REPIMG Blok vyšetření - obrazová sekvence (připoj. k nálezu)
REPT Blok vyšetření - text (připojovaný k nálezu)
CERVMUC Cervikální hlen
CERVPOOLCervikální pool
CIC(P) Cirkulující imunokomplexy z plazmy
CIC(S) Cirkulující imunokomplexy ze séra
FOREBODYCizí těleso
CYTOS Cytosol
DEF(B) Defibrinovaná krev (krevní defibrinát)
PRD(PT) Dialyzát peritoneální (z pacienta)
DNALEUB DNA(Leu,B)
DREN Dren
DUF Duodenální tekutina
SEMEN Ejakulát
ENDCERVPEndocervikální pool
EOS Eosinofily
EOS(B) Eosinofily z krve
ERYBL Erytroblasty
ERC Erytrocyty
ERC(UNF)Erytrocyty (nespecifikovaná tekutina)
ERC+NACLErytrocyty v roztoku chloridu sodného
ERC(B) Erytrocyty z krve
ERC(CSF)Erytrocyty z likvoru
EFP(P) Euglobulinová frakce proteinů plazmy
EXOCERVPExocervikální pool
ECF(BM) Extracel. tekutina (kostní dřeň)
GLOM Glomeruly
GRAN Granulocyt
GRC Granulocyt fagocytující
HEMAT Hematom
HB Hemoglobin
HB(AB) Hemoglobin arteriální krve
HBEF(AB)Hemoglobin efektivní (arteriální krev)
HBEF(VB)Hemoglobin efektivní (žilní krev)
HB(B) Hemoglobin krve
HB(VB;X)Hemoglobin smíšené žilní krve
HB(VB) Hemoglobin žilní krve
PUS Hnis
PITGL Hypofýza
CARTIL Chrupavka
INF Infusát
ERC(ICF)Intracelulární tekutina erytrocytů
LIV Játra
JEJUN Jejunum
OTHF Jiné tekutiny za patologických situací
CAL Kámen (obecně)
SPCKARD Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň
JOF Kloubní tekutina
BM Kostní dřeň
CK(P) Kreatinkináza (plazma)
CK(S) Kreatinkináza (sérum)
B Krev
BBEFOX Krev (před oxygenátorem)
DBS Krev (suchá kapka)
B(T) Krev (TromboExact)
VAGBLOODKrev (vaginální)
BAFTOX Krev (za oxygenátorem)
B(A) Krev arteriální
B(C) Krev kapilární
B(C;FNG)Krev kapilární (odběr z prstu)
B(C;EAL)Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
B(N) Krev nativní
B(UMB) Krev pupečníková
B(A;UMB)Krev pupečníková arteriální
B(V;UMB)Krev pupečníková žilní
UNSFCVVHKrev s antikoagulací při CVVH
B(V) Krev venózní
B(V;CNT)Krev venózní (centrální)
B(V;MXD)Krev venózní (smíšená)
BCEL(T) Krevní buňky (bílá řada) - tělesné tekutiny
BCEL(BM)Krevní buňky (kostní dřeň)
BCNE(BM)Krevní buňky (neerytrocytové) - kostní dřeň
BCELL(B)Krevní buňky (obvodová krev)
CRYO(P) Kryoglobulin z plazmy
CRYO(S) Kryoglobulin ze séra
ADRC Kůra nadledvin
SKIN Kůže
ACP(P) Kyselá fosfatáza z plazmy
ACP(S) Kyselá fosfatáza ze séra
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma)
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum)
KIDN Ledviny
LKC Leukocyty
LKC(UNF)Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)
LKC(JOF)Leukocyty z kloubní tekutiny
LKC(B) Leukocyty z krve
LKC(CSF)Leukocyty z likvoru
CSF Likvor
LYMPHNODLymfatická uzlina
LYM Lymfocyty
LYMB Lymfocyty B
LYMCD14 Lymfocyty CD14+
LYMCD19 Lymfocyty CD19+
LYMCD20 Lymfocyty CD20+
LYMCD3 Lymfocyty CD3+
LYMCD4 Lymfocyty CD4+
LYMCD8 Lymfocyty CD8+
LYMT Lymfocyty T
LYM(BAL)Lymfocyty z bronchoalveolární laváže
LYM(JOF)Lymfocyty z kloubní tekutiny
LYM(BMR)Lymfocyty z kostní dřeně
LYM(B) Lymfocyty z krve
LYM(CSF)Lymfocyty z likvoru
LYM(PRD)Lymfocyty z peritoneálního dialyzátu
LYM(PLF)Lymfocyty z pleurální tekutiny
LYM(UMB)Lymfocyty z pupečníkové krve
LYM(VB) Lymfocyty z venózní krve
SKINFIBRLysozym kožních fibroblastů
EXTENVIRMateriál z vnějšího prostředí
MENIN Meningy
MILK(H) Mléko (mateřské)
U Moč
U(AD) Moč (Addisův sediment)
U(HMB) Moč (Hamburgerův sediment)
U(RND) Moč (náhodný vzorek)
CAL(U) Močový kámen
B(ECF) Modelové ECT (art. krev+plazma=1+2)
BM(ECF) Modelové ECT (smíš. ven. krev+plazma=1+2)
BV(ECF) Modelové ECT (ven. krev+plazma=1+2)
MONO(B) Monocyty z krve
CEREB Mozek
REP Nález, sestava (kompletní)
NAIL Nehet
NEUT Neutrofily
NEUT(B) Neutrofily (krev)
DDUF Odpad duodenální tekutiny za 24 hodin
MU Odpad močí za čas 1 minuty
SU Odpad močí za čas 1 sekundy
DU Odpad močí za čas 24 hodin
DSW Odpad potem za 24 hodin
DF Odpad stolicí za 24 hodin
DUNSFDR Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou drénem
DUNSFS Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou sondou
DSTF Odpad žaludeční tekutiny za 24 hodin
IMPERIANOtisk perianálních řas
P+PUFR P+Pufr
PT Pacient
PT(BA) Pacient (bilance)
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém)
PT(BA24)Pacient (denní bilance)
PT(TE24)Pacient (denní eliminace celková)
PT(IN24)Pacient (denní příjem celkový)
PT(TE) Pacient (eliminace celková)
PT(LIV) Pacient (játra)
PT(KIDN)Pacient (ledviny)
PT(UTR) Pacient (močový trakt)
PT(PANC)Pacient (pankreas)
PT(IN) Pacient (příjem celkový)
PT(INTE)Pacient (tenké střevo)
PT(GAST)Pacient (žaludek)
PT(PULM)Pacient(plíce)
PANCR Pankreas
PANF Pankreatická tekutina
FLPAT Patologická tekutina
PCF Perikardiální tekutina
PRF Peritoneální tekutina
PLACEN Placenta
P/T-CMV Plasma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny CMV
P/T-MYTUPlasma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny M.TB
P Plazma
P(C,RRT)Plazma (citrát, RRT)
P(FC) Plazma (obsahující fibrinovou frakci)
P(A) Plazma arteriální
PRP Plazma bohatá na trombocyty
P(C) Plazma kapilární
P(C;FNG)Plazma kapilární (odběr z prstu)
P(C;EAL)Plazma kapilární (odběr z ušního lalůčku)
P(UMB) Plazma pupečníková
P(A;UMB)Plazma pupečníková arteriální
P(V;UMB)Plazma pupečníková venózní
P(V) Plazma venózní
P(V;CNT)Plazma venózní (centrální)
P(V;MXD)Plazma venózní (smíšená)
PLF Pleurální tekutina
PMN(JOF)Polymorfonukleární neutrofil (kloubní tekutina)
PMN(B) Polymorfonukleární neutrofil (krev)
PMN(CSF)Polymorfonukleární neutrofil (likvor)
PMN(PLF)Polymorfonukleární neutrofil (pleurální tekutina)
PMN(VB) Polymorfonukleární neutrofil (venózní krev)
PMN(BAL)Polymorfonuleární neutrofil (bronchoalveolární laváž)
VAGCERPOPool vaginálního cervixu
PORFT(L)Porfyriny celkové (jaterní tkáň)
PORFT(U)Porfyriny celkové (moč)
PORFT(F)Porfyriny celkové (stolice)
SW Pot
CAL(PR) Prostatický konkrement
PSA(P) Prostatický specifický antigen (plazma)
PSA(S) Prostatický specifický antigen (sérum)
PROT(CS)Protein (likvor)
PROT(U) Protein (moč)
PROT(PC)Protein (perikardiální tekutina)
PROT(PR)Protein (peritoneální tekutina)
PROT(P) Protein (plazma)
PROT(PL)Protein (pleurální tekutina)
PROT(S) Protein (sérum)
AMFCP Protein buněčný (amniová tekutina)
CHORPROTProtein buněčný (choriové klky)
LIVCELPRProtein buněčný (jaterní biopsie)
SKIPFIBRProtein buněčný (kožní fibroblast)
LKCPROT Protein buněčný (leukocyt)
CORD Pupečník
RETC Retikulární buňky
RTCB Retikulocyty z krve
RNA (P) RNA z plazmy
SCR Sekret
SCNAS Sekret (nos)
SEMINP Seminální plazma
S Sérum
S(A) Sérum (arteriální)
S(V) Sérum (venózní)
SPLEEN Slezina
CAL(SAL)Slinný konkrement
SAL Sliny
MUCOSA Sliznice
TEAR Slzy
P+P Směs plazmy pacienta a plazmy referenční
SPERM Spermie
EX Sputum
F Stolice
INTF Střevní tekutina
INTEST Střevo
CCSUP Supernatant buněčných kultur
MUSCLE Sval
UNSF Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
UNSFDR Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
UNSFP Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
UNSFS Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
LIV(CF) Tekutina cysty (játra)
KIDN(CF)Tekutina cysty (ledviny)
OVAR(CF)Tekutina cysty (ovarium)
PANC(CF)Tekutina cysty (pankreas)
MAM(CF) Tekutina cysty (prs)
PSCYSPANTekutina pseudocysty (pankreas)
PUADX Tekutina z adnex
TISSUE Tkáň
DUOD(BI)Tkáň duodena získaná biopsií
GIT(BI) Tkáň gastrointestinálního traktu získaná biopsií
LIV(BI) Tkáň jater získaná biopsií
BONE(BI)Tkáň kosti získaná biopsií
RECT(BI)Tkáň rekta získaná biopsií
INTE(BI)Tkáň střeva získaná biopsií
MAMM(BI)Tkáň z mammy získaná biopsií
BIOP Tkáň získaná biopsií (obecně)
STOM(BI)Tkáň žaludku získaná biopsií
TRFCSF Transferin celkový (likvor)
TRFP Transferin celkový (plazma)
TRF Transferin celkový (sérum)
PLT Trombocyty
PLT(UNF)Trombocyty (nespecifikovaná tekutina)
PLT(B) Trombocyty z krve
U(MAU) U (mikroalbuminurie)
VAGCONT Vaginální obsah
HAIR Vlas
BEARD Vous
SWUTE Výtěr z děložního hrdla
SWTHR Výtěr z krku
SWLAR Výtěr z laryngu
SWNTH Výtěr z nosohltanu
SWVAG Výtěr z pochvy
SWREC Výtěr z rekta
SWURE Výtěr z uretry
SWCON Výtěr ze spojivkového vaku
AIR Vzduch
AIRRESPSVzduch (respirační systém)
AIRINSP Vzduch (vdechovaný)
AIREXP Vzduch (vydechovaný)
SPCRESP Vzorek z cest dýchacích
SPCVUL Vzorek z léze
SPCORL Vzorek z oblastí "ORL"
SPCPART Vzorek z oblasti "porodnictví"
SPCOFT Vzorek z oka
SPCORT Vzorek z pohybového aparátu
SPCURO Vzorek z urogenitálu
REQ Žádost, makroobjednávka (využívá se lokálně)
STF Žaludeční tekutina
STOMACH Žaludek
GALL Žluč
CAL(GB) Žlučový konkrement