Náhled číselníku LMHPUVN

P Přítomna
N Nepřítomna
X Nelze hodnotit