Náhled číselníku LODO

B Běžné vyšetření (implicitně)
P Preventivní vyšetření
S Screeningové vyšetření
E Epidemiologická studie
UZ Zhoršení stavu
UP Neodkladné přijetí
UO Po operaci
D Dlouhodobé sledování
V Výzkum
DS před dialýzou
DE po dialýze