Seznam položek NČLP podle gescí

B biochemie
F farmakologie
O toxikologie (nyní ve spolupráci s gescí "B")
H hematologie
T transfúzní lékařství
I imunologie a alergologie
S serologické položky
M mikrobiologie
G genetika (dosud bez oficiální gesce)
K "klinické obory"
Z "informatika" (položky technické a pro potřeby IS)