Seznam položek NČLP podle gescí

B biochemie
F farmakologie
O toxikologie
H hematologie
T transfúzní lékařství
I imunologie a alergologie
S serologie
M mikrobiologie
G genetika
K klinické obory
Z informatika (položky technické a pro potřeby IS)