Seznam položek NČLP podle kategorií

STAVMAT Hodnocení stavu materiálu S, P, (B).
ISOBJCASInformační systémy - sdělení objemu za čas ke vzorkům
ELE Elektrolyty
ENZ Enzymy
PROT Proteiny
SAC Sacharidy, aminosacharidy
LIP Lipidy
LIPR Lipoproteiny
ANOR Anorganické látky
TREL Stopové prvky, kovy
ORGA Organické (karboxylové) kyseliny a jejich deriváty
ALDKET Karbonylové sloučeniny
PHBG Acidobazické parametry, pH a krevní plyny
HOR Hormony, mediátory
STE Steroidy
PURPYR Puriny a pyrimidiny
TM Tumormarkery
DRUG Léky
XENB Xenobiotika (kromě léků)
ALK Alkoholy
VIT Vitaminy
HEPM Hepatální markery, AG a AB virových onemocnění jater
AB Protilátky
ABI Protilátky infekčních onemocnění
SIGE Specifické IgE
SIGEM Specifické IgE - jen molekulární alergeny
SIGEO Specifické IgE - jen ostatní alergeny
SIGG4 Specifické IGG4
AUAB Autoprotilátky
ENVA Protilátky proti antigenům zevního prostředí
AG Antigeny
AGI Antigeny infekčních onemocnění
AMAC Aminokyseliny
NUCL Nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy
RECEPT Receptory
CYCL Cyklické deriváty hemoproteinů
BGR Krevní skupinové systémy
BCEL Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BCELB Krevní buňky a jejich formy - pouze z gesce B
BCELH Krevní buňky a jejich formy - pouze z gesce H
AGR Agregace
KOAG Koagulace
BWBC Leukocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BRBC Erytrocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BPLT Trombocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
TCEL Tkáňové buňky
GAM Pohlavní buňky
VIR Viry
BAC Bakterie
FUNG Houby a plísně
PARA Paraziti
CAL Konkrementy
KORP Korpuskulární (nebuněčné) entity
FTN Funkční testy nezátěžové
FT Funkční testy zátěžové (sledování v časovém intervalu)
SCI Sledování v časovém intervalu
ANTR Antropometrické veličiny
CALC Položky vypočítávané
METBIL Výpočty pro metabolické bilance
MISC Ostatní nezatříděné komponenty
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
ISFYZNALInformační systémy - fyzikální nálezy a jiné položky
ISINTF Informační systémy - interpretace - léky
ISSKAL Informační systémy - podklady pro výběr interpret. škál
ISSTAVM Informační systémy - stav materiálu (systému)
ISTYPODBInformační systémy - typ odběru
ISPOZNS Informační systémy - poznámky k systémům (materiálům)
IS Informační systémy - obecně (všechny položky)
ISNTS IS - neformalizovaná tisková sestava pro non NČLP pol.
ISSKOBJ Informační systémy - skupinové objednávky
ISSPRQ Informační systémy - speciální požadavky a objednávky
ISNS Informační systémy - nálezy, sestavy
ISINT Informační systémy - interpretační bloky, sdělení
MN Informační systémy - mikrobiologická vyšetření
ISNR Informační systémy - nelaboratorní a jiné obory