Seznam položek NČLP podle systémů

AFE Adekvátní frakční exkrece
AMS(DUF)Alfa-amyláza (duodenální tekutina)
AMS(MH) Alfa-amyláza (mateřské mléko)
AMS(U) Alfa-amyláza (moč)
AMS(PCF)Alfa-amyláza (perikardiální tekutina)
AMS(PRF)Alfa-amyláza (peritoneální tekutina)
AMS(PLF)Alfa-amyláza (pleurální tekutina)
AMS(S) Alfa-amyláza (sérum)
AMS(P) Alfa-amyláza (v plazmě)
ALP(P) Alkalická fosfatáza (plazma)
ALP(S) Alkalická fosfatáza (sérum)
ALV Alveol
AMF Amniová tekutina
AST(P) Aspartátaminotransferáza z plazmy
AST(S) Aspartátaminotransferáza ze séra
ATM Atmosféra
BASO Basofily
BASO(B) Basofily (krev)
PANCRBCEBeta buňky (pankreas)
REPI Blok textový interpretační, sdělení
REPP Blok vyšetření - obraz (připojovaný k nálezu)
REPIMG Blok vyšetření - obrazová sekvence (připoj. k nálezu)
REPT Blok vyšetření - text (připojovaný k nálezu)
ASBRO Bronchiální aspirát
BRBRC Bronchiální brush chráněný
LABRO Bronchiální laváž
LABRAL Bronchoalveolární laváž
LABRALC Bronchoalveolární laváž chráněná
CSS Cerebrospinální systém
CERVMUC Cervikální hlen
CERVPOOLCervikální pool
CIC(P) Cirkulující imunokomplexy z plazmy
CIC(S) Cirkulující imunokomplexy ze séra
FOREBODYCizí těleso
CYTOS Cytosol
DEF(B) Defibrinovaná krev (krevní defibrinát)
PRD(PT) Dialyzát peritoneální (z pacienta)
DNALEUB DNA(Leu,B)
DREN Dren
DRCNS Drén z CNS
DUF Duodenální tekutina
SEMEN Ejakulát
ELECT Elektroda
ENDCERVPEndocervikální pool
EOS Eosinofily
EOS(B) Eosinofily z krve
ERYBL Erytroblasty
ERC Erytrocyty
ERC(UNF)Erytrocyty (nespecifikovaná tekutina)
ERC+NACLErytrocyty v roztoku chloridu sodného
ERC(B) Erytrocyty z krve
ERC(CSF)Erytrocyty z likvoru
EFP(P) Euglobulinová frakce proteinů plazmy
EXOCERVPExocervikální pool
ECF(BM) Extracel. tekutina (kostní dřeň)
FASCIA Fascie
GLOM Glomeruly
GRAN Granulocyt
GRC Granulocyt fagocytující
HEMAT Hematom
HB Hemoglobin
HB(AB) Hemoglobin arteriální krve
HBEF(AB)Hemoglobin efektivní (arteriální krev)
HBEF(VB)Hemoglobin efektivní (žilní krev)
HB(B) Hemoglobin krve
HB(VB;X)Hemoglobin smíšené žilní krve
HB(VB) Hemoglobin žilní krve
PUS Hnis
SWPUS Hnis na tamponu
PITGL Hypofýza
CARTIL Chrupavka
IMPLTIS Implantát tkáňový
IMPLAN Implantát umělý
INF Infusát
ERC(ICF)Intracelulární tekutina erytrocytů
IUBODY Intreuterinní tělísko
LIV Játra
JEJUN Jejunum
OTHF Jiné tekutiny za patologických situací
CAL Kámen (obecně)
CANYL Kanyla (předmět nebo část, povrch)
SPCKARD Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň
CATET Katetr cévní periferní (předmět nebo část, povrch)
JOF Kloubní tekutina
COLSTR Kolostrum
BONE Kost
BM Kostní dřeň
BM(ST) Kostní dřen ze sterna
CK(P) Kreatinkináza (plazma)
CK(S) Kreatinkináza (sérum)
B Krev
BBEFOX Krev (před oxygenátorem)
DBS Krev (suchá kapka)
B(T) Krev (TromboExact)
VAGBLOODKrev (vaginální)
BAFTOX Krev (za oxygenátorem)
B(A) Krev arteriální
B(C) Krev kapilární
B(C;FNG)Krev kapilární (odběr z prstu)
B(C;EAL)Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
B(N) Krev nativní
B(UMB) Krev pupečníková
B(A;UMB)Krev pupečníková arteriální
B(V;UMB)Krev pupečníková žilní
UNSFCVVHKrev s antikoagulací při CVVH
B(V) Krev venózní
B(V;CNT)Krev venózní (centrální)
B(V;MXD)Krev venózní (smíšená)
BCEL(T) Krevní buňky (bílá řada) - tělesné tekutiny
BCEL(BM)Krevní buňky (kostní dřeň)
BCNE(BM)Krevní buňky (neerytrocytové) - kostní dřeň
BCELL(B)Krevní buňky (obvodová krev)
CRYO(P) Kryoglobulin z plazmy
CRYO(S) Kryoglobulin ze séra
ADRC Kůra nadledvin
SKIN Kůže
ACP(P) Kyselá fosfatáza z plazmy
ACP(S) Kyselá fosfatáza ze séra
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma)
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum)
LASIN Laváž paranazální dutiny
KIDN Ledviny
LKC Leukocyty
LKC(UNF)Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)
LKC(JOF)Leukocyty z kloubní tekutiny
LKC(B) Leukocyty z krve
LKC(CSF)Leukocyty z likvoru
CSF Likvor
LOCH Lochie
LYMPHNODLymfatická uzlina
LYM Lymfocyty
LYMB Lymfocyty B
LYMCD14 Lymfocyty CD14+
LYMCD19 Lymfocyty CD19+
LYMCD20 Lymfocyty CD20+
LYMCD3 Lymfocyty CD3+
LYMCD4 Lymfocyty CD4+
LYMCD8 Lymfocyty CD8+
LYMT Lymfocyty T
LYM(BAL)Lymfocyty z bronchoalveolární laváže
LYM(JOF)Lymfocyty z kloubní tekutiny
LYM(BMR)Lymfocyty z kostní dřeně
LYM(B) Lymfocyty z krve
LYM(CSF)Lymfocyty z likvoru
LYM(PRD)Lymfocyty z peritoneálního dialyzátu
LYM(PLF)Lymfocyty z pleurální tekutiny
LYM(UMB)Lymfocyty z pupečníkové krve
LYM(VB) Lymfocyty z venózní krve
SKINFIBRLysozym kožních fibroblastů
EXTENVIRMateriál z vnějšího prostředí
MENIN Meningy
MILK Mléko
MILK(H) Mléko (mateřské)
U Moč
U(AD) Moč (Addisův sediment)
U(HMB) Moč (Hamburgerův sediment)
U(RND) Moč (náhodný vzorek)
CAL(U) Močový kámen
B(ECF) Modelové ECT (art. krev+plazma=1+2)
BM(ECF) Modelové ECT (smíš. ven. krev+plazma=1+2)
BV(ECF) Modelové ECT (ven. krev+plazma=1+2)
MONO(B) Monocyty z krve
CEREB Mozek
REP Nález, sestava (kompletní)
PROP Návrh - výpočet
NAIL Nehet
NEUT Neutrofily
NEUT(B) Neutrofily (krev)
Nezadáno ...
DDUF Odpad duodenální tekutiny za 24 hodin
MU Odpad močí za čas 1 minuty
SU Odpad močí za čas 1 sekundy
DU Odpad močí za čas 24 hodin
DSW Odpad potem za 24 hodin
DF Odpad stolicí za 24 hodin
DUNSFDR Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou drénem
DUNSFS Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou sondou
DSTF Odpad žaludeční tekutiny za 24 hodin
IMPERIANOtisk perianálních řas
IMSKI Otisk z kožní léze
IMCOM Otisk z popáleniny
P+PUFR P+Pufr
PT Pacient
BAL Pacient (bilance)
PT(BA) Pacient (bilance)
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém)
PT(BA24)Pacient (denní bilance)
PT(TE24)Pacient (denní eliminace celková)
PT(IN24)Pacient (denní příjem celkový)
TE Pacient (eliminace celková)
PT(TE) Pacient (eliminace celková)
PT(LIV) Pacient (játra)
PT(KIDN)Pacient (ledviny)
UTRACT Pacient (močový trakt)
PT(UTR) Pacient (močový trakt)
PT(PANC)Pacient (pankreas)
IN Pacient (příjem celkový)
PT(IN) Pacient (příjem celkový)
PT(INTE)Pacient (tenké střevo)
PT(GAST)Pacient (žaludek)
PT(PULM)Pacient(plíce)
PANCR Pankreas
PANF Pankreatická tekutina
FLPAT Patologická tekutina
PCF Perikardiální tekutina
PRF Peritoneální tekutina
PLACEN Placenta
P/T-CMV Plasma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny CMV
P/T-MYTUPlasma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny M.TB
P Plazma
P(C,RRT)Plazma (citrát, RRT)
P(FC) Plazma (obsahující fibrinovou frakci)
P(A) Plazma arteriální
PRP Plazma bohatá na trombocyty
P(C) Plazma kapilární
P(C;FNG)Plazma kapilární (odběr z prstu)
P(C;EAL)Plazma kapilární (odběr z ušního lalůčku)
P(UMB) Plazma pupečníková
P(A;UMB)Plazma pupečníková arteriální
P(V;UMB)Plazma pupečníková venózní
P(V) Plazma venózní
P(V;CNT)Plazma venózní (centrální)
P(V;MXD)Plazma venózní (smíšená)
PLF Pleurální tekutina
PMN(JOF)Polymorfonukleární neutrofil (kloubní tekutina)
PMN(B) Polymorfonukleární neutrofil (krev)
PMN(CSF)Polymorfonukleární neutrofil (likvor)
PMN(PLF)Polymorfonukleární neutrofil (pleurální tekutina)
PMN(VB) Polymorfonukleární neutrofil (venózní krev)
PMN(BAL)Polymorfonuleární neutrofil (bronchoalveolární laváž)
VAGCERPOPool vaginálního cervixu
PORFT(L)Porfyriny celkové (jaterní tkáň)
PORFT(U)Porfyriny celkové (moč)
PORFT(F)Porfyriny celkové (stolice)
SW Pot
CAL(PR) Prostatický konkrement
SCRPRO Prostatický sekret
PSA(P) Prostatický specifický antigen (plazma)
PSA(S) Prostatický specifický antigen (sérum)
PROT(CS)Protein (likvor)
PROT(U) Protein (moč)
PROT(PC)Protein (perikardiální tekutina)
PROT(PR)Protein (peritoneální tekutina)
PROT(P) Protein (plazma)
PROT(PL)Protein (pleurální tekutina)
PROT(S) Protein (sérum)
AMFCP Protein buněčný (amniová tekutina)
CHORPROTProtein buněčný (choriové klky)
LIVCELPRProtein buněčný (jaterní biopsie)
SKIPFIBRProtein buněčný (kožní fibroblast)
LKCPROT Protein buněčný (leukocyt)
CORD Pupečník
PYOMEM Pyogenní membrána
RETC Retikulární buňky
RTCB Retikulocyty z krve
RPRF Retroperitoneální tekutina
RNA (P) RNA z plazmy
SCR Sekret
SCNAS Sekret (nos)
SCFIS Sekret (píštěl)
SEMINP Seminální plazma
S Sérum
S(A) Sérum (arteriální)
S(V) Sérum (venózní)
SPLEEN Slezina
CAL(SAL)Slinný konkrement
SAL Sliny
MUCOSA Sliznice
TEAR Slzy
P+P Směs plazmy pacienta a plazmy referenční
SPERM Spermie
EX Sputum
SWGLANS Stěr z glans
SWSKI Stěr z kožní léze
SWSKSF Stěr z kůže (bez defektu)
SWEYE Stěr z oka
SWPLAC Stěr z placenty
SWCOM Stěr z popáleniny
SWPRAEP Stěr z předkožky
SWWOUND Stěr z rány (bez bližší specifikace)
F Stolice
INTF Střevní tekutina
INTEST Střevo
CCSUP Supernatant buněčných kultur
MUSCLE Sval
UNSF Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
UNSFDR Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
UNSFP Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
UNSFS Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
CYSTF Tekutina cysty
LIV(CF) Tekutina cysty (játra)
KIDN(CF)Tekutina cysty (ledviny)
OVAR(CF)Tekutina cysty (ovarium)
PANC(CF)Tekutina cysty (pankreas)
MAM(CF) Tekutina cysty (prs)
CAVDF Tekutina Douglasova prostoru
PUPSC Tekutina pseudocysty
PSCYSPANTekutina pseudocysty (pankreas)
BLISF Tekutina puchýře
PUADX Tekutina z adnex
PUBAR Tekutina z bartholinské žlázy
PUJOI Tekutina z kloubní burzy
PUSIN Tekutina z paranazální dutiny
PUMEAR Tekutina ze středouší
TISSUE Tkáň
DUOD(BI)Tkáň duodena získaná biopsií
GIT(BI) Tkáň gastrointestinálního traktu získaná biopsií
LIV(BI) Tkáň jater získaná biopsií
BONE(BI)Tkáň kosti získaná biopsií
LUNG(BI)Tkáň plic získaná biopsií
RECT(BI)Tkáň rekta získaná biopsií
INTE(BI)Tkáň střeva získaná biopsií
TICRU Tkáň z bércového vředu
TIDEC Tkáň z dekubitu
TISUR Tkáň z chirurgické rány
TIISCH Tkáň z ischemického defektu
MAMM(BI)Tkáň z mammy získaná biopsií
TIFIS Tkáň z píštěle
TICOM Tkáň z popáleniny
TITRA Tkáň z traumatické rány
BIOP Tkáň získaná biopsií (obecně)
TISATP Tkáň získaná sekcí
STOM(BI)Tkáň žaludku získaná biopsií
ASTRA Tracheální aspirát
TRFCSF Transferin celkový (likvor)
TRFP Transferin celkový (plazma)
TRF Transferin celkový (sérum)
TRANSPL Transplantát
ASTRTR Transtracheální aspirát
PLT Trombocyty
PLT(UNF)Trombocyty (nespecifikovaná tekutina)
PLT(B) Trombocyty z krve
TROMB Trombus
U(MAU) U (mikroalbuminurie)
VAGCONT Vaginální obsah
HAIR Vlas
BEARD Vous
SWVGREK Výtěr vaginorektální
SWCRU Výtěr z bércového vředu
SWGIN Výtěr z dásní
SWDEC Výtěr z dekubitu
SWUTE Výtěr z děložního hrdla
SWSUR Výtěr z chirurgické rány
SWISCH Výtěr z ischemického defektu
SWTHR Výtěr z krku
SWLAR Výtěr z laryngu
SWTON Výtěr z léze jazyka
SWNTH Výtěr z nosohltanu
SWNAS Výtěr z nosu
SWFIS Výtěr z píštěle
SWVAG Výtěr z pochvy
SWREC Výtěr z rekta
SWCOR Výtěr z rohovkového vředu
SWTRA Výtěr z traumatické rány
SWURE Výtěr z uretry
SWVULV Výtěr z vulvy
SWMOU Výtěr ze slizniční léze dutiny ústní
SWCON Výtěr ze spojivkového vaku
SWMEAR Výtěr ze středouší
SWEAR Výtěr ze zevního zvukovodu
AIR Vzduch
AIRRESPSVzduch (respirační systém)
AIRINSP Vzduch (vdechovaný)
AIREXP Vzduch (vydechovaný)
SPCRESP Vzorek z cest dýchacích
SPCVUL Vzorek z léze
SPCORL Vzorek z oblastí "ORL"
SPCPART Vzorek z oblasti "porodnictví"
SPCOFT Vzorek z oka
SPCORT Vzorek z pohybového aparátu
SPCURO Vzorek z urogenitálu
REQ Žádost, makroobjednávka (využívá se lokálně)
STF Žaludeční tekutina
STOMACH Žaludek
GALL Žluč
CAL(GB) Žlučový konkrement