Seznam položek NČLP podle systémů

ABSCESS Absces
AFE Adekvátní frakční exkrece
ALB(P) Albumin(P)
AMS(DUF)Alfa-amyláza (duodenální tekutina)
AMS(MH) Alfa-amyláza (mateřské mléko)
AMS(U) Alfa-amyláza (moč)
AMS(PCF)Alfa-amyláza (perikardiální tekutina)
AMS(PRF)Alfa-amyláza (peritoneální tekutina)
AMS(PLF)Alfa-amyláza (pleurální tekutina)
AMS(S) Alfa-amyláza (sérum)
AMS(P) Alfa-amyláza (v plazmě)
AFP Alfa-fetoprotein
ALP(P) Alkalická fosfatáza (plazma)
ALP(S) Alkalická fosfatáza (sérum)
ALV Alveol
AMF Amniová tekutina
ATRP(P) Antitrypsin(P)
ARTERY Arterie
AST(P) Aspartátaminotransferáza z plazmy
AST(S) Aspartátaminotransferáza ze séra
ASPIR Aspirát
ATHEROM Atherom
ATM Atmosféra
B(AB;PA)B(aB;plicní tepna)
B(FRAC) B(Krevní frakce)
B(FPT) B(lačný pacient)
B(VB;PV)B(vB;plicní žíla)
BASO Basofily
BASO(B) Basofily z krve
PANCRBCEBeta buňky (pankreas)
REPI Blok textový interpretační, sdělení
REPP Blok vyšetření - obraz (připojovaný k nálezu)
REPIMG Blok vyšetření - obrazová sekvence (připoj. k nálezu)
REPT Blok vyšetření - text (připojovaný k nálezu)
BRAF(P) BRAF gen DNA(P)
ASBRO Bronchiální aspirát
BRBRC Bronchiální brush chráněný
LABRO Bronchiální laváž
LABRAL Bronchoalveolární laváž
LABRALC Bronchoalveolární laváž chráněná
CEL(JOF)Buňky(kloubní tekutina)
CSS Cerebrospinální systém
CERVMUC Cervikální hlen
CERVPOOLCervikální pool
CIC(P) Cirkulující imunokomplexy z plazmy
CIC(S) Cirkulující imunokomplexy ze séra
FOREBODYCizí těleso
CYST Cysta
CYTOS Cytosol
DEF(B) Defibrinovaná krev (krevní defibrinát)
DIALSOL Dialyzační roztok
PRD(PT) Dialyzát peritoneální (z pacienta)
DNA DNA
DNA(B) DNA z krve
DNA(P) DNA z plazmy
DNALEUB DNA(Leukocyty, krev)
DREN Drén
DRCNS Drén z CNS
DUF Duodenální tekutina
EGFR(P) EGFR gen (DNA;P)
SEMEN Ejakulát
ELECT Elektroda
ENDCERVPEndocervikální pool
ENDOCYTPEndometriální cytosolový protein
EOS Eosinofily
EOS(B) Eosinofily z krve
ERYBL Erytroblasty
ERBL Erytroblasty
ERBL(BM)Erytroblasty z kostní dřeně
ERBL(B) Erytroblasty z krve
ERC Erytrocyty
ERC+NACLErytrocyty v roztoku chloridu sodného
ERC(B) Erytrocyty z krve
ERC(CSF)Erytrocyty z likvoru
ERC(UNF)Erytrocyty z nespecifikované tekutiny
ERC(AMF)Erytrocyty(Amniová tekutina)
ERC(BMR)Erytrocyty(kostní dřeň)
ERC(PRF)Erytrocyty(Peritoneální tekutina)
ERC(FET)Erytrocyty(Plod;B)
ERC(VGB)Erytrocyty(Vaginální krev)
ECOLI Escherichia coli
EFP(P) Euglobulinová frakce proteinů plazmy
EXOCERVPExocervikální pool
ECF(BM) Extracel. tekutina (kostní dřeň)
FASCIA Fascie
GAG(U) GAG(U)
GLOM Glomeruly
GRC Granulocyt fagocytující (z krve)
GRAN Granulocyty
GRAN(B) Granulocyty z krve
HEMAT Hematom
HB Hemoglobin
HB(AB) Hemoglobin arteriální krve
HBBET(B)Hemoglobin beta řetězec(B)
HBEF(AB)Hemoglobin efektivní (arteriální krev)
HBEF(VB)Hemoglobin efektivní (žilní krev)
HB(B) Hemoglobin krve
HB(VB;X)Hemoglobin smíšené žilní krve
HB(VB) Hemoglobin žilní krve
PUS Hnis
SWPUS Hnis na tamponu
PITGL Hypofýza
HYPOTH Hypothalamus
CHE(P) Cholinesteráza(P)
CHROMS Chromozomy
CARTIL Chrupavka
ILEUM Ileum
IMPET Impetigo
IMPLTIS Implantát tkáňový
IMPLAN Implantát umělý
INF Infusát
ERC(ICF)Intracelulární tekutina erytrocytů
IUBODY Intreuterinní tělísko
JAK2(B) JAK2 gen(DNA;B)
JAK2(MR)JAK2 gen(DNA;Kostní dřeň)
LIV Játra
JEJUN Jejunum
OTHF Jiné tekutiny za patologických situací
CAL Kámen (obecně)
CANYL Kanyla (předmět nebo část, povrch)
SPCKARD Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň
CATET Katetr cévní periferní (předmět nebo část, povrch)
JOF Kloubní tekutina
CBAMN(P)Kobalamin(P)
COLSTR Kolostrum
AQHUM Komorová tekutina
COND(AN)Kondylomy(anus)
CAL(JOF)Konkrement(kloubní tekutina)
BONE Kost
BM Kostní dřeň
BM(ST) Kostní dřen ze sterna
KRAS(P) KRAS gen(DNA;P)
CK(P) Kreatinkináza (plazma)
CK(S) Kreatinkináza (sérum)
B Krev
BBEFOX Krev (před oxygenátorem)
DBS Krev (suchá kapka)
B(T) Krev (TromboExact)
VAGBLOODKrev (vaginální)
BAFTOX Krev (za oxygenátorem)
B(A) Krev arteriální
B(C) Krev kapilární
B(C;FNG)Krev kapilární (odběr z prstu)
B(C;EAL)Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
B(N) Krev nativní
B(UMB) Krev pupečníková
B(A;UMB)Krev pupečníková arteriální
B(V;UMB)Krev pupečníková žilní
UNSFCVVHKrev s antikoagulací při CVVH
B(V) Krev venózní
B(V;CNT)Krev venózní (centrální)
B(V;MXD)Krev venózní (smíšená)
BCEL(T) Krevní buňky (bílá řada) - tělesné tekutiny
BCEL(BM)Krevní buňky (kostní dřeň)
BCNE(BM)Krevní buňky (neerytrocytové) - kostní dřeň
BCELL(B)Krevní buňky (obvodová krev)
CRYO(P) Kryoglobulin z plazmy
CRYO(S) Kryoglobulin ze séra
CULT Kultivace
CULT(B) Kultivace(B)
TCC(ENM)Kultura nádorových buněk(Endometrium)
TCC(CLR)Kultura nádorových buněk(Kolorektální novotvar)
TCC(KID)Kultura nádorových buněk(Ledviny)
TCC(MAM)Kultura nádorových buněk(Mamma)
TCC(MEL)Kultura nádorových buněk(Melanom)
TCC(CER)Kultura nádorových buněk(Mozek)
TCC(NEO)Kultura nádorových buněk(Novotvar, neznámý primární)
TCC(PAN)Kultura nádorových buněk(Pankreas)
TCC(LUN)Kultura nádorových buněk(Plíce)
TCC(SAR)Kultura nádorových buněk(Sakrom)
TCC(OVA)Kultura nádorových buněk(Vaječník)
TCC(STO)Kultura nádorových buněk(Žaludek)
ADRC Kůra nadledvin
SKIN Kůže
ACP(P) Kyselá fosfatáza z plazmy
ACP(S) Kyselá fosfatáza ze séra
AMPS(U) Kyselé mukopolysacharidy(U)
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma)
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum)
LASIN Laváž paranazální dutiny
LAMOUTH Laváž ústní dutiny
LASTOM Laváž žaludku
KIDN Ledviny
LKC Leukocyty
LKC(UNF)Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)
LKC(JOF)Leukocyty z kloubní tekutiny
LKC(B) Leukocyty z krve
LKC(CSF)Leukocyty z likvoru
LKC(DR) Leukocyty(Dren)
LKC(BMR)Leukocyty(Kostní dřeň)
LKC(PCF)Leukocyty(Perikardiální tekutina)
LKC(PRD)Leukocyty(Periton. dialyzát)
LKC(PRF)Leukocyty(Peritoneální tekutina)
LKC(PLF)Leukocyty(Pleurální tekutina)
CSF Likvor
CSF(C-F)Likvor(bez buněk)
LOCH Lochie
LYMPH Lymfa
LYMPHNODLymfatická uzlina
LYMPROT Lymfocytární protein
LYM Lymfocyty
LYMB Lymfocyty B
LYMCD14 Lymfocyty CD14+
LYMCD19 Lymfocyty CD19+
LYMCD20 Lymfocyty CD20+
LYMCD3 Lymfocyty CD3+
LYMCD4 Lymfocyty CD4+
LYMCD8 Lymfocyty CD8+
LYMT Lymfocyty T
LYMT(B) Lymfocyty T z krve
LYM(BAL)Lymfocyty z bronchoalveolární laváže
LYM(JOF)Lymfocyty z kloubní tekutiny
LYM(BMR)Lymfocyty z kostní dřeně
LYM(B) Lymfocyty z krve
LYM(CSF)Lymfocyty z likvoru
LYM(PRD)Lymfocyty z peritoneálního dialyzátu
LYM(PLF)Lymfocyty z pleurální tekutiny
LYM(UMB)Lymfocyty z pupečníkové krve
LYM(VB) Lymfocyty z venózní krve
SKINFIBRLysozym kožních fibroblastů
MAMCPR Mamární cytosolový protein
EXTENVIRMateriál z vnějšího prostředí
CU(P) Měď(P)
MECON Mekónium
MENIN Meningy
MAPT(CS)Microtubule-asociated protein Tau(Csf)
ROOM Místnost
MILK Mléko
MILK(H) Mléko (mateřské)
U Moč
U(AD) Moč (Addisův sediment)
U(HMB) Moč (Hamburgerův sediment)
U(RND) Moč (náhodný vzorek)
U(OVN) Moč (noční sběr)
CAL(U) Močový kámen
B(ECF) Modelové ECT (art. krev+plazma=1+2)
BM(ECF) Modelové ECT (smíš. ven. krev+plazma=1+2)
BV(ECF) Modelové ECT (ven. krev+plazma=1+2)
MONO Monocyty
MONO(B) Monocyty z krve
CEREB Mozek
CVF Mozkokomorová tekutina
REP Nález, sestava (kompletní)
PROP Návrh - výpočet
NAIL Nehet
NEUT Neutrofily
NEUT(B) Neutrofily z krve
Nezadáno ...
EYELID Oční víčka
DDUF Odpad duodenální tekutiny za 24 hodin
MU(OVN) Odpad močí z nočního sběru za čas 1 minuty
MU Odpad močí za čas 1 minuty
SU Odpad močí za čas 1 sekundy
DU Odpad močí za čas 24 hodin
FPRD(PT)Odpad peritoneálním dialyzátem (z pacienta) za čas
DPRD(PT)Odpad peritoneálním dialyzátem (z pacienta) za den
DSW Odpad potem za 24 hodin
DF Odpad stolicí za 24 hodin
DUNSFDR Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou drénem
DUNSFS Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou sondou
DSTF Odpad žaludeční tekutiny za 24 hodin
IMPERIANOtisk perianálních řas
IMSKI Otisk z kožní léze
IMCOM Otisk z popáleniny
P(AB;PA)P(aB;plicní tepna)
P(B) P(B)
P(FPT) P(lačný pacient)
P(NEON) P(novorozenec)
P(VB;PV)P(vB;plicní žíla)
P(VB;PF)P(vB;za filtrem)
P+PUFR P+Pufr
PT Pacient
BAL Pacient (bilance)
PT(BA) Pacient (bilance)
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém)
PT(BA24)Pacient (denní bilance)
PT(TE24)Pacient (denní eliminace celková)
PT(IN24)Pacient (denní příjem celkový)
PT(PRD) Pacient (dialyzát)
TE Pacient (eliminace celková)
PT(TE) Pacient (eliminace celková)
PT(LIV) Pacient (játra)
PT(KIDN)Pacient (ledviny)
UTRACT Pacient (močový trakt)
PT(UTR) Pacient (močový trakt)
PT(PANC)Pacient (pankreas)
PT(PULM)Pacient (plíce)
IN Pacient (příjem celkový)
PT(IN) Pacient (příjem celkový)
PT(INTE)Pacient (tenké střevo)
PT(GAST)Pacient (žaludek)
PANCR Pankreas
PANF Pankreatická tekutina
FLPAT Patologická tekutina
ARM Paže
PCF Perikardiální tekutina
PRF Peritoneální tekutina
WATDRNK Pitná voda
AUTOPSY Pitva
PLACEN Placenta
P Plazma
P(C,RRT)Plazma (citrát, RRT)
P(NAF) Plazma (NaF)
P(FC) Plazma (obsahující fibrinovou frakci)
P(A) Plazma arteriální krev
PRP Plazma bohatá na trombocyty
P(C;FNG)Plazma kapilární (odběr z prstu)
P(C;EAL)Plazma kapilární (odběr z ušního lalůčku)
P(C) Plazma kapilární krev
P/T-CMV Plazma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny CMV
P/T-MYTUPlazma po předchozí stimulaci T-lymfocytů antigeny M.T
P(UMB) Plazma pupečníková
P(A;UMB)Plazma pupečníková arteriální
P(V;UMB)Plazma pupečníková venózní
P(V;CNT)Plazma venózní (centrální)
P(V;MXD)Plazma venózní (smíšená)
P(V) Plazma venózní krev
PLF Pleurální tekutina
LUNG Plíce
FOETUS Plod
PMN(JOF)Polymorfonukleární neutrofil (kloubní tekutina)
PMN(B) Polymorfonukleární neutrofil (krev)
PMN(CSF)Polymorfonukleární neutrofil (likvor)
PMN(PLF)Polymorfonukleární neutrofil (pleurální tekutina)
PMN(VB) Polymorfonukleární neutrofil (venózní krev)
PMN(BAL)Polymorfonuleární neutrofil (bronchoalveolární laváž)
VAGCERPOPool vaginálního cervixu
PORFT(L)Porfyriny celkové (jaterní tkáň)
PORFT(U)Porfyriny celkové (moč)
PORFT(F)Porfyriny celkové (stolice)
SW Pot
FOOD Potravina
DUST Prach
CAL(PR) Prostatický konkrement
SCRPRO Prostatický sekret
PSA(P) Prostatický specifický antigen (plazma)
PSA(S) Prostatický specifický antigen (sérum)
CHOVILPRProt. buněčný(Choriový klk)
LIVCPR Prot. buněčný(Játra)
PROT(CS)Protein (likvor)
PROT(U) Protein (moč)
PROT(PC)Protein (perikardiální tekutina)
PROT(PR)Protein (peritoneální tekutina)
PROT(P) Protein (plazma)
PROT(PL)Protein (pleurální tekutina)
PROT(S) Protein (sérum)
AMFCP Protein buněčný (amniová tekutina)
CHORPROTProtein buněčný (choriové klky)
LIVCELPRProtein buněčný (jaterní biopsie)
SKIPFIBRProtein buněčný (kožní fibroblast)
LKCPROT Protein buněčný (leukocyt)
FIBRPROTProtein fibroblastů
PR(INT) Protein(Tkanivo střeva)
ERCAB Protilátky proti erytrocytům
TOXAB(P)Protilátky proti toxoplasme (P;IgG)
RBVAB(P)Protilátky proti viru zarděnek (P)
ANTCHAMBPřední komora
PT(B) PT(B)
PT(P) Pt(Plasma)
CORD Pupečník
PYOMEM Pyogenní membrána
RETC Retikulární buňky
RETC(BM)Retikulární buňky (BM)
RTC Retikulocyty
RTCB Retikulocyty z krve
RTC(B) Retikulocyty z krve
RPRF Retroperitoneální tekutina
RNA RNA
RNA(B) RNA z krve
RNA (P) RNA z plazmy
CORNEA Rohovka
SCR Sekret
SCNAS Sekret (nos)
SCFIS Sekret (píštěl)
SCR(ANU)Sekret(anus)
SCR(BRO)Sekret(bronchus)
SCR(ENM)Sekret(endometrium)
SCR(PHX)Sekret(hltan)
SCR(ILE)Sekret(ileum)
SCR(TNG)Sekret(jazyk)
SCR(MAM)Sekret(mamma)
SCR(TON)Sekret(mandle)
SCR(VUR)Sekret(močový měchýř)
SCR(PAN)Sekret(pankreas)
SCR(PEN)Sekret(penis)
SCR(PAR)Sekret(příušní žláza)
SCR(COR)Sekret(rohovka)
SCR(STA)Sekret(stoma)
SCR(TRA)Sekret(trachea)
SCR(OCA)Sekret(ústní dutina)
SCR(TOO)Sekret(zub)
SCR(STO)Sekret(žaludek)
SEMINP Seminální plazma
S Sérum
S(A) Sérum arteriální
S(V) Sérum venózní
SHBG(P) Sexual Hormon Binding Globulin(P)
CORPVIT Sklivec
SPLEEN Slezina
CAL(SAL)Slinný konkrement
SAL Sliny
MUCOSA Sliznice
LACRAPP Slzný aparát
TEAR Slzy
P+P Směs plazmy pacienta a plazmy referenční
SPERM Spermie
EX Sputum
HEART Srdce
SWGLANS Stěr z glans
SWSKI Stěr z kožní léze
SWSKSF Stěr z kůže (bez defektu)
SWEYE Stěr z oka
SWPLAC Stěr z placenty
SWCOM Stěr z popáleniny
SWPRAEP Stěr z předkožky
SWWOUND Stěr z rány (bez bližší specifikace)
F Stolice
INTF Střevní tekutina
INTEST Střevo
CCSUP Supernatant buněčných kultur
MUSCLE Sval
THYRGL Štítná žláza
UNSF Tekutina blíže nespecifikovaná
UNSFDR Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
UNSFP Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
UNSFS Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
CYSTF Tekutina cysty
LIV(CF) Tekutina cysty (játra)
KIDN(CF)Tekutina cysty (ledviny)
OVAR(CF)Tekutina cysty (ovarium)
PANC(CF)Tekutina cysty (pankreas)
MAM(CF) Tekutina cysty (prs)
CAVDF Tekutina Douglasova prostoru
PUPSC Tekutina pseudocysty
PSCYSPANTekutina pseudocysty (pankreas)
BLISF Tekutina puchýře
PUADX Tekutina z adnex
PUBAR Tekutina z bartholinské žlázy
PUJOI Tekutina z kloubní burzy
PUSIN Tekutina z paranazální dutiny
PUMEAR Tekutina ze středouší
INTESMALTenké střevo
TISSUE Tkáň
TIS(SKN)Tkáň (kůže)
TIS(VUR)Tkáň (močový měchýř)
TIS(CER)Tkáň (mozek)
TIS(LUN)Tkáň (plíce)
TIS(CON)Tkáň (spojivka)
DUOD(BI)Tkáň duodena získaná biopsií
GIT(BI) Tkáň gastrointestinálního traktu získaná biopsií
LIV(BI) Tkáň jater získaná biopsií
BONE(BI)Tkáň kosti získaná biopsií
LUNG(BI)Tkáň plic získaná biopsií
RECT(BI)Tkáň rekta získaná biopsií
INTE(BI)Tkáň střeva získaná biopsií
TICRU Tkáň z bércového vředu
TIDEC Tkáň z dekubitu
TISUR Tkáň z chirurgické rány
TIISCH Tkáň z ischemického defektu
TIS(BMR)Tkáň z kostní dřeně
MAMM(BI)Tkáň z mammy získaná biopsií
TIFIS Tkáň z píštěle
TICOM Tkáň z popáleniny
TITRA Tkáň z traumatické rány
BIOP Tkáň získaná biopsií (obecně)
TISATP Tkáň získaná sekcí
STOM(BI)Tkáň žaludku získaná biopsií
ASTRA Tracheální aspirát
TRFCSF Transferin celkový (likvor)
TRFP Transferin celkový (plazma)
TRF Transferin celkový (sérum)
TRANSPL Transplantát
ASTRTR Transtracheální aspirát
PLT Trombocyty
PLT(UNF)Trombocyty (nespecifikovaná tekutina)
PLT(B) Trombocyty z krve
TROMB Trombus
U(CATH) U (kateter)
U(MAU) U (mikroalbuminurie)
U(PUNCT)U (punkce močového měchýře)
U(MIDST)U (střední proud)
VAGCONT Vaginální obsah
HAIR Vlas
WAT(ENV)Voda(vzorek z prostředí)
AQSOL Vodný roztok
VWF(P) Von Willebrand faktor(P)
BEARD Vous
SWVGREK Výtěr vaginorektální
SWCRU Výtěr z bércového vředu
SWGIN Výtěr z dásní
SWDEC Výtěr z dekubitu
SWUTE Výtěr z děložního hrdla
SWSUR Výtěr z chirurgické rány
SWISCH Výtěr z ischemického defektu
SWTHR Výtěr z krku
SWLAR Výtěr z laryngu
SWTON Výtěr z léze jazyka
SWNTH Výtěr z nosohltanu
SWNAS Výtěr z nosu
SWFIS Výtěr z píštěle
SWVAG Výtěr z pochvy
SWREC Výtěr z rekta
SWCOR Výtěr z rohovkového vředu
SWTRA Výtěr z traumatické rány
SWURE Výtěr z uretry
SWVULV Výtěr z vulvy
SWMOU Výtěr ze slizniční léze dutiny ústní
SWCON Výtěr ze spojivkového vaku
SWMEAR Výtěr ze středouší
SWEAR Výtěr ze zevního zvukovodu
AIR Vzduch
AIRRESPSVzduch (respirační systém)
AIRINSP Vzduch (vdechovaný)
AIREXP Vzduch (vydechovaný)
SPCRESP Vzorek z cest dýchacích
SPCVUL Vzorek z léze
SPCORL Vzorek z oblastí ORL
SPCPART Vzorek z oblasti porodnictví
SPCOFT Vzorek z oka
SPCORT Vzorek z pohybového aparátu
SPCURO Vzorek z urogenitálu
REQ Žádost, makroobjednávka (využívá se lokálně)
STOMCONTŽaludeční obsah
GASTMUC Žaludeční sliznice
STF Žaludeční tekutina
STOMACH Žaludek
GALL Žluč
CAL(GB) Žlučový konkrement