Seznam položek NČLP podle tříd

STAVMAT Hodnocení stavu materiálu S, P, (B).
ISOBJCASInformační systémy - sdělení objemu za čas ke vzorkům
ELE Elektrolyty
ENZ Enzymy
PROT Proteiny
MAKROK Makrokomplexy
SAC Sacharidy, aminosacharidy
LIP Lipidy
LIPR Lipoproteiny
ANOR Anorganické látky
TREL Stopové prvky, kovy
ORGA Organické (karboxylové) kyseliny a jejich deriváty
ALDKET Karbonylové sloučeniny
PHBG Acidobazické parametry, pH a krevní plyny
USED Močový sediment
HOR Hormony, mediátory
STE Steroidy
PURPYR Puriny a pyrimidiny
TM Tumormarkery
DRUG Léky
XENB Xenobiotika (kromě léků)
ALK Alkoholy a další těkavé látky
VIT Vitaminy
HEPM Hepatální markery, AG a AB virových onemocnění jater
AB Protilátky
ABI Protilátky infekčních onemocnění
SIGE Specifické IgE
SIGEM Specifické IgE - jen molekulární alergeny
SIGEO Specifické IgE - jen ostatní alergeny
SIGG4 Specifické IGG4
AUAB Autoprotilátky
ENVA Protilátky proti antigenům zevního prostředí
AG Antigeny
AGI Antigeny infekčních onemocnění
AMAC Aminokyseliny
NUCL Nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy
RECEPT Receptory
CYCL Cyklické deriváty hemoproteinů
BGR Krevní skupinové systémy
BCEL Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BCELB Krevní buňky a jejich formy - pouze z gesce B
BCELH Krevní buňky a jejich formy - pouze z gesce H
AGR Agregace
KOAG Koagulace
BWBC Leukocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BRBC Erytrocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
BPLT Trombocyty, jejich pozměněné formy a charakteristiky
TCEL Tkáňové buňky
GAM Pohlavní buňky
VIR Viry
BAC Bakterie
FUNG Houby a plísně
PARA Paraziti
CAL Konkrementy
KORP Korpuskulární (nebuněčné) entity
FTN Funkční testy nezátěžové
FT Funkční testy zátěžové (sledování v časovém intervalu)
SCI Sledování v časovém intervalu
ANTR Antropometrické veličiny
CALC Položky vypočítávané
METBIL Výpočty pro metabolické bilance
MISC Ostatní nezatříděné komponenty
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
ISFYZNALInformační systémy - fyzikální nálezy a jiné položky
ISINTF Informační systémy - interpretace - léky
ISSKAL Informační systémy - podklady pro výběr interpret. škál
ISSTAVM Informační systémy - stav materiálu (systému)
ISTYPODBInformační systémy - typ odběru
ISPOZNS Informační systémy - poznámky k systémům (materiálům)
IS Informační systémy - obecně (všechny položky)
ISNTS IS - neformalizovaná tisková sestava pro non NČLP pol.
ISSKOBJ Informační systémy - skupinové objednávky
ISSPRQ Informační systémy - speciální požadavky a objednávky
ISNS Informační systémy - nálezy, sestavy
ISINT Informační systémy - interpretační bloky, sdělení
MN IS - mikrobiologická vyšetření - pomocné položky
ISNR Informační systémy - nelaboratorní a jiné obory