Seznam položek NČLP podle skupin

B Blok připojovaný k nálezu
I Informace pro interpretace (texty dle MTV)
H Interpretace k položce - hodnocení výsledku
P Klinické informace o pacientovi
Y Kódy pouze pro lokální uživatele - mimo NČLP
R Kódy pro jiné nelaboratorní objednávky
L Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
M Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
K Mikrobiologická kultivační vyšetření
G Objednávka skupinová formalizovaná
S Objednávka speciálních výpočtů formalizovaná
Z Objednávky a žádosti pro laboratoře neformalizované
O Obrazové informace
N Sestava, kompletní nález (v textové formě)
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Q Sledování v časovém intervalu
T Technický test - pomocná položka pro datový standard
U Události významné z hlediska interpretací (+čas)
D Výpočet odpadu (za 24 hod)
V Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
A Zrušeno - agens původní
F Zrušeno - FT původní