Seznam položek NČLP podle názvů (bez komponenty IgE)

[-2]proPSA
1,25-dihydroxyvitamin D -> Kalcitriol
1,25-kalcitriol -> Kalcitriol
1,25-OH vitamin D -> Kalcitriol
1-metylhistidin
1-metylhistidin/kreatinin
10-oh-carbamazepin Obsoletní
10-oh-carbamazepin* Obsoletní
11-beta-OH-androstendion
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortizol
17-beta-estradiol -> Estradiol
17-hydroxy-pregnenolon
17-hydroxy-progesteron
17-ketosteroidy -> 17-oxosteroidy
17-oxosteroidy
2,8-dihydroxyadenin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoetanol
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-hydroxybutanoát -> 2-hydroxybutyrát
2-hydroxybutyrát
2-ketopropionát -> Pyruvát
2-monoamid kyseliny asparagové -> Asparagin
2-oxoglutarát
2-oxoglutarát/kreatinin
2-pyrrolidinkarboxylát -> Prolin
21-deoxykortizol
25-hydroxyvitamin D -> Kalcidiol
3,4-dihydroxyfenylacetát
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylalanin
3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
3-beta,7-beta-dihydroxy-5-androsten-17-on -> 7-beta-hydroxy-DHEA
3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxydekanát
3-hydroxydodekanát
3-hydroxyhexadekanát
3-hydroxyhexanát
3-hydroxyizovalerát
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxyoktanát
3-hydroxypropionát
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-hydroxytetradekanát
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3-metylhistidin
3-metylhistidin/kreatinin
3alfa,5alfa-tetrahydroprogesteron -> Allopregnanolon
3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-on -> Allopregnanolon
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-aminobutyrát
4-aminobutyrát/kreatinin
4-aminohippurát
4-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4d]-pyrimidin -> Allopurinol
4-hydroxyfenylacetát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-aminolevulát/kreatinin
5-HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
5-hydroxytryptamin -> Serotonin
5-methyluracil -> Thymin
5HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
7-alfa-hydroxy-DHEA
7-beta-hydroxy-DHEA
7-dehydrocholesterol
7-dehydrocholesterol kvalitativně
7-hydroxymetotrexát
7-hydroxyoktanát
9-hydroxyrisperidon
9-hydroxyrisperidon -> Paliperidon*
9-hydroxyrisperidon*
A vitamin -> Vitamin A
A-vitamin -> Vitamin A
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
AAT -> AST
AB0 aglutininy
AB0 aglutinogeny
ABR
ACCR -> Frakční exkrece AMS
ACE -> Angiotenzin konvertující enzym
ACE2 -> Angiotenzin konvertáza
ACE2 -> Angiotenzin konvertáza
Acebutolol
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
Acidum valproicum -> Valproát*
Acidum valproicum -> Valproát
Acinetobacter baumannii -> DNA Acinetobacter baumannii
ACP Obsoletní
ACP
ACP (kvalitativně) -> Kyselá fosfatáza
ACP kostní Obsoletní
ACP kostní
ACP prostatická Obsoletní
ACP prostatická
ACP prostatická (protein)
ACP tartarát rezistentní (kvalitativně) -> Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
Actetátesteráza -> Esteráza nespec.+NaF
ACTH -> Kortikotropin
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Acylovaný karnitin -> Karnitin acylovaný
ADAMTS13
ADAMTS13 - antigen
ADAMTS13 - inhibitor
Adenin
Adenin/kreatinin
Adeninfosforibosyltransferasa -> Adeninfosforibosyltransferáza
Adeninfosforibosyltransferáza
Adenosindeaminasa -> Adenosindeamináza
Adenosindeamináza
Adenovirus -> Anti-Adenovirus
Adenovirus -> Anti-Adenovirus IgG
Adenovirus -> Anti-Adenovirus IgG (titr)
Adenovirus -> Anti-Adenovirus IgM
Adenovirus -> Anti-Adenovirus IgM (titr)
Adenovirus -> Anti-Adenovirus (titr)
Adenovirus
Adenovirus -> DNA Adenoviru
Adenovirus -> Astrovirus
Adenylsukcinátlyasa -> Adenylsukcinátlyáza
Adenylsukcinátlyáza
Adipát
Adipát/kreatinin
Adiuretin -> Vasopresin
Adrenalin
Adrenalin (klonidin, +0)*
Adrenalin (klonidin, +180)*
Adrenalin/Noradrenalin
Adrenokortikotropní hormon -> Kortikotropin*
Adrenokortikotropní hormon -> Kortikotropin
AFP -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
AFP -> Alfa-1-fetoprotein
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Agegace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agens
Agens - neformalizované sdělení
Aglutininy AB0 systému krevních skupin -> AB0 aglutininy
Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin -> AB0 aglutinogeny
Agomelatin
Agomelatin*
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP + PG
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace po kolagenu -> Agregace stimulovaná COL
Agregace po kolagenu -> Agregace stimulovaná COL
Agregace po kyselině arachidonové -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po kyselině arachidonové -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS1
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS1
Agregace po TRAP -> Agregace stimulovaná TRAP
Agregace po TRAP -> Agregace stimulovaná TRAP
Agregace po trombinu -> Agregace stimulovaná TRO
Agregace samovolná
Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP + PG
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná COL
Agregace stimulovaná COL
Agregace stimulovaná CPG
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace stimulovaná epinefrinem -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS1
Agregace stimulovaná TRAP
Agregace stimulovaná TRAP
Agregace stimulovaná TRO
Agregace stimulovaná TRO
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (CPG, T50)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (kolagen, latence)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Agregační panel
AH50
ACHS
Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin
Aktivované buňky s IL2-R (CD25+) -> Buňky CD25+
Aktivovaný parciální tromboplastinový test -> APTT
Aktuální base excess -> Base excess
Al
ALA -> Alanin
ALA dehydratáza
ALA-D -> ALA dehydratáza
Alanin
Alanin/kreatinin
Alaninaminotransferáza -> ALT
Alanintransamináza -> ALT
Albumin
Albumin (mg/l)
Albumin - náboj
Albumin/kreatinin
Albumin/Protein celkový v moči
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
ALD
Aldoláza -> ALD
Aldosteron
Alfa-1,4-glukosidasa kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1- glykoprotein kyselý -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1- glykoprotein kyselý -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně
Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-1-globulin
Alfa-1-globulin semikvant.
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin - antigen
Alfa-2-globulin
Alfa-2-globulin semikvant.
Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
alfa-aminoadipát -> 2-aminoadipát
Alfa-amyláza -> AMS
Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 1) -> AMY lokus 1
Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 2) -> AMY lokus 2
Alfa-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-alfa
alfa-CrossLaps/kreatinin -> Telopeptid CTx/kreatinin
Alfa-fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
alfa-galaktosidasa -> Alfa-galaktozidáza
Alfa-galaktozidáza
Alfa-hydroxymetoprolol
Alfa-lipoproteiny
Alfa-naftyl-acetát esteráza -> Esteráza nespecifická
Alfa-naftyl-acetát esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Alfa-naftyl-butyrát esteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Alfa-naftyl-butyrát esteráza + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
ALG -> Anti-LG IgG
Alizarin
Alkalická fosfatáza -> ALP
Allantoin
Allo-isoleucin -> Alloizoleucin
Allo-isoleucin/kratinin -> Alloizoleucin/kratinin
Alloizoleucin
Alloizoleucin/kratinin
Allopregnanolon
Allopurinol
Allopurinol/kreatinin
ALP
ALP (semikvantitativně)
ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP kostní typ (protein)
ALP placentární
ALP střevní
ALT
Altab test -> Zevní sekrece pankreatu
Alternaria alternata -> Anti-Alternaria alternata IgG
Aluminium -> Al
Alveolární kyslík -> Kyslík alveolární
Amfetamin
Amfetamin (průkaz)
Amfetamin modifikovaný -> MDMA (průkaz)
Amikacin
Amikacin*
Aminokyseliny
Amiodaron
Amiodaron*
Amisulprid
Amisulprid*
Amitriptylin
Amitriptylin*
Ammoniumurát -> Urát amonný
Amoniak
Ampicilin sodný
AMS
AMS pankreatická
AMS pankreatická
AMS slinná
AMY lokus 1
AMY lokus 2
Amylasa -> AMS
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Amyláza -> AMS
Amylo-1,4-1,6-transglukosidasa -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
ANCA IgG
Ancylostoma species -> DNA Ancylostoma species
Androstendion
ANGIO vyšetření
Angiotenzin
Angiotenzin konvertáza
Angiotenzin konvertáza
Angiotenzin konvertující enzym
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
ANP
Anti Xa aktivita -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
Anti-A-laktalbumin IgA
Anti-A-laktalbumin IgG
Anti-acetylcholin receptor
Anti-Adenovirus
Anti-Adenovirus (titr)
Anti-Adenovirus IgG
Anti-Adenovirus IgG (titr)
Anti-Adenovirus IgM
Anti-Adenovirus IgM (titr)
Anti-adrenální tkáň I.
Anti-adrenální tkáň II.
Anti-adrenální tkáň III.
Anti-adrenální tkáň IV.
Anti-Alternaria alternata IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-ASGPR
Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species (titr)
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG (titr)
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM (titr)
Anti-basální membrána epidermis IgG
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-Bordetella parapertussis
Anti-Bordetella parapertussis (titr)
Anti-Bordetella parapertussis IgA
Anti-Bordetella parapertussis IgG
Anti-Bordetella parapertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis
Anti-Bordetella pertussis (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgA
Anti-Bordetella pertussis IgG
Anti-Bordetella pertussis IgG (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis IgM (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgA
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG (titr)
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM (titr)
Anti-BPI IgG
Anti-Brucella abortus
Anti-Brucella abortus (titr)
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Brucella melitensis (titr)
Anti-Brucella suis (titr)
Anti-Campylobacter jejuni IgA
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr)
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans (titr)
Anti-Candida albicans IgA
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG (titr)
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM (titr)
Anti-CCP IgA
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG (titr)
Anti-CCP IgM
Anti-centromery IgG (titr)
Anti-céva IgG (titr)
Anti-Cladosporium herbarum IgG
Anti-CMV
Anti-CMV (titr)
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA (titr)
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG (Av)
Anti-CMV IgG (titr)
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM (titr)
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii (titr)
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1 (titr)
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2 (titr)
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3 (titr)
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4 (titr)
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5 (titr)
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6 (titr)
Anti-Cryptococcus species
Anti-Dengue IgG
Anti-Dengue IgM
Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Anti-DFS70 IgG
anti-DFS70/LEDGGFp75 -> Anti-DFS70 IgG
Anti-difterický toxoid IgG
Anti-DNP
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM (titr)
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Anti-Echovirus
Anti-Echovirus (titr)
Anti-elastáza
Anti-ENA screening
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgG
Anti-endoteliální buňky IgG (titr)
Anti-erytrocyty
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli (titr) Neaktuální
Anti-exopankreas IgA
Anti-F-aktin IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-fosfatidylserin IgG
Anti-fosfatidylserin IgM
Anti-Francisella tularensis
Anti-Francisella tularensis (titr)
Anti-GAD
Anti-GAD65 -> Anti-GAD
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA (titr)
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG (titr)
Anti-gliadin deamidovaný IgA
Anti-gliadin deamidovaný IgG
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA (arb.)
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG (arb.)
Anti-gliadin IgG *
Anti-gliadin IgM
Anti-gliadin IgM (arb.)
Anti-Haemophilus influenzae b IgG
Anti-Hantavirus Dobrava IgG
Anti-Hantavirus Dobrava IgM
Anti-Hantavirus IgG
Anti-Hantavirus IgM
Anti-Hantavirus Puumala IgG
Anti-Hantavirus Puumala IgM
Anti-Hantavirus Seoul IgG
Anti-Hantavirus Seoul IgM
Anti-HAV celkové
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HBcAg
Anti-HBcAg IgM
Anti-HBcAg total -> Anti-HBcAg
Anti-HBeAg
Anti-HBeAg total -> Anti-HBeAg
Anti-HBsAg
Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HCV
Anti-Helicobacter pylori IgA Neaktuální
Anti-Helicobacter pylori IgG Neaktuální
Anti-Helicobacter pylori IgM Neaktuální
Anti-heparin/destičkový faktor 4
Anti-heparin/destičkový faktor 4 IgG
Anti-heparin/PF4 komplex
Anti-Herpes IgA -> Anti-HSV IgA
Anti-Herpes IgA (titr) -> Anti-HSV IgA (titr)
Anti-Herpes IgG -> Anti-HSV IgG
Anti-Herpes IgG (titr) -> Anti-HSV IgG (titr)
Anti-Herpes IgM -> Anti-HSV IgM
Anti-Herpes IgM (titr) -> Anti-HSV IgM (titr)
Anti-herpes simplex
Anti-herpes simplex (titr)
Anti-HEV
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG (titr)
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM (titr)
Anti-HIV-1
Anti-HIV-1,2
Anti-HLA (panel 30)
Anti-HLA (panel 30)*
Anti-HLA (panel 50)
Anti-HLA (panel 50)*
Anti-HLA (panel Luminex)
Anti-HLA (panel Luminex)*
Anti-HLA specifikace
Anti-hladký sval IgG (titr)
Anti-HSV -> Anti-herpes simplex
Anti-HSV -> Anti-herpes simplex (titr)
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA (titr)
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG (titr)
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM (titr)
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG (titr)
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM (titr)
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG (titr)
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM (titr)
Anti-Chikungunya IgG
Anti-Chikungunya IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Anti-IA-2
Anti-ICA IgG
Anti-IgA
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny (titr)
Anti-imunoglobuliny IgA
Anti-imunoglobuliny IgG
Anti-imunoglobuliny IgM
Anti-Infliximab
Anti-Influenza A IgG
Anti-Influenza A IgG (titr)
Anti-Influenza A IgM
Anti-Influenza A IgM (titr)
Anti-Influenza A1
Anti-Influenza A1 (titr)
Anti-Influenza A1 IgA
Anti-Influenza A2
Anti-Influenza A2 (titr)
Anti-Influenza B
Anti-Influenza B (titr)
Anti-Influenza B IgA
Anti-Influenza B IgG
Anti-Influenza B IgG (titr)
Anti-Influenza B IgM
Anti-Influenza B IgM (titr)
Anti-insulin
Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-kapsulární polysacharid S. pneumoniae (PCP) IgG -> Anti-PCP IgG
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA (titr)
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG (titr)
Anti-kathepsin G
Anti-keratin IgG
Anti-kolagen typ I
Anti-kolagen typ II
Anti-kolagen typ III
Anti-kolagen typ IX
Anti-kolagen typ XI
Anti-králičí IgG
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgM
Anti-laktoferin
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA (titr)
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG (titr)
Anti-LC1 IgG
Anti-LCM
Anti-LCM (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG Neaktuální
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) Neaktuální
Anti-LG IgG
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Anti-LKM1 IgG
Anti-Lymphocytic choriomeningitis virus -> Anti-LCM
Anti-Lymphocytic choriomeningitis virus -> Anti-LCM (titr)
Anti-lysozym
Anti-M2 IgG
Anti-M4 IgG
Anti-M9 IgG
Anti-MEM
Anti-mikrosomy
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA (titr)
Anti-mitochondrie IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM (titr)
Anti-Morbilli
Anti-Morbilli (titr)
Anti-Morbilli IgG
Anti-Morbilli IgG (titr)
Anti-Morbilli IgM
Anti-Morbilli IgM (titr)
Anti-MPO IgG
Anti-Mumps virus
Anti-Mumps virus (titr)
Anti-Mumps virus IgG
Anti-Mumps virus IgG (titr)
Anti-Mumps virus IgM
Anti-Mumps virus IgM (titr)
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr)
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr)
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG (titr)
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG (titr)
Anti-myší IgG protilátky
Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-nadledvina IgG (titr)
Anti-nukleární IgA
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG (titr)
Anti-nukleární IgM
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG (titr)
Anti-okohybné svaly
Anti-OKT3 IgG
Anti-ovalbumin IgA
Anti-ovalbumin IgG
Anti-ovarium
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG (titr)
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM
Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM (titr)
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1 (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgA
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgM
Anti-parainfluenza 1 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2 (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgA
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3 (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgA
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Anti-paratyreoidea
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG (titr)
Anti-parotitis -> Anti-Mumps virus
Anti-parotitis -> Anti-Mumps virus (titr)
Anti-parotitis IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Anti-parotitis IgG -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Anti-parotitis IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Anti-parotitis IgM -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Anti-Parvovirus B19 IgG
Anti-Parvovirus B19 IgG (titr)
Anti-Parvovirus B19 IgM
Anti-Parvovirus B19 IgM (titr)
Anti-PCP IgG
Anti-pohárkové buňky IgA
Anti-pohárkové buňky IgG
Anti-PR3 IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgM
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr)
Anti-retikulin IgA
Anti-retikulin IgG
Anti-Rickettsia conorii IgG
Anti-Rickettsia conorii IgM
Anti-RS virus
Anti-RS virus (titr)
Anti-RS virus IgA
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG (titr)
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM (titr)
Anti-Rubella
Anti-Rubella (titr)
Anti-Rubella IgG
Anti-Rubella IgG (titr)
Anti-Rubella IgM
Anti-Rubella IgM (titr)
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Salmonella H 1,2 (titr)
Anti-Salmonella H b (titr)
Anti-Salmonella H d (titr)
Anti-Salmonella H gm (titr)
Anti-Salmonella H i (titr)
Anti-Salmonella O 4 (titr)
Anti-Salmonella O 6,7 (titr)
Anti-Salmonella O 9 (titr)
Anti-Salmonella Vi (titr)
Anti-SARS-CoV-2
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG
Anti-SLA IgG
Anti-sója IgA
Anti-sója IgG
Anti-spermie
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA (titr)
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG (titr)
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG (titr)
Anti-stafylolysin alfa
Anti-streptolysin O
Anti-TBE
Anti-TBE (titr)
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG (titr)
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM (titr)
Anti-testes IgG (titr)
Anti-tetanické Ab IgG
Anti-TG -> Anti-tyreoglobulin
Anti-TG IgG
Anti-Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Anti-Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE (titr)
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG -> Anti-TBE IgG
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG -> Anti-TBE IgG (titr)
Anti-Tick-born encephalitis virus IgM -> Anti-TBE IgM
Anti-Tick-born encephalitis virus IgM -> Anti-TBE IgM (titr)
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgA (arb.)
Anti-transglutamináza IgG
Anti-transglutamináza IgG (arb.)
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr)
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Anti-TSH receptor
Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Anti-tyreoglobulin
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Anti-tyreoidea
Anti-Varicella-zoster
Anti-Varicella-zoster (titr)
Anti-virus hepatitidy E IgG
Anti-virus hepatitidy E IgM
Anti-virus klíšťové encefalitidy -> Anti-TBE
Anti-vlasové folikuly
Anti-VZV -> Anti-Varicella-zoster
Anti-VZV -> Anti-Varicella-zoster (titr)
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA (titr)
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG (titr)
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Anti-Yersinia enterocolitica IgM
Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr)
Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr)
Anti-Zika IgG
Anti-Zika IgM
Anti-zona pelucida IgG
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty s protilátkou
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklická antidepresiva*
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklická antidepresiva
Antigen D Rh systému krevních skupin -> Rh D
Antigen HCV
Antigen karcinomu skvamozních buněk -> SCCA
Antigen NS-1 Dengue viru
Antigen skvamozních buněk -> SCCA
Antigen viru hepatitidy C -> HCVAG
Antigen viru SARS-CoV-2
Antigen-N viru SARS-CoV-2
Antigeny D Rh systému krevních skupin -> Rh D + weak
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
Antihemofilický faktor A -> Faktor VIII
Antihemofilický faktor B -> Faktor IX
Antihemofilický faktor B -> Faktor IX - antigen
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky (titr)
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12*
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antitrombin
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin - antigen
Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin - poměr Neaktuální
Antitrombin III -> Antitrombin
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy
Antityreoidální protilátky -> Anti-TSH receptor
AntiXa -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-R -> APC-rezistence - APTT s APC
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-R -> APC-rezistence - APTT bez APC
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-R -> APC-rezistence - Hyphen
APC-R -> APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-R -> APC-rezistence - ratio
APC-R -> APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-R -> APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-R -> APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APC-R -> APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-R -> APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-R -> APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-R -> APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - APTT bez APC
APC-rezistence - APTT s APC
APC-rezistence - Hyphen
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
Apixaban
Apo AI/Apo B
ApoE gen
Apolipoprotein AI -> Apolipoproteiny AI
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
Apolipoproteiny AI
APTT
APTT - ratio -> APTT poměr
APTT 1N+1P po 1 hod
APTT 1N+1P po 2 hod
APTT 1N+1P poměr po 1 hod
APTT 1N+1P poměr po 2 hod
APTT 1N+1P poměr v čase 0
APTT 1N+1P v čase 0
APTT 1N+4P po 1 hod
APTT 1N+4P po 2 hod
APTT 1N+4P v čase 0
APTT 4N+1P po 1 hod
APTT 4N+1P po 2 hod
APTT 4N+1P v čase 0
APTT LA
APTT LA 1N+1P LCA
APTT LA 1N+1P po 1 hod
APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
APTT LA 1N+1P v čase 0
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý poměr
APTT LA normál
APTT LA poměr
APTT normál
APTT normál po 1 hod
APTT normál po 2 hod
APTT normalizovaný poměr
APTT po 1 h inkubaci
APTT po 2 h inkubaci
APTT poměr
APTT-konfirmace 0 h
APTT-konfirmace 1 h
APTT-konfirmace 2 h
Aragonit
ARG -> Arginin
Arginasa -> Argináza
Argináza
Arginin
Arginin - vasopresin -> Vasopresin
Arginin/kreatinin
Aripiprazol
Aripiprazol*
Arixtra - anti Xa aktivita -> Fondaparinux
ARR index (aldosteron/renin)
Arterio-venózní diference kyslíku
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Ascaris species -> DNA Ascaris species
Asenapin
Asenapin*
Askorbát -> Vitamin C
Askorbát (kvalitativně) -> Vitamin C (kvalit.)
Askorbová kyselina -> Vitamin C
ASLO -> Anti-streptolysin O
ASN -> Asparagin
ASP -> Aspartát
Asparagin
Asparagin/kreatinin
Aspartát
Aspartát/kreatinin
aspartáttransamináza -> AST
Aspergillus fumigatus -> Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Aspergillus fumigatus -> DNA Aspergillus fumigatus
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgG
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgG (titr)
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgM
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgM (titr)
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species (titr)
Aspergillus species -> DNA Aspergillus species
Aspergillus species -> DNA Aspergillus species (kvant.)
ASPI test -> Agregace stimulovaná ARA
AspT -> AST
AST
AST cytosolová
AST mitochondriální
Astrovirus
AT -> Antitrombin - antigen
AT -> Antitrombin (anti-IIa aktivita)
AT -> Antitrombin (anti-Xa aktivita)
AT -> Antitrombin - hmot. konc.
ATG -> Anti-TG IgG
Atriální natriuretický peptid -> ANP
Atypická mykobaktéria -> DNA Mycobacterium non-tuberculosis
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Australský antigen -> HBsAg
Australský antigen (konfirmace) -> HBsAg (konfirmace)
Autohemolýza
Autohemolýza s ATP -> Hemolýza ATP inhibovaná
Autohemolýza s glukózou -> Hemolýza glukózou inhibovaná
Autoprotilátky proti inzulínu -> Anti-insulin
Autoprotilátky proti ovariální tkáni -> Anti-ovarium
Autoprotilátky proti receptorům TSH (TRAK) -> Anti-TSH receptor
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - I. vrstva -> Anti-adrenální tkáň I.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - II. vrstva -> Anti-adrenální tkáň II.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - III. vrstva -> Anti-adrenální tkáň III.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - IV. vrstva -> Anti-adrenální tkáň IV.
Autoprotilátky proti tkáni příštitné žlázy -> Anti-paratyreoidea
Autoprotilátky proti tkáni štítné žlázy -> Anti-tyreoidea
Autoprotilátky proti tkáním okohybných svalů -> Anti-okohybné svaly
Autoprotilátky proti vlasovým folikulům -> Anti-vlasové folikuly
avDO2 -> Arterio-venózní diference kyslíku
B01AB -> Nízkomolekulární heparin
B01AB -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
B01AB12 -> Bemiparin
B01AE07 -> Dabigatran
B01AF01 -> Rivaroxaban
B01AF02 -> Apixaban
B01AF03 -> Edoxaban
B01AX05 -> Fondaparinux
B12 aktivní -> Holotranskobalamin
B2M -> Beta-2-mikroglobulin
BAIB -> Beta-aminoizobutyrát
Bakterie
Bakterie semikvantitativně
Bakterie tyč. semikvantitativně
Bakterie tyčovité kvalitativně
BALA -> Beta-alanin
Barbiturany -> Barbituráty*
Barbiturany -> Barbituráty
Barbiturany (průkaz) -> Barbituráty (průkaz)
Barbituráty
Barbituráty (průkaz)
Barbituráty*
Barometrický tlak -> Vzduch (tlak)
Barvení na Fe -> Sideroblasty
Barvení na Fe -> Sideroblasty prsténčité
Barvení na Fe -> Siderocyty
Barvení na Fe -> Siderofágy
Barvení na železo -> Sideroblasty
Barvení na železo -> Sideroblasty prsténčité
Barvení na železo -> Siderocyty
Barvení na železo -> Siderofágy
Barvení toluidinovou modří -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Basofily -> Bazofily
Basofily -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Bazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus*
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata*
Bazofil aktivovaný arašídem
Bazofil aktivovaný arašídem*
Bazofil aktivovaný banánem
Bazofil aktivovaný banánem*
Bazofil aktivovaný celerem
Bazofil aktivovaný celerem*
Bazofil aktivovaný černým pepřem
Bazofil aktivovaný černým pepřem*
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae*
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides pteronissinus
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky*
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa*
Bazofil aktivovaný jablkem
Bazofil aktivovaný jablkem*
Bazofil aktivovaný kiwi
Bazofil aktivovaný kiwi*
Bazofil aktivovaný krabem
Bazofil aktivovaný krabem*
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem*
Bazofil aktivovaný mrkví
Bazofil aktivovaný mrkví*
Bazofil aktivovaný paprikou
Bazofil aktivovaný paprikou*
Bazofil aktivovaný rajčetem
Bazofil aktivovaný rajčetem*
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem*
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)*
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)*
Bazofilní erytroblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofilní megaloblast -> Megaloblast bazofilní
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní normoblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bazofily
Bemiparin
Bemiparin sodný -> Bemiparin
Bemiparinum natricum -> Bemiparin
Bence-Jones protein
Benzoát
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny (průkaz)
Benzodiazepiny*
Benzoová kyselina -> Benzoát
Beta hCG -> hCG beta podjednotka
Beta trace protein -> Beta-trace protein
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin semikvant.
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin semikvant.
Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
Beta-alanin
Beta-alanin/kreatinin
Beta-aminoizobutyrát
Beta-amyloid
Beta-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-beta
Beta-CrossLaps -> Telopeptid CTx-beta(mass)
Beta-globulin
Beta-karoten
Beta-ketothioláza -> Beta-oxothioláza
Beta-lipoproteiny
Beta-oxothioláza
Beta-trace protein
Bikarbonát -> HCO3
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty*
Bilirubin - průkaz
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bilirubin přímý -> Bilirubin konjugovaný
Bilirubin semikvantitativně
Bílkovina celková -> Protein celkový
BIOPSIE vyšetření
Biopterin celkový
Biopterin celkový/kreatinin
Biotinidasa -> Biotinidáza
Biotinidasa kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
Biotinidáza
Biotinidáza kvalitativně
BJ protein -> Bence-Jones protein
Blastická transformace lymfocytů -> BTL
Blastocystis hominis -> DNA Blastocystis hominis
Blood -> Krev
BNP
BNP*
Body mass index -> Tělo-Body mass index
Bone Gla protein -> Osteokalcin (SC)
Bone Gla protein -> Osteokalcin
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgA
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgG
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgM
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis (titr)
Bordetella parapertussis -> DNA Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgA
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgG (titr)
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgM
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgM (titr)
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis (titr)
Bordetella pertussis -> DNA Bordetella pertussis
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgA
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG (titr)
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgM
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> DNA Borrelia burgdorferi sensu lato
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgG
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgG (titr)
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgM
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgM (titr)
Borrelia species -> DNA Borrelia species
Brain natriuretic peptide -> BNP
Brain natriuretic peptide -> BNP*
Brandtova zkouška -> Cystin semikvantitativně
Branching enzyme -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Brivaracetam
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgG
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgG
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus (titr)
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgM
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgM
Brucella melitensis -> Anti-Brucella melitensis (titr)
Brucella suis -> Anti-Brucella suis (titr)
Brushit
BTD -> Biotinidáza
BTD kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
BTL
Buněčná skladba -> Buňky
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD138+/CD45+
Buňky CD38+/CD138+/CD56+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky clambda/mCD19+
Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky LE -> LE buňky Obsoletní
Buňky MFS -> Retikulární buňky
Buňky mononukleárního fagocytárního systému -> Retikulární buňky
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky nezařaditelné (bílá řada) -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Buňky NK Obsoletní
Buňky NK -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky plazmatické -> Plazmatické buňky
Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
Buňky přech. epitelu bazální, kvantitativně
Buňky přech. epitelu bazální, semikvant.
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Buňky renální tubulární, kvalitativně
Buňky renální tubulární, kvantitativně
Buňky renální tubulární, semikvantitativně
Buňky retikulární -> Retikulární buňky
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delta+
Buňky TdT+
Buňky tumorózní -> Tumorózní buňky
Buňky vysoce fluorescenční -> Vysoce fluorescenční buňky
Buňky vysoce fluorescenční (poměr) -> Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
BUP průkaz -> Buprenorfin průkaz
Buprenorfin průkaz
Busulfan
Busulfan*
Butyrát
Butyrátesteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Butyrátesteráza -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Butyrátesteráza -> Esteráza nespecifická
Butyrobetain -> Karnitin volný
C vitamin -> Vitamin C
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG (titr)
C-peptid
C-telopeptid kolagenu typu I -> Telopeptid kolagenu ICTP
C01AA05 -> Digoxin
C01AA05 -> Digoxin*
C01BC04 -> Flekainid*
C01BC04 -> Flekainid
C01BD01 -> Amiodaron*
C01BD01 -> Amiodaron
C07AB02 -> Metoprolol*
C07AB02 -> Metoprolol
C07AB04 -> Acebutolol
C1 inhibitor (funkční test)
C1 inhibitor esterázy
C1Q složka komplementu
C2 složka komplementu
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
C5 složka komplementu
Ca
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 549
CA 72-4
Ca ionizované
Ca ionizované
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
CAE -> Chloracetátesteráza
Cachectin -> TNF alfa
Calcium -> Ca
Calculus -> Konkrement
Calculus -> Konkrement (kvalita)
cAMP
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgA
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgG
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr)
Candida albicans -> Anti-Candida albicans
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgA
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgG
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgG (titr)
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgM
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgM (titr)
Candida albicans -> Anti-Candida albicans (titr)
Candida albicans -> DNA Candida albicans
Candida glabrata -> DNA Candida glabrata
Candida krusei -> DNA Candida krusei
Candida parapsilosis -> DNA Candida parapsilosis
Candida species -> DNA Candida species
Candida tropicalis -> DNA Candida tropicalis
Cannabinoidy -> Kanabinoidy
CBA R -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Cd
CDT -> Transferin (CDT)
CEA
Cefotaxim
Ceftazidim
Celková bílkovina -> Protein celkový
Celkový E2 -> Estradiol
Celkový tau protein
Celulární skladba -> Buňky
Centrum kamene -> Popis jádra
Cerebrin 28 -> Beta-trace protein
Ceruloplasmin -> Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
CGA -> Chromogranin A
cGMP
CIK -> Cirkulující imunitní komplexy
CIK vazba C1q -> Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Cirkulující imunitní komplexy
Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Cis-9-oktadecenová kyselina -> Cis-9-oktadecenát
Citalopram
Citalopram*
Citrát
Citrát/kreatinin
Citrátsyntáza
Citrátsynthasa -> Citrátsyntáza
Citrobacter freundii -> DNA Citrobacter freundii
Citronová kyselina Neaktuální
Citrulin
Citrulin/kreatinin
CK
CK BB
CK MB
CK MB mass
CK MM
CK19 -> CYFRA 21-1
CKP -> CK
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Cladosporium herbarum -> Anti-Cladosporium herbarum IgG
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezelektrolytové vody korig.
Clear. bezsol. vody efekt.
Clear. bezsol. vody efekt. korig.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody korig.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efektivních solutů
Clear. efektivních solutů korig.
Clear. elektrolytová
Clear. elektrolytová korig.
Clear. inulinu
Clear. inulinu korig.
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
Clobazam -> Klobazam*
Clobazam -> Klobazam
Clomipramin -> Klomipramin*
Clomipramin -> Klomipramin
Clonazepam -> Klonazepam*
Clonazepam -> Klonazepam
Clostridium difficile -> DNA Clostridium difficile - binární toxin
Clostridium difficile -> DNA Clostridium difficile - GDH
Clostridium difficile -> DNA Clostridium difficile - delece TdC
Clostridium difficile -> DNA Clostridium difficile - toxin A
Clostridium difficile -> DNA Clostridium difficile - toxin B
Clostridium difficile -> Toxin Clostridium difficile
Clostridium tetani -> Anti-tetanické Ab IgG
Clot lysis time -> Fibrinolytická aktivita
Co
CO2 -> Oxid uhličitý
Cobalamin -> Vitamin B12*
Cobalamin -> Vitamin B12
Coeruloplasmin -> Ceruloplazmin
Collagen binding activity -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Compound F -> Kortizol
Copeptin
Corynebacterium diphteriae -> Anti-difterický toxoid IgG
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Coxiella burnetii -> DNA Coxiella burnetii
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6 (titr)
Cr
Cross match HLA
Cross match HLA FACS-B
Cross match HLA FACS-T
CRP
CRP -> hsC-reaktivní protein
Cryptococcus neoformans -> DNA Cryptococcus neoformans
Cryptococcus species -> Anti-Cryptococcus species
Cryptosporidium species -> DNA Cryptosporidium species
CT vyšetření
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Cu
CVK Fe -> Vazebná kapacita Fe
CXCL13
Cyanokobalamin -> Vitamin B12*
Cyanokobalamin -> Vitamin B12
Cyclospora cayetanensis -> DNA Cyclospora cayetanensis
Cyfra -> CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
Cyklický adenozinmonofosfát -> cAMP
Cyklický AMP -> cAMP
Cyklický GMP -> cGMP
Cyklický guanozinmonofosfát -> cGMP
Cyklosporin A
Cyklosporin A*
Cystathionin
Cystathionin/kreatinin
Cystatin C
Cystein
Cysteinylglycin
Cystin
Cystin semikvantitativně
Cystin/kreatinin
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytochemie -> ALP (semikvantitativně)
Cytochemie -> Kyselá fosfatáza
Cytochemie -> Esteráza nespec.+butyr.
Cytochemie -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Cytochemie -> Glukuronidáza
Cytochemie -> Chloracetátesteráza
Cytochemie -> Myeloperoxidáza - průkaz
Cytochemie -> Esteráza nespecifická
Cytochemie -> Esteráza nespec.+NaF
Cytochemie -> Glykogen - PAS reakce
Cytochemie -> Lipidy - Sudan B
Cytochemie -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Cytochemie -> Hodnocení cytochemického nálezu
Cytokeratin 18
Cytologická vyšetření rutinní
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgA
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgA (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG (Av)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> DNA Cytomegaloviru
Cytomegalovirus (CMV) -> DNA Cytomegaloviru (kvant.)
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Červená řada v kostní dřeni
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Čpavek -> Amoniak
D antigen Rh systému krevních skupin -> Rh D
D Dimery
D Dimery (FEU)
D Dimery (FEU) semikvantitativně
D Dimery semikvantitativně
D-Galaktosa -> Galaktóza
D-Galaktóza -> Galaktóza
D-glycerát -> Glycerát
D-xylosa -> Xylóza
D-xylóza -> Xylóza
Dabigatran
Dacieho test -> Autohemolýza
Dahlit -> Karbonátapatit
DAO -> Diaminooxidáza
Dasatinib
DDI -> D Dimery (FEU)
DDI -> D Dimery (FEU) semikvantitativně
DDI -> D Dimery
DDI -> D Dimery semikvantitativně
Deetylizo+izokoproforfyrin, podíl
Degradační produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
Dehydratáza kyseliny 5-aminolevulové -> ALA dehydratáza
Dehydroepiandrosteron nekonjugovaný -> DHEA nekonjugovaný
Dehydroepiandrosteron sulfát -> DHEA-sulfát
Dechový test s 13-C močovinou -> Helicobacter pylori UBT
Dekanát
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát/kreatinin
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát
Den menstruačního cyklu
Dengue virus -> Anti-Dengue IgG
Dengue virus -> Anti-Dengue IgM
Dengue virus -> Antigen NS-1 Dengue viru
Dengue virus -> RNA Dengue viru
Deoxyadenozin
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyfruktosyl hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Deoxyguanozin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyhemoglobin
Deoxyinozin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Dermatophagoides farinae -> Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Dermatophagoides pteronyssimus -> Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Desagregace 1 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Desagregace 10 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Desagregace 5 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Desethylamiodaron
Desethylamiodaron*
Desipramin Obsoletní
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Destičkový neutralizační test -> HNP
Destičkový neutralizační test -> HNP - rozdíl časů
Destičkový neutralizační test -> HNP s PL
Desurol -> Oxolínová kyselina
DG 1. dle MKN10 hlavní
DG 2. dle MKN10
DG 3. dle MKN10
DG 4. dle MKN10
DG 5. dle MKN10
DG 6. dle MKN10
DG 7. dle MKN10
DG 8. dle MKN10
DHEA nekonjugovaný
DHEA-SO4 -> DHEA-sulfát
DHEA-sulfát
Diabetický soubor
Diaminooxidáza
Diazepam
Diazepam*
Dientamoeba fragilis -> DNA Diantamoeba fragilis
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin Obsoletní
Digitoxin* Obsoletní
Digoxin
Digoxin*
Dihydropteridinreduktasa -> Dihydropteridinreduktáza
Dihydropteridinreduktáza
Dihydrotestosteron
Dihydroxyfenylacetát -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Dihydroxyfenylalanin -> 3,4-dihydroxyfenylalanin
Dikarboxyporfyriny celkové
Disopyramid Obsoletní
Disopyramid* Obsoletní
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
Disulfidy
Dittmarit
Dlaždicové epitelie -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
DNA Acinetobacter baumannii
DNA Adenoviru
DNA Ancylostoma species
DNA Ascaris species
DNA Aspergillus fumigatus
DNA Aspergillus species
DNA Aspergillus species (kvant.)
DNA Blastocystis hominis
DNA Bordetella parapertussis
DNA Bordetella pertussis
DNA Borrelia burgdorferi sensu lato
DNA Borrelia species
DNA Candida albicans
DNA Candida glabrata
DNA Candida krusei
DNA Candida parapsilosis
DNA Candida species
DNA Candida tropicalis
DNA Citrobacter freundii
DNA Clostridium difficile - binární toxin
DNA Clostridium difficile - delece TdC
DNA Clostridium difficile - GDH
DNA Clostridium difficile - toxin A
DNA Clostridium difficile - toxin B
DNA Coxiella burnetii
DNA Cryptococcus neoformans
DNA Cryptosporidium species
DNA Cyclospora cayetanensis
DNA Cytomegaloviru
DNA Cytomegaloviru (kvant.)
DNA Diantamoeba fragilis
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové
DNA Encephalitozoon species
DNA Entamoeba histolytica
DNA Enterobacter cloacae
DNA Enterobacteriaceae
DNA Enterobius vermicularis
DNA Enterococcus faecalis
DNA Enterococcus faecium
DNA Enterococcus species
DNA Enterocytozoon species
DNA Escherichia coli
DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
DNA Gardnerella vaginalis
DNA Giardia intestinalis
DNA Giardia lamblia -> DNA Giardia intestinalis
DNA Haemophillus ducreyi
DNA Haemophilus influenzae
DNA HPV nízkorizikové
DNA HPV vysokorizikové
DNA Hymenolepis species
DNA Chikungunya viru
DNA Chlamydia psittaci
DNA Chlamydia species
DNA Chlamydia trachomatis
DNA Chlamydia trachomatis LGV
DNA Chlamydophilla pneumoniae
DNA Klebsiella pneumoniae
DNA Klebsiella species
DNA Legionella longbeachae
DNA Legionella pneumophila
DNA Leishmania species
DNA lidského papillomaviru, nízkorizikové typy -> DNA HPV nízkorizikové
DNA lidského papillomaviru, vysokorizikové typy -> DNA HPV vysokorizikové
DNA Listeria monocytogenes
DNA Methicillin-resistance gene
DNA Moraxella catarrhalis
DNA Mycobacterium non-tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis complex
DNA Mycoplasma genitalium
DNA Mycoplasma hominis
DNA Mycoplasma pneumoniae
DNA Necator americanus
DNA Neisseria gonorrhoeae
DNA Neisseria meningitidis
DNA Neisseria meningitidis B
DNA Neisseria meningitidis C
DNA Parvoviru B19
DNA Pneumocystis jiroveci
DNA Polyomaviru BKV
DNA Polyomaviru BKV (kvant.)
DNA Polyomaviru JCV
DNA Proteus mirabilis
DNA Proteus species
DNA Pseudomonas aeruginosa
DNA Serratia marcescens
DNA Staphyloccus aureus
DNA Staphylococcus species
DNA Streptoccocus pneumoniae
DNA Streptococcus agalactiae
DNA Streptococcus pyogenes
DNA Streptococcus specific gene
DNA Strongyloides species
DNA Taenia species
DNA Treponma pallidum
DNA Trichomonas vaginalis
DNA Trichuris trichiura
DNA Ureaplasma parvum
DNA Ureaplasma urealyticum
DNA Vancomycin resistance gene A
DNA Vancomycin resistance gene B
DNA viru Epstein-Baarové
DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA viru Epstein-Baarové (počet)
DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
DNA viru hepatitidy B
DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA viru Herpes simplex 1
DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA viru Herpes simplex 2
DNA viru HHV6
DNA viru HIV-1
DNA viru HIV-1 (kvant.)
DNA viru Varicella-zoster
DNT -> HNP
DNT -> HNP - rozdíl časů
DNT -> HNP s PL
Doba krvácení -> Krvácivost
Dodekanát
DOF hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Donepezil
Donepezil*
Dopamin
Doxepin Obsoletní
DPT -> dPT konfirmace
DPT -> dPT konfirmace R
DPT -> dPT - normalizovaný poměr
DPT -> dPT screening
DPT -> dPT screen R
dPT - normalizovaný poměr
dPT konfirmace
dPT konfirmace R
dPT ratio -> dPT screen R
dPT screen R
dPT screening
Draslík -> K
Drť (amorf., kval.)
Drť (amorfní)
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
Dulcit -> Galaktitol
Dusík -> N
Dusitany (detekce) -> Nitrity (průkaz)
Dusitany - semikvantitativní stanovení -> Nitrity semikvant.
E vitamin -> Tokoferol
E-rozety Neaktuální
E-selectin
E2 -> Estradiol
ECP
Edoxaban
eGFR (CKD-EPI 2009) -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (Cockroft Gault)
eGFR (EBPG korig.)
eGFR (EBPG nekorig.)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD 1p)
eGFR (MDRD 3p)
eGFR (MDRD 6p) -> eGFR (MDRD 3p)
eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Echovirus -> Anti-Echovirus
Echovirus -> Anti-Echovirus (titr)
ELAM-1 -> E-selectin
Elastáza
Elastáza pankreatická
Elastáza-1 -> Elastáza pankreatická
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
ELF -> ELF skóre
ELF skóre
Eliquis -> Apixaban
Emis.max.plazm.porfyrinů
Encephalitozoon species -> DNA Encephalitozoon species
Endogenní chromogén -> Kreatinin
Endoteliální leukocytová adhezní molekula -> E-selectin
Endothelial leucocyte adhesion molecule-1 -> E-selectin
Enoláza specifická pro neurony -> NSE
Entamoeba histolytica -> DNA Entamoeba histolytica
Enterobacter cloacae -> DNA Enterobacter cloacae
Enterobacteriaceae (familia) -> DNA Enterobacteriaceae
Enterobius vermicularis -> Roup dětský
Enterobius vermicularis -> DNA Enterobius vermicularis
Enterococcus faecalis -> DNA Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium -> DNA Enterococcus faecium
Enterococcus species -> DNA Enterococcus species
Enterocytozoon species -> DNA Enterocytozoon species
Enterovirus A, B, C, D -> RNA Enteroviru
Eosinofilní kationický protein -> ECP
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofilní metamyelocyty
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada v kostní dřeni
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
Eozinofily
Epinefrin -> Adrenalin
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Epitelie dlaždicové kvalitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Epitelie dlaždicovité -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Epitelie dlaždicovité - semikvantitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Epitelie kulaté -> Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Epitelie kulaté kvalitativně -> Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Epitelie kulaté semikvantitativně -> Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Epitestosteron
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(d) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(r) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgA
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (počet)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
ERC obsahující HBF
Eriksonův OCH test -> OCH-Erikson (titr)
Erlosamidum -> Lacosamid*
Erlosamidum -> Lacosamid
Erythropoetin -> Erytropoetin
Erythropoietin -> Erytropoetin
Erytroblasty -> Normoblasty
Erytroblasty -> Normoblasty
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerul.)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Erytropoetin
Escitalopram
Escitalopram*
Escherichia coli -> Anti-Escherichia coli
Escherichia coli -> Anti-Escherichia coli (titr) Neaktuální
Escherichia coli -> DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
Escherichia coli -> DNA Escherichia coli
Eslikarbazepin
Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin
ESR -> FW za 1 h
ESR -> FW za 2 h
Esteráza nespec.+butyr.
Esteráza nespec.+NaF
Esteráza nespecifická
Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Estradiol
Estradiol/kreatinin
Estriol celkový
Estriol volný
Estrogenové receptory
Estrogeny Obsoletní
Estron
Etanol
Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etanolamin
Etanolamin -> 2-aminoetanol
Etanolamin/kreatinin
Ethanol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Ethanol -> Etanol
Ethosuximid -> Etosuximid*
Ethosuximid -> Etosuximid
Ethylalkohol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etosuximid
Etosuximid*
Etylalkohol -> Etanol
Etylmalonát
Etylmalonát/kreatinin
Euglobulin lysis time -> Euglobulinová lýza
Euglobulinová lýza
Everolimus
Everolimus*
Exkrece H+ Neaktuální
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Extáze -> MDMA (průkaz)
Extracelulární Fe
F
FACS B-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-B
FACS T-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-T
Fagocytární aktivita leukocytů
Fagocytární index
Fagocyty
Faktor I -> Fibrinogen
Faktor II
Faktor II gen
Faktor IX
Faktor IX - antigen
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - indukce stability
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - aktivita
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - aktivita*
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - kvantita
Faktor V
Faktor V - Leiden -> APC-rezistence - Hyphen
Faktor V gen
Faktor VII
Faktor VIII
Faktor X
Faktor XI
Faktor XII
Faktor XIII
Faktor XIII - aktivita
Faktor XIII - aktivita*
Faktor XIII - indukce stability
Faktor XIII - kvantita
FDP
Fe -> Extracelulární Fe
Fe
Fe -> Hodnocení Fe v likvoru
Fe -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Fencyklidin
Fencyklidin (průkaz)
Fenobarbital
Fenobarbital*
Fenol
Fenotyp Rh -> Antigeny Rh na erytrocytech
Fenylalanin
Fenylalanin semikvant.
Fenylalanin/kreatinin
Fenylpyruvát
Fenytoin
Fenytoin*
Feritin
Ferritin -> Feritin
Ferrum -> Fe
Fertilita
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
FeVK -> Vazebná kapacita Fe
FFA -> Mastné kyseliny - volné
FGF23 -> Fibroblastový růstový faktor 23
Fibrin/fibrinogen degradační produkty -> FDP
Fibrinogen
Fibrinolytická aktivita
Fibrinové monomery -> Monomery fibrinu
Fibroblastový růstový faktor 23
FII -> Faktor II
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
FiO2 -> Kyslík (FiO2)
FIX -> Faktor IX
FIX -> Faktor IX - antigen
FK 506 -> Takrolimus
FLC kappa
FLC kappa free
FLC kappa free
FLC lambda
FLC lambda free
FLC lambda free
FLC ratio
FLC ratio free
Flekainid
Flekainid*
Flufenazin
Flufenazin*
Flukonazol
Flunitrazepam Obsoletní
Flunitrazepam semikvant. Obsoletní
Fluor -> F
Fluoxetin
Fluoxetin*
Flupentixol
Flupentixol*
FM -> Monomery fibrinu
Folát
Folát*
Folikulární fáze
Folikulotropin -> Folitropin
Folitropin
Follitropin -> Folitropin
Fondaparinux
Formulář cytologického vyšetření
Formulář vrozených vývojových vad
Fosfát -> P
Fosfatasa alkalická -> ALP
Fosfatasa kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatasa kyselá -> ACP
Fosfatáza alkalická -> ALP
Fosfatáza alkalická jaterní -> ALP jaterní
Fosfatáza alkalická kostní -> ALP kostní
Fosfatáza alkalická kostní (protein) -> ALP kostní typ (protein)
Fosfatáza alkalická placentární -> ALP placentární
Fosfatáza alkalická střevní -> ALP střevní
Fosfatáza jaterní typ 1 -> ALP jaterní 1
Fosfatáza jaterní typ 2 -> ALP jaterní 2
Fosfatáza kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatáza kyselá -> ACP
Fosfatáza kyselá -> Kyselá fosfatáza
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní Obsoletní
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická Obsoletní
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická
Fosfatáza kyselá prostatická (protein) -> ACP prostatická (protein)
Fosfatáza kyselá tartarát rezistentní -> Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
Fosfoetanolamin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny -> Lp-PLA2
Fosfomonoesteráza kyselá -> Kyselá fosfatáza
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Fosforečnan hořečnatoamonný.6H2O -> Krystaly struvitu
Fosforibosylpyrofosfátsyntetasa -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforylasa-b-kinasa -> Fosforyláza-b-kináza
Fosforyláza-b-kináza
Fosforylovaný tau protein
fPSA -> PSA volný
fPSA/PSA -> PSA - podíl volné frakce
Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Fragilita kapilár - hodnocení
Fragment cytokeratinu 19 -> CYFRA 21-1
Fragmenty erytrocytů -> Schizocyty
Fragmenty F1+2
Fragmenty protrombinu F1+2 -> Fragmenty F1+2
Frakc. clear. kreatininu "1"
Frakce velkých trobocytů -> Trombocyty (PLCR)
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis (titr)
Free Androgen Index -> Index volného testosteronu
Free Beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Free E3 -> Estriol volný
FREE PSA -> PSA volný
free T3 -> T3 volný
free T4 -> T4 volný
Free testosterone -> Testosteron volný
Frontookcipitální obvod -> Tělo-obvod frontookcipitální
Fruktosamin -> Fruktózamin
Fruktóza (průkaz)
Fruktóza-bisfosfát aldoláza -> ALD
Fruktózamin
FSH -> Folitropin
fT3 -> T3 volný
fT4 -> T4 volný
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
FV -> Faktor V
FVII -> Faktor VII
FVIII -> Faktor VIII
FW za 1 h
FW za 2 h
FX -> Faktor X
FXI -> Faktor XI
FXII -> Faktor XII
FXIII -> Faktor XIII
FXIII -> Faktor XIII - indukce stability
FXIII -> Faktor XIII - aktivita
FXIII -> Faktor XIII - aktivita*
FXIII -> Faktor XIII - kvantita
Fytanát
G:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
GABA -> 4-amino-n-butanoát
Gabapentin
GADA -> Anti-GAD
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktosa -> Galaktóza
Galaktosa-1-fosfát -> Galaktóza-1-fosfát
Galaktosa-1-fosfát-uridyltransferasa -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galaktóza
Galaktóza (průkaz)
Galaktóza-1-fosfát
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galectin-3
GALT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gama-globulin
Gama-globulin semikv.
Gama-glutamyltranspeptidáza -> GGT
Gama-GT -> GGT
Gama-GTP -> GGT
Gamma-trace protein -> Cystatin C
Gardnerella vaginalis -> DNA Gardnerella vaginalis
Gastrin
Gatran -> Dabigatran
Gc-globulin
GDF-15
Gelsolin
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
Gentamicin
Gentamicin*
Gentamicinsulfát
GFR -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
GFR -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
GFR -> eGFR (Cockroft Gault)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
GFR -> eGFR (EBPG korig.)
GFR -> eGFR (EBPG nekorig.)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD 3p)
GFR -> eGFR (MDRD 1p)
GFR -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
GFR -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
GFR -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
GGT
GH -> STH
Giardia intestinalis -> DNA Giardia intestinalis
Globulin vázající tyroxin -> TBG
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad Obsoletní
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Glukagon
Glukagon*
Glukokortikoidní receptory
Glukóza
Glukóza (oGTT, +0)*
Glukóza (oGTT, +120)*
Glukóza (oGTT, +60)*
Glukóza (průkaz)
Glukóza semikvant.
Glukózový index (Csf/P)
Glukózový index (Csf/S)
Glukuronidáza
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamátdehydrogenáza -> GMD
Glutamin
Glutamin/kreatinin
Glutarát
Glutarát/kreatinin
GlutarylCoA-dehydrogenáza
GlutarylkoenzymA-dehydrogenasa -> GlutarylCoA-dehydrogenáza
Glutathion
Glutathionperoxidáza
Glycerát
Glycerát/kreatinin
Glycerol
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin -> Hemoglobin A1c
Glykokol -> Glycin
Glykolát
Glykolát/kreatinin
Glykoregulace
Glykovaný protein -> Fruktózamin
GMD
GMT -> GGT
GOT -> AST
GPT -> ALT
GPUT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gradient albuminu sérum - ascites
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Granulocyty fagocytující
Granulocyty fagocytující *
Granulocyty nezralé
Gravidita
GROW -> Granulocytární řada - BM
Growth Differentiation Factor 15 -> GDF-15
GSH -> Glutathion
GSPX -> Glutathionperoxidáza
H-tau protein -> Celkový tau protein
H2O -> Voda
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemophilus ducreyi -> DNA Haemophillus ducreyi
Haemophilus influenzae -> Anti-Haemophilus influenzae b IgG
Haemophilus influenzae -> DNA Haemophilus influenzae
Hageman faktor -> Faktor XII
Haloperidol
Haloperidol*
Hamburgerův sediment -> Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera
Hamův test -> Hemolýza HCl indukovaná
Hantavirus -> Anti-Hantavirus IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Dobrava IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Dobrava IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Puumala IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Puumala IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Seoul IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Seoul IgM
Haptoglobin
Hartmanův test -> Hemolýza sacharózou indukovaná
Hash -> Kanabinoidy
Hb -> Hemoglobin
Hb A1 -> Hemoglobin A1
Hb A2 -> Hemoglobin A2
Hb abnormální -> Hemoglobin abnormální
Hb F -> Hemoglobin fetální
HbA1c -> Hemoglobin A1c
HBD
HBDH -> HBD
HBeAg
HBsAg
HBsAg (konfirmace)
HBsAg kvantitativně
hCG
hCG (průkaz)
HCG beta -> hCG beta podjednotka
HCG beta (průkaz) -> hCG beta podjednotka (průkaz)
HCG beta free -> hCG beta podjednotka - volná
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka (průkaz)
hCG beta podjednotka - volná
HCl
HCl celková -> HCl
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
HCRT 1 -> Orexin A
hCT -> Kalcitonin
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
HCVAG
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL
HE4
Heinz bodies -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Heinzova tělíska -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgA Neaktuální
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgG Neaktuální
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgM Neaktuální
Helicobacter pylori -> Helicobacter pylori UBT
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori UBT
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemoglobin
Hemoglobin (hmot. obsah)
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin (průkaz)
Hemoglobin A1
Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c(DOF)
Hemoglobin A2
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin efektivní
Hemoglobin fetální
Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin redukovaný -> Deoxyhemoglobin
Hemoglobin semikvant.
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin-deriváty
Hemolýza ATP inhibovaná
Hemolýza glukózou inhibovaná
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hemolýza HCl indukovaná
Hemolýza sacharózou indukovaná
Hemopexin
Hemopexin*
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Heparinem indukovaná trombocytopenie -> Anti-heparin/PF4 komplex
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
Hepatální léze
Hepatitis A virus -> Anti-HAV celkové
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgG
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgM
Hepatitis B virus -> Anti-HBcAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBcAg IgM
Hepatitis B virus -> Anti-HBeAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg kvantitativně
Hepatitis B virus -> DNA viru hepatitidy B
Hepatitis B virus -> DNA viru hepatitidy B (kvant.)
Hepatitis B virus antigen e -> HBeAg
Hepatitis B virus antigen s -> HBsAg
Hepatitis B virus antigen s (konfirmace) -> HBsAg (konfirmace)
Hepatitis C virus -> Antigen HCV
Hepatitis C virus -> Anti-HCV
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C - genotyp
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C (kvant.)
Hepatitis E virus -> RNA viru hepatitidy E
Hepatitis G virus -> RNA viru hepatitidy G
Heptakarboxyporfyrin
Hexadecenát
Hexadekanát
Hexakarboxyporfyrin
HF-BF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF poměr -> Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
HFE gen
Hg
hGH -> STH
HGPRT -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
High molecular weight kininogen -> HMWK - funkční aktivita
High sensitivity TnI -> Troponin I ultrasenzitivní
High sensitivity TnT -> Troponin T ultrasenzitivní
Hippurát
Hippurát/kreatinin
histamináza -> Diaminooxidáza
Histidin
Histidin/kreatinin
HIT -> Anti-heparin/PF4 komplex
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
HK -> HMWK - funkční aktivita
HLA Antigen A -> HLA-A
HLA Antigen A (derivováno z DNA typizace) -> HLA-A (deriv.)
HLA Antigen A (DNA typizace) -> HLA-A (DNA)
HLA Antigen B -> HLA-B
HLA Antigen B (derivováno z DNA typizace) -> HLA-B (deriv.)
HLA Antigen B (DNA typizace) -> HLA-B (DNA)
HLA Antigen C -> HLA-C
HLA Antigen C (DNA typizace) -> HLA-C (DNA)
HLA Antigen DPA1 (DNA typizace) -> HLA-DPA1 (DNA)
HLA Antigen DPB1 (DNA typizace) -> HLA-DPB1 (DNA)
HLA Antigen DQ -> HLA-DQ
HLA Antigen DQ (DNA typizace) -> HLA-DQ (DNA)
HLA Antigen DQA1 (DNA typizace) -> HLA-DQA1 (DNA)
HLA Antigen DQB1 (DNA typizace) -> HLA-DQB1 (DNA)
HLA Antigen DR -> HLA-DR
HLA Antigen DRB1 -> HLA-DRB1
HLA Antigen DRB1 (DNA typizace) -> HLA-DRB1 (DNA)
HLA Antigen DRB3 -> HLA-DRB3
HLA Antigen DRB3 (DNA typizace) -> HLA-DRB3 (DNA)
HLA Antigen DRB4 -> HLA-DRB4
HLA Antigen DRB4 (DNA typizace) -> HLA-DRB4 (DNA)
HLA Antigen DRB5 -> HLA-DRB5
HLA Antigen DRB5 (DNA typizace) -> HLA-DRB5 (DNA)
HLA Antigen DRw -> HLA-DRw
HLA B27
HLA-A
HLA-A (deriv.)
HLA-A (DNA)
HLA-B
HLA-B (deriv.)
HLA-B (DNA)
HLA-C
HLA-C (DNA)
HLA-DPA1 (DNA)
HLA-DPB1 (DNA)
HLA-DQ
HLA-DQ (DNA)
HLA-DQA1 (DNA)
HLA-DQB1 (DNA)
HLA-DR
HLA-DRB1
HLA-DRB1 (DNA)
HLA-DRB3
HLA-DRB3 (DNA)
HLA-DRB4
HLA-DRB4 (DNA)
HLA-DRB5
HLA-DRB5 (DNA)
HLA-DRw
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna kvalitativně
Hliník -> Al
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hmotnost vzorku
HMWK - funkční aktivita
HNP
HNP - rozdíl časů
HNP s PL
Hodnocení cytochemického nálezu
Hodnocení Fe v likvoru
Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Holá jádra
Holotranscobalamin -> Holotranskobalamin
Holotranskobalamin
Homocystein
Homocystin
Homocystin/kreatinin
Homogentisát kvalitativně
Homovanilát
Homovanilát/kreatinin
Hopeit
Hormon stimulující folikuly -> Folitropin
Hořčík celkový -> Mg
hPL -> Placentární laktogen
HRF -> Retikulocyty (IRFH)
hs-cTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hs-cTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hsC-reaktivní protein
hsTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hsTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hTg -> Tyreoglobulin
Human Epididymal Protein 4 -> HE4
Human gammaherpesvirus 4 (DNA) -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-herpes simplex
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgG (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgM (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgG (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgM (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgA
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgA (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-herpes simplex (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 1
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 2
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 1+2
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgG
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgM
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> DNA viru HHV6
Human immunodeficiency virus -> Anti-HIV-1
Human immunodeficiency virus -> Anti-HIV-1,2
Human immunodeficiency virus -> DNA viru HIV-1
Human immunodeficiency virus -> DNA viru HIV-1 (kvant.)
Human papillomavirus (HPV) -> DNA HPV vysokorizikové
Human papillomavirus (HPV) -> DNA HPV nízkorizikové
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Virus parainfluenza 1
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Virus parainfluenza 2
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Virus parainfluenza 3
Hustota
Hustota (odhad)
Hustota (sdělovaná)
Hyaluronát
Hydrogenkarbonát -> HCO3
Hydrogenoronát sodný
Hydrogenuhličitanový anion -> HCO3
Hydrokortizon -> Kortizol
Hydroxybutyrátdehydrogenáza -> HBD
Hydroxylapatit
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin
Hydroxylysylpyridinolin + lysylpyridinolin volný -> Pyridinolin + deoxypyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový/kreat.
Hydroxylysylpyridinolin volný -> Pyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin volný/kreatinin
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hymenolepis species -> DNA Hymenolepis species
Hypocretin 1 -> Orexin A
Hypokretin 1 -> Orexin A
Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin
Hypoxantin-guaninfosforibosyltransferasa -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin/kreatinin
CH50
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chemokin CXCL13 -> CXCL13
Chemotaxe
CHGA -> Chromogranin A
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgG
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgM
Chikungunya virus -> DNA Chikungunya viru
Chinidin
Chinidin*
Chladové autoprotilátky
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Chlamydia pneumoniae -> DNA Chlamydophilla pneumoniae
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgA
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgG
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgM
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Chlamydia psittaci -> DNA Chlamydia psittaci
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgA
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgA
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgG
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgG
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgM
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgM
Chlamydia species -> DNA Chlamydia species
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis -> DNA Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis LGV -> DNA Chlamydia trachomatis LGV
Chlór -> Cl
Chloracetátesteráza
Chloramfenikol
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
CHOL/HDL index
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
Cholesterol non-HDL - výpočet
Cholinesterasa -> CHS
Cholinesteráza -> CHS
Choriogonadotropin lidský - hCG -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG (průkaz)
Christmas faktor -> Faktor IX
Christmas faktor -> Faktor IX - antigen
Chróm -> Cr
Chromogranin A
CHS
Chylomikrony
Chymotrypsin
Chymotrypsin A, B -> Chymotrypsin
Chymotrypsin alfa -> Chymotrypsin
I
ICIS skóre
ICTP -> Telopeptid kolagenu ICTP
Identifikace protilátek - enz.
Identifikace protilátek - chlad.
Identifikace protilátek - NAT
Identifikace protilátek - sol.
IG -> Granulocyty nezralé
Ig/L-kappa -> FLC kappa
Ig/L-kappa free -> FLC kappa free
Ig/L-kappa free -> FLC kappa free
Ig/L-kappa/lambda (celkové) -> FLC ratio
Ig/L-kappa/lambda (free) -> FLC ratio free
Ig/L-lambda -> FLC lambda
Ig/L-lambda free -> FLC lambda free
Ig/L-lambda free -> FLC lambda free
IgA celkový
IgA intrathekálního původu
IgA sekretorický
IgA1 celkový
IgA2 celkový
IgD
IGF-1
IGFBP-3
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG/kreatinin
IgG1 podtřída
IgG2 podtřída
IgG3 podtřída
IgG4 podtřída
IgM celkový
IgM intrathekálního původu
IL 10 -> Interleukin 10
IL 2 -> Interleukin 2
IL 6 -> Interleukin 6
IL 8 -> Interleukin 8
IL-10 -> Interleukin 10
IL-2 -> Interleukin 2
IL-6 -> Interleukin 6
IL-8 -> Interleukin 8
IL2 solubilní receptor
Imatinib
Imipramin
Imipramin*
Immature granulocytes -> Granulocyty nezralé
Immune complexes -> Cirkulující imunitní komplexy
Immune complexes (C1q bind.) -> Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Imunitní anti-A/anti-B novoroz.
Imunofixace
Imunoglobulíny
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Imunoreaktivní trypsinogen -> Trypsinogen
Index albuminový (Csf/P) -> Albuminový index (Csf/P)
Index albuminový (Csf/S) -> Albuminový index (Csf/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení
Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Index aterogenity -> CHOL/HDL index
Index C-reaktivní protein (Csf/S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index oxygenační
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Morbilli IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Rubella IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
Index tolerance heparinu -> Nízkomolekulární heparin
Index volného testosteronu
Indigo
Indocyanine green (retention) -> Indocyaninová zeleň (retence)
Indocyaninová zeleň (retence)
Infliximab
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1 IgA
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1 (titr)
Influenza A virus -> Anti-Influenza A2
Influenza A virus -> Anti-Influenza A2 (titr)
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG (titr)
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgM
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgM (titr)
Influenza A virus -> Virus Influenza A
Influenza A virus -> RNA viru Influenzy A
Influenza A virus -> RNA viru Influenzy H1N1
Influenza B virus -> Anti-Influenza B
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgA
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG (titr)
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgM
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgM (titr)
Influenza B virus -> Anti-Influenza B (titr)
Influenza B virus -> Virus Influenza B
Influenza B virus -> RNA viru Influenzy B
Inhibiční faktor osteoklastů -> Osteoprotegerin
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Inhibitor faktoru II
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru V
Inhibitor faktoru VII
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru X
Inhibitor faktoru XI
INR -> PT INR
Insulin -> Inzulin
Insulin - like growth factor - binding protein 3 -> IGFBP-3
Insulin like growth factor - 1 -> IGF-1
Insulinu podobný růstový faktor 1 -> IGF-1
Intensive Care Infection Score -> ICIS skóre
Interferon gama
Interleukin 10
Interleukin 2
Interleukin 6
Interleukin 8
Interperetace markerů rizika urolitiázy
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace acidobazické regulace
Interpretace elektroforézy izoenzymů
Interpretace elektroforézy lipoproteinů
Interpretace elektroforézy proteinů
Interpretace farmakologických vyšetření
Interpretace frakcionovaných renálních funkcí
Interpretace glykemického profilu
Interpretace glykoregulace
Interpretace hepatálních lézí
Interpretace imunoelektroforézy
Interpretace imunofixace
Interpretace koncentračního pokusu
Interpretace markerů kostní remodelace
Interpretace mikrobiologického nálezu
Interpretace MRZ reakce
Interpretace myokardiálních markerů
Interpretace nálezu antigenů mikrobů
Interpretace nálezu antigenů mykotických agens
Interpretace nálezu antigenů parazitů
Interpretace nálezu antigenů virů
Interpretace nálezu autoprotilátek
Interpretace nálezu protilátek anti-HLA
Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům
Interpretace nálezu protilátek proti mykotickým agens
Interpretace nálezu protilátek proti parazitům
Interpretace nálezu protilátek proti virům
Interpretace parametrů buněčné imunity
Interpretace renálních funkcí
Interpretace tolerance glukózy
Interpretace toxikologických vyšetření
Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test
Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě
Interpretace vyšetření fertility
Interpretace vyšetření koagulačních parametrů
Interpretace vyšetření krevního diferenciálu
Interpretace vyšetření krevního obrazu
Interpretace vyšetření lipidů
Interpretace vyšetření punktátu
Interpretace vyšetření specifických IgE
Interpretace vyšetření stolice na OK - screening
Interpretace vyšetření střevní resorpce
Interpretace vyšetření žaludeční sekrece
Interpretace zátěžového testu stimulačního
Interpretace zátěžového testu tolerančního
Interprezace proteinového vyšetření likvoru
Intrakonazol
Inulin
Inzulin
Iontový profil
Ionty
IPF -> Trombocyty (nezralá frakce)
IPF -> Trombocyty (nezralá frakce)
IRFH -> Retikulocyty (IRFH)
IRFMH -> Retikulocyty (IRFMH)
IRI -> Poměr (CD4+):(CD8+)
Islet antigen 512 autoantibodies -> Anti-IA-2
Isoleucin -> Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
Izopropanolový test -> Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Izopropanolový test -> Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
IzovalerylCoA-dehydrogenáza
IzovalerylkoenzymA-dehydrogenasa -> IzovalerylCoA-dehydrogenáza
J01BA01 -> Chloramfenikol
J01CR01 -> Ampicilin sodný
J01CR05 -> Piperacilin / tazobaktam
J01DD01 -> Cefotaxim
J01DD02 -> Ceftazidim
J01DH02 -> Meropenem
J01GB01 -> Tobramycin*
J01GB01 -> Tobramycin
J01GB03 -> Gentamicin
J01GB03 -> Gentamicin*
J01GB06 -> Amikacin*
J01GB06 -> Amikacin
J01XA01 -> Vankomycin*
J01XA01 -> Vankomycin
J01XE01 -> Nitrofurantoin
J02AC01 -> Flukonazol
J02AC02 -> Intrakonazol
J02AC03 -> Vorikonazol
J02AC04 -> Posakonazol
Jaffé pozitivní chromogén -> Kreatinin
JAK2 gen
JAK2 gene -> JAK2 gen
Janus kinase 2 gen -> JAK2 gen
Jaterní profil
Jiné entity
Jiné nálezy -> Jiné entity
Jód -> I
K
Kadmium -> Cd
Kalcidiol
Kalcit
Kalcitonin
Kalcitriol
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium oxalát trihydrát
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalcium/magnezium -> Ca/Mg
Kalciumfosfát amorfní
Kalciumsulfát -> Sádra
Kalium -> K
Kaliumurát -> Urát draselný
Kalprotektin
Kámen -> Konkrement
Kámen -> Konkrement (kvalita)
Kanabinoidy
Kanabinoidy průkaz
Kaolinový čas -> Kaolinový test
Kaolinový test
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test - korekce v čase 0
Kappa free -> FLC kappa free
Kappa free -> FLC kappa free
Karbamazepin
Karbamazepin volný
Karbamazepin volný*
Karbamazepin*
Karbohydrát-deficientní transferin -> Transferin (CDT)
Karbohydrátový antigen 125 -> CA 125
Karbohydrátový antigen 15-3 -> CA 15-3
Karbohydrátový antigen 19-9 -> CA 19-9
Karbohydrátový antigen 50 -> CA 50
Karbohydrátový antigen 549 -> CA 549
Karbohydrátový antigen 72-4 -> CA 72-4
Karbonátapatit
Karbonylhemoglobin
Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karboxyhemoglobin -> Karbonylhemoglobin
Karboxyhemoglobin (průkaz) -> Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karcinoembryonální antigen -> CEA
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kationty železa -> Fe
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Kell systém - K
Kell systém - k
Ketokyseliny -> Oxokyseliny semikvant.
Ketolátky -> Ketony
Ketolátky semikvantitativně -> Ketony semikvantitativně
Ketony
Ketony semikvantitativně
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Klebsiella pneumoniae -> DNA Klebsiella pneumoniae
Klebsiella species -> DNA Klebsiella species
Kleihauerův - Betkeho test -> ERC obsahující HBF
Klobazam
Klobazam*
Klomipramin
Klomipramin*
Klonazepam
Klonazepam*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +0)*
Klozapin
Klozapin*
KO -> Krevní obraz prostý
KO+dif. -> Krevní obraz a diferenciál
Kobalamin -> Vitamin B12*
Kobalamin -> Vitamin B12
Kobalt -> Co
Kofein
Kofein*
Kokain
Kokain (průkaz)
Kompatibilita - popis
Kompatibilita krví
Kompatibilita krví - enz.
Kompatibilita krví - chlad.
Kompatibilita krví - NAT
Kompatibilita krví - sol.
Komplex trombin/antitrombin -> TAT komplex
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 0 h
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 1 h
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 2 h
Konfirmační test -> dPT konfirmace
Konfirmační test -> dPT konfirmace R
Konfirmační test -> PT konfirmace 0 h
Konfirmační test -> PT konfirmace 1 h
Konfirmační test -> PT konfirmace 2 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 0 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 1 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 2 h
Konkrement
Konkrement (kvalita)
Konzumpce protrombinu
Kopeptin -> Copeptin
Koproporfyrin
Korekční test -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Korekční test -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P po 2 hod
Korekční test -> APTT 1N+4P v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+4P po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+4P po 2 hod
Korekční test -> APTT 4N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT 4N+1P po 1 hod
Korekční test -> APTT 4N+1P po 2 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr po 2 hod
Korekční test -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Korekční test -> PT 1N+1P LCA
Korekční test -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Korekční test -> Kaolinový test - korekce 1h
Korekční test -> Kaolinový test - korekce 2h
Korekční test -> RVVT 1N+1P LCA
Kortikotropin -> Kortikotropin*
Kortikotropin
Kortikotropin*
Kortisol -> Kortizol
Kortizol
Kortizol volný
Kotinin
Kožní řasa nad spina iliaca anterior -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa nad trojhlavým svalem -> Tělo-řasa tricipitální
Kožní řasa pod dolním úhlem levé lopatky -> Tělo-řasa subskapulární
Kožní řasa suprailiakální -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa tricipitální -> Tělo-řasa tricipitální
Kreatin
Kreatinfosfokináza -> CK
Kreatinin
Kreatinin enzymaticky
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Kreatinkinasa -> CK
Kreatinkináza -> CK
Kreatinkináza BB (enzym) -> CK BB
Kreatinkináza MB -> CK MB
Kreatinkináza MB (protein) -> CK MB mass
Kreatinkináza MM -> CK MM
Krev
Krev (průkaz)
Krev kvalitativně
Krevní destičky -> Trombocyty
Krevní destičky -> Trombocyty v TromboExactu
Krevní obraz
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz prostý
Krevní plyny
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
Krevní skupina - popis
Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
Krvácivost
Kryoglobulin
Kryoglobulin (kryokrit)
Kryoglobulin (kvalit.)
Kryokrit -> Kryoglobulin (kryokrit)
Krystaly - popis
Krystaly apatitu
Krystaly bilirubinu
Krystaly brushitu
Krystaly cystinu
Krystaly k. močové dihydrátu
Krystaly kalcitu
Krystaly kalciumoxalátu
Krystaly kyseliny močové
Krystaly močanu amonného
Krystaly močanu sodného
Krystaly struvitu
Krystaly uhličitanu vápenatého -> Krystaly kalcitu
Krystaly weddellitu
Krystaly whewellitu
Křemen
Křížová zkouška - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Křížová zkouška - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Křížová zkouška - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Křížová zkouška - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Křížový pokus -> Kompatibilita krví
Křížový test kompatibility dárce a příjemce -> Cross match HLA
KS - popis -> Krevní skupina - popis
KS AB0Rh/D/ kompletní -> Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
KS AB0Rh/D/ novorozenec -> Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
Kvasinky
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Kvocient anti-HSV IgG (CSF/S) -> Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Kvocient anti-morbilli IgG (CSF/S) -> Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Kvocient anti-rubeola IgG (CSF/S) -> Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Kvocient anti-VZV IgG (CSF/S) -> Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/P)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/S)
Kyselá fosfatáza -> ACP
Kyselá fosfatáza
Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
Kyselá fosfomonoesteráza -> Kyselá fosfatáza
Kyselá maltáza -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Kyselina 2,3-dihydroxypropionová -> Glycerát
Kyselina 2,5-diaminopentanová -> Ornitin
Kyselina 2,6-diaminohexanová -> Lysin
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová -> Fenylalanin semikvant.
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová kyselina -> Fenylalanin
Kyselina 2-amino-3-hydroxy-butanová -> Treonin
Kyselina 2-amino-3-imidazolpropionová -> Histidin
Kyselina 2-amino-3-indolpropionová -> Tryptofan
Kyselina 2-amino-3-metyl-pentanová -> Izoleucin
Kyselina 2-amino-3-metylbutanová -> Valin
Kyselina 2-amino-4-(metylthio)-butanová -> Methionin
Kyselina 2-amino-4-merkaptobutanová -> Homocystein
Kyselina 2-amino-4-metyl-pentanová -> Leucin
Kyselina 2-amino-5-guanidinovalerová -> Arginin
Kyselina 2-amino-5-ureidovalerová -> Citrulin
Kyselina 2-amino-etansulfonová -> Taurin
Kyselina 2-amino-izobutanová -> Beta-aminoizobutyrát
Kyselina 2-aminoadipová -> 2-aminoadipát
Kyselina 2-aminobutyrová -> 2-aminobutyrát
Kyselina 2-aminoglutarová -> Glutamát
Kyselina 2-aminopropionová -> Alanin
Kyselina 2-ketopropionová -> Pyruvát
Kyselina 2-oxoglutarová -> 2-oxoglutarát
Kyselina 3-aminopropionová -> Beta-alanin
Kyselina 3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová -> Karnitin volný
Kyselina 3-hydroxydekanová -> 3-hydroxydekanát
Kyselina 3-hydroxydodekanová -> 3-hydroxydodekanát
Kyselina 3-hydroxyhexadekanová -> 3-hydroxyhexadekanát
Kyselina 3-hydroxyhexanová -> 3-hydroxyhexanát
Kyselina 3-hydroxyizovalerová -> 3-hydroxyizovalerát
Kyselina 3-hydroxyoktanová -> 3-hydroxyoktanát
Kyselina 3-hydroxypropionová -> 3-hydroxypropionát
Kyselina 3-hydroxytetradekanová -> 3-hydroxytetradekanát
Kyselina 4-amino-n-butanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina 4-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina 4-aminobutyrová -> 4-aminobutyrát
Kyselina 4-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina 4-hydroxyfenyloctová -> 4-hydroxyfenylacetát
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina 5-hydroxyhexanová -> 5-hydroxyhexanát
Kyselina 5-hydroxyindoloctová -> 5-hydroxyindolacetát
Kyselina 7-hydroxyoktanová -> 7-hydroxyoktanát
Kyselina adipová -> Adipát
Kyselina alfa-aminomáselná -> 2-aminobutyrát
Kyselina aminooctová -> Glycin
Kyselina asparágová -> Aspartát
Kyselina benzoová -> Benzoát
Kyselina cis-4-decenová -> Cis-4-decenát
Kyselina cis-9-oktadecenová -> Cis-9-oktadecenát
Kyselina citronová -> Citrát
Kyselina dekanová -> Dekanát
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina dihydroxyfenyloctová -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Kyselina dodekanová -> Dodekanát
Kyselina etylmalonová -> Etylmalonát
Kyselina fenylpyrohroznová -> Fenylpyruvát
Kyselina fumarová -> Fumarát
Kyselina fytanová -> Fytanát
Kyselina gama-aminobutanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina gama-aminomáselná -> 4-aminobutyrát
Kyselina glutarová -> Glutarát
Kyselina glycerová -> Glycerát
Kyselina glykolová -> Glykolát
Kyselina hexadecenová -> Hexadecenát
Kyselina hexadekanová -> Hexadekanát
Kyselina hexadekanová -> Palmitát
Kyselina hippurová -> Hippurát
Kyselina homogentisová -> Homogentisát kvalitativně
Kyselina homovanilová -> Homovanilát
Kyselina hyaluronová -> Hyaluronát
Kyselina jantarová -> Sukcinát
Kyselina listová -> Folát*
Kyselina listová -> Folát
Kyselina mandlová -> Mandelát
Kyselina máselná -> Butyrát
Kyselina metylcitronová -> Metylcitrát
Kyselina metyljantarová -> Metylsukcinát
Kyselina metylmalonová -> Metylmalonát
Kyselina močová -> Urát
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát*
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát_0
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát
Kyselina myristová -> Myristát
Kyselina octová -> Acetát
Kyselina oktadekanová -> Oktadekanát
Kyselina oktanová -> Oktanát
Kyselina olejová -> Oleát
Kyselina orotová -> Orotát
Kyselina p-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina p-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina palmitová -> Palmitát
Kyselina pteroylglutamová -> Folát*
Kyselina pteroylglutamová -> Folát
Kyselina sebaková -> Sebakát
Kyselina solná -> HCl
Kyselina stearová -> Oktadekanát
Kyselina suberová -> Suberát
Kyselina šťavelová -> Oxalát
Kyselina tetradecenová -> Tetradecenát
Kyselina tetradekanová -> Myristát
Kyselina tetradekanová -> Tetradekanát
Kyselina valproová -> Valproát*
Kyselina valproová -> Valproát
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandlová kyselina
Kyselina vanilmandlová - průkaz -> Vanilmandová kyselina - průkaz
Kyseliny organické -> Organické kyseliny
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (parc. tlak) -> pO2
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Kyslík alveolární
L01AB01 -> Busulfan*
L01AB01 -> Busulfan
L01BA01 -> 7-hydroxymetotrexát
L01BA01 -> Metotrexát*
L01BA01 -> Metotrexát
L01XE01 -> Imatinib
L01XE06 -> Dasatinib
L01XE08 -> Nilotinib
L04AA06 -> Mykofenolát*
L04AA06 -> Mykofenolát_0
L04AA06 -> Mykofenolát
L04AA10 -> Sirolimus*
L04AA10 -> Sirolimus
L04AA18 -> Everolimus*
L04AA18 -> Everolimus
L04AB02 -> Infliximab
L04AD01 -> Cyklosporin A
L04AD01 -> Cyklosporin A*
L04AD02 -> Takrolimus
LA -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
LA -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
LA -> APTT LA 1N+1P v čase 0
LA -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
LA -> APTT LA
LA -> APTT LA necitlivý
LA -> APTT LA necitlivý poměr
LA -> APTT LA normál
LA -> APTT LA poměr
LA -> HNP
LA -> HNP - rozdíl časů
LA -> HNP s PL
Laboratorní nález obecný
Laboratorní poznámka
Laboratorní sdělení - dodatečná ordinace
Laboratorní sdělení - hlášení kolize v žádance
Laboratorní sdělení - hlášení výsledků
Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři
Laboratorní sdělení - překročení doby stability
Lacosamid
Lacosamid*
Laktát
Laktát/glukóza
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Laktátdehydrogenasa -> LD
Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549
Laktotropin -> Prolaktin
Laktotropní hormon -> Prolaktin
Laktóza (průkaz)
Lambda free -> FLC lambda free
Lambda free -> FLC lambda free
Lamotrigin
Lamotrigin*
Large nucleus -> Velká jádra leukocytů Obsoletní
LAS
LATS (LOng Acting Thyroid Stimulator) -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
LCA index (APTT LA) -> APTT LA 1N+1P LCA
LCA index (DPTscreen) -> PT 1N+1P LCA
LCA index (RVVTscreen) -> RVVT 1N+1P LCA
LD
LD H2M2
LD H3M
LD H4
LD HM3
LD M4
LD1 izoenzym -> LD H4
LD2 izoenzym -> LD H3M
LD3 izoenzym -> LD H2M2
LD4 izoenzym -> LD HM3
LD5 izoenzym -> LD M4
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL
LE buňky Obsoletní
LE buňky kvalitativně Obsoletní
Lecitin (průkaz)
Léčivo
Legionella longbeachae -> DNA Legionella longbeachae
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG Neaktuální
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) Neaktuální
Legionella pneumophila -> DNA Legionella pneumophila
Legionella pneumophila
Lehké řetězce Ig kappa -> FLC kappa
Lehké řetězce Ig lambda -> FLC lambda
Leiden -> Faktor V gen
Leishmania species -> DNA Leishmania species
Lektin vázající manosu -> Mannose binding lectin
Leptin
Leucin
Leucin/kreatinin
Leucinaminopeptidáza -> LAS
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (agarózová kapka)
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (kapilára)
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (agaróza)
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty kvalitativně
Leukocyty semikvantitativně
Leukocyty*
Levetiracetam
Levetiracetam*
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
LH -> Lutropin
Li
Lidokain
Lidokain*
Lidský choriogonadotropin -> hCG
Lidský choriogonadotropin -> hCG (průkaz)
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
Likvor
Likvor chemicky -> Chem. a morf. vyš. likvoru
Lipasa -> LPS
Lipáza -> LPS
Lipidový profil
Lipidy
Lipidy
Lipidy - Sudan B
Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů -> NGAL
Lipopolysacharid binding protein
Lipoprotein a
Lipoprotein a (látk. konc.)
Lipoproteiny semikvant.
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes H
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes O
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Listeria monocytogenes -> DNA Listeria monocytogenes
Lithium -> Li
Lixiana -> Edoxaban
LMWH -> Nízkomolekulární heparin
LMWH -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
Lokalizace konkrementu
Lokální paleta 01
Lokální paleta 02
Lokální paleta 03
Lokální paleta 04
Lokální paleta 05
Lokální paleta 06
Lokální paleta 07
Lokální paleta 08
Lokální paleta 09
Lokální paleta 10
Lokální paleta 11
Lokální paleta 12
Lokální paleta 13
Lokální paleta 14
Lokální paleta 15
Lokální paleta 16
Lokální paleta 17
Lokální paleta 18
Lokální paleta 19
Lokální paleta 20
Lomivost kapilár -> Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Lomivost kapilár -> Fragilita kapilár - hodnocení
Long chain AcylCoA-DH
Lp(a) -> Lipoprotein a
Lp(a) (látk. konc.) -> Lipoprotein a (látk. konc.)
Lp-PLA2
LPS
LROW -> Lymfocytární řada v kostní dřeni
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> APTT LA
Lupus antikoagulans -> APTT LA necitlivý
Lupus antikoagulans -> APTT LA necitlivý poměr
Lupus antikoagulans -> APTT LA normál
Lupus antikoagulans -> APTT LA poměr
Lupus antikoagulans -> HNP
Lupus antikoagulans -> HNP - rozdíl časů
Lupus antikoagulans -> HNP s PL
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce 1h
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce 2h
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 0 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 1 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 2 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT po 2 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 0 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 1 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 2 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Luteální fáze
Luteinizační hormon -> Lutropin
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lutotropin -> Lutropin
Lutropin
Lymfoblast
Lymfocyt granulární velký -> Velký granulární lymfocyt
Lymfocytární řada v kostní dřeni
Lymfocyty
Lymfocyty
Lymphocytic choriomeningitis v. -> Anti-LCM
Lymphocytic choriomeningitis v. -> Anti-LCM (titr)
Lysin
Lysin/kreatinin
Lysozym
Lysylpyridinolin celkový -> Deoxypyridinolin celkový
Lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Lysylpyridinolin volný -> Deoxypyridinolin volný
Lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Lýza euglobulinové frakce proteinů plazmy -> Euglobulinová lýza
M-komponenta (kvantifikace)
M-komponenta (průkaz)
M-komponenta (typizace)
M-rozety Neaktuální
M:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Magnezium/kreatinin -> Mg/kreatinin
Makroamylázový komplex
Makroblast
Makrofágy -> Retikulární buňky
Malá jádra leukocytů Obsoletní
Maligní nehematopoetické buňky -> Tumorózní buňky
Malondialdehyd
Maltáza kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Mammatropin -> Prolaktin
Mammatropní hormon -> Prolaktin
MAMO vyšetření
Mandelát
Mangan -> Mn
Mannan binding protein -> Mannose binding lectin
Mannose binding lectin
marker histaminové intolerance -> Diaminooxidáza
Markery hepatitid
Markery kostní remodelace
Mastné kyseliny - volné
Mastocyty
Mastocyty - cytochemický průkaz
MBP -> Mannose binding lectin
MCA -> Mucin-like cancer antigen
MCV -> Erytrocyt (MCV)
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
MDMA (průkaz)
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Mean platelet volume -> Trombocyt (MPV)
Měď -> Cu
Medium chain AcylCoA-DH
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast oxyfilní -> Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Melanogeny
Melperon
Melperon*
Menopauza Obsoletní
Meropenem
Mesotelie -> Mezotelie
Metadon (kvantitativně)
Metadon (průkaz)
Metachromatické barvení -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Metaloproteáza -> ADAMTS13
Metaloproteáza -> ADAMTS13 - inhibitor
Metaloproteináza -> ADAMTS13
Metaloproteináza -> ADAMTS13 - inhibitor
Metamfetamin
Metamfetamin (průkaz)
Metamyelocyty bazofilní -> Bazofilní metamyelocyty
Metamyelocyty eozinofilní -> Eozinofilní metamyelocyty
Metamyelocyty neutrofilní -> Neutrofilní metamyelocyty
Metanefrin
Metanefrin (klonidin, +0)*
Metanefrin (klonidin, +180)*
Metanefrin/Adrenalin
Metanefrin/kreatinin
Metanefrin/Normetanefrin
Metanol
Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Methadon -> Metadon (kvantitativně)
Methadon -> Metadon (průkaz)
Methanol -> Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Methanol -> Metanol
Methemoglobin
Methemoglobin - průkaz
Methicillin-resistance gene -> DNA Methicillin-resistance gene
Methionin
Methionin/kreatinin
Metoprolol
Metoprolol*
Metotrexát
Metotrexát*
Metylalkohol -> Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Metylalkohol -> Metanol
Metylcitrát
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
Mg
Mg ionizované
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
MCHR -> Hemoglobin (MCHR)
Mirtazapin
Mirtazapin*
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
Mn
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Mo
Moč (barva)
Moč (zákal)
Moč chemicky
Moč chemicky a sediment -> Chem. a morf. vyš. moče
Moč chemicky i morfologicky
Moč morfologicky
Močan amonný -> Urát amonný
Močan draselný -> Urát draselný
Močan sodný -> Urát sodný
Močová kyselina
Močová kyselina-dihydrát
Močovina -> Urea
Molybden -> Mo
Monetit
Monoblast
Monocytární řada v kostní dřeni
Monocyty
Monocyty
Monoklonální imunoglobulin 1
Monoklonální imunoglobulin 2
Monoklonální imunoglobulin 3
Monomery fibrinu
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Moraxella catarrhalis -> DNA Moraxella catarrhalis
Morbilli virus -> Anti-Morbilli
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG (titr)
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM (titr)
Morbilli virus -> Anti-Morbilli (titr)
Morbilli virus -> Index protilátkový anti-Morbilli IgG (Q/ALB)
Morbilli virus -> Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Morbilli virus -> RNA Morbilli viru
Morfin (průkaz)
Morfologické vyšetření moči
Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera
Morphin -> Morfin (průkaz)
Mozkový natriuretický peptid -> BNP
Mozkový natriuretický peptid -> BNP*
MPA -> Mykofenolát*
MPA -> Mykofenolát_0
MPA -> Mykofenolát_120
MPA -> Mykofenolát_30
MPA -> Mykofenolát
MPC -> Trombocyt (MPC)
MPM -> Trombocyt (MPM)
MPO -> Myeloperoxidáza
MPS kvalitativně -> Mukopolysacharidy kvalitativně
MPS semikvantitativně -> Mukopolysacharidy semikvant.
MPV -> Trombocyt (MPV)
MR vyšetření
MRP8/14 -> Kalprotektin
MTHFR gen
Mucin-like cancer antigen
Mucin-like carcinoma-associated antigen -> Mucin-like cancer antigen
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativně
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ADP
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ADP + PG
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ARA
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná TRAP
Mumps virus -> Anti-Mumps virus
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgM
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus (titr)
Mumps virus -> RNA Mumps viru
MUXF
Mycobacterium non-tuberculosis -> DNA Mycobacterium non-tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr)
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM
Mycobacterium tuberculosis -> DNA Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis -> DNA Mycobacterium tuberculosis complex
Mycoplasma genitalium -> DNA Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis -> DNA Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr)
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr)
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr)
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Mycoplasma pneumoniae -> DNA Mycoplasma pneumoniae
Myeloblast
Myelocyty bazofilní -> Bazofilní myelocyty
Myelocyty eozinofilní -> Eozinofilní myelocyty
Myelocyty neutrofilní -> Neutrofilní myelocyty
Myeloperoxidáza
Myeloperoxidáza - průkaz
Mykofenolát
Mykofenolát*
Mykofenolát_0
Mykofenolát_120
Mykofenolát_30
Myoglobin
Myoglobin (průkaz)
Myokardiální markery
Myristát
Myristát/butyrát
N
N (výpočet)
N-(4-aminobenzoyl)glycin -> 4-aminohippurát
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza/kreatinin -> NAG/kreatinin
N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza -> NAG
N-acetyltyrozin
N-acetyltyrozin/kreatinin
N-Amidinosarkosin -> Kreatin
N-desmethyl imatinib -> Norimatinib
N-glykan bromelinu -> MUXF
N-terminální proBNP Neaktuální
N01AF03 -> Thiopental*
N01AF03 -> Thiopental
N01BB02 -> Lidokain
N01BB02 -> Lidokain*
N02A -> Opiáty*
N02A -> Opiáty (průkaz)
N02A -> Opiáty
N02AA01 -> Morfin (průkaz)
N02BG10 -> Kanabinoidy průkaz
N02BG10 -> Kanabinoidy
N03AA -> Barbituráty*
N03AA -> Barbituráty (průkaz)
N03AA -> Barbituráty
N03AA02 -> Fenobarbital
N03AA02 -> Fenobarbital*
N03AA03 -> Primidon
N03AA03 -> Primidon*
N03AB02 -> Fenytoin*
N03AB02 -> Fenytoin
N03AE01 -> Klonazepam*
N03AE01 -> Klonazepam
N03AF01 -> Karbamazepin*
N03AF01 -> Karbamazepin volný*
N03AF01 -> Karbamazepin volný
N03AF01 -> Karbamazepin
N03AF03 -> Rufinamid
N03AF04 -> Eslikarbazepin*
N03AF04 -> Eslikarbazepin
N03AF04 -> Etosuximid*
N03AF04 -> Etosuximid
N03AG01 -> Valproát*
N03AG01 -> Valproát volný*
N03AG01 -> Valproát volný
N03AG01 -> Valproát
N03AG06 -> Tiagabin
N03AX03 -> Sultiam
N03AX09 -> Lamotrigin*
N03AX09 -> Lamotrigin
N03AX11 -> Topiramát*
N03AX11 -> Topiramát
N03AX12 -> Gabapentin
N03AX14 -> Levetiracetam*
N03AX14 -> Levetiracetam
N03AX15 -> Zonisamid*
N03AX15 -> Zonisamid
N03AX16 -> Pregabalin
N03AX17 -> Stiripentol
N03AX18 -> Lacosamid*
N03AX18 -> Lacosamid
N03AX22 -> Perampanel
N03AX23 -> Brivaracetam
N05AB02 -> Flufenazin*
N05AB02 -> Flufenazin
N05AD01 -> Haloperidol*
N05AD01 -> Haloperidol
N05AD03 -> Melperon*
N05AD03 -> Melperon
N05AE04 -> Ziprasidon*
N05AE04 -> Ziprasidon
N05AF01 -> Flupentixol*
N05AF01 -> Flupentixol
N05AH02 -> Klozapin*
N05AH02 -> Klozapin
N05AH03 -> Olanzapin*
N05AH03 -> Olanzapin
N05AH04 -> Quetiapin*
N05AH04 -> Quetiapin
N05AH05 -> Asenapin*
N05AH05 -> Asenapin
N05AL05 -> Amisulprid*
N05AL05 -> Amisulprid
N05AN01 -> Li
N05AX08 -> Risperidon*
N05AX08 -> Risperidon
N05AX11 -> Zotepin*
N05AX11 -> Zotepin
N05AX12 -> Aripiprazol*
N05AX12 -> Aripiprazol
N05AX13 -> 9-hydroxyrisperidon*
N05AX13 -> 9-hydroxyrisperidon
N05AX13 -> Paliperidon*
N05BA -> Benzodiazepiny*
N05BA -> Benzodiazepiny
N05BA -> Benzodiazepiny (průkaz)
N05BA01 -> Diazepam*
N05BA01 -> Diazepam
N05BA09 -> Klobazam*
N05BA09 -> Klobazam
N06AA -> Tricyklická antidepresiva*
N06AA -> Tricyklická antidepresiva
N06AA -> Tricykl. aktidepresiva (průkaz)
N06AA02 -> Imipramin
N06AA02 -> Imipramin*
N06AA04 -> Klomipramin*
N06AA04 -> Klomipramin
N06AA09 -> Amitriptylin*
N06AA09 -> Amitriptylin
N06AA10 -> Nortriptylin*
N06AA10 -> Nortriptylin
N06AB03 -> Fluoxetin*
N06AB03 -> Fluoxetin
N06AB04 -> Citalopram*
N06AB04 -> Citalopram
N06AB05 -> Paroxetin*
N06AB05 -> Paroxetin
N06AB06 -> Sertralin*
N06AB06 -> Sertralin
N06AB10 -> Escitalopram*
N06AB10 -> Escitalopram
N06AX05 -> Trazodon*
N06AX05 -> Trazodon
N06AX11 -> Mirtazapin*
N06AX11 -> Mirtazapin
N06AX16 -> Venlafaxin*
N06AX16 -> Venlafaxin
N06AX22 -> Agomelatin*
N06AX22 -> Agomelatin
N06BC01 -> Kofein*
N06BC01 -> Kofein
N06DA02 -> Donepezil*
N06DA02 -> Donepezil
N4-acetyl-sulfadiazin
N4-acetylsulfamethoxazol
Na
Nádorový antigen CA 125 -> CA 125
NAE -> Esteráza nespecifická
NAE + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
NAE + butyrát + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
NAE + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
NAG
NAG/kreatinin
NASA esterase -> Esteráza nespecifická
NASDA esterase -> Chloracetátesteráza
Natrium -> Na
Natriumurát -> Urát sodný
Natriuretický peptid typu A -> ANP
Natriuretický peptid typu B -> BNP
Natriuretický peptid typu B -> BNP*
Natural killer -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Necator americanus -> DNA Necator americanus
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01
Neformalizovaný požadavek 02
Neformalizovaný požadavek 03
Neformalizovaný požadavek 04
Neformalizovaný požadavek 05
Neformalizovaný požadavek 06
Neformalizovaný požadavek 07
Neformalizovaný požadavek 08
Neformalizovaný požadavek 09
Neformalizovaný požadavek 10
Nefrakcionovaný heparin
Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Nefriny volné - korekce na věk
Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0)
Nehematopoetické buňky -> Tumorózní buňky
Neisseria gonorrhoeae -> DNA Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis B
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis C
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis
NEKROPSIE
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin
Neopterin/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Nepravidelné protilátky - popis
Neprostatická ACP -> ACP kostní Obsoletní
Neprostatická ACP -> ACP kostní
Nespecifická esteráza -> Esteráza nespecifická
Nespecifická esteráza + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
Nespecifická esteráza + butyrát + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Nespecifická esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Netilmicin Obsoletní
Netilmicin*
Neuronspecifická enoláza -> NSE
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP - rozdíl časů
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP s PL
Neutralizace LA na bázi PT -> dPT konfirmace
Neutralizace LA na bázi PT - poměr -> dPT konfirmace R
Neutralizace na bázi RVVT -> RVVT - konfirmace poměr
Neutrofilní metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada v kostní dřeni
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Neutrofily
Newberyit
Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Nezralá frakce trombocytů -> Trombocyty (nezralá frakce)
Nezralá frakce trombocytů -> Trombocyty (nezralá frakce)
Nezralé granulocyty -> Granulocyty nezralé
NGAL
Ni
Nikl -> Ni
Nilotinib
Nitrazepam Obsoletní
Nitrity (průkaz)
Nitrity semikvant.
Nitrofurantoin
Nitrogen -> N
Nízkomolekulární heparin
Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
Non-HDL cholesterol -> Cholesterol non-HDL - výpočet
Nonspecific cells -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Noradrenalin
Noradrenalin (klonidin, +0)*
Noradrenalin (klonidin, +180)*
Nordiazepam
Nordiazepam*
Norepinefrin -> Noradrenalin
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Norfluoxetin
Norfluoxetin*
Norimatinib
Normetanefrin
Normetanefrin (klonidin, +0)*
Normetanefrin (klonidin, +180)*
Normetanefrin/Noradrenalin
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast oxyfilní -> Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty
Normoblasty
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normotest Neaktuální
Norovirus
Nortriptylin
Nortriptylin*
NSE
NT-proBNP
NT-proBNP*
NTx -> Telopeptid kolagenu NTx
NTx/kreatinin -> Telopeptid NTx/kreatinin
Nucleus -> Holá jádra
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
O-desmethylvenlafaxin
O-desmethylvenlafaxin*
Objem
Objem varlete -> Varle-pravé
Objem varlete -> Varle-levé
Obrazová informace k laboratornímu výsledku
Obvod hlavy -> Tělo-obvod frontookcipitální
OCIF -> Osteoprotegerin
Octan -> Acetát
OGTT dle postupu "1"
OCH-Erikson (titr)
OK screening -> Vyšetření stolice na OK - scr.
OKB akutní
OKB akutní doplněný
OKB kumulativní
OKB kumulativní doplněný
OKB rutinní
OKB rutinní doplněný
OKB screening 01
OKB screening 02
OKB screening 03
OKB screening 04
OKB screening 05
OKB screening 06
OKB screening 07
OKB screening 08
OKB screening 09
OKB speciální
OKB speciální doplněný
OKB statim
OKB statim doplněný
OKH akutní
OKH akutní doplněný
OKH kumulativní
OKH kumulativní doplněný
OKH rutinní
OKH rutinní doplněný
OKH statim
OKH statim doplněný
OKI akutní
OKI akutní doplněný
OKI kumulativní
OKI kumulativní doplněný
OKI rutinní
OKI rutinní doplněný
OKI statim
OKI statim doplněný
OKM rutinní
OKM rutinní doplněný 1.
OKM rutinní doplněný 2.
OKM rutinní doplněný 3.
OKM rutinní doplněný 4.
OKM rutinní doplněný 5.
Oktadekanát
Oktakalciumfosfát
Oktanát
Okultní krvácení (kvalit.) -> Krev kvalitativně
Okultní krvácení (screening) -> Krev (průkaz)
Olanzapin
Olanzapin*
Oleát
Oleát/palmitát
Oligoklonální pás Neaktuální
Oligoklonální pásy FLC kappa
Oligoklonální pásy FLC lambda
Oligoklonální pásy IgG
Oligoklonální pásy IgM
Oligoklonální pruh -> Oligoklonální pás Neaktuální
Oligosacharidy
Olovo -> Pb
Onkotický tlak
ONM nález
OPG -> Osteoprotegerin
Opiáty
Opiáty (průkaz)
Opiáty*
Orexin A
Organické kyseliny
Ornithin -> Ornitin
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Orotát
Orotát/kreatinin
Orotová kyselina
Ortochromní megaloblast -> Megaloblast ortochromní
Ortochromní normoblast -> Normoblast ortochromní
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Osmolální okno
Osmolální okno neetanolové
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - hodnocení
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - minimální
Osmotická rezistence erytrocytů - hodnocení
Osmotická rezistence erytrocytů - maximální
Osmotická rezistence erytrocytů - minimální
Osteokalcin
Osteokalcin (SC)
Osteoprotegerin
Ovulační fáze
Ox Cell Hemolysis -> OCH-Erikson (titr)
Oxalát
Oxalát vápenatý dihydrát -> Weddellit
Oxalát vápenatý monohydrát -> Whewellit
Oxalát/kreatinin
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý (volný, parc. tlak) -> pCO2
Oxid uhličitý(celkový)
Oxokyseliny semikvant.
Oxolínová kyselina
Oxyfilní erytroblast -> Normoblast ortochromní
Oxygenační index -> Index oxygenační
Oxyhemoglobin
Oxypurinol Obsoletní
Oxypurinol/kreatinin
Oxytetracyklin
Oxytocin
P
P - náboj
P systém - P1
p-aminobenzoát -> 4-aminobenzoát
p-aminohippurát -> 4-aminohippurát
P-ANCA IgA
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG (titr)
P01BC01 -> Chinidin*
P01BC01 -> Chinidin
p2PSA -> Hemoglobin (hmot. obsah)
p2PSA -> [-2]proPSA
P2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
p50
p50(T)
PABA -> 4-aminobenzoát
PABA test -> Zevní sekrece pankreatu
PAI-1 -> Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
PAI-1 -> Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
PAI-1 gen
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon*
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon
Paliperidon*
Palmitát
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
Panel typových erytrocytů -> Anti-erytrocyty
Paracetamol
Paracetamol
Parafin
Parathormon -> Parathyrin intaktní
Parathormon 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin intaktní
Parciální tlak kyslíku v alveolech -> Kyslík alveolární
Paroxetin
Paroxetin*
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgG (titr)
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgM
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgM (titr)
Parvovirus B19 -> DNA Parvoviru B19
PAS -> Glykogen - PAS reakce
Patologie - nález
Paul-Bunnellova reakce (titr)
Pb
PC -> Protein C - inhibiční aktivita
PC -> Protein C - antigen
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
pCO2
pCO2(T)
PCT -> Trombokrit
PCT -> Prokalcitonin
PCT semikvantitativně -> Prokalcitonin semikv.
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
PDW-SD -> Trombocyty (PDW-SD)
Pentakarboxyporfyrin
Pentasacharid -> Fondaparinux
Pepsinogen
Perampanel
Perimenopauza
Periodic acid - Schiff reaction -> Glykogen - PAS reakce
Perlsova reakce -> Hodnocení Fe v likvoru
Perlsova reakce -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Perlsova reakce -> Sideroblasty
Perlsova reakce -> Sideroblasty prsténčité
Perlsova reakce -> Siderocyty
Perlsova reakce -> Siderofágy
Peroxidáza -> Myeloperoxidáza - průkaz
Pervitin -> Metamfetamin
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
PGA -> Folát
pH
pH semikvantitativně
pH(T)
PHE -> Fenylalanin
Phencyclidine -> Fencyklidin
Phencyclidine -> Fencyklidin (průkaz)
PHI -> Prostate health index
Phosphorus -> P
PIIINP -> Propeptid prokolagenu I C-term.
Pink test -> Hemolýza glycerolem indukovaná
Pipemidová kyselina
Piperacilin / tazobaktam
Placentární laktogen
Placentární růstový faktor (PLGF)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW-SD)
Plazma
Plazmatické buňky
Plazmatický koagulační faktor XIII -> Faktor XIII
Plazmatický koagulační faktor XIII - indukce stability -> Faktor XIII - indukce stability
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Plazminogen - aktivita
Plazminogen - antigen
Plazmoblast
Plazmocyty -> Plazmatické buňky
PLCR -> Trombocyty (PLCR)
PLG -> Plazminogen - aktivita
PLG -> t-PA - aktivita
Plicní zkraty -> Neoxygenovaná krev
Plicní zkraty
Plísně kvalitativně
PLT -> Trombocyty
PLT -> Trombocyty v TromboExactu
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
PMN -> Neutrofily
PMN -> Neutrofily
PMN elastáza -> Elastáza
Pneumocystis jiroveci -> DNA Pneumocystis jiroveci
PNT -> HNP
PNT -> HNP - rozdíl časů
PNT -> HNP s PL
pO2
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Počet fragmentů
Počet konkrementů
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Podkožní tuk subskapulární -> Tělo-řasa subskapulární
Polychromatofilní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromatofilní normoblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polymorfonukleáry -> Granulocyty
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polymorfonukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polymorfonukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující *
Polynukleáry -> Granulocyty
Polynukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polynukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující *
Polyomavirus BK (BKV) -> DNA Polyomaviru BKV (kvant.)
Polyomavirus BK (BKV) -> DNA Polyomaviru BKV
Polyomavirus JC (JCV) -> DNA Polyomaviru JCV
Poměr (CD4+):(CD8+)
Poměr 13-C / 12-C Obsoletní
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr myeloidní a červené řady v nátěru KD -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr SFLT-1/PLGF
Popis a interpretace agregačního nálezu
Popis a interpretace koagulačního nálezu
Popis barvy
Popis jádra
Popis makroskopických změn v likvoru
Popis povrchu
Popis řezu
Popis tvaru
Popis změn a forem buněk v kostní dřeni
Popis změn a forem buněk v tělních tekutinách
Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
Popis změn a forem krevních buněk v obvodové krvi
Popis změn a forem leukocytů v krevním nátěru
Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
Popis změn elektroforeogramu
Porfobilinogen
Porfobilinogen syntáza -> ALA dehydratáza
Porfobilinogendeamináza
Porfyriny (průkaz)
Porfyriny celkové
Posakonazol
Post-gamma globulin -> Cystatin C
Postmenopauza
Povrch tělesný -> Tělo-povrch
Povrchové antigeny erytrocytů s výjimkou AB0Rh/D/ -> Antigeny na erytrocytech
Povrchové erytrocytární antigeny Rh systému -> Antigeny Rh na erytrocytech
Poznámka
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-specifikace-jiné
Pradaxa - anti IIa aktivita -> Dabigatran
Pre-beta-lipoproteiny
Prealbumin
Pregabalin
Pregnancy-Associated Plasma Protein A -> Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Pregnenolon
Pregnenolon-sulfát
Pregnenolonsulfát -> Pregnenolon-sulfát
Prekalikrein - funkční aktivita
Prekalikrein - stanovení antigenu
Premenopauza
Presepsin
Primidon
Primidon*
pro-Gastrin Releasing Peptide
Proakcelerin -> Faktor V
ProC Global - čas bez aktivátoru
ProC Global - čas s aktivátorem
ProC Global - normalizovaný poměr
ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru
ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 30) -> Anti-HLA (panel 30)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 30) -> Anti-HLA (panel 30)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 50) -> Anti-HLA (panel 50)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 50) -> Anti-HLA (panel 50)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel Luminex) -> Anti-HLA (panel Luminex)*
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel Luminex) -> Anti-HLA (panel Luminex)
Proerytroblast
Progesteron
Progesteronové receptory
Prognostický zánětlivý a nutriční index
proGRP -> pro-Gastrin Releasing Peptide
Proinsulin
Proinsulin C-peptid -> C-peptid
Prokainamid Obsoletní
Prokainamid* Obsoletní
Prokalcitonin
Prokalcitonin semikv.
Prokonvertin -> Faktor VII
Prolaktin
Prolin
Prolin/kreatinin
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
Propeptid prokolagenu III N-term.
Propoxyfen (průkaz)
Propoxyphene -> Propoxyfen (průkaz)
Prostaglandin-D syntáza -> Beta-trace protein
Prostaglandin-H2 D-izomeráza -> Beta-trace protein
Prostate health index
Prostatic acid phosphatase -> ACP prostatická (protein)
Prostatický specifický antigen (celkový) -> PSA celkový
Prostatický specifický antigen (podíl volné frakce) -> PSA - podíl volné frakce
Prostatický specifický antigen (volný) -> PSA volný
Protein C - inhibiční aktivita
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence - APTT s APC
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence - APTT bez APC
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
Protein C - antigen
Protein C Global -> ProC Global - čas bez aktivátoru
Protein C Global -> ProC Global - čas s aktivátorem
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Protein C Global -> ProC Global - normalizovaný poměr
Protein celkový
Protein S - inhibiční aktivita
Protein S - celkový
Protein S - volný
Protein S-100 B -> S100B
Protein S-100 beta -> S100B
Protein semikvantitativně
Protein/kreatinin
Proteiny
Proteiny specifické
Proteus mirabilis -> DNA Proteus mirabilis
Proteus species -> DNA Proteus species
Protilátky -> Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Protilátky a antigen viru HIV 1 a 2
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -> ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -cytoplasmatické -> C-ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -cytoplasmatické -> C-ANCA IgG (titr)
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgA
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgG (titr)
Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-TSH receptor
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1 -> Anti-HIV-1
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1, 2 -> Anti-HIV-1,2
Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy -> Anti-LCM
Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy -> Anti-LCM (titr)
Protilátky proti viru parotitidy -> Anti-Mumps virus
Protilátky proti viru parotitidy -> Anti-Mumps virus (titr)
Protilátky proti viru parotitidy IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Protilátky proti viru parotitidy IgG -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Protilátky proti viru parotitidy IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Protilátky proti viru parotitidy IgM -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-Morbilli
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-Morbilli (titr)
Protoporfyrin celkový
Protrombin -> Faktor II
Protrombin mutace -> Faktor II gen
Protrombinový test -> dPT konfirmace
Protrombinový test -> dPT konfirmace R
Protrombinový test -> dPT screening
Protrombinový test -> dPT screen R
Protrombinový test -> PT
Protrombinový test -> PT konfirmace 0 h
Protrombinový test -> PT konfirmace 1 h
Protrombinový test -> PT konfirmace 2 h
Protrombinový test normál po 1 hod -> PT normál po 1 hod
Protrombinový test normál po 2 hod -> PT normál po 2 hod
Protrombinový test - INR -> PT INR
Protrombinový test - kalibrovaný -> PT kalibrovaný
Protrombinový test - ratio -> PT poměr
Protrombinový test normál -> PT normál
Protrombinový test po 1 hod -> PT po 1 hod
Protrombinový test po 2 hod -> PT po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P -> PT směs 1N+1P v čase 0
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 1 hod -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 2 hod -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr v čase 0 -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+4P -> PT směs 1N+4P v čase 0
Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Protrombinový test směs 4N+1P -> PT směs 4N+1P v čase 0
Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod -> PT směs 4N+1P po 2 hod
PRPPs -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Prsní žláza -> Tělo-prsní žláza
Prsténčité sideroblasty -> Sideroblasty prsténčité
Průkaz tuku ve stolici -> Tukové kapénky
Příjem 100 g glukózy
Příjem 75 g glukózy
Přímý antiglobulinový test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
PS -> Protein S - celkový
PS -> Protein S - inhibiční aktivita
PS -> Protein S - volný
PSA -> PSA celkový
PSA - podíl volné frakce
PSA celkový
PSA volný
Pseudocholinesterasa -> CHS
Pseudocholinesteráza -> CHS
Pseudomonas aeruginosa -> DNA Pseudomonas aeruginosa
Pseudoválce
Pseudoválce kvalitativně
Pseudoválce semikvantitat.
PT
PT 1N+1P LCA
PT INR
PT kalibrovaný
PT konfirmace 0 h
PT konfirmace 1 h
PT konfirmace 2 h
PT normál
PT normál po 1 hod
PT normál po 2 hod
PT po 1 hod
PT po 2 hod
PT poměr
PT směs 1N+1P po 1 hod
PT směs 1N+1P po 2 hod
PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
PT směs 1N+1P poměr v čase 0
PT směs 1N+1P v čase 0
PT směs 1N+4P po 1 hod
PT směs 1N+4P po 2 hod
PT směs 1N+4P v čase 0
PT směs 4N+1P po 1 hod
PT směs 4N+1P po 2 hod
PT směs 4N+1P v čase 0
PTH -> Parathyrin intaktní
PTH 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
PTH biointaktní (1-84) -> Parathyrin biointaktní 1-84
PTH-I -> Parathyrin intaktní
Pubické ochlupení -> Tělo-pubické ochlupení
Purinnukleosidfosforylasa -> Purinnukleosidfosforyláza
Purinnukleosidfosforyláza
Purpurin
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin
Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)
Pyridinolin + deoxypyridinolin volný
Pyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin
Pyridinolin celkový
Pyridinolin celkový/kreat.
Pyridinolin volný
Pyridinolin volný/kreatinin
Pyroglobulin
Pyrohroznová kyselina -> Pyruvát
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Qs/Qt -> Plicní zkraty
Quételetův index -> Tělo-Body mass index
Quetiapin
Quetiapin*
Quickův test -> PT
Quickův test -> PT konfirmace 0 h
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Quickův test -> PT konfirmace 1 h
Quickův test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Quickův test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Quickův test -> PT konfirmace 2 h
Quickův test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Quickův test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Quickův test -> PT po 1 hod
Quickův test -> PT po 2 hod
Quickův test -> PT normál
Quickův test -> PT normál po 1 hod
Quickův test -> PT normál po 2 hod
Quickův test (kalibrovaný) -> PT kalibrovaný
Quickův test - INR -> PT INR
Quickův test - ratio -> PT poměr
R03DA04 -> Teofylin
R03DA04 -> Teofylin*
Rapamycin-(9CI) -> Sirolimus*
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RDW -> Erytrocyty (RDW)
RDW -> Erytrocyty (RDW-SD)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW-SD)
Redukovaný hemoglobin -> Deoxyhemoglobin
Rekalcifikační čas plazmy
Renální fosfátový práh
Renální funkce
Renální profil
Renin
Reptilázový čas -> Reptilázový test
Reptilázový čas -> Reptilázový test - normál
Reptilázový čas -> Reptilázový test - poměr
Reptilázový test
Reptilázový test - normál
Reptilázový test - poměr
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgA
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG (titr)
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM (titr)
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus (titr)
Respirační syncyciální v. (RSV) -> RS virus
Respirační syncyciální v. (RSV) -> RNA RS viru
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Retinol -> Vitamin A
Retinol binding protein
Retrakce koagula
Reverzní T3 -> T3 reverzní
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny (titr)
Revmatoidní faktor IgA -> Anti-imunoglobuliny IgA
Revmatoidní faktor IgA -> RF-IgA
Revmatoidní faktor IgG -> Anti-imunoglobuliny IgG
Revmatoidní faktor IgG -> RF-IgG
Revmatoidní faktor IgM -> Anti-imunoglobuliny IgM
Revmatoidní faktor IgM -> RF-IgM
Rezistence kapilár -> Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Rezistence kapilár -> Fragilita kapilár - hodnocení
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
RF-IgA
RF-IgG
RF-IgM
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
Rickettsia conorii -> Anti-Rickettsia conorii IgG
Rickettsia conorii -> Anti-Rickettsia conorii IgM
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS1
Risk of Ovarian Malignancy Algorithm -> ROMA index
Risperidon
Risperidon*
Rivaroxaban
Rizikové faktory urolitiázy
RMIT -> Mitóza erytrocytární
RNA Dengue viru
RNA Enteroviru
RNA Morbilli viru
RNA Mumps viru
RNA RS viru
RNA viru hepatitidy C
RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA viru hepatitidy C - genotyp
RNA viru hepatitidy E
RNA viru hepatitidy G
RNA viru Influenzy A
RNA viru Influenzy B
RNA viru Influenzy H1N1
RNA viru SARS-CoV-2
RNA viru SARS-CoV-2
RNA viru SARS-CoV-2 - A570D
RNA viru SARS-CoV-2 - A701V
RNA viru SARS-CoV-2 - D614G
RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143
RNA viru SARS-CoV-2 - Del144
RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70
RNA viru SARS-CoV-2 - E484K
RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q
RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (S2)
RNA viru SARS-CoV-2 - K417N
RNA viru SARS-CoV-2 - K417T
RNA viru SARS-CoV-2 - L452R
RNA viru SARS-CoV-2 - N439K
RNA viru SARS-CoV-2 - N501T
RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y
RNA viru SARS-CoV-2 - P681H
RNA viru SARS-CoV-2 - T716I
RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango"
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace)
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka
RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis
RNA viru západonilské horečky (WNV) -> RNA WNV viru
RNA West Nile viru -> RNA WNV viru
RNA WNV viru
RNA Zika viru
ROMA index
Rosenthal factor -> Faktor XI
Rősnerův index (APTT LA) -> APTT LA 1N+1P LCA
Rősnerův index (DPTscreen) -> PT 1N+1P LCA
Rősnerův index (RVVTscreen) -> RVVT 1N+1P LCA
Rotavirus A-E -> Rotaviry
Rotaviry
Roup dětský
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu
RROW -> Červená řada v kostní dřeni
RS virus
RTG nález
RTG vyšetření
Rubella virus -> Anti-Rubella
Rubella virus -> Anti-Rubella IgG
Rubella virus -> Anti-Rubella IgG (titr)
Rubella virus -> Anti-Rubella IgM
Rubella virus -> Anti-Rubella IgM (titr)
Rubella virus -> Anti-Rubella (titr)
Rubella virus -> Index protilátkový anti-Rubella IgG (Q/ALB)
Rubella virus -> Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Rufinamid
Russel Viper Venom Time -> RVVT - normalizovaný poměr
Russel Viper Venom Time -> RVVT
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P v čase 0
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT poměr
Růstový faktor podobný insulinu 1 -> IGF-1
Růstový hormon -> STH
RVVT
RVVT - konfirmace 0 h
RVVT - konfirmace 1 h
RVVT - konfirmace 2 h
RVVT - konfirmace poměr
RVVT - normál
RVVT - normalizovaný poměr
RVVT 1N+1P LCA
RVVT 1N+1P po 1 hod
RVVT 1N+1P po 2 hod
RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
RVVT 1N+1P poměr v čase 0
RVVT 1N+1P v čase 0
RVVT poměr
S-100 B -> S100B
S100A8/S100A9 -> Kalprotektin
S100B
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Sádra
Sacharidy
SAICAr -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid
SAICAr kval. -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid kval.
SAICAr/kreatinin -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin
Salicylát
Salicylát
Salicylát semikvant.
Salmonella species -> Anti-Salmonella H 1,2 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H b (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H d (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H gm (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H i (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 4 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 6,7 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 9 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella Vi (titr)
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F
SARS-CoV-2 -> Antigen viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> Antigen-N viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> SARS-CoV-2 - zpráva k vyšetření
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango"
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace)
SARS-CoV-2 -> SARS-CoV-2 - specifikace procedury
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A570D
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A701V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del144
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - D614G
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E484K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (S2)
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - K417N
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - K417T
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - L452R
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N439K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N501T
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - P681H
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - T716I
SARS-CoV-2 - specifikace procedury
SARS-CoV-2 - zpráva k vyšetření
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
SCC -> SCCA
SCCA
SCOT
Screening protilátek
Screening protilátek - enz.
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - chlad.
Screening protilátek - NAT
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - sol.
Sdružený nález kumulativní
Sdružený nález kumulativní doplněný
Sdružený nález rutinní
Sdružený nález rutinní doplněný
Sdružený nález screeningový
Sdružený nález screeningový doplněný
Se
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Sedimentace erytrocytů za 1 h -> FW za 1 h
Sedimentace erytrocytů za 2 h -> FW za 2 h
Segmenty -> Granulocyty
Segmenty bazofilní -> Bazofilní segmenty
Segmenty eozinofilní -> Eozinofilní segmenty
Segmenty neutrofilní -> Neutrofilní segmenty
Selen -> Se
Serin
Serin/kreatinin
Serotonin
Serratia marcescens -> DNA Serratia marcescens
Sertralin
Sertralin*
Sérum
Sex-hormone binding globulin -> SHBG
Sexual hormone binding globulin -> SHBG
SHBG
Short chain AcylCoA-DH
Short-chain-3-OH-acylCoADH
Schistocyty -> Schizocyty
Schizocyty
Sialová kyselina
Sialová kyselina - lipidy
Sialyloligosacharidy
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Siderophilin -> Transferin
Síran vápenatý -> Sádra
sírany -> Sulfáty
Sirolimus
Sirolimus*
Složení centra -> Složení jádra
Složení jádra
Složení na lomu -> Složení na řezu
Složení na řezu
Složení povrchu
Směsný test -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> APTT 1N+4P v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+4P po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+4P po 2 hod
Směsný test -> APTT 4N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT 4N+1P po 1 hod
Směsný test -> APTT 4N+1P po 2 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT 1N+1P LCA
Směsný test -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Směsný test -> Kaolinový test - korekce 1h
Směsný test -> Kaolinový test - korekce 2h
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Směsný test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Směsný test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P v čase 0
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P LCA
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
SOD
Sodík -> Na
Sodný kation -> Na
Solub. transferin. receptor (SC)*
Solubilní transferinový receptor
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Solubilní tyrozinkináza-1 podobná fms -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Somatostatin*
Somatotropin -> STH
SONO vyšetření
SP1-glykoprotein
Specificita protilátek pro HLA antigenům -> Anti-HLA specifikace
Specifická hmotnost -> Hustota
Specifická hmotnost -> Hustota (odhad)
Specifická hmotnost sdělovaná -> Hustota (sdělovaná)
Specifické IgE
Spermie
Spermie (kvalita)
Spermiogram -> Spermie (kvalita)
Spofagnost Pankenzan test -> Zevní sekrece pankreatu
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Srdeční frekvence
Stanovení zastoupení B lymfocytů rozetovým testem -> M-rozety Neaktuální
Stanovení zastoupení T lymfocytů rozetovým testem -> E-rozety Neaktuální
Staphylococcus aureus -> Anti-stafylolysin alfa
Staphylococcus aureus -> DNA Staphyloccus aureus
Staphylococcus species -> DNA Staphylococcus species
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
sTfR -> Solub. transferin. receptor (SC)*
sTfR index
STH
Stimulační index fagocytů
Stiripentol
Streptococcus agalactiae -> DNA Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae -> Anti-PCP IgG
Streptococcus pneumoniae -> DNA Streptoccocus pneumoniae
Streptococcus pyogenes -> Anti-streptolysin O
Streptococcus pyogenes -> DNA Streptococcus pyogenes
Streptococcus species -> DNA Streptococcus specific gene
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Strongyloides species -> DNA Strongyloides species
Struvit
Středně a vysoce nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (IRFMH)
Střední denzita trombocytu -> Trombocyt (MPC)
Střední jádra leukocytů Obsoletní
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední objem trombocytů -> Trombocyt (MPV)
Střední obsah hemoglobinu v retikulocytu -> Hemoglobin (MCHR)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Stuart - Prower faktor -> Faktor X
Stupeň epidemiologické závažnosti
Stypvenův test -> RVVT
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P v čase 0
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 0 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 1 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 2 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Suberát
Suberát/kreatinin
Subkapulární kožní řasa -> Tělo-řasa subskapulární
Subutex průkaz -> Buprenorfin průkaz
Sudan B -> Lipidy - Sudan B
Sukcinát
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid kval.
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfáty
Sulfhemoglobin
Sultiam
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma lymfocytárních subpopulací*
Suma T+B+NK lymfocytů -> Suma lymfocytárních subpopulací
Suma T+B+NK lymfocytů -> Suma lymfocytárních subpopulací*
Superoxiddismutáza -> SOD
Suprailiakální kožní řasa -> Tělo-řasa suprailiakální
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW-SD)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW-SD)
Škrobové zrno
Šťavelan -> Oxalát
Štěpné produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
t-PA - aktivita
t-PA - antigen
t-PA - antigen (arb. konc.)
T3 celkový
T3 reverzní
T3 volný
T4 celkový
T4 volný
Taenia species -> DNA Taenia species
TAG -> Triacylglyceroly
TAG 72 -> CA 72-4
Takrolimus
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní Obsoletní
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní
TAT -> TAT komplex
TAT komplex
TATI
Taurin
Taurin/kreatinin
TBG
TCT -> Trombinový test - diluce 1+1
TCT -> Trombinový test - diluce 1+3
TCT -> Trombinový test - normál
TČ -> Trombinový test - diluce 1+1
TČ -> Trombinový test - diluce 1+3
TČ -> Trombinový test - normál
Tělesná výška vstoje -> Tělo-výška vstoje
Tělesný povrch -> Tělo-povrch
Tělo-Body mass index
Tělo-délka vleže
Tělo-hmotnost
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-obvod frontookcipitální
Tělo-povrch
Tělo-prsní žláza
Tělo-pubické ochlupení
Tělo-růstová rychlost
Tělo-řasa subskapulární
Tělo-řasa suprailiakální
Tělo-řasa tricipitální
Tělo-střední obvod paže
Tělo-temenokostrční délka
Tělo-výška vsedě
Tělo-výška vstoje
Telopeptid CTx-beta(mass)
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-beta
Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid NTx/kreatinin
Teofylin
Teofylin*
Teplota aktuální
Test kompatibility - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test kompatibility - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test kompatibility - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test kompatibility - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test s batroxobinem -> Reptilázový test
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - normál
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - poměr
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - normál
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - poměr
Test s jedem Russelovy zmije -> RVVT
Test slučitelnosti - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test slučitelnosti - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test slučitelnosti - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test slučitelnosti - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Testikulární objem -> Varle-pravé
Testikulární objem -> Varle-levé
Testis (dx.) -> Varle-pravé
Testis (sin.) -> Varle-levé
Testosteron
Testosteron volný
Tetradecenát
Tetradekanát -> Myristát
Tetradekanát
Tetrajódthyronin volný -> T4 volný
Tetrajódtyronin -> T4 celkový
Thalium -> Tl
THFA -> Folát
Thiolasa -> Beta-oxothioláza
Thioláza -> Beta-oxothioláza
Thiopental
Thiopental*
Thiosulfáty semikvantitativně
Thrombelastogram -> Trombelastogram
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombinový test -> Trombinový test
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymidinkinasa -> Thymidinkináza
Thymidinkináza
Thymin
Thymin/kreatinin
Thyreoidální soubor
Thyreotropin -> TSH
Thyrocalcitonin -> Kalcitonin
Thyroid Stimulating Antibody -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Thyroid stimulating hormone -> TSH
Thyroxin -> T4 celkový
Thyroxin - vaz. kap.
Thyroxin volný -> T4 volný
Tiagabin
TIBC -> Vazebná kapacita Fe
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG (titr)
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgM
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgM (titr)
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE (titr)
TIMP-1
TK -> Thymidinkináza
Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1) -> TIMP-1
Tkáňový polypeptidický antigen -> TPA*
Tkáňový polypeptidický antigen -> TPA
Tkáňový polypeptidický specifický antigen -> TPS
Tl
Tlak barometrický -> Vzduch (tlak)
Tlak diastolický
Tlak systolický
TNF alfa
Tobramycin
Tobramycin*
Tokoferol
Topiramát
Topiramát*
total T3 -> T3 celkový
total T4 -> T4 celkový
Toxikologická vyšetření
Toxin Clostridium difficile
Toxocara canis -> Anti-Toxocara canis IgG
Toxocara canis -> Anti-Toxocara canis IgG (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgE
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgE
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii (titr)
TPA -> t-PA - aktivita
TPA -> t-PA - antigen
TPA -> t-PA - antigen (arb. konc.)
TPA
TPA*
TPA/S -> TPS
TPMT gen
TPS
TRACP -> ACP kostní Obsoletní
TRACP -> ACP kostní
TRAK -> Anti-TSH receptor
Transferin
Transferin (CDT)
Transferin (CHD) -> Transferin (CDT)
Transferin saturovaný železem
Transferin/kreatinin
Transferrin -> Transferin
Transglutamináza -> Faktor XIII
Transglutamináza -> Faktor XIII - indukce stability
Transglutamináza -> Faktor XIII - aktivita
Transglutamináza -> Faktor XIII - aktivita*
Transglutamináza -> Faktor XIII - kvantita
Transportní bílkoviny pro T4 a T3 -> TBG
Transthyretin -> Prealbumin
Trazodon
Trazodon*
Treonin
Treonin/kreatinin
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgG
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgM
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum (titr)
Treponema pallidum -> DNA Treponma pallidum
Triacylglyceroly
Triamteren
Tricipitální kožní řasa -> Tělo-řasa tricipitální
Tricykl. aktidepresiva (průkaz)
Tricyklická antidepresiva
Tricyklická antidepresiva*
Tridymit
Triglyceridy -> Triacylglyceroly
Trichomonády kvalitativně
Trichomonády semikvant.
Trichomonas vaginalis -> DNA Trichomonas vaginalis
Trichuris trichiura -> DNA Trichuris trichiura
Trijodthyronin -> T3 celkový
Trijódthyronin reverzní -> T3 reverzní
Trijódthyronin volný -> T3 volný
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Trimethylxanthin -> Kofein*
Trimethylxanthin -> Kofein
Tripelfosfát -> Krystaly struvitu
Trombelastogram
Trombin generační test - AUC
Trombin generační test - lag time
Trombin generační test - Peak trombin
Trombin generační test - tPeak trombin
Trombin generační test - Velocity index
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový čas -> Trombinový test - normál
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test
Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový test - normál
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PLCR)
Trombocyty (PMDW)
Trombocyty v TromboExactu
Trombokrit
Trombomodulin
Tromboplastinový čas -> PT
Tromboplastinový čas -> PT normál
Tromboplastinový čas -> PT normál po 1 hod
Tromboplastinový čas -> PT normál po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 0 h
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 1 h
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 2 h
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT normál
Tromboplastinový test -> PT normál po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT normál po 2 hod
Tromboplastinový test (kalibrovaný) -> PT kalibrovaný
Tromboplastinový test - INR -> PT INR
Tromboplastinový test - ratio -> PT poměr
Troponin I
Troponin I (průkaz)
Troponin I ultrasenzitivní
Troponin T
Troponin T (průkaz)
Troponin T hs -> Troponin T ultrasenzitivní
Troponin T ultrasenzitivní
Trypsinogen
Tryptofan
Tryptofan/kreatinin
TSH
TT -> Trombinový test - diluce 1+1
TT -> Trombinový test - diluce 1+3
TT -> Trombinový test - normál
tT3 -> T3 celkový
tT4 -> T4 celkový
Tubulární rezorpce vody
Tukové kapénky
Tumor necrosis factor alfa -> TNF alfa
Tumorózní buňky
Tyče bazofilní -> Bazofilní tyče
Tyče eozinofilní -> Eozinofilní tyče
Tyče neutrofilní -> Neutrofilní tyče
Tymidinkináza -> Thymidinkináza
Typ odběru
Typizace erytroctů - popis
Typovací panel - enz. -> Identifikace protilátek - enz.
Typovací panel - chlad. -> Identifikace protilátek - chlad.
Typovací panel - NAT -> Identifikace protilátek - NAT
Typovací panel - sol. -> Identifikace protilátek - sol.
Tyreoglobulin
Tyreotropní hormon -> TSH
Tyrokalcitonin -> Kalcitonin
Tyronin -> T3 celkový
Tyronin volný -> T3 volný
Tyrosin-phosphatase-like antigen autoantibodies -> Anti-IA-2
Tyroxin vážící globulin -> TBG
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Tyrozinkináza-1, fms-like, solubilní (SFLT-1) -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
UBT - Urea Breath Test (Helicobacter pylori) -> Helicobacter pylori UBT
UFH -> Nefrakcionovaný heparin
UFH -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
UFH -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Uhličitan vápenatý -> Aragonit
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Uracil
Uracil/kreatinin
Urát
Urát amonný
Urát draselný
Urát sodný
Urát/kreatinin
Urea
Ureaplasma parvum -> DNA Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum -> DNA Ureaplasma urealyticum
Uricit -> Močová kyselina
Uridin
Uridin/kreatinin
Urobilinogen
Urobilinogen semikvantitativně
Uroporfyrin
Uroporfyrinogen I syntáza -> Porfobilinogendeamináza
Uroporfyrinogen I syntetáza -> Porfobilinogendeamináza
V
Váha aktuální -> Hmotnost aktuální
Váha standardní -> Hmotnost standardní
Válce
Válce bakteriální, kvalitativně
Válce bakteriální, kvantitativně
Válce bakteriální, semikvantitativně
Válce buněčné, kvalitativně
Válce buněčné, kvantitativně
Válce buněčné, semikvantitativně
Válce epiteliální
Válce epiteliální kvalit.
Válce epitelové semikvant.
Válce erytrocyt. semikvant.
Válce erytrocytární
Válce erytrocytární kvalit.
Válce granul. semikvant.
Válce granulované
Válce granulované kvalit.
Válce hyalinní
Válce hyalinní kvalit.
Válce hyalinní semikvant.
Válce kvalitativně
Válce leukocyt. semikvant.
Válce leukocytární
Válce leukocytární kvalit.
Válce renálních tubulárních buněk, kvalitativně
Válce renálních tubulárních buněk, kvantitativně
Válce renálních tubulárních buněk, semikvant.
Válce semikvantitat.
Válce semikvantitativně
Válce tukové, kvalitativně
Válce tukové, kvantitativně
Válce tukové, semikvantitativně
Válce urátové
Válce urátové kvalit.
Válce urátové semikvant.
Válce voskové
Válce voskové kvalit.
Válce voskové semikvant.
Válce žlučové semikvant.
Valin
Valin/kreatinin
Valproát
Valproát volný
Valproát volný*
Valproát*
Vanadium -> V
Vancomycin resistance gene -> DNA Vancomycin resistance gene A
Vancomycin resistance gene -> DNA Vancomycin resistance gene B
Vanilmandlová kyselina
Vanilmandlová kyselina/kreatinin
Vanilmandová kyselina - průkaz
Vankomycin
Vankomycin*
Vápník -> Ca
Vápník/Hořčík -> Ca/Mg
Vápník/kreatinin -> Ca/kreatinin
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgA
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgA (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgG
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgG (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgM
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgM (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-Varicella-zoster (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> DNA viru Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Varle-levé
Varle-pravé
Vasopresin
Vaterit
Vazebná kapacita Fe
Vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony -> SHBG
Vazebný protein 3 inzulinu podobných růstových faktorů -> IGFBP-3
Včelí vosk
VDRL/RRR (titr)
Velikost max. průměru
Velká jádra leukocytů Obsoletní
Velké trombocyty -> Trombocyty (PLCR)
Velký granulární lymfocyt
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C22 -> Very long chain FA - C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C24 -> Very long chain FA - C24
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C26 -> Very long chain FA - C26
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Venlafaxin
Venlafaxin*
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
Very long chain FA - C22
Very long chain FA - C24
Very long chain FA - C26
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Virus Influenza A
Virus Influenza B
Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 3
Viskozita krve -> Krev
Viskozita plazmy -> Plazma
Viskozita séra -> Sérum
Vitamin A
Vitamin B12
Vitamin B12*
Vitamin Bt -> Karnitin volný
Vitamin C
Vitamin C (kvalit.)
Vitamin D -> Kalcidiol
Vitamin D -> Kalcitriol
Vitamin D-binding protein -> Gc-globulin
Vitamin E -> Tokoferol
Vlákna svalová
VNP2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Voda
Vodíkový ion, aktivita, pH -> pH
Vodíkový kation
Volné beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Volné Fe -> Extracelulární Fe
Volné lehké řetězce kappa -> FLC kappa free
Volné lehké řetězce kappa -> FLC kappa free
Volné lehké řetězce lambda -> FLC lambda free
Volné lehké řetězce lambda -> FLC lambda free
Volné mastné kyseliny -> Mastné kyseliny - volné
Volný testosteron -> Index volného testosteronu
von Willebrandův faktor - antigen
von Willebrandův faktor - CBA - poměr
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
Vorikonazol
vWF -> von Willebrandův faktor - antigen
vWF -> von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
vWF -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
vWF -> von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII
vWF -> von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
Výpočty DAP
Výpočty FE
Vysoce fluorescenční buňky
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
Vysoce nezralé retikulocyty -> Retikulocyty (IRFH)
Vysokomoekulární kininogen -> HMWK - funkční aktivita
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření proteinů -> Proteiny
Vyšetření specifických proteinů -> Proteiny specifické
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální
Výška tělesná vstoje -> Tělo-výška vstoje
Vzduch (tlak)
WAP four-disulphide core domain protein 2 -> HE4
Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty*
Weddellit
West Nile virus -> RNA WNV viru
Whewellit
Whitlockit
X - buňky -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Xaban -> Apixaban
Xaban -> Edoxaban
Xaban -> Rivaroxaban
Xantin
Xantin/kreatinin
Xarelto -> Rivaroxaban
Xylosa -> Xylóza
Xylóza
Xylóza (průkaz)
Xylózový absorpční test
Xylózový toleranční test -> Xylózový absorpční test
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr)
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr)
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgM
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Yersinia pseudotuberculosis -> Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr)
Zastoupení mononukleárů v rozpočtu leukocytů z CSF -> Mononukleáry (mono+lymfo)
Zevní sekrece pankreatu
Zibor - anti Xa aktivita -> Bemiparin
Zika virus -> Anti-Zika IgG
Zika virus -> Anti-Zika IgM
Zika virus -> RNA Zika viru
Zinek -> Zn
Ziprasidon
Ziprasidon*
Zkraty plicní -> Neoxygenovaná krev
Zn
Zn komplex protoporfyrinu -> Zn-protoporfyrin
Zn-protoporfyrin
Zonisamid
Zonisamid*
Zotepin
Zotepin*
Železo -> Extracelulární Fe
Železo -> Fe
Železo -> Hodnocení Fe v likvoru
Železo -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Žírná buňka -> Mastocyty
Žírná buňka -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Žlučové kyseliny celkové