Seznam položek NČLP podle názvů (bez komponenty IgE)

[-2]proPSA
_AGENS -> Agens
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - bakteriální meningitidy
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - komunitní pneumonie
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - chlamydie, kapavka
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - původci genitálního vředu
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - helmitózy
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - protozoa
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - respirační viry
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - respirační viry, SARS-CoV-2
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - sexuálně přenosné infekce
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - T2 Bacteria panel
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - T2 Candida panel
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - agens přenášená klíštětem
_MPX skupinové objednávky -> Multiplex vyšetření - virové meningitidy
1,25-dihydroxyvitamin D -> Kalcitriol
1,25-kalcitriol -> Kalcitriol
1,25-OH vitamin D -> Kalcitriol
1-metylhistidin
1-metylhistidin/kreatinin
10,11-Epoxykarbamazepin -> Karbamazepin-10,11-epoxid
10,11-Epoxykarbamazepin/Karbamazepin metabolický poměr -> Karbamazepin-10,11-epoxid/Karbamazepin metabolický pom
10-oh-carbamazepin Obsoletní
10-oh-carbamazepin* Obsoletní
11-beta-OH-androstendion
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortizol
17-beta-estradiol -> Estradiol
17-hydroxy-pregnenolon
17-hydroxy-progesteron
17-ketosteroidy -> 17-oxosteroidy
17-oxosteroidy
2,8-dihydroxyadenin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoetanol
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-hydroxybutanoát -> 2-hydroxybutyrát
2-hydroxybutyrát
2-ketopropionát -> Pyruvát
2-monoamid kyseliny asparagové -> Asparagin
2-oxoglutarát
2-oxoglutarát/kreatinin
2-pyrrolidinkarboxylát -> Prolin
21-deoxykortizol
25-hydroxyvitamin D -> Kalcidiol
3,4-dihydroxyfenylacetát
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylalanin
3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
3-beta,7-beta-dihydroxy-5-androsten-17-on -> 7-beta-hydroxy-DHEA
3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxydekanát
3-hydroxydodekanát
3-hydroxyhexadekanát
3-hydroxyhexanát
3-hydroxyizovalerát
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxyoktanát
3-hydroxypropionát
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-hydroxytetradekanát
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3-metylhistidin
3-metylhistidin/kreatinin
3alfa,5alfa-tetrahydroprogesteron -> Allopregnanolon
3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-on -> Allopregnanolon
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-aminobutyrát
4-aminobutyrát/kreatinin
4-aminohippurát
4-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4d]-pyrimidin -> Allopurinol
4-hydroxyfenylacetát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-aminolevulát/kreatinin
5-HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
5-hydroxytryptamin -> Serotonin
5-methyluracil -> Thymin
5HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
7-alfa-hydroxy-DHEA
7-beta-hydroxy-DHEA
7-dehydrocholesterol
7-dehydrocholesterol kvalitativně
7-hydroxymetotrexát
7-hydroxyoktanát
9-hydroxyrisperidon
9-hydroxyrisperidon -> Paliperidon*
9-hydroxyrisperidon*
9-Hydroxyrisperidon/Risperidon metabolický poměr
A vitamin -> Vitamin A
A-vitamin -> Vitamin A
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
AAG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
AAT -> AST
AB0 aglutininy
AB0 aglutinogeny
ABR Obsoletní
ACCR -> Frakční exkrece AMS
ACE -> Angiotenzin konvertující enzym
ACE2 -> Angiotenzin konvertáza
ACE2 -> Angiotenzin konvertáza
Acebutolol
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
Acidum valproicum -> Valproát*
Acidum valproicum -> Valproát
Acinetobacter baumannii -> DNA Acinetobacter baumannii
ACP Obsoletní
ACP
ACP (kvalitativně) -> Kyselá fosfatáza
ACP kostní Obsoletní
ACP kostní
ACP prostatická Obsoletní
ACP prostatická
ACP prostatická (protein)
ACP tartarát rezistentní (kvalitativně) -> Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
ACT
Actetátesteráza -> Esteráza nespec.+NaF
ACTH -> Kortikotropin
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Acylovaný karnitin -> Karnitin acylovaný
Adalimumab
ADAMTS13
ADAMTS13 - aktivita
ADAMTS13 - antigen
ADAMTS13 - inhibitor
Adenin
Adenin/kreatinin
Adeninfosforibosyltransferasa -> Adeninfosforibosyltransferáza
Adeninfosforibosyltransferáza
Adenosindeaminasa -> Adenosindeamináza
Adenosindeamináza
Adenoviry -> Anti-Adenovirus
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgA
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgA
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgG
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgG
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgG (titr) Obsoletní
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgM
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgM
Adenoviry -> Anti-Adenovirus IgM (titr) Obsoletní
Adenoviry -> Anti-Adenovirus (titr)
Adenoviry -> Anti-Adenovirus
Adenoviry -> Antigen Adenovirus
Adenoviry -> DNA Adenoviru
Adenylsukcinátlyasa -> Adenylsukcinátlyáza
Adenylsukcinátlyáza
ADH -> Vazopresin*
ADH -> Vazopresin
Adipát
Adipát/kreatinin
Adiuretin -> Vazopresin*
Adiuretin -> Vazopresin
Adrenalin
Adrenalin (klonidin, +0)*
Adrenalin (klonidin, +180)*
Adrenalin/Noradrenalin
Adrenokortikotropní hormon -> Kortikotropin*
Adrenokortikotropní hormon -> Kortikotropin
AFP -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
AFP -> Alfa-1-fetoprotein
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Agegace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agens
Agens - neformalizované sdělení Obsoletní
Aglutininy AB0 systému krevních skupin -> AB0 aglutininy
Aglutinogeny AB0 systému krevních skupin -> AB0 aglutinogeny
Agomelatin
Agomelatin*
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP + PG
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Agregace po ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace po adrenalinu -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po ARA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace po EPI -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace po kolagenu -> Agregace stimulovaná COL
Agregace po kolagenu -> Agregace stimulovaná COL
Agregace po kyselině arachidonové -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po kyselině arachidonové -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po RIS -> Agregace stimulovaná RIS1
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS
Agregace po ristocetinu -> Agregace stimulovaná RIS1
Agregace po TRAP -> Agregace stimulovaná TRAP
Agregace po TRAP -> Agregace stimulovaná TRAP
Agregace po trombinu -> Agregace stimulovaná TRO
Agregace samovolná
Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ACA -> Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP
Agregace stimulovaná ADP + PG
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná ARA
Agregace stimulovaná COL
Agregace stimulovaná COL
Agregace stimulovaná CPG
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Agregace stimulovaná EPI -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Agregace stimulovaná epinefrinem -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) -> Agregace stimulovaná ADR
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS
Agregace stimulovaná RIS1
Agregace stimulovaná TRAP
Agregace stimulovaná TRAP
Agregace stimulovaná TRO
Agregace stimulovaná TRO
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (CPG, T50)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (kolagen, latence)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Agregační panel
AH50
ACHS
AIP -> CHOL/HDL index
Aktivita ADAMTS13 -> ADAMTS13 - aktivita
Aktivita vWF -> von Willebrandův faktor - aktivita
Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin
Aktivované buňky s IL2-R (CD25+) -> Buňky CD25+
Aktivovaný parciální tromboplastinový test -> APTT
Aktuální base excess -> Base excess
Al
ALA -> Alanin
ALA dehydratáza
ALA-D -> ALA dehydratáza
Alanin
Alanin/kreatinin
Alaninaminotransferáza -> ALT
Alaninaminotransferáza makrokomplex -> ALT makrokomplex
Alanintransamináza -> ALT
Alanintransamináza makrokomplex -> ALT makrokomplex
Albumin
Albumin
Albumin - náboj
Albumin/kreatinin
Albumin/Protein celkový v moči
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
ALD
Aldoláza -> ALD
Aldosteron
Alfa-1,4-glukosidasa kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1- glykoprotein kyselý -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1- glykoprotein kyselý -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
alfa-1-AG -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin - genotypizace
Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-1-globulin
Alfa-1-globulin
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin - antigen
Alfa-2-globulin
Alfa-2-globulin
Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
alfa-aminoadipát -> 2-aminoadipát
Alfa-amyláza -> AMS
Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 1) -> AMY lokus 1
Alfa-amyláza - genetická klasifikace (lokus 2) -> AMY lokus 2
Alfa-amyláza - pankreatický typ makrokomplex -> AMS pankreatická makrokomplex
Alfa-amyláza makrokomplex -> AMS makrokomplex
Alfa-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-alfa
alfa-CrossLaps/kreatinin -> Telopeptid CTx/kreatinin
Alfa-fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
alfa-galaktosidasa -> Alfa-galaktozidáza
Alfa-galaktozidáza
Alfa-hydroxymetoprolol
Alfa-lipoproteiny
Alfa-naftyl-acetát esteráza -> Esteráza nespecifická
Alfa-naftyl-acetát esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Alfa-naftyl-butyrát esteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Alfa-naftyl-butyrát esteráza + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
ALG -> Anti-LG IgG
ALG -> Anti-LG IgG
Alizarin
Alkalická fosfatáza -> ALP
Alkalická fosfatáza makrokomplex -> ALP makrokomplex
Alkohol -> Etanol*
Alkohol -> Etanol
Allantoin
Allo-isoleucin -> Alloizoleucin
Allo-isoleucin/kratinin -> Alloizoleucin/kratinin
Alloizoleucin
Alloizoleucin/kratinin
Allopregnanolon
Allopurinol
Allopurinol/kreatinin
ALP
ALP
ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP kostní typ (protein)
ALP makrokomplex
ALP makrokomplex - typ
ALP placentární
ALP střevní
ALT
ALT makrokomplex
ALT makrokomplex - typ
Altab test -> Zevní sekrece pankreatu
Alternaria alternata -> Anti-Alternaria alternata IgG
Aluminium -> Al
Alveolární kyslík -> Kyslík alveolární
Amfetamin
Amfetamin (průkaz)
Amfetamin modifikovaný -> MDMA a metabolit
Amfetamin modifikovaný -> MDMA (průkaz)
AMH -> Antimülleriánský hormon
Amikacin
Amikacin*
Aminokyseliny
Amiodaron
Amiodaron*
Amisulprid
Amisulprid*
Amitriptylin
Amitriptylin*
Ammoniumurát -> Urát amonný
Amoniak
Amoxicilin
Ampicilin
Ampicilin sodný
AMS
AMS makrokomplex
AMS makrokomplex - typ
AMS pankreatická
AMS pankreatická
AMS pankreatická makrokomplex
AMS pankreatická makrokomplex - typ
AMS slinná
AMY lokus 1
AMY lokus 2
Amylasa -> AMS
Amylasa makrokomplex -> AMS makrokomplex
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Amyláza -> AMS
Amyláza makrokomplex -> AMS makrokomplex
Amylo-1,4-1,6-transglukosidasa -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr)
Anaplasma phagocytophilum -> Anti-Anaplasma phagocytophilum
Anaplasma phagocytophilum -> DNA Anaplasma phagocytophilum
ANCA IgG
ANCA profil
Ancylostoma species -> DNA Ancylostoma species
Androstendion
ANGIO vyšetření
Angiotenzin
Angiotenzin konvertáza
Angiotenzin konvertáza
Angiotenzin konvertující enzym
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
ANP
Anti n-SARS-CoV-2 (titr)
Anti Xa aktivita -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
Anti-A-laktalbumin IgA
Anti-A-laktalbumin IgG
Anti-acetylcholin receptor
Anti-adalimumab
Anti-Adenovirus
Anti-Adenovirus
Anti-Adenovirus (titr)
Anti-Adenovirus IgA
Anti-Adenovirus IgA
Anti-Adenovirus IgG
Anti-Adenovirus IgG
Anti-Adenovirus IgG (titr) Obsoletní
Anti-Adenovirus IgM
Anti-Adenovirus IgM
Anti-Adenovirus IgM (titr) Obsoletní
Anti-adrenální tkáň I.
Anti-adrenální tkáň II.
Anti-adrenální tkáň III.
Anti-adrenální tkáň IV.
Anti-ACHR -> Anti-acetylcholin receptor
Anti-Alternaria alternata IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum
Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-ASGPR
Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species (titr)
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG (titr) Obsoletní
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM (titr) Obsoletní
Anti-Bartonella henselae IgG
Anti-Bartonella henselae IgM
Anti-Bartonella quintana IgG
Anti-Bartonella quintana IgM
Anti-basální membrána epidermis IgG
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-Bordetella parapertussis
Anti-Bordetella parapertussis
Anti-Bordetella parapertussis (titr)
Anti-Bordetella parapertussis IgA
Anti-Bordetella parapertussis IgA
Anti-Bordetella parapertussis IgG
Anti-Bordetella parapertussis IgG
Anti-Bordetella parapertussis IgM
Anti-Bordetella parapertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis
Anti-Bordetella pertussis
Anti-Bordetella pertussis (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgA
Anti-Bordetella pertussis IgA
Anti-Bordetella pertussis IgA
Anti-Bordetella pertussis IgG
Anti-Bordetella pertussis IgG
Anti-Bordetella pertussis IgG (titr)
Anti-Bordetella pertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis IgM
Anti-Bordetella pertussis IgM (titr)
Anti-Bordetella species IgA
Anti-Bordetella species IgG
Anti-Bordetella species IgM
Anti-Borrelia afzelii IgA
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG (titr) Obsoletní
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG (titr) Obsoletní
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM (titr) Obsoletní
Anti-BPI IgG
Anti-BPI IgG
Anti-Brucella abortus
Anti-Brucella abortus
Anti-Brucella abortus (titr)
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgG
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Brucella abortus IgM
Anti-Brucella melitensis
Anti-Brucella melitensis (titr)
Anti-Brucella suis
Anti-Brucella suis (titr)
Anti-Campylobacter jejuni
Anti-Campylobacter jejuni (titr)
Anti-Campylobacter jejuni IgA
Anti-Campylobacter jejuni IgA
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr) Obsoletní
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans (titr)
Anti-Candida albicans IgA
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG (titr) Obsoletní
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM (titr) Obsoletní
Anti-CCP IgA
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG (titr)
Anti-CCP IgM
Anti-centromery IgG
Anti-centromery IgG
Anti-centromery IgG (titr)
Anti-céva IgG
Anti-céva IgG
Anti-céva IgG (titr)
Anti-Cladosporium herbarum IgG
Anti-CMV
Anti-CMV
Anti-CMV (titr)
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA (titr)
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG (Av)
Anti-CMV IgG (titr)
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM (titr)
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii (titr)
Anti-Coxiella burnetii I (chron) (titr)
Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgA
Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgG
Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgM
Anti-Coxiella burnetii IgG
Anti-Coxiella burnetii IgM
Anti-Coxiella burnetii II (akut) (titr)
Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgA
Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgG
Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgM
Anti-Coxsackie A16
Anti-Coxsackie A16
Anti-Coxsackie A16 (titr)
Anti-Coxsackie A16 IgM
Anti-Coxsackie A24
Anti-Coxsackie A24
Anti-Coxsackie A24 (titr)
Anti-Coxsackie A24 IgM
Anti-Coxsackie A7
Anti-Coxsackie A7
Anti-Coxsackie A7 (titr)
Anti-Coxsackie A7 IgM
Anti-Coxsackie A9
Anti-Coxsackie A9
Anti-Coxsackie A9 (titr)
Anti-Coxsackie A9 IgM
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1 (titr)
Anti-Coxsackie B1 IgM
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2 (titr)
Anti-Coxsackie B2 IgM
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3 (titr)
Anti-Coxsackie B3 IgM
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4 (titr)
Anti-Coxsackie B4 IgM
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5 (titr)
Anti-Coxsackie B5 IgM
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6 (titr)
Anti-Coxsackie B6 IgM
Anti-Cryptococcus species
Anti-Dengue IgG
Anti-Dengue IgM
Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Anti-DFS70 IgG
Anti-DFS70 IgG
anti-DFS70/LEDGGFp75 -> Anti-DFS70 IgG
anti-DFS70/LEDGGFp75 -> Anti-DFS70 IgG
Anti-difterický toxoid IgG
Anti-DNase B
Anti-DNP
Anti-DNP
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG (titr)
Anti-EBV-heterofilní protilátky
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM (titr)
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG (Av)
Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Anti-Echovirus
Anti-Echovirus
Anti-Echovirus (titr)
Anti-Echovirus 7 IgM
Anti-elastáza
Anti-elastáza
Anti-ENA screening
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgG
Anti-endoteliální buňky IgG
Anti-endoteliální buňky IgG
Anti-endoteliální buňky IgG (titr)
Anti-Enteroviry IgA
Anti-Enteroviry IgA
Anti-Enteroviry IgG
Anti-Enteroviry IgG
Anti-Enteroviry IgM
Anti-Enteroviry IgM
Anti-erytrocyty
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli (titr) Neaktuální
Anti-exopankreas IgA
Anti-F-aktin IgG
Anti-F-aktin IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-fosfatidylserin IgG
Anti-fosfatidylserin IgM
Anti-Francisella tularensis
Anti-Francisella tularensis
Anti-Francisella tularensis (titr)
Anti-Francisella tularensis IgG
Anti-Francisella tularensis IgM
Anti-GAD
Anti-GAD65 -> Anti-GAD
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA (titr)
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG (titr)
Anti-gliadin deamidovaný IgA
Anti-gliadin deamidovaný IgG
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgM
Anti-gliadin IgM
Anti-gliadin IgM
Anti-GP210 IgG
Anti-H+/K+ATP
Anti-Haemophilus influenzae b IgG
Anti-Hantavirus Dobrava IgG
Anti-Hantavirus Dobrava IgM
Anti-Hantavirus IgG
Anti-Hantavirus IgM
Anti-Hantavirus Puumala IgG
Anti-Hantavirus Puumala IgM
Anti-Hantavirus Seoul IgG
Anti-Hantavirus Seoul IgM
Anti-HAV celkové
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HAV IgM
Anti-HBcAg
Anti-HBcAg IgM
Anti-HBcAg total -> Anti-HBcAg
Anti-HBeAg
Anti-HBeAg IgG
Anti-HBeAg total -> Anti-HBeAg
Anti-HBsAg
Anti-HBsAg
Anti-HBsAg IgG
Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg
Anti-HBsAg total -> Anti-HBsAg kvantitativně
Anti-HCV celkové
Anti-HDV celkové
Anti-HDV IgG
Anti-HDV IgM
Anti-Helicobacter pylori IgA
Anti-Helicobacter pylori IgA
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Helicobacter pylori IgM
Anti-Helicobacter pylori IgM
Anti-heparin/destičkový faktor 4
Anti-heparin/destičkový faktor 4 IgG
Anti-heparin/PF4 komplex
Anti-Herpes IgA -> Anti-HSV IgA
Anti-Herpes IgA (titr) -> Anti-HSV IgA (titr)
Anti-Herpes IgA (titr) -> Anti-HSV IgA
Anti-Herpes IgG -> Anti-HSV IgG
Anti-Herpes IgG -> Anti-HSV IgG
Anti-Herpes IgG (titr) -> Anti-HSV IgG (titr)
Anti-Herpes IgG (titr) -> Anti-HSV IgG
Anti-Herpes IgM -> Anti-HSV IgM
Anti-Herpes IgM -> Anti-HSV IgM
Anti-Herpes IgM (titr) -> Anti-HSV IgM (titr)
Anti-Herpes IgM (titr) -> Anti-HSV IgM
Anti-herpes simplex -> Anti-HSV
Anti-herpes simplex -> Anti-HSV (titr)
Anti-herpes simplex -> Anti-HSV
Anti-HEV
Anti-HEV celkové
Anti-HEV IgG
Anti-HEV IgM
Anti-HGE -> Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr)
Anti-HGE -> Anti-Anaplasma phagocytophilum
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr)
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr)
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM
Anti-HGV
Anti-HGV celkové
Anti-HHV6
Anti-HHV6 (titr)
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG (titr)
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM (titr)
Anti-HIV-1
Anti-HIV-1,2
Anti-HLA (panel 30)
Anti-HLA (panel 50)
Anti-HLA (panel Luminex)
Anti-HLA specifikace
Anti-hladký sval IgG
Anti-hladký sval IgG (titr)
Anti-HSV
Anti-HSV
Anti-HSV (titr)
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA (titr)
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG (titr)
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM (titr)
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG (titr) Obsoletní
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM (titr) Obsoletní
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG (titr) Obsoletní
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM (titr) Obsoletní
Anti-Chikungunya IgG
Anti-Chikungunya IgG
Anti-Chikungunya IgM
Anti-Chikungunya IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae
Anti-Chlamydia pneumoniae (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia trachomatis
Anti-Chlamydia trachomatis (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Anti-IA-2
Anti-ICA IgG
Anti-IgA
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny (titr)
Anti-imunoglobuliny IgA
Anti-imunoglobuliny IgG
Anti-imunoglobuliny IgM
Anti-Infliximab
Anti-Infliximab
Anti-Influenza A IgA
Anti-Influenza A IgA
Anti-Influenza A IgG
Anti-Influenza A IgG
Anti-Influenza A IgG
Anti-Influenza A IgG (titr) Obsoletní
Anti-Influenza A IgM
Anti-Influenza A IgM
Anti-Influenza A IgM (titr) Obsoletní
Anti-Influenza A1
Anti-Influenza A1
Anti-Influenza A1 (titr)
Anti-Influenza A1 IgA
Anti-Influenza A2
Anti-Influenza A2
Anti-Influenza A2 (titr)
Anti-Influenza B
Anti-Influenza B
Anti-Influenza B (titr)
Anti-Influenza B IgA
Anti-Influenza B IgA
Anti-Influenza B IgG
Anti-Influenza B IgG
Anti-Influenza B IgG
Anti-Influenza B IgG (titr) Obsoletní
Anti-Influenza B IgM
Anti-Influenza B IgM
Anti-Influenza B IgM (titr) Obsoletní
Anti-insulin
Anti-INTF -> Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG
Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM
Anti-kapsulární polysacharid S. pneumoniae (PCP) IgG -> Anti-PCP IgG
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA (titr)
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG (titr)
Anti-kathepsin G
Anti-keratin IgG
Anti-kolagen typ I
Anti-kolagen typ II
Anti-kolagen typ III
Anti-kolagen typ IX
Anti-kolagen typ XI
Anti-králičí IgG
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgM
Anti-kravské mléko IgM
Anti-laktoferin
Anti-laktoferin
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA (titr)
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG (titr)
Anti-LC1 IgG
Anti-LC1 IgG
Anti-LCM
Anti-LCM
Anti-LCM (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6
Anti-Legionella pneumophila 1-6 (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM
Anti-LG IgG
Anti-LG IgG
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Anti-LKM IgG
Anti-LKM1 IgG
Anti-LKM1 IgG
Anti-Lymphocytic choriomeningitis virus -> Anti-LCM
Anti-Lymphocytic choriomeningitis virus -> Anti-LCM (titr)
Anti-Lymphocytic choriomeningitis virus -> Anti-LCM
Anti-lysozym
Anti-M2 IgG
Anti-M4 IgG
Anti-M9 IgG
Anti-MEM
Anti-mikrosomy
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA (titr)
Anti-mitochondrie IgG
Anti-mitochondrie IgG
Anti-mitochondrie IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM (titr)
Anti-Morbilli
Anti-Morbilli
Anti-Morbilli (titr)
Anti-Morbilli IgG
Anti-Morbilli IgG
Anti-Morbilli IgG
Anti-Morbilli IgG (titr) Obsoletní
Anti-Morbilli IgM
Anti-Morbilli IgM
Anti-Morbilli IgM
Anti-Morbilli IgM (titr) Obsoletní
Anti-MPO IgG
Anti-Mumps virus
Anti-Mumps virus
Anti-Mumps virus (titr)
Anti-Mumps virus IgG
Anti-Mumps virus IgG
Anti-Mumps virus IgG (Av)
Anti-Mumps virus IgG (titr)
Anti-Mumps virus IgM
Anti-Mumps virus IgM
Anti-Mumps virus IgM (titr)
Anti-MuSK
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr) Obsoletní
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM
Anti-Mycoplasma hominis IgG
Anti-Mycoplasma hominis IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr) Obsoletní
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr) Obsoletní
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr) Obsoletní
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG (titr)
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG (titr)
Anti-myší IgG protilátky
Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-nadledvina IgG
Anti-nadledvina IgG (titr)
Anti-nukleární IgA
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG (titr)
Anti-nukleární IgM
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG (titr)
Anti-okohybné svaly
Anti-OKT3 IgG
Anti-ovalbumin IgA
Anti-ovalbumin IgG
Anti-ovarium
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (titr)
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM
Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM (titr)
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1 (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgA
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG
Anti-parainfluenza 1 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgM
Anti-parainfluenza 1 IgM
Anti-parainfluenza 1 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2 (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgA
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3 (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgA
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Anti-paratyreoidea
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG (titr)
Anti-parotitis -> Anti-Mumps virus
Anti-parotitis -> Anti-Mumps virus (titr)
Anti-parotitis -> Anti-Mumps virus
Anti-parotitis IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Anti-parotitis IgG -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Anti-parotitis IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Anti-parotitis IgG (Av) -> Anti-Mumps virus IgG (Av)
Anti-parotitis IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Anti-parotitis IgM -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Anti-parotitis IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Anti-Parvovirus B19
Anti-Parvovirus B19 (titr)
Anti-Parvovirus B19 IgG
Anti-Parvovirus B19 IgG
Anti-Parvovirus B19 IgG (titr)
Anti-Parvovirus B19 IgM
Anti-Parvovirus B19 IgM
Anti-Parvovirus B19 IgM (titr)
Anti-PCP IgG
Anti-PLA2R
Anti-pohárkové buňky IgA
Anti-pohárkové buňky IgG
Anti-PR3 IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgM
Anti-protrombin IgM
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr)
Anti-retikulin IgA
Anti-retikulin IgG
Anti-Rickettsia conorii IgG
Anti-Rickettsia conorii IgM
Anti-RS virus
Anti-RS virus
Anti-RS virus (titr)
Anti-RS virus IgA
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG (titr) Obsoletní
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM (titr) Obsoletní
Anti-Rubella
Anti-Rubella
Anti-Rubella (titr)
Anti-Rubella IgG
Anti-Rubella IgG
Anti-Rubella IgG (titr) Obsoletní
Anti-Rubella IgM
Anti-Rubella IgM
Anti-Rubella IgM (titr) Obsoletní
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM
Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium
Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium
Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium IgA
Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium IgA
Anti-Salmonella H 1,2
Anti-Salmonella H 1,2 (titr)
Anti-Salmonella H b
Anti-Salmonella H b (titr)
Anti-Salmonella H d
Anti-Salmonella H d (titr)
Anti-Salmonella H gm
Anti-Salmonella H gm (titr)
Anti-Salmonella H i
Anti-Salmonella H i (titr)
Anti-Salmonella O 4
Anti-Salmonella O 4 (titr)
Anti-Salmonella O 6,7
Anti-Salmonella O 6,7 (titr)
Anti-Salmonella O 9
Anti-Salmonella O 9 (titr)
Anti-Salmonella Vi
Anti-Salmonella Vi (titr)
Anti-SARS-CoV-2
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM
Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG
Anti-SLA IgG
Anti-sója IgA
Anti-sója IgG
Anti-SP100 IgG
Anti-spermie
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA (titr)
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG (titr)
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG (titr)
Anti-stafylolysin alfa
Anti-streptolysin O
Anti-TBE
Anti-TBE
Anti-TBE (titr)
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG (Av)
Anti-TBE IgG (titr) Obsoletní
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM (titr) Obsoletní
Anti-testes IgG
Anti-testes IgG (titr)
Anti-tetanické Ab IgG
Anti-TG -> Anti-tyreoglobulin
Anti-TG IgG
Anti-Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Anti-Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE (titr)
Anti-Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG -> Anti-TBE IgG
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG -> Anti-TBE IgG (titr) Obsoletní
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG -> Anti-TBE IgG
Anti-Tick-born encephalitis virus IgG (avidita) -> Anti-TBE IgG (Av)
Anti-Tick-born encephalitis virus IgM -> Anti-TBE IgM
Anti-Tick-born encephalitis virus IgM -> Anti-TBE IgM (titr) Obsoletní
Anti-Tick-born encephalitis virus IgM -> Anti-TBE IgM
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG (titr) Obsoletní
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av)
Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgG
Anti-transglutamináza IgG
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr)
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Anti-TSH receptor
Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Anti-tyreoglobulin
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Anti-tyreoidea
Anti-Ureaplasma urealyticum IgG
Anti-Ureaplasma urealyticum IgM
Anti-Varicella-zoster
Anti-Varicella-zoster
Anti-Varicella-zoster (titr)
Anti-vedolizumab
Anti-virus klíšťové encefalitidy -> Anti-TBE
Anti-vlasové folikuly
Anti-VZV -> Anti-Varicella-zoster
Anti-VZV -> Anti-Varicella-zoster (titr)
Anti-VZV -> Anti-Varicella-zoster
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA (titr)
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG (titr)
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM (titr)
Anti-WNV IgG
Anti-WNV IgM
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Anti-Yersinia enterocolitica IgM
Anti-Yersinia enterocolitica O3
Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr)
Anti-Yersinia enterocolitica O9
Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr)
Anti-Yersinia pseudotuberculosis
Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr)
Anti-Zika IgG
Anti-Zika IgG
Anti-Zika IgM
Anti-Zika IgM
Anti-zona pelucida IgG
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty s protilátkou
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Antideoxyribonukleáza B -> Anti-DNase B
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklická antidepresiva*
Antidepresiva tricyklická -> Tricyklická antidepresiva
Antigen / Protilátky proti viru hepatitidy C -> Antigen/Anti-HCV
Antigen / Protilátky proti viru hepatitidy C (IP) -> Antigen/Anti-HCV
Antigen / Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2 -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
Antigen / Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2 (IP) -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
Antigen Adenovirus
Antigen Aspergillus species
Antigen Astrovirus
Antigen Beta-D-glukan
Antigen Campylobacter species
Antigen Candida species
Antigen Clostridioides difficile
Antigen Cryptococcus species
Antigen D Rh systému krevních skupin -> Rh D
Antigen Enterovirus
Antigen HBeAg
Antigen HBsAg
Antigen HBsAg (konfirmace)
Antigen HBsAg kvantitativně
Antigen HCV
Antigen HCV
Antigen Helicobacter pylori
Antigen Chlamydia trachomatis sv. D-K
Antigen karcinomu skvamozních buněk -> SCCA
Antigen Legionella longbeachae
Antigen Legionella pneumophila (bez určení sv.)
Antigen Legionella pneumophila sv.1
Antigen Norovirus
Antigen Norovirus 1
Antigen Norovirus 2
Antigen NS-1 Dengue viru
Antigen Rotavirus A-E
Antigen RS virus
Antigen Salmonella
Antigen skvamozních buněk -> SCCA
Antigen Streptococcus pneumoniae
Antigen Trichomonas vaginalis
Antigen viru Herpes simplex 1+2
Antigen viru SARS-CoV-2
Antigen viru Varicella-zoster
Antigen Virus Influenza A
Antigen Virus Influenza B
Antigen Virus parainfluenza 1 Obsoletní
Antigen Virus parainfluenza 2 Obsoletní
Antigen Virus parainfluenza 3 Obsoletní
Antigen-N viru SARS-CoV-2
Antigen/Anti-HCV
Antigen/Anti-HCV
Antigen/Anti-HIV 1, 2
Antigen/Anti-HIV 1, 2
Antigeny D Rh systému krevních skupin -> Rh D + weak
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
Antigeny v rámci vyšetření IB - popis
Antihemofilický faktor A -> Faktor VIII
Antihemofilický faktor B -> Faktor IX
Antihemofilický faktor B -> Faktor IX - antigen
Antimülleriánský hormon
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky (titr)
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12*
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antitrombin
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin - antigen
Antitrombin - poměr Neaktuální
Antitrombin III -> Antitrombin
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy
Antityreoidální protilátky -> Anti-TSH receptor
AntiXa -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-R -> APC-rezistence - APTT s APC
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-R -> APC-rezistence - APTT bez APC
APC-R -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-R -> APC-rezistence - Hyphen
APC-R -> APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-R -> APC-rezistence - ratio
APC-R -> APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-R -> APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-R -> APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APC-R -> APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-R -> APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-R -> APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-R -> APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - APTT bez APC
APC-rezistence - APTT s APC
APC-rezistence - Hyphen
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
Apixaban
Apo AI/Apo B
apo-SAA -> Sérový amyloid A
ApoE gen
Apolipoprotein A1 -> Apolipoprotein AI
Apolipoprotein A2 -> Apolipoprotein AII
Apolipoprotein A4 -> Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein AI
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein C1 -> Apolipoprotein CI
Apolipoprotein C2 -> Apolipoprotein CII
Apolipoprotein C3 -> Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
APTT
APTT - ratio -> APTT poměr
APTT 1N+1P po 1 hod
APTT 1N+1P po 2 hod
APTT 1N+1P poměr po 1 hod
APTT 1N+1P poměr po 2 hod
APTT 1N+1P poměr v čase 0
APTT 1N+1P v čase 0
APTT 1N+4P po 1 hod
APTT 1N+4P po 2 hod
APTT 1N+4P v čase 0
APTT 4N+1P po 1 hod
APTT 4N+1P po 2 hod
APTT 4N+1P v čase 0
APTT LA
APTT LA 1N+1P LCA
APTT LA 1N+1P po 1 hod
APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
APTT LA 1N+1P v čase 0
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý poměr
APTT LA normál
APTT LA poměr
APTT normál
APTT normál čas 0
APTT normál po 1 hod
APTT normál po 2 hod
APTT normalizovaný poměr
APTT po 1 h inkubaci
APTT po 2 h inkubaci
APTT poměr
APTT-konfirmace 0 h
APTT-konfirmace 1 h
APTT-konfirmace 2 h
Aragonit
ARG -> Arginin
Argatra -> Argatroban
Argatroban
Arginasa -> Argináza
Argináza
Arginin
Arginin - vasopresin -> Vazopresin*
Arginin - vasopresin -> Vazopresin
Arginin/kreatinin
Argipidin -> Argatroban
Argipressin -> Vazopresin*
Argipressin -> Vazopresin
Aripiprazol
Aripiprazol*
Arixtra - anti Xa aktivita -> Fondaparinux
ARR index (aldosteron/renin)
Arterio-venózní diference kyslíku
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Ascaris species -> DNA Ascaris species
Asenapin
Asenapin*
Askorbát -> Vitamin C
Askorbát (kvalitativně) -> Vitamin C
Askorbová kyselina -> Vitamin C
ASLO -> Anti-streptolysin O
ASN -> Asparagin
ASP -> Aspartát
Asparagin
Asparagin/kreatinin
Aspartát
Aspartát/kreatinin
aspartáttransamináza -> AST
Aspergillus fumigatus -> Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Aspergillus fumigatus -> DNA Aspergillus fumigatus
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgG
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgG (titr) Obsoletní
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgG
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgM
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgM (titr) Obsoletní
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species IgM
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species (titr)
Aspergillus species -> Anti-Aspergillus species
Aspergillus species -> Antigen Aspergillus species
Aspergillus species -> DNA Aspergillus species
Aspergillus species -> DNA Aspergillus species (počet)
Aspergillus species -> DNA Aspergillus species (kvant.)
ASPI test -> Agregace stimulovaná ARA
AspT -> AST
AST
AST cytosolová
AST makrokomplex
AST makrokomplex - typ
AST mitochondriální
Astroviry -> Antigen Astrovirus
Astroviry -> RNA Astroviru
AT -> Antitrombin - antigen
AT -> Antitrombin (anti-IIa aktivita)
AT -> Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Aterogenní index -> CHOL/HDL index
ATG -> Anti-TG IgG
Atomoxetin
Atriální natriuretický peptid -> ANP
Atypická mykobaktéria -> DNA Mycobacterium non-tuberculosis
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Australský antigen -> Antigen HBsAg
Australský antigen (konfirmace) -> Antigen HBsAg (konfirmace)
Australský antigen (konfirmace) -> HBsAg (konfirmace) Obsoletní
Autohemolýza
Autohemolýza s ATP -> Hemolýza ATP inhibovaná
Autohemolýza s glukózou -> Hemolýza glukózou inhibovaná
Autoprotilátky proti inzulínu -> Anti-insulin
Autoprotilátky proti ovariální tkáni -> Anti-ovarium
Autoprotilátky proti receptorům TSH (TRAK) -> Anti-TSH receptor
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - I. vrstva -> Anti-adrenální tkáň I.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - II. vrstva -> Anti-adrenální tkáň II.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - III. vrstva -> Anti-adrenální tkáň III.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - IV. vrstva -> Anti-adrenální tkáň IV.
Autoprotilátky proti tkáni příštitné žlázy -> Anti-paratyreoidea
Autoprotilátky proti tkáni štítné žlázy -> Anti-tyreoidea
Autoprotilátky proti tkáním okohybných svalů -> Anti-okohybné svaly
Autoprotilátky proti vlasovým folikulům -> Anti-vlasové folikuly
avDO2 -> Arterio-venózní diference kyslíku
B01AB -> Nízkomolekulární heparin
B01AB -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
B01AB -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
B01AB12 -> Bemiparin
B01AE03 -> Argatroban
B01AE07 -> Dabigatran
B01AF01 -> Rivaroxaban
B01AF02 -> Apixaban
B01AF03 -> Edoxaban
B01AX05 -> Fondaparinux
B02BX06 -> Emicizumab
B12 aktivní -> Holotranskobalamin
B2M -> Beta-2-mikroglobulin
Babesia species -> DNA Babesia species
BAIB -> Beta-aminoizobutyrát
Bakterie
Bakterie semikvantitativně
Bakterie tyčovité kvalitativně
Bakterie tyčovité semikvantitativně
BALA -> Beta-alanin
Barbiturany -> Barbituráty*
Barbiturany -> Barbituráty
Barbiturany (průkaz) -> Barbituráty (průkaz)
Barbituráty
Barbituráty (průkaz)
Barbituráty*
Barometrický tlak -> Vzduch (tlak)
Bartonella henselae -> Anti-Bartonella henselae IgG
Bartonella henselae -> Anti-Bartonella henselae IgM
Bartonella quintana -> Anti-Bartonella quintana IgG
Bartonella quintana -> Anti-Bartonella quintana IgM
Bartonella species -> DNA Bartonella species
Barvení na Fe -> Sideroblasty
Barvení na Fe -> Sideroblasty prsténčité
Barvení na Fe -> Siderocyty
Barvení na Fe -> Siderofágy
Barvení na železo -> Sideroblasty
Barvení na železo -> Sideroblasty prsténčité
Barvení na železo -> Siderocyty
Barvení na železo -> Siderofágy
Barvení toluidinovou modří -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Basofily -> Bazofily
Basofily -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Basophilic granulocytes -> Bazofily
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata
Bazofil aktivovaný arašídem
Bazofil aktivovaný banánem
Bazofil aktivovaný celerem
Bazofil aktivovaný černým pepřem
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides pteronissinus
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa
Bazofil aktivovaný jablkem
Bazofil aktivovaný kiwi
Bazofil aktivovaný krabem
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem
Bazofil aktivovaný mrkví
Bazofil aktivovaný paprikou
Bazofil aktivovaný rajčetem
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)
Bazofilní erytroblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofilní granulocyty -> Bazofily
Bazofilní megaloblast -> Megaloblast bazofilní
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní normoblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bazofily
Bemiparin
Bemiparin sodný -> Bemiparin
Bemiparinum natricum -> Bemiparin
Bence-Jones protein
Benzoát
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny (průkaz)
Benzodiazepiny*
Benzoová kyselina -> Benzoát
Benzylpenicilin
Beta hCG -> hCG beta podjednotka
Beta trace protein -> Beta-trace protein
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin
Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
Beta-alanin
Beta-alanin/kreatinin
Beta-aminoizobutyrát
Beta-amyloid
Beta-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-beta
Beta-CrossLaps -> Telopeptid CTx-beta
Beta-D-glukan antigen -> Antigen Beta-D-glukan
Beta-globulin
Beta-karoten
Beta-ketothioláza -> Beta-oxothioláza
Beta-lipoproteiny
Beta-oxothioláza
Beta-trace protein
Bikarbonát -> HCO3
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty*
Bilirubin
Bilirubin - průkaz
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bilirubin přímý -> Bilirubin konjugovaný
Bílkovina celková -> Protein celkový
BIOPSIE vyšetření
Biopterin celkový
Biopterin celkový/kreatinin
Biotinidasa -> Biotinidáza
Biotinidasa kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
Biotinidáza
Biotinidáza kvalitativně
BJ protein -> Bence-Jones protein
Blast
Blastická transformace lymfocytů -> BTL
Blastocystis hominis -> DNA Blastocystis hominis
Blood -> Krev
BNP
BNP*
Body mass index -> Tělo-Body mass index
Bone Gla protein -> Osteokalcin
Bone Gla protein -> Osteokalcin
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgA
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgA
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgG
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgG
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgM
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis IgM
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis (titr)
Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis
Bordetella parapertussis -> DNA Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgA
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgA
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgA
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgG (titr)
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgM
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgM (titr)
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis IgM
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis (titr)
Bordetella pertussis -> Anti-Bordetella pertussis
Bordetella pertussis -> DNA Bordetella pertussis
Bordetella species -> Anti-Bordetella species IgA
Bordetella species -> Anti-Bordetella species IgG
Bordetella species -> Anti-Bordetella species IgM
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgA
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG (titr) Obsoletní
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgG
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgM
Borrelia afzelii -> Anti-Borrelia afzelii IgM
Borrelia burgdorferi -> Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Borrelia burgdorferi -> Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi -> Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Borrelia burgdorferi -> Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato (titr)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato
Borrelia burgdorferi sensu lato -> DNA Borrelia burgdorferi sensu lato
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Interferon gama (BORR)
Borrelia burgdorferi sensu lato -> Lymfocyty stimulované (BORR)
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgG
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgG (titr) Obsoletní
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgG
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgM
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgM (titr) Obsoletní
Borrelia garinii -> Anti-Borrelia garinii IgM
Borrelia miyamotoi -> DNA Borrelia miyamotoi
Borrelia species -> DNA Borrelia species
Brain natriuretic peptide -> BNP
Brain natriuretic peptide -> BNP*
Brandtova zkouška -> Cystin semikvantitativně
Branching enzyme -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Brivaracetam
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgG
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgG
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus (titr)
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgM
Brucella abortus -> Anti-Brucella abortus IgM
Brucella melitensis -> Anti-Brucella melitensis (titr)
Brucella melitensis -> Anti-Brucella melitensis
Brucella suis -> Anti-Brucella suis (titr)
Brucella suis -> Anti-Brucella suis
Brushit
BTD -> Biotinidáza
BTD kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
BTL
Buněčná skladba -> Buňky
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD138+/CD45+
Buňky CD38+/CD138+/CD56+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky clambda/mCD19+
Buňky dlaždicového epitelu
Buňky dlaždicového epitelu semikvant.
Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky LE -> LE buňky Obsoletní
Buňky MFS -> Retikulární buňky
Buňky mononukleárního fagocytárního systému -> Retikulární buňky
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky nezařaditelné (bílá řada) -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Buňky nezařaditelné (lymfoidní řada) -> Nezařaditelné buňky (lymfoidní řada)
Buňky nezařaditelné (myeloidní řada) -> Nezařaditelné buňky (myeloidní řada)
Buňky NK Obsoletní
Buňky NK -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky plazmatické -> Plazmatické buňky
Buňky přech. epitelu bazální
Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
Buňky přech. epitelu bazální, semikvant.
Buňky přechodného epitelu
Buňky přechodného epitelu povrchové
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Buňky renální tubulární
Buňky renální tubulární, kvalitativně
Buňky renální tubulární, semikvantitativně
Buňky retikulární -> Retikulární buňky
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delta+
Buňky TdT+
Buňky tumorózní -> Tumorózní buňky
Buňky vysoce fluorescenční -> Vysoce fluorescenční buňky
Buňky vysoce fluorescenční (poměr) -> Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
BUP průkaz -> Buprenorfin průkaz
Buprenorfin průkaz
Bupropion
Busulfan
Busulfan*
Butyrát
Butyrátesteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Butyrátesteráza -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Butyrátesteráza -> Esteráza nespecifická
Butyrobetain -> Karnitin volný
C vitamin -> Vitamin C
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG (titr)
C-peptid
C-telopeptid kolagenu typu I -> Telopeptid kolagenu ICTP
C01AA05 -> Digoxin
C01AA05 -> Digoxin*
C01BC04 -> Flekainid*
C01BC04 -> Flekainid
C01BD01 -> Amiodaron*
C01BD01 -> Amiodaron
C07AB02 -> Metoprolol*
C07AB02 -> Metoprolol
C07AB04 -> Acebutolol
C1 inhibitor (funkční test)
C1 inhibitor esterázy
C1Q složka komplementu
C2 složka komplementu
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
C5 složka komplementu
Ca
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 549
CA 72-4
Ca ionizované
Ca ionizované
Ca korigované (albumin)
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
CAE -> Chloracetátesteráza
Cachectin -> TNF alfa
Calcium -> Ca
Calculated Panel Reactive Antibodies -> cPRA
Calculus -> Konkrement
Calculus -> Konkrement
cAMP
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgA
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgA
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgG
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr) Obsoletní
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni IgG
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni (titr)
Campylobacter jejuni -> Anti-Campylobacter jejuni
Campylobacter species -> Antigen Campylobacter species
Campylobacter species -> DNA Campylobacter species
Candida albicans -> Anti-Candida albicans
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgA
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgG
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgG (titr) Obsoletní
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgG
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgM
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgM (titr) Obsoletní
Candida albicans -> Anti-Candida albicans IgM
Candida albicans -> Anti-Candida albicans (titr)
Candida albicans -> Anti-Candida albicans
Candida albicans -> DNA Candida albicans
Candida albicans -> DNA Candida albicans/tropicalis
Candida glabrata -> DNA Candida glabrata
Candida krusei -> DNA Candida krusei
Candida krusei -> DNA Candida krusei/glabrata
Candida parapsilosis -> DNA Candida parapsilosis
Candida species -> Antigen Candida species
Candida species -> DNA Candida species
Candida tropicalis -> DNA Candida tropicalis
Cannabinoidy -> Kanabinoidy
Cannabinoidy -> Kanabinoidy
Carbamazepine-10,11-epoxide -> Karbamazepin-10,11-epoxid
CBA R -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Cd
CDT -> Transferin (CDT)
CEA
Cefepim
Cefotaxim
Ceftazidim
Celiakie-genotypizace HLA - (DQ2.5, DQ2.2, DQ8)
Celková bílkovina -> Protein celkový
Celkový E2 -> Estradiol
Celkový tau protein
Celulární skladba -> Buňky
Centrum kamene -> Popis jádra
Cerebrin 28 -> Beta-trace protein
Ceruloplasmin -> Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
CGA -> Chromogranin A
cGMP
CIK -> Cirkulující imunitní komplexy
CIK vazba C1q -> Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Ciprofloxacin
Cirkulující imunitní komplexy
Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Cis-9-oktadecenová kyselina -> Cis-9-oktadecenát
Citalopram
Citalopram*
Citrát
Citrát/kreatinin
Citrátsyntáza
Citrátsynthasa -> Citrátsyntáza
Citrobacter freundii -> DNA Citrobacter freundii
Citronová kyselina Neaktuální
Citrulin
Citrulin/kreatinin
CK
CK BB
CK makrokomplex
CK makrokomplex - typ
CK MB
CK MB mass
CK MM
CK19 -> CYFRA 21-1
CKP -> CK
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Cladosporium herbarum -> Anti-Cladosporium herbarum IgG
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezelektrolytové vody korig.
Clear. bezelektrolytové vody korig.*
Clear. bezelektrolytové vody*
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody efekt. korig.
Clear. bezsolutové vody efekt. korig.*
Clear. bezsolutové vody efekt.*
Clear. bezsolutové vody korig.
Clear. bezsolutové vody korig.*
Clear. bezsolutové vody*
Clear. Ca
Clear. Ca*
Clear. Cl
Clear. Cl*
Clear. efektivních solutů
Clear. efektivních solutů korig.
Clear. efektivních solutů korig.*
Clear. efektivních solutů*
Clear. elektrolytová
Clear. elektrolytová korig.
Clear. elektrolytová korig.*
Clear. elektrolytová*
Clear. inulinu
Clear. inulinu korig.
Clear. inulinu korig.*
Clear. inulinu*
Clear. K
Clear. K*
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu korig.*
Clear. kreatininu*
Clear. Li
Clear. Li*
Clear. močoviny
Clear. močoviny*
Clear. Na
Clear. Na*
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. osmolální korig.*
Clear. osmolální*
Clear. P
Clear. P*
Clear. urátu
Clear. urátu*
Clearance Ca -> Clear. Ca*
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl*
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K*
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl*
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K*
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li*
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na*
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na*
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na*
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca*
Clearance vápníku -> Clear. Ca
Clindamycin -> Klindamycin
Clindamycin - volná frakce -> Klindamycin - volný
Clobazam -> Klobazam*
Clobazam -> Klobazam
Clomipramin -> Klomipramin*
Clomipramin -> Klomipramin
Clonazepam -> Klonazepam*
Clonazepam -> Klonazepam
Clostridioides difficile -> Antigen Clostridioides difficile
Clostridioides difficile -> DNA Clostridioides difficile - binární toxin
Clostridioides difficile -> DNA Clostridioides difficile - GDH
Clostridioides difficile -> DNA Clostridioides difficile - delece TdC
Clostridioides difficile -> DNA Clostridioides difficile - toxin A
Clostridioides difficile -> DNA Clostridioides difficile - toxin B
Clostridioides difficile -> Toxin Clostridioides difficile
Clostridium tetani -> Anti-tetanické Ab IgG
Clot lysis time -> Fibrinolytická aktivita
Co
CO2 -> Oxid uhličitý
Cobalamin -> Vitamin B12*
Cobalamin -> Vitamin B12
Coeruloplasmin -> Ceruloplazmin
Colistin -> Kolistin A a B
Collagen binding activity -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Colomycin -> Kolistin A a B
Compound F -> Kortizol
Copeptin
Corynebacterium diphteriae -> Anti-difterický toxoid IgG
COVID skóre
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgA
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgG
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgM
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii I (chron) (titr)
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgA
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgG
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgM
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii II (akut) (titr)
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii IgG
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii IgM
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Coxiella burnetii -> Anti-Coxiella burnetii
Coxiella burnetii -> DNA Coxiella burnetii
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A7
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A7 IgM
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A7 (titr)
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A7
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A9
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A9 IgM
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A9 (titr)
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A9
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A16
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A16 IgM
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A16 (titr)
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A16
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A24
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A24 IgM
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A24 (titr)
Coxsackie A -> Anti-Coxsackie A24
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B1
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B2
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B3
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B4
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B5
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6 IgM
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6 (titr)
Coxsackie B -> Anti-Coxsackie B6
cPRA
Cr
Cross match HLA
Cross match HLA FACS-B
Cross match HLA FACS-T
CRP
CRP -> hsC-reaktivní protein
Cryptococcus neoformans -> DNA Cryptococcus neoformans
Cryptococcus species -> Anti-Cryptococcus species
Cryptococcus species -> Antigen Cryptococcus species
Cryptosporidium species -> DNA Cryptosporidium species
CT vyšetření
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Cu
Cu free
Cu free (výpočet)
Cu*
CVK Fe -> Vazebná kapacita Fe
CXCL13
CXCL13
Cyanokobalamin -> Vitamin B12*
Cyanokobalamin -> Vitamin B12
Cyclospora cayetanensis -> DNA Cyclospora cayetanensis
Cyfra -> CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
Cyklický adenozinmonofosfát -> cAMP
Cyklický AMP -> cAMP
Cyklický GMP -> cGMP
Cyklický guanozinmonofosfát -> cGMP
Cyklosporin A
Cyklosporin A*
CYP2C19 genotypizace
Cystathionin
Cystathionin/kreatinin
Cystatin C
Cystein
Cysteinylglycin
Cystin
Cystin semikvantitativně
Cystin/kreatinin
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytochemie -> ALP
Cytochemie -> Kyselá fosfatáza
Cytochemie -> Esteráza nespec.+butyr.
Cytochemie -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Cytochemie -> Glukuronidáza
Cytochemie -> Chloracetátesteráza
Cytochemie -> Myeloperoxidáza - průkaz
Cytochemie -> Esteráza nespecifická
Cytochemie -> Esteráza nespec.+NaF
Cytochemie -> Glykogen - PAS reakce
Cytochemie -> Lipidy - Sudan B
Cytochemie -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Cytochemie -> Hodnocení cytochemického nálezu
Cytokeratin 18
Cytologická vyšetření rutinní
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgA
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgA (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgA
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG (Av)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgG
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV IgM
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV (titr)
Cytomegalovirus (CMV) -> Anti-CMV
Cytomegalovirus (CMV) -> DNA Cytomegaloviru
Cytomegalovirus (CMV) -> DNA Cytomegaloviru (počet)
Cytomegalovirus (CMV) -> DNA Cytomegaloviru (kvant.)
Cytomegalovirus (CMV) -> Interferon gama (CMV)
Cytomegalovirus (CMV) -> Lymfocyty stimulované (CMV)
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Červená řada v kostní dřeni
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Čpavek -> Amoniak
D antigen Rh systému krevních skupin -> Rh D
D Dimery
D Dimery
D Dimery (FEU)
D Dimery (FEU)
D-Galaktosa -> Galaktóza
D-Galaktóza -> Galaktóza
D-glycerát -> Glycerát
D-xylosa -> Xylóza
D-xylóza -> Xylóza
Dabigatran
Dacieho test -> Autohemolýza
Dahlit -> Karbonátapatit
DAO -> Diaminooxidáza
Dasatinib
DCP -> PIVKA II
DDI -> D Dimery (FEU)
DDI -> D Dimery (FEU)
DDI -> D Dimery
DDI -> D Dimery
Deetylizo+izokoproforfyrin, podíl
Degradační produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
Dehydratáza kyseliny 5-aminolevulové -> ALA dehydratáza
Dehydroaripiprazol
Dehydroaripiprazol/Aripiprazol metabolický poměr
Dehydroepiandrosteron nekonjugovaný -> DHEA nekonjugovaný
Dehydroepiandrosteron sulfát -> DHEA-sulfát
Dechová frekvence
Dechový test s 13-C močovinou -> Helicobacter pylori UBT
Dekanát
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát/kreatinin
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát
Den menstruačního cyklu
Dengue virus -> Anti-Dengue IgG
Dengue virus -> Anti-Dengue IgM
Dengue virus -> Antigen NS-1 Dengue viru
Dengue virus -> RNA Dengue viru
Deoxyadenozin
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyfruktosyl hemoglobin -> Hemoglobin A1c (DOF)
Deoxyguanozin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyhemoglobin
Deoxyinozin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Dermatophagoides farinae -> Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Dermatophagoides pteronyssimus -> Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Des-Gamma-Carboxy Prothrombin -> PIVKA II
Desagregace 1 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Desagregace 10 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Desagregace 5 umol/l ADP -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - vysoká konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - nízká konc.
Desagregace trombocytů -> Agregace stimulovaná ADP - desagregace - střední konc.
Desethylamiodaron
Desethylamiodaron*
Desipramin Obsoletní
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Destičkový neutralizační test -> HNP
Destičkový neutralizační test -> HNP - rozdíl časů
Destičkový neutralizační test -> HNP s PL
Desurol -> Oxolínová kyselina
DG 1. dle MKN10 hlavní Obsoletní
DG 2. dle MKN10 Obsoletní
DG 3. dle MKN10 Obsoletní
DG 4. dle MKN10 Obsoletní
DG 5. dle MKN10 Obsoletní
DG 6. dle MKN10 Obsoletní
DG 7. dle MKN10 Obsoletní
DG 8. dle MKN10 Obsoletní
DHEA nekonjugovaný
DHEA-SO4 -> DHEA-sulfát
DHEA-sulfát
DHEAS -> DHEA-sulfát
Diabetický soubor Obsoletní
Diacetylmorfin -> Heroin (průkaz)
Dialýza (ve vztahu k vyšetření)
Diaminooxidáza
Diazepam
Diazepam*
Dientamoeba fragilis -> DNA Diantamoeba fragilis
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin Obsoletní
Digitoxin* Obsoletní
Digoxin
Digoxin*
Dihydropteridinreduktasa -> Dihydropteridinreduktáza
Dihydropteridinreduktáza
Dihydrotestosteron
Dihydroxyfenylacetát -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Dihydroxyfenylalanin -> 3,4-dihydroxyfenylalanin
Dikarboxyporfyriny celkové
Disopyramid Obsoletní
Disopyramid* Obsoletní
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
Disulfidy
Dittmarit
Dlaždicové epitelie -> Buňky dlaždicového epitelu
DNA Acinetobacter baumannii
DNA Adenoviru
DNA Anaplasma phagocytophilum
DNA Ancylostoma species
DNA Ascaris species
DNA Aspergillus fumigatus
DNA Aspergillus species
DNA Aspergillus species (kvant.)
DNA Aspergillus species (počet)
DNA Babesia species
DNA Bartonella species
DNA BKV -> DNA Polyomaviru BKV (počet)
DNA BKV -> DNA Polyomaviru BKV
DNA Blastocystis hominis
DNA Bordetella parapertussis
DNA Bordetella pertussis
DNA Borrelia burgdorferi sensu lato
DNA Borrelia miyamotoi
DNA Borrelia species
DNA Campylobacter species
DNA Candida albicans
DNA Candida albicans/tropicalis
DNA Candida glabrata
DNA Candida krusei
DNA Candida krusei/glabrata
DNA Candida parapsilosis
DNA Candida species
DNA Candida tropicalis
DNA Citrobacter freundii
DNA Clostridioides difficile - binární toxin
DNA Clostridioides difficile - delece TdC
DNA Clostridioides difficile - GDH
DNA Clostridioides difficile - toxin A
DNA Clostridioides difficile - toxin B
DNA Clostridium difficile - toxin A -> DNA Clostridioides difficile - toxin A
DNA Clostridium difficile - toxin B -> DNA Clostridioides difficile - toxin B
DNA Clostridium difficile - binární toxin -> DNA Clostridioides difficile - binární toxin
DNA Clostridium difficile - delece TdC -> DNA Clostridioides difficile - delece TdC
DNA Clostridium difficile - GDH -> DNA Clostridioides difficile - GDH
DNA CMV -> DNA Cytomegaloviru
DNA CMV -> DNA Cytomegaloviru (kvant.)
DNA CMV (počet) -> DNA Cytomegaloviru (počet)
DNA Coxiella burnetii
DNA Cryptococcus neoformans
DNA Cryptosporidium species
DNA Cyclospora cayetanensis
DNA Cytomegaloviru
DNA Cytomegaloviru (kvant.)
DNA Cytomegaloviru (počet)
DNA Diantamoeba fragilis
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové (počet)
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
DNA Ehrlichia species
DNA Encephalitozoon species
DNA Entamoeba histolytica
DNA Enterobacter cloacae
DNA Enterobacteriaceae
DNA Enterobius vermicularis
DNA Enterococcus faecalis
DNA Enterococcus faecium
DNA Enterococcus species
DNA Enterocytozoon species
DNA Escherichia coli
DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
DNA Escherichia coli K1
DNA Gardnerella vaginalis
DNA Giardia intestinalis
DNA Giardia lamblia -> DNA Giardia intestinalis
DNA Haemophillus ducreyi
DNA Haemophilus influenzae
DNA HBV -> DNA viru hepatitidy B
DNA HBV -> DNA viru hepatitidy B (počet)
DNA HBV -> DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA HHV6 -> DNA viru HHV6
DNA HIV-1 -> DNA viru HIV-1
DNA HIV-1 -> DNA viru HIV-1 (kvant.)
DNA HPV nízkorizikové
DNA HPV vysokorizikové
DNA HSV -> DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA HSV 1 -> DNA viru Herpes simplex 1
DNA HSV 2 -> DNA viru Herpes simplex 2
DNA Human gammaherpesvirus 4 -> DNA viru Epstein-Baarové
DNA Human gammaherpesvirus 4 -> DNA viru Epstein-Baarové (počet)
DNA Human gammaherpesvirus 4 -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA human papillomavirus, nízkorizikové typy -> DNA HPV nízkorizikové
DNA Hymenolepis species
DNA Chlamydia pneumoniae
DNA Chlamydia psittaci
DNA Chlamydia species
DNA Chlamydia trachomatis LGV
DNA Chlamydia trachomatis sv. D-K
DNA Chlamydophila pneumoniae -> DNA Chlamydia pneumoniae
DNA JCV -> DNA Polyomaviru JCV
DNA Klebsiella pneumoniae
DNA Klebsiella species
DNA Legionella longbeachae
DNA Legionella pneumophila (bez určení sv.)
DNA Legionella pneumophila sv.1-15
DNA Leishmania species
DNA lidského papillomaviru, nízkorizikové typy -> DNA HPV nízkorizikové
DNA lidského papillomaviru, vysokorizikové typy -> DNA HPV vysokorizikové
DNA Listeria monocytogenes
DNA Methicillin-resistance gene
DNA Moraxella catarrhalis
DNA Mycobacterium non-tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis complex
DNA Mycoplasma genitalium
DNA Mycoplasma hominis
DNA Mycoplasma pneumoniae
DNA Necator americanus
DNA Neisseria gonorrhoeae
DNA Neisseria meningitidis
DNA Neisseria meningitidis A
DNA Neisseria meningitidis B
DNA Neisseria meningitidis C
DNA Neisseria meningitidis W
DNA Neisseria meningitidis X
DNA Neisseria meningitidis Y
DNA Parvoviru B19
DNA Parvoviru B19 (kvant.)
DNA Pneumocystis jiroveci
DNA Polyomaviru BKV
DNA Polyomaviru BKV (počet)
DNA Polyomaviru JCV
DNA Proteus mirabilis
DNA Proteus species
DNA Pseudomonas aeruginosa
DNA Rickettsia species
DNA Rifampicin resistance gene
DNA Serratia marcescens
DNA Staphyloccus aureus
DNA Staphylococcus species
DNA Streptococcus agalactiae
DNA Streptococcus pneumoniae
DNA Streptococcus pyogenes
DNA Streptococcus specific gene
DNA Strongyloides species
DNA Taenia species
DNA Treponema pallidum
DNA Trichomonas vaginalis
DNA Trichuris trichiura
DNA Ureaplasma parvum
DNA Ureaplasma urealyticum
DNA Vancomycin resistance gene A
DNA Vancomycin resistance gene B
DNA viru Epstein-Baarové
DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA viru Epstein-Baarové (počet)
DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
DNA viru hepatitidy B
DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA viru hepatitidy B (počet)
DNA viru Herpes simplex 1
DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA viru Herpes simplex 2
DNA viru HHV6
DNA viru HIV-1
DNA viru HIV-1 (kvant.)
DNA viru Varicella-zoster
DNA VZV -> DNA viru Varicella-zoster
DNT -> HNP
DNT -> HNP - rozdíl časů
DNT -> HNP s PL
Doba krvácení -> Krvácivost
Dodekanát
DOF hemoglobin -> Hemoglobin A1c (DOF)
Donepezil
Donepezil*
Dopamin
Doxepin Obsoletní
dp-ucMGP -> Matrix Gla protein
DPT -> dPT konfirmace
DPT -> dPT konfirmace R
DPT -> dPT - normalizovaný poměr
DPT -> dPT screening
DPT -> dPT screen R
dPT - normalizovaný poměr
dPT konfirmace
dPT konfirmace R
dPT ratio -> dPT screen R
dPT screen R
dPT screening
Draslík -> K
Drť (amorfní)
Drť (amorfní) kvalitativně
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
Dulcit -> Galaktitol
Dusík -> N
Dusitany (detekce) -> Nitrity
Dusitany - semikvantitativní stanovení -> Nitrity
E vitamin -> Tokoferol
E-rozety Neaktuální
E-selectin
E2 -> Estradiol
EBV profil
ECP
Edoxaban
EG -> Ethylenglykol
eGFR (CKD-EPI 2009) -> eGFR (CKD-EPI kreat.)*
eGFR (CKD-EPI 2009) -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)*
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)*
eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI cystatin C)*
eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI kreat.)*
eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)*
eGFR (Cockcroft Gault)
eGFR (Cockcroft Gault)*
eGFR (EBPG korig.)
eGFR (EBPG korig.)*
eGFR (EBPG nekorig.)
eGFR (EBPG nekorig.)*
eGFR (EKFC)
eGFR (EKFC)*
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (Lund-Malmo)*
eGFR (MDRD 1p)
eGFR (MDRD 1p)*
eGFR (MDRD 3p)
eGFR (MDRD 3p)*
eGFR (MDRD 6p) -> eGFR (MDRD 3p)
eGFR (MDRD 6p) -> eGFR (MDRD 3p)*
eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
eGFR (Schwartz děti do 1 roku)*
eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)*
Ehrlichia species -> DNA Ehrlichia species
Echovirus -> Anti-Echovirus 7 IgM
Echovirus -> Anti-Echovirus
Echovirus -> Anti-Echovirus (titr)
Echovirus -> Anti-Echovirus
ELAM-1 -> E-selectin
Elastáza
Elastáza pankreatická
Elastáza-1 -> Elastáza pankreatická
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
ELF -> ELF skóre
ELF skóre
Eliquis -> Apixaban
Emicizumab
Emis.max.plazm.porfyrinů
ENA profil
Encephalitozoon species -> DNA Encephalitozoon species
Endogenní chromogén -> Kreatinin
Endoteliální leukocytová adhezní molekula -> E-selectin
Endothelial leucocyte adhesion molecule-1 -> E-selectin
Enoláza specifická pro neurony -> NSE
Entamoeba histolytica -> DNA Entamoeba histolytica
Enterobacter cloacae -> DNA Enterobacter cloacae
Enterobacteriaceae (familia) -> DNA Enterobacteriaceae
Enterobius vermicularis -> Roup dětský
Enterobius vermicularis -> DNA Enterobius vermicularis
Enterococcus faecalis -> DNA Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium -> DNA Enterococcus faecium
Enterococcus species -> DNA Enterococcus species
Enterocytozoon species -> DNA Enterocytozoon species
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgA
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgA
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgG
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgG
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgM
Enterovirus A, B, C, D -> Anti-Enteroviry IgM
Enterovirus A, B, C, D -> Antigen Enterovirus
Enterovirus A, B, C, D -> RNA Enteroviru
Eosinofilní kationický protein -> ECP
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinofily -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eosinophilic granulocytes -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofilní granulocyty -> Eozinofily
Eozinofilní metamyelocyty
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada v kostní dřeni
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
Eozinofily
Epinefrin -> Adrenalin
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Epinefrin -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Epitelie dlaždicové kvalitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Epitelie dlaždicovité -> Buňky dlaždicového epitelu
Epitelie dlaždicovité - semikvantitativně -> Buňky dlaždicového epitelu semikvant.
Epitelie kulaté -> Buňky přechodného epitelu
Epitelie kulaté kvalitativně -> Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Epitelie kulaté semikvantitativně -> Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Epitestosteron
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(d) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(d) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(r) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EA(r) IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV-heterofilní protilátky
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/EBNA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgA
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgA
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG (Av)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgG
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Anti-EBV/VCA IgM
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (počet)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> DNA viru Epstein-Baarové (výpočet)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> OCH-Erikson (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> OCH-Erikson
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Paul-Bunnellova reakce (titr)
Epstein-Baarové virus (EBV) -> Paul-Bunnellova reakce
ERC obsahující HBF
Eriksonův OCH test -> OCH-Erikson (titr)
Eriksonův OCH test -> OCH-Erikson
Erlosamidum -> Lacosamid*
Erlosamidum -> Lacosamid
Ertapenem
Ertapenem - volný
Erythropoetin -> Erytropoetin
Erythropoietin -> Erytropoetin
Erytroblasty -> Normoblasty
Erytroblasty -> Normoblasty
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerulární)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Erytropoetin
Escitalopram
Escitalopram*
Escherichia coli -> Anti-Escherichia coli
Escherichia coli -> Anti-Escherichia coli (titr) Neaktuální
Escherichia coli -> Anti-Escherichia coli
Escherichia coli -> DNA Escherichia coli (beta-glucuronidase gene)
Escherichia coli -> DNA Escherichia coli K1
Escherichia coli -> DNA Escherichia coli
Eslikarbazepin
Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin*
Eslikarbazepin-acetát -> Eslikarbazepin
ESR -> FW za 1 h
ESR -> FW za 2 h
Esteráza nespec.+butyr.
Esteráza nespec.+NaF
Esteráza nespecifická
Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Estradiol
Estradiol/kreatinin
Estriol celkový
Estriol volný
Estrogenové receptory
Estrogeny Obsoletní
Estron
Etanol
Etanol*
Etanolamin
Etanolamin -> 2-aminoetanol
Etanolamin/kreatinin
ETG -> Etylglukuronid
ETG -> Etylglukuronid (průkaz)
Ethanol -> Etanol*
Ethanol -> Etanol
Ethosuximid -> Etosuximid*
Ethosuximid -> Etosuximid
Ethylalkohol -> Etanol*
Ethylenglykol
Etosuximid
Etosuximid*
Etylalkohol -> Etanol
Etylenglykol -> Ethylenglykol
Etylglukuronid
Etylglukuronid (průkaz)
Etylmalonát
Etylmalonát/kreatinin
Euglobulin lysis time -> Euglobulinová lýza
Euglobulinová lýza
Everolimus
Everolimus*
Exkrece H+ Neaktuální
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Extáze -> MDMA a metabolit
Extáze -> MDMA (průkaz)
Extracelulární Fe
F
FACS B-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-B
FACS T-lymfocyty -> Cross match HLA FACS-T
Fagocytární aktivita leukocytů
Fagocytární index
Fagocyty
Faktor I -> Fibrinogen
Faktor II
Faktor II gen
Faktor IX
Faktor IX - antigen
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - indukce stability
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - aktivita
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - kvantita
Faktor V
Faktor V - Leiden -> APC-rezistence - Hyphen
Faktor V gen
Faktor VII
Faktor VIII
Faktor X
Faktor XI
Faktor XII
Faktor XIII
Faktor XIII - aktivita
Faktor XIII - indukce stability
Faktor XIII - kvantita
FDP
Fe -> Extracelulární Fe
Fe
Fe -> Hodnocení Fe v likvoru
Fe -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Fencyklidin
Fencyklidin (průkaz)
Fenobarbital
Fenobarbital*
Fenol
Fenotyp Rh -> Antigeny Rh na erytrocytech
Fenoxymethylpenicilin
Fentanyl
Fentanyl (průkaz)
Fenylalanin
Fenylalanin semikvant.
Fenylalanin/kreatinin
Fenylpyruvát
Fenytoin
Fenytoin*
Feritin
Ferritin -> Feritin
Ferrum -> Fe
Fertilita Obsoletní
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein Neaktuální
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
FeVK -> Vazebná kapacita Fe
FFA -> Mastné kyseliny - volné
FGF23 -> Fibroblastový růstový faktor 23
FIB-4 index -> FIB-4 skóre
FIB-4 skóre
Fibrin/fibrinogen degradační produkty -> FDP
Fibrinogen
Fibrinolytická aktivita
Fibrinové monomery -> Monomery fibrinu
Fibrinové monomery -> Monomery fibrinu
Fibroblastový růstový faktor 23
Fibrosis-4 Index -> FIB-4 skóre
Fibróza -> ELF skóre
FII -> Faktor II
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Cockcroft Gault)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Cockcroft Gault)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG korig.)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EKFC)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EKFC)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 3p)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 1p)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)*
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)*
FiO2 -> Kyslík (FiO2)
FIX -> Faktor IX
FIX -> Faktor IX - antigen
FK 506 -> Takrolimus
FLC kappa
FLC kappa free
FLC kappa free
FLC kappa index (Csf/S)
FLC lambda
FLC lambda free
FLC lambda free
FLC ratio
FLC ratio free
Flekainid
Flekainid*
Flucloxacillin
Flucloxacillin - volný
Flufenazin
Flufenazin*
Flukloxacillin - volná frakce -> Flucloxacillin - volný
Flukonazol
Flunitrazepam Obsoletní
Flunitrazepam semikvant. Obsoletní
Fluor -> F
Fluoxetin
Fluoxetin*
Flupentixol
Flupentixol*
Fluvoxamin
FM -> Monomery fibrinu
FM -> Monomery fibrinu
Folát
Folát*
Folikulární fáze
Folikulotropin -> Folitropin
Folitropin
Follitropin -> Folitropin
Fondaparinux
Formulář cytologického vyšetření Neaktuální
Formulář vrozených vývojových vad Neaktuální
Fosfát -> P
Fosfatasa alkalická -> ALP
Fosfatasa alkalická makrokomplex -> ALP makrokomplex
Fosfatasa kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatasa kyselá -> ACP
Fosfatáza alkalická -> ALP
Fosfatáza alkalická jaterní -> ALP jaterní
Fosfatáza alkalická kostní -> ALP kostní
Fosfatáza alkalická kostní (protein) -> ALP kostní typ (protein)
Fosfatáza alkalická makrokomplex -> ALP makrokomplex
Fosfatáza alkalická placentární -> ALP placentární
Fosfatáza alkalická střevní -> ALP střevní
Fosfatáza jaterní typ 1 -> ALP jaterní 1
Fosfatáza jaterní typ 2 -> ALP jaterní 2
Fosfatáza kyselá -> ACP Obsoletní
Fosfatáza kyselá -> ACP
Fosfatáza kyselá -> Kyselá fosfatáza
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní Obsoletní
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická Obsoletní
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická
Fosfatáza kyselá prostatická (protein) -> ACP prostatická (protein)
Fosfatáza kyselá tartarát rezistentní -> Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
Fosfatidylethanol
Fosfatidylethanol*
Fosfoetanolamin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny -> Lp-PLA2
Fosfomonoesteráza kyselá -> Kyselá fosfatáza
Fosfomycin
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Fosfor/kreatinin -> P/kreatinin
Fosforečnan hořečnatoamonný.6H2O -> Krystaly struvitu semikvant.
Fosforečnan hořečnatoamonný.6H2O -> Krystaly struvitu
Fosforibosylpyrofosfátsyntetasa -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforylasa-b-kinasa -> Fosforyláza-b-kináza
Fosforyláza-b-kináza
Fosforylovaný tau protein
fPSA -> PSA volný
fPSA/PSA -> PSA - podíl volné frakce
Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Fragilita kapilár - hodnocení
Fragment cytokeratinu 19 -> CYFRA 21-1
Fragmenty erytrocytů -> Schizocyty
Fragmenty F1+2
Fragmenty protrombinu F1+2 -> Fragmenty F1+2
Frakc. clear. kreatininu "1"
Frakce velkých trobocytů -> Trombocyty (PLCR)
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis IgG
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis IgM
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis (titr)
Francisella tularensis -> Anti-Francisella tularensis
Free Androgen Index -> Index volného testosteronu
Free Beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Free E3 -> Estriol volný
FREE PSA -> PSA volný
free T3 -> T3 volný
free T4 -> T4 volný
Free testosterone -> Testosteron volný
Frontookcipitální obvod -> Tělo-obvod frontookcipitální
Fruktosamin -> Fruktózamin
Fruktóza
Fruktóza-bisfosfát aldoláza -> ALD
Fruktózamin
FSH -> Folitropin
fT3 -> T3 volný
fT4 -> T4 volný
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
FV -> Faktor V
FVII -> Faktor VII
FVIII -> Faktor VIII
FW za 1 h
FW za 2 h
FX -> Faktor X
FXI -> Faktor XI
FXII -> Faktor XII
FXIII -> Faktor XIII
FXIII -> Faktor XIII - indukce stability
FXIII -> Faktor XIII - aktivita
FXIII -> Faktor XIII - kvantita
Fytanát
G:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
GABA -> 4-amino-n-butanoát
Gabapentin
GADA -> Anti-GAD
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktosa -> Galaktóza
Galaktosa-1-fosfát -> Galaktóza-1-fosfát
Galaktosa-1-fosfát-uridyltransferasa -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galaktóza
Galaktóza
Galaktóza-1-fosfát
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galectin-3
GALT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gama-globulin
Gama-globulin
Gama-glutamyltranspeptidáza -> GGT
Gama-glutamyltranspeptidáza makrokomplex -> GGT makrokomplex
Gama-GT -> GGT
Gama-GTP -> GGT
Gamma-trace protein -> Cystatin C
Ganciclovir -> Ganciklovir
Ganciklovir
Gancyklovir -> Ganciklovir
Gardnerella vaginalis -> DNA Gardnerella vaginalis
Gastrin
Gatran -> Dabigatran
Gc-globulin
GDF-15
Gelsolin
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
Genetická analýza humánního genomu
Gentamicin
Gentamicin*
Gentamicinsulfát
GFR -> eGFR (Cockcroft Gault)*
GFR -> eGFR (Cockcroft Gault)
GFR -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat.)*
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)*
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
GFR -> eGFR (EBPG korig.)
GFR -> eGFR (EBPG nekorig.)
GFR -> eGFR (EBPG korig.)*
GFR -> eGFR (EBPG nekorig.)*
GFR -> eGFR (EKFC)*
GFR -> eGFR (EKFC)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)*
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD 1p)
GFR -> eGFR (MDRD 3p)
GFR -> eGFR (MDRD 3p)*
GFR -> eGFR (MDRD 1p)*
GFR -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
GFR -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
GFR -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)*
GFR -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)*
GFR -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)*
GGT
GGT makrokomplex
GGT makrokomplex - typ
GH -> STH
Giardia intestinalis -> DNA Giardia intestinalis
Globulin vázající tyroxin -> TBG
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Cockcroft Gault)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Cockcroft Gault)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG korig.)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EKFC)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EKFC)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 3p)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 1p)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)*
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)*
Glukagon
Glukagon*
Glukokortikoidní receptory
Glukóza
Glukóza
Glukóza
Glukóza (oGTT, +0)*
Glukóza (oGTT, +120)*
Glukóza (oGTT, +60)*
Glukózový index (Csf/P)
Glukózový index (Csf/S)
Glukuronidáza
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamátdehydrogenáza -> GMD
Glutamin
Glutamin/kreatinin
Glutarát
Glutarát/kreatinin
GlutarylCoA-dehydrogenáza
GlutarylkoenzymA-dehydrogenasa -> GlutarylCoA-dehydrogenáza
Glutathion
Glutathionperoxidáza
Glycerát
Glycerát/kreatinin
Glycerol
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin -> Hemoglobin A1c (DOF)
Glykokol -> Glycin
Glykolát
Glykolát/kreatinin
Glykoregulace Obsoletní
Glykovaný protein -> Fruktózamin
GMD
GMT -> GGT
GMT makrokomplex -> GGT makrokomplex
GOT -> AST
GOT makrokomplex -> AST makrokomplex
GPT -> ALT
GPT makrokomplex -> ALT makrokomplex
GPUT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gradient albuminu sérum - ascites
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Granulocyty fagocytující
Granulocyty nezralé
Gravidita
GROW -> Granulocytární řada - BM
Growth Differentiation Factor 15 -> GDF-15
GSH -> Glutathion
GSPX -> Glutathionperoxidáza
H-tau protein -> Celkový tau protein
H2O -> Voda
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemophilus ducreyi -> DNA Haemophillus ducreyi
Haemophilus influenzae -> Anti-Haemophilus influenzae b IgG
Haemophilus influenzae -> DNA Haemophilus influenzae
Hageman faktor -> Faktor XII
Haloperidol
Haloperidol*
Hamburgerův sediment -> Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera
Hamův test -> Hemolýza HCl indukovaná
Hantavirus -> Anti-Hantavirus IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Dobrava IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Dobrava IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Puumala IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Puumala IgM
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Seoul IgG
Hantavirus -> Anti-Hantavirus Seoul IgM
Haptoglobin
Hartmanův test -> Hemolýza sacharózou indukovaná
Hash -> Kanabinoidy
Hash -> Kanabinoidy
Hb -> Hemoglobin
Hb A1 -> Hemoglobin A1
Hb A2 -> Hemoglobin A2
Hb abnormální -> Hemoglobin abnormální
Hb F -> Hemoglobin fetální
HbA1c (DOF) -> Hemoglobin A1c (DOF)
HBD
HBDH -> HBD
HBsAg (konfirmace) Obsoletní
hCG
hCG
HCG beta -> hCG beta podjednotka
HCG beta (průkaz) -> hCG beta podjednotka
HCG beta free -> hCG beta podjednotka - volná
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka - volná
HCl
HCl celková -> HCl
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
HCRT 1 -> Orexin A
hCT -> Kalcitonin
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
HCV screening -> Antigen/Anti-HCV
HCV screening -> Antigen/Anti-HCV
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL
HE4
Heinz bodies -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Heinzova tělíska -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgA
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgA
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgG
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgG
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgM
Helicobacter pylori -> Anti-Helicobacter pylori IgM
Helicobacter pylori -> Helicobacter pylori UBT
Helicobacter pylori -> Antigen Helicobacter pylori
Helicobacter pylori UBT
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemlibra -> Emicizumab
Hemoglobin
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin (OK)
Hemoglobin A1
Hemoglobin A1c (DOF)
Hemoglobin A2
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin efektivní
Hemoglobin fetální
Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin redukovaný -> Deoxyhemoglobin
Hemoglobin semikvant.
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin-deriváty
Hemolytický index
Hemolytický index
Hemolýza ATP inhibovaná
Hemolýza glukózou inhibovaná
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hemolýza HCl indukovaná
Hemolýza kvalitativně
Hemolýza sacharózou indukovaná
Hemopexin
Hemopexin*
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Heparinem indukovaná trombocytopenie -> Anti-heparin/PF4 komplex
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
heparinem indukovná trombocytopenie -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
Hepatální léze Obsoletní
Hepatitis A virus -> Anti-HAV celkové
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgG
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgG
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgM
Hepatitis A virus -> Anti-HAV IgM
Hepatitis A virus -> RNA viru hepatitidy A
Hepatitis B virus -> Anti-HBcAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBcAg IgM
Hepatitis B virus -> Anti-HBeAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBeAg IgG
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg IgG
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg
Hepatitis B virus -> Anti-HBsAg kvantitativně
Hepatitis B virus -> Antigen HBeAg
Hepatitis B virus -> Antigen HBsAg
Hepatitis B virus -> Antigen HBsAg (konfirmace)
Hepatitis B virus -> HBsAg (konfirmace) Obsoletní
Hepatitis B virus -> Antigen HBsAg kvantitativně
Hepatitis B virus -> DNA viru hepatitidy B
Hepatitis B virus -> DNA viru hepatitidy B (počet)
Hepatitis B virus -> DNA viru hepatitidy B (kvant.)
Hepatitis B virus antigen s (konfirmace) -> HBsAg (konfirmace) Obsoletní
Hepatitis C virus -> Antigen/Anti-HCV
Hepatitis C virus -> Antigen/Anti-HCV
Hepatitis C virus -> Antigen HCV
Hepatitis C virus -> Anti-HCV celkové
Hepatitis C virus -> Antigen HCV
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C - genotyp
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C (počet)
Hepatitis C virus -> RNA viru hepatitidy C (kvant.)
Hepatitis D virus -> Anti-HDV celkové
Hepatitis D virus -> Anti-HDV IgG
Hepatitis D virus -> Anti-HDV IgM
Hepatitis D virus -> RNA viru hepatitidy D
Hepatitis E virus -> Anti-HEV
Hepatitis E virus -> Anti-HEV celkové
Hepatitis E virus -> Anti-HEV IgG
Hepatitis E virus -> Anti-HEV IgM
Hepatitis E virus -> RNA viru hepatitidy E
Hepatitis G virus -> Anti-HGV
Hepatitis G virus -> Anti-HGV celkové
Hepatitis G virus -> RNA viru hepatitidy G
Heptakarboxyporfyrin
Heroin (průkaz)
Hexadecenát
Hexadekanát
Hexahydrokanabinol
Hexahydrokanabinol (průkaz)
Hexakarboxyporfyrin
HF-BF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF -> Vysoce fluorescenční buňky
HFBF poměr -> Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
HFE gen
HFR -> Retikulocyty (HFR)
Hg
hGH -> STH
HGPRT -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
HHC -> Hexahydrokanabinol
HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
High molecular weight kininogen -> HMWK - funkční aktivita
High sensitivity TnI -> Troponin I ultrasenzitivní
High sensitivity TnT -> Troponin T ultrasenzitivní
Hippurát
Hippurát/kreatinin
histamináza -> Diaminooxidáza
Histidin
Histidin/kreatinin
HIT -> Anti-heparin/destičkový faktor 4
HIT -> Anti-heparin/PF4 komplex
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
HIT -> Protilátky proti komplexu PF4 - popis
HIT Alert
HIV screening -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
HIV screening -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
HK -> HMWK - funkční aktivita
HLA Antigen A -> HLA-A
HLA Antigen A (derivováno z DNA typizace) -> HLA-A (deriv.)
HLA Antigen A (DNA typizace) -> HLA-A (DNA)
HLA Antigen B -> HLA-B
HLA Antigen B (derivováno z DNA typizace) -> HLA-B (deriv.)
HLA Antigen B (DNA typizace) -> HLA-B (DNA)
HLA Antigen C (DNA typizace) -> HLA-C (DNA)
HLA Antigen Cw -> HLA-Cw
HLA Antigen Cw (derivováno z DNA typizace) -> HLA-Cw (deriv.)
HLA Antigen DP (derivováno z DNA typizace) -> HLA-DP (deriv.)
HLA Antigen DPA1 (DNA typizace) -> HLA-DPA1 (DNA)
HLA Antigen DPB1 (DNA typizace) -> HLA-DPB1 (DNA)
HLA Antigen DQ -> HLA-DQ
HLA Antigen DQ (derivováno z DNA typizace) -> HLA-DQ (deriv.)
HLA Antigen DQ (DNA typizace) -> HLA-DQ (DNA)
HLA Antigen DQA1 (DNA typizace) -> HLA-DQA1 (DNA)
HLA Antigen DQB1 (DNA typizace) -> HLA-DQB1 (DNA)
HLA Antigen DR -> HLA-DR
HLA Antigen DR (derivováno z DNA typizace) -> HLA-DR (deriv.)
HLA Antigen DRB1 -> HLA-DRB1
HLA Antigen DRB1 (DNA typizace) -> HLA-DRB1 (DNA)
HLA Antigen DRB3 -> HLA-DRB3
HLA Antigen DRB3 (DNA typizace) -> HLA-DRB3 (DNA)
HLA Antigen DRB4 -> HLA-DRB4
HLA Antigen DRB4 (DNA typizace) -> HLA-DRB4 (DNA)
HLA Antigen DRB5 -> HLA-DRB5
HLA Antigen DRB5 (DNA typizace) -> HLA-DRB5 (DNA)
HLA Antigen DRw -> HLA-DRw
HLA B27
HLA-A
HLA-A (deriv.)
HLA-A (DNA)
HLA-B
HLA-B (deriv.)
HLA-B (DNA)
HLA-C (DNA)
HLA-Cw
HLA-Cw (deriv.)
HLA-DP (deriv.)
HLA-DPA1 (DNA)
HLA-DPB1 (DNA)
HLA-DQ
HLA-DQ (deriv.)
HLA-DQ (DNA)
HLA-DQA1 (DNA)
HLA-DQB1 (DNA)
HLA-DR
HLA-DR (deriv.)
HLA-DRB1
HLA-DRB1 (DNA)
HLA-DRB3
HLA-DRB3 (DNA)
HLA-DRB4
HLA-DRB4 (DNA)
HLA-DRB5
HLA-DRB5 (DNA)
HLA-DRw
HLC IgA kappa
HLC IgA lambda
HLC IgA poměr kappa/lambda
HLC IgG kappa
HLC IgG lambda
HLC IgG poměr kappa/lambda
HLC IgM kappa
HLC IgM lambda
HLC IgM poměr kappa/lambda
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna semikvant.
Hliník -> Al
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hmotnost vzorku
HMWK - funkční aktivita
HNP
HNP - rozdíl časů
HNP s PL
Hodnocení cytochemického nálezu
Hodnocení Fe v likvoru
Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Holá jádra
Holotranscobalamin -> Holotranskobalamin
Holotranskobalamin
Homocystein
Homocystin
Homocystin/kreatinin
Homogentisát kvalitativně
Homovanilát
Homovanilát/kreatinin
Hopeit
Hormon stimulující folikuly -> Folitropin
Hořčík celkový -> Mg
HPIV 1 RNA -> RNA HPIV 1
HPIV 2 RNA -> RNA HPIV 2
HPIV 3 RNA -> RNA HPIV 3
HPIV RNA -> RNA HPIV
hPL -> Placentární laktogen
HRF -> Retikulocyty (IRFH)
hs-cTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hs-cTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hsC-reaktivní protein
hsTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hsTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hTg -> Tyreoglobulin
Human Epididymal Protein 4 -> HE4
Human gammaherpesvirus 4 (DNA) -> DNA viru Epstein-Baarové
Human gammaherpesvirus 4 (DNA) -> DNA viru Epstein-Baarové (počet)
Human gammaherpesvirus 4 (DNA) -> DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgG (titr) Obsoletní
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgM (titr) Obsoletní
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV1 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgG (titr) Obsoletní
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgM (titr) Obsoletní
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV2 IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgA
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgA (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgA
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgG
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV IgM
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV (titr)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Anti-HSV
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 1
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 2
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Antigen viru Herpes simplex 1+2
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> DNA viru Herpes simplex 1+2
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
Human herpes virus 1,2 (HSV) -> Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgG
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgG
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgM
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 IgM
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6 (titr)
Human herpes virus 6 (HHV6) -> Anti-HHV6
Human herpes virus 6 (HHV6) -> DNA viru HHV6
Human immunodeficiency virus -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
Human immunodeficiency virus -> Antigen/Anti-HIV 1, 2
Human immunodeficiency virus -> Protilátky a antigen viru HIV 1 a 2
Human immunodeficiency virus -> Anti-HIV-1
Human immunodeficiency virus -> Anti-HIV-1,2
Human immunodeficiency virus -> RNA viru HIV-1,2
Human immunodeficiency virus -> RNA viru HIV-1,2 (počet)
Human immunodeficiency virus -> DNA viru HIV-1
Human immunodeficiency virus -> DNA viru HIV-1 (kvant.)
Human immunodeficiency virus -> RNA viru HIV-1
Human immunodeficiency virus -> RNA viru HIV-2
Human papillomavirus (HPV) -> DNA HPV vysokorizikové
Human papillomavirus (HPV) -> DNA HPV nízkorizikové
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 1
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 2
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3 (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza 3
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM (titr)
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgM
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> RNA HPIV 1
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> RNA HPIV 2
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> RNA HPIV 3
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> RNA HPIV
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Antigen Virus parainfluenza 1 Obsoletní
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Antigen Virus parainfluenza 2 Obsoletní
Human parainfluenza virus1,2,3,4 -> Antigen Virus parainfluenza 3 Obsoletní
Hustota
Hustota (odhad)
Hustota (sdělovaná)
Hyaluronát
Hydrogenkarbonát -> HCO3
Hydrogenoronát sodný
Hydrogenuhličitanový anion -> HCO3
Hydrokortizon -> Kortizol
Hydroxybupropion
Hydroxybupropion/Bupropion metabolický poměr
hydroxybutyrát -> 3-hydroxybutyrát
Hydroxybutyrátdehydrogenáza -> HBD
Hydroxylapatit
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin
Hydroxylysylpyridinolin + lysylpyridinolin volný -> Pyridinolin + deoxypyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový/kreat.
Hydroxylysylpyridinolin volný -> Pyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin volný/kreatinin
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hymenolepis species -> DNA Hymenolepis species
Hypocretin 1 -> Orexin A
Hypokretin 1 -> Orexin A
Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin
Hypoxantin-guaninfosforibosyltransferasa -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin/kreatinin
CH50
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chemokin CXCL13 -> CXCL13
Chemokin CXCL13 -> CXCL13
Chemotaxe
CHGA -> Chromogranin A
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgG
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgG
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgM
Chikungunya virus -> Anti-Chikungunya IgM
Chikungunya virus -> RNA Chikungunya viru
Chinidin
Chinidin*
Chladové autoprotilátky
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae (titr)
Chlamydia pneumoniae -> Anti-Chlamydia pneumoniae
Chlamydia pneumoniae -> DNA Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgA
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgA
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgG
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgG
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgM
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci IgM
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Chlamydia psittaci -> Anti-Chlamydia psittaci
Chlamydia psittaci -> DNA Chlamydia psittaci
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgA
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgA
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgG
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgG
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgM
Chlamydia species -> Anti-Chlamydia species IgM
Chlamydia species -> DNA Chlamydia species
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis heat shock protein 60 IgG
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis (titr)
Chlamydia trachomatis -> Anti-Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis -> Antigen Chlamydia trachomatis sv. D-K
Chlamydia trachomatis -> DNA Chlamydia trachomatis LGV
Chlamydia trachomatis -> DNA Chlamydia trachomatis sv. D-K
Chlór -> Cl
Chloracetátesteráza
Chloramfenikol
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
CHOL/HDL index
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet Friedewald
Cholesterol LDL - výpočet Martin/Hopkins
Cholesterol non-HDL - výpočet
Cholinesterasa -> CHS
Cholinesteráza -> CHS
Choriogonadotropin lidský - hCG -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG
Christmas faktor -> Faktor IX
Christmas faktor -> Faktor IX - antigen
Chróm -> Cr
Chromogranin A
CHS
Chylomikrony
Chylozita kvalitativně
Chymotrypsin
Chymotrypsin A, B -> Chymotrypsin
Chymotrypsin alfa -> Chymotrypsin
I
ICIS skóre
ICTP -> Telopeptid kolagenu ICTP
Identifikace protilátek - enz.
Identifikace protilátek - chlad.
Identifikace protilátek - NAT
Identifikace protilátek - sol.
IG -> Granulocyty nezralé
Ig/L-kappa -> FLC kappa
Ig/L-kappa free -> FLC kappa free
Ig/L-kappa free -> FLC kappa free
Ig/L-kappa/lambda (celkové) -> FLC ratio
Ig/L-kappa/lambda (free) -> FLC ratio free
Ig/L-lambda -> FLC lambda
Ig/L-lambda free -> FLC lambda free
Ig/L-lambda free -> FLC lambda free
IgA celkový
IgA intrathekálního původu
IgA sekretorický
IgA1 celkový
IgA2 celkový
IgD celkový
IGF-1
IGFBP-3
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG/kreatinin
IgG1 podtřída
IgG2 podtřída
IgG3 podtřída
IgG4 podtřída
IgM celkový
IgM intrathekálního původu
Ikterický index
Ikterita kvalitativně
IL 10 -> Interleukin 10
IL 2 -> Interleukin 2
IL 6 -> Interleukin 6
IL 8 -> Interleukin 8
IL-10 -> Interleukin 10
IL-2 -> Interleukin 2
IL-6 -> Interleukin 6
IL-8 -> Interleukin 8
IL2 solubilní receptor
Imatinib
Imipenem
Imipenem a celastatin (J01DH51) -> Imipenem
Imipenem, celastatin a relebaktam (J01DH56) -> Imipenem
Imipramin
Imipramin*
Immature granulocytes -> Granulocyty nezralé
Immune complexes -> Cirkulující imunitní komplexy
Immune complexes (C1q bind.) -> Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Imunitní anti-A/anti-B novoroz.
Imunofixace Obsoletní
Imunoglobulíny Obsoletní
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Imunoreaktivní trypsinogen -> Trypsinogen
Index albuminový (Csf/P) -> Albuminový index (Csf/P)
Index albuminový (Csf/S) -> Albuminový index (Csf/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení
Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Index aterogenity -> CHOL/HDL index
Index C-reaktivní protein (Csf/S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index oxygenační
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB)
Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Morbilli IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-Rubella IgG (Q/ALB)
Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
Index tolerance heparinu -> Nízkomolekulární heparin
Index volného testosteronu
Indigo
Indocyanine green (retention) -> Indocyaninová zeleň (retence)
Indocyaninová zeleň (retence)
Infliximab
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1 IgA
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1 (titr)
Influenza A virus -> Anti-Influenza A1
Influenza A virus -> Anti-Influenza A2
Influenza A virus -> Anti-Influenza A2 (titr)
Influenza A virus -> Anti-Influenza A2
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgA
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgA
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG (titr) Obsoletní
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgG
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgM
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgM (titr) Obsoletní
Influenza A virus -> Anti-Influenza A IgM
Influenza A virus -> Antigen Virus Influenza A
Influenza A virus -> RNA viru Influenzy A
Influenza A virus -> RNA viru Influenzy H1N1
Influenza B virus -> Anti-Influenza B
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgA
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgA
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG (titr) Obsoletní
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgG
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgM
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgM (titr) Obsoletní
Influenza B virus -> Anti-Influenza B IgM
Influenza B virus -> Anti-Influenza B (titr)
Influenza B virus -> Anti-Influenza B
Influenza B virus -> Antigen Virus Influenza B
Influenza B virus -> RNA viru Influenzy B
Inhibiční faktor osteoklastů -> Osteoprotegerin
Inhibin A
Inhibin B
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Inhibitor faktoru II
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru V
Inhibitor faktoru VII
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru X
Inhibitor faktoru XI
INR -> PT INR
Insulin -> Inzulin
Insulin - like growth factor - binding protein 3 -> IGFBP-3
Insulin like growth factor - 1 -> IGF-1
Insulinu podobný růstový faktor 1 -> IGF-1
Intensive Care Infection Score -> ICIS skóre
Interferon gama (BORR)
Interferon gama (CMV)
Interferon gama (MYTU)
Interferon gama (SARS-CoV-2)
Interleukin 10
Interleukin 2
Interleukin 6
Interleukin 8
Interperetace markerů rizika urolitiázy
Interpretace - jiné A01 Obsoletní
Interpretace - jiné A02 Obsoletní
Interpretace - jiné A03 Obsoletní
Interpretace - jiné A04 Obsoletní
Interpretace - jiné A05 Obsoletní
Interpretace - jiné A06 Obsoletní
Interpretace - jiné A07 Obsoletní
Interpretace - jiné A08 Obsoletní
Interpretace - jiné A09 Obsoletní
Interpretace - jiné A10 Obsoletní
Interpretace - jiné A11 Obsoletní
Interpretace - jiné A12 Obsoletní
Interpretace - jiné A13 Obsoletní
Interpretace - jiné A14 Obsoletní
Interpretace - jiné A15 Obsoletní
Interpretace - jiné A16 Obsoletní
Interpretace - jiné A17 Obsoletní
Interpretace - jiné A18 Obsoletní
Interpretace - jiné A19 Obsoletní
Interpretace - jiné A20 Obsoletní
Interpretace - jiné A21 Obsoletní
Interpretace - jiné A22 Obsoletní
Interpretace - jiné A23 Obsoletní
Interpretace - jiné A24 Obsoletní
Interpretace - jiné A25 Obsoletní
Interpretace - jiné A26 Obsoletní
Interpretace - jiné A27 Obsoletní
Interpretace - jiné A28 Obsoletní
Interpretace - jiné A29 Obsoletní
Interpretace - jiné A30 Obsoletní
Interpretace - jiné B01 Obsoletní
Interpretace - jiné B02 Obsoletní
Interpretace - jiné B03 Obsoletní
Interpretace - jiné B04 Obsoletní
Interpretace - jiné B05 Obsoletní
Interpretace - jiné B06 Obsoletní
Interpretace - jiné B07 Obsoletní
Interpretace - jiné B08 Obsoletní
Interpretace - jiné B09 Obsoletní
Interpretace - jiné B10 Obsoletní
Interpretace - jiné B11 Obsoletní
Interpretace - jiné B12 Obsoletní
Interpretace - jiné B13 Obsoletní
Interpretace - jiné B14 Obsoletní
Interpretace - jiné B15 Obsoletní
Interpretace - jiné B16 Obsoletní
Interpretace - jiné B17 Obsoletní
Interpretace - jiné B18 Obsoletní
Interpretace - jiné B19 Obsoletní
Interpretace - jiné B20 Obsoletní
Interpretace - jiné B21 Obsoletní
Interpretace - jiné B22 Obsoletní
Interpretace - jiné B23 Obsoletní
Interpretace - jiné B24 Obsoletní
Interpretace - jiné B25 Obsoletní
Interpretace - jiné B26 Obsoletní
Interpretace - jiné B27 Obsoletní
Interpretace - jiné B28 Obsoletní
Interpretace - jiné B29 Obsoletní
Interpretace - jiné B30 Obsoletní
Interpretace acidobazické regulace
Interpretace elektroforézy izoenzymů
Interpretace elektroforézy lipoproteinů
Interpretace elektroforézy proteinů
Interpretace farmakologických vyšetření
Interpretace frakcionovaných renálních funkcí
Interpretace glykemického profilu
Interpretace glykoregulace
Interpretace hepatálních lézí
Interpretace imunoelektroforézy
Interpretace imunofixace
Interpretace koncentračního pokusu
Interpretace markerů kostní remodelace
Interpretace mikrobiologického nálezu
Interpretace MRZ reakce
Interpretace myokardiálních markerů
Interpretace nálezu antigenů mikrobů
Interpretace nálezu antigenů mykotických agens
Interpretace nálezu antigenů parazitů
Interpretace nálezu antigenů virů
Interpretace nálezu autoprotilátek
Interpretace nálezu protilátek anti-HLA
Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům
Interpretace nálezu protilátek proti mykotickým agens
Interpretace nálezu protilátek proti parazitům
Interpretace nálezu protilátek proti virům
Interpretace parametrů buněčné imunity
Interpretace renálních funkcí
Interpretace tolerance glukózy
Interpretace toxikologických vyšetření
Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test
Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě
Interpretace vyšetření fertility
Interpretace vyšetření koagulačních parametrů
Interpretace vyšetření krevního diferenciálu
Interpretace vyšetření krevního obrazu
Interpretace vyšetření lipidů
Interpretace vyšetření punktátu
Interpretace vyšetření specifických IgE
Interpretace vyšetření stolice na OK - screening
Interpretace vyšetření střevní resorpce
Interpretace vyšetření žaludeční sekrece
Interpretace zátěžového testu stimulačního
Interpretace zátěžového testu tolerančního
Interprezace proteinového vyšetření likvoru
Intrakonazol
Inulin
Inzulin
Iontový profil
Ionty Obsoletní
IPF -> Trombocyty (nezralá frakce)
IPF -> Trombocyty (nezralá frakce)
IRFH -> Retikulocyty (IRFH)
IRFMH -> Retikulocyty (IRFMH)
IRI -> Poměr (CD4+):(CD8+)
Isavuconazol -> Isavukonazol
Isavukonazol
Islet antigen 512 autoantibodies -> Anti-IA-2
Isoleucin -> Izoleucin
Izolace DNA z krve
Izolace RNA z krve
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
Izopropanolový test -> Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
Izopropanolový test -> Hemoglobin nestabilní v izopropanolu
IzovalerylCoA-dehydrogenáza
IzovalerylkoenzymA-dehydrogenasa -> IzovalerylCoA-dehydrogenáza
J01BA01 -> Chloramfenikol
J01CA01 -> Ampicilin
J01CA04 -> Amoxicilin
J01CE01 -> Benzylpenicilin
J01CE02 -> Fenoxymethylpenicilin
J01CF04 -> Oxacilin
J01CF05 -> Flucloxacillin
J01CR05 -> Piperacilin
J01CR05 -> Tazobaktam
J01DD01 -> Cefotaxim
J01DD02 -> Ceftazidim
J01DE01 -> Cefepim
J01DH02 -> Meropenem
J01DH03 -> Ertapenem
J01DH51 -> Imipenem
J01FF01 -> Klindamycin
J01GB01 -> Tobramycin*
J01GB01 -> Tobramycin
J01GB03 -> Gentamicin
J01GB03 -> Gentamicin*
J01GB06 -> Amikacin*
J01GB06 -> Amikacin
J01MA02 -> Ciprofloxacin
J01MA12 -> Levofloxacin
J01XA01 -> Vankomycin*
J01XA01 -> Vankomycin
J01XB01 -> Kolistin A a B
J01XE01 -> Nitrofurantoin
J01XX01 -> Fosfomycin
J01XX08 -> Linezolid
J02AC01 -> Flukonazol
J02AC02 -> Intrakonazol
J02AC03 -> Vorikonazol
J02AC04 -> Posakonazol
J02AC05 -> Isavukonazol
J05AB06 -> Ganciklovir
Jaffé pozitivní chromogén -> Kreatinin
JAK2 gen
JAK2 gene -> JAK2 gen
Janus kinase 2 gen -> JAK2 gen
Japonská encefalitida - virus -> Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG
Japonská encefalitida - virus -> Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM
Jaterní blot - LKS
Jaterní profil
Jiná vyšetření -> ANCA IgG
Jiné entity
Jiné nálezy -> Jiné entity
Jód -> I
K
Kadmium -> Cd
Kalcidiol
Kalcit
Kalcitonin
Kalcitriol
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium oxalát trihydrát
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalcium/magnezium -> Ca/Mg
Kalciumfosfát amorfní
Kalciumsulfát -> Sádra
Kalium -> K
Kaliumurát -> Urát draselný
Kalprotektin
Kámen -> Konkrement
Kámen -> Konkrement
Kanabinoidy
Kanabinoidy
Kanabinoidy (průkaz)
Kaolinový čas -> Kaolinový test
Kaolinový test
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test - korekce v čase 0
Kappa free -> FLC kappa free
Kappa free -> FLC kappa free
Kappa index (Csf/S) -> FLC kappa index (Csf/S)
Karbamazepin
Karbamazepin volný
Karbamazepin volný*
Karbamazepin*
Karbamazepin-10,11-epoxid
Karbamazepin-10,11-epoxid/Karbamazepin metabolický pom
Karbohydrát-deficientní transferin -> Transferin (CDT)
Karbohydrátový antigen 125 -> CA 125
Karbohydrátový antigen 15-3 -> CA 15-3
Karbohydrátový antigen 19-9 -> CA 19-9
Karbohydrátový antigen 50 -> CA 50
Karbohydrátový antigen 549 -> CA 549
Karbohydrátový antigen 72-4 -> CA 72-4
Karbonátapatit
Karbonylhemoglobin
Karbonylhemoglobin
Karboxyhemoglobin -> Karbonylhemoglobin
Karboxyhemoglobin (průkaz) -> Karbonylhemoglobin
Karcinoembryonální antigen -> CEA
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kationty železa -> Fe
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
KEB
Kell systém - K
Kell systém - k
Ketamin
Ketokyseliny -> Oxokyseliny
Ketolátky -> Ketony
Ketolátky semikvantitativně -> Ketony semikvantitativně
Ketony
Ketony semikvantitativně
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Klebsiella pneumoniae -> DNA Klebsiella pneumoniae
Klebsiella species -> DNA Klebsiella species
Kleihauerův - Betkeho test -> ERC obsahující HBF
Klindamycin
Klindamycin - volný
Klobazam
Klobazam*
Klomipramin
Klomipramin*
Klonazepam
Klonazepam*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Adrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Metanefrin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +180)*
Klonidinový test -> Normetanefrin (klonidin, +0)*
Klozapin
Klozapin*
KO -> Krevní obraz prostý
KO+dif. -> Krevní obraz a diferenciál
Kobalamin -> Vitamin B12*
Kobalamin -> Vitamin B12
Kobalt -> Co
Koeficient energetické bilance -> KEB
Kofein
Kofein*
Kokain
Kokain (průkaz)
Kolistin A a B
Kompatibilita - popis
Kompatibilita krví
Kompatibilita krví - enz.
Kompatibilita krví - chlad.
Kompatibilita krví - NAT
Kompatibilita krví - sol.
Komplex trombin/antitrombin -> TAT komplex
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 0 h
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 1 h
Konfirmační test -> APTT-konfirmace 2 h
Konfirmační test -> dPT konfirmace
Konfirmační test -> dPT konfirmace R
Konfirmační test -> PT konfirmace 0 h
Konfirmační test -> PT konfirmace 1 h
Konfirmační test -> PT konfirmace 2 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 0 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 1 h
Konfirmační test -> RVVT - konfirmace 2 h
Konkrement
Konkrement
Konopí -> Kanabinoidy
Konopí -> Kanabinoidy
Konzumpce protrombinu
Kopeptin -> Copeptin
Koproporfyrin
Korekční test -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Korekční test -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P po 2 hod
Korekční test -> APTT 1N+4P v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+4P po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+4P po 2 hod
Korekční test -> APTT 4N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT 4N+1P po 1 hod
Korekční test -> APTT 4N+1P po 2 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr v čase 0
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr po 1 hod
Korekční test -> APTT 1N+1P poměr po 2 hod
Korekční test -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Korekční test -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Korekční test -> PT 1N+1P LCA
Korekční test -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Korekční test -> Kaolinový test - korekce 1h
Korekční test -> Kaolinový test - korekce 2h
Korekční test -> RVVT 1N+1P LCA
Kortikotropin -> Kortikotropin*
Kortikotropin
Kortikotropin*
Kortisol -> Kortizol
Kortizol
Kortizol volný
Kotinin
Kožní řasa nad spina iliaca anterior -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa nad trojhlavým svalem -> Tělo-řasa tricipitální
Kožní řasa pod dolním úhlem levé lopatky -> Tělo-řasa subskapulární
Kožní řasa suprailiakální -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa tricipitální -> Tělo-řasa tricipitální
Kratom -> Mitragynin
Kratom (průkaz) -> Mitragynin (průkaz)
Kreatin
Kreatinfosfokináza -> CK
Kreatinin
Kreatinin enzymaticky
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu*
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Kreatinkinasa -> CK
Kreatinkináza -> CK
Kreatinkináza BB (enzym) -> CK BB
Kreatinkináza makrokomplex -> CK makrokomplex
Kreatinkináza MB -> CK MB
Kreatinkináza MB (protein) -> CK MB mass
Kreatinkináza MM -> CK MM
Krev
Krev
Krev kvalitativně
Krevní destičky -> Trombocyty
Krevní destičky -> Trombocyty v citrátu
Krevní destičky -> Trombocyty v TromboExactu
Krevní obraz Obsoletní
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz a diferenciál Obsoletní
Krevní obraz prostý
Krevní plyny Obsoletní
Krevní plyny - arterie
Krevní plyny - plicnice (mxd)
Krevní plyny - véna
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
Krevní skupina - popis
Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
Krvácivost
Kryoglobulin
Kryoglobulin
Kryoglobulin (kryokrit)
Kryokrit -> Kryoglobulin (kryokrit)
Krystaly - popis
Krystaly apatitu
Krystaly bilirubinu
Krystaly brushitu
Krystaly cystinu
Krystaly cystinu semikvant.
Krystaly k. močové dihydrátu
Krystaly kalcitu
Krystaly kalciumoxalátu
Krystaly kalciumoxalátu semikvant.
Krystaly kyseliny močové
Krystaly kyseliny močové semikvant.
Krystaly močanu amonného
Krystaly močanu sodného
Krystaly struvitu
Krystaly struvitu semikvant.
Krystaly UD semikvant.
Krystaly UF
Krystaly UF semikvant.
Krystaly uhličitanu vápenatého -> Krystaly kalcitu
Krystaly weddellitu
Krystaly whewellitu
Křemen
Křížová zkouška - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Křížová zkouška - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Křížová zkouška - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Křížová zkouška - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Křížový pokus -> Kompatibilita krví
Křížový test kompatibility dárce a příjemce -> Cross match HLA
KS - popis -> Krevní skupina - popis
KS AB0Rh/D/ kompletní -> Krevní skupina AB0Rh/D/ kompletní
KS AB0Rh/D/ novorozenec -> Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozenec
Kvasinky
Kvasinky kvalitativně
Kvasinky semikvant.
Kvetiapin -> Norquetiapin
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)
Kvocient anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S) -> Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S)
Kvocient anti-HSV IgG (CSF/S) -> Index anti-HSV IgG (CSF/S)
Kvocient anti-morbilli IgG (CSF/S) -> Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Kvocient anti-rubeola IgG (CSF/S) -> Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Kvocient anti-VZV IgG (CSF/S) -> Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/P)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/S)
Kyselá fosfatáza -> ACP
Kyselá fosfatáza
Kyselá fosfatáza tartarát rezistentní
Kyselá fosfomonoesteráza -> Kyselá fosfatáza
Kyselá maltáza -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Kyselina 2,3-dihydroxypropionová -> Glycerát
Kyselina 2,5-diaminopentanová -> Ornitin
Kyselina 2,6-diaminohexanová -> Lysin
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová -> Fenylalanin semikvant.
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová kyselina -> Fenylalanin
Kyselina 2-amino-3-hydroxy-butanová -> Treonin
Kyselina 2-amino-3-imidazolpropionová -> Histidin
Kyselina 2-amino-3-indolpropionová -> Tryptofan
Kyselina 2-amino-3-metyl-pentanová -> Izoleucin
Kyselina 2-amino-3-metylbutanová -> Valin
Kyselina 2-amino-4-(metylthio)-butanová -> Methionin
Kyselina 2-amino-4-merkaptobutanová -> Homocystein
Kyselina 2-amino-4-metyl-pentanová -> Leucin
Kyselina 2-amino-5-guanidinovalerová -> Arginin
Kyselina 2-amino-5-ureidovalerová -> Citrulin
Kyselina 2-amino-etansulfonová -> Taurin
Kyselina 2-amino-izobutanová -> Beta-aminoizobutyrát
Kyselina 2-aminoadipová -> 2-aminoadipát
Kyselina 2-aminobutyrová -> 2-aminobutyrát
Kyselina 2-aminoglutarová -> Glutamát
Kyselina 2-aminopropionová -> Alanin
Kyselina 2-ketopropionová -> Pyruvát
Kyselina 2-oxoglutarová -> 2-oxoglutarát
Kyselina 3-aminopropionová -> Beta-alanin
Kyselina 3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová -> Karnitin volný
Kyselina 3-hydroxydekanová -> 3-hydroxydekanát
Kyselina 3-hydroxydodekanová -> 3-hydroxydodekanát
Kyselina 3-hydroxyhexadekanová -> 3-hydroxyhexadekanát
Kyselina 3-hydroxyhexanová -> 3-hydroxyhexanát
Kyselina 3-hydroxyizovalerová -> 3-hydroxyizovalerát
Kyselina 3-hydroxyoktanová -> 3-hydroxyoktanát
Kyselina 3-hydroxypropionová -> 3-hydroxypropionát
Kyselina 3-hydroxytetradekanová -> 3-hydroxytetradekanát
Kyselina 4-amino-n-butanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina 4-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina 4-aminobutyrová -> 4-aminobutyrát
Kyselina 4-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina 4-hydroxyfenyloctová -> 4-hydroxyfenylacetát
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina 5-hydroxyhexanová -> 5-hydroxyhexanát
Kyselina 5-hydroxyindoloctová -> 5-hydroxyindolacetát
Kyselina 7-hydroxyoktanová -> 7-hydroxyoktanát
Kyselina adipová -> Adipát
Kyselina alfa-aminomáselná -> 2-aminobutyrát
Kyselina aminooctová -> Glycin
Kyselina asparágová -> Aspartát
Kyselina benzoová -> Benzoát
Kyselina cis-4-decenová -> Cis-4-decenát
Kyselina cis-9-oktadecenová -> Cis-9-oktadecenát
Kyselina citronová -> Citrát
Kyselina dekanová -> Dekanát
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát/kreatinin
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina dihydroxyfenyloctová -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Kyselina dodekanová -> Dodekanát
Kyselina etylmalonová -> Etylmalonát
Kyselina fenylpyrohroznová -> Fenylpyruvát
Kyselina fumarová -> Fumarát
Kyselina fytanová -> Fytanát
Kyselina gama-aminobutanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina gama-aminomáselná -> 4-aminobutyrát
Kyselina glutarová -> Glutarát
Kyselina glycerová -> Glycerát
Kyselina glykolová -> Glykolát
Kyselina hexadecenová -> Hexadecenát
Kyselina hexadekanová -> Hexadekanát
Kyselina hexadekanová -> Palmitát
Kyselina hippurová -> Hippurát
Kyselina homogentisová -> Homogentisát kvalitativně
Kyselina homovanilová -> Homovanilát
Kyselina hyaluronová -> Hyaluronát
Kyselina jantarová -> Sukcinát
Kyselina listová -> Folát*
Kyselina listová -> Folát
Kyselina mandlová -> Mandelát
Kyselina máselná -> Butyrát
Kyselina metylcitronová -> Metylcitrát
Kyselina metyljantarová -> Metylsukcinát
Kyselina metylmalonová -> Metylmalonát
Kyselina močová -> Urát
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát*
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát_0
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát
Kyselina myristová -> Myristát
Kyselina octová -> Acetát
Kyselina oktadekanová -> Oktadekanát
Kyselina oktanová -> Oktanát
Kyselina olejová -> Oleát
Kyselina orotová -> Orotát
Kyselina p-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina p-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina palmitová -> Palmitát
Kyselina pteroylglutamová -> Folát*
Kyselina pteroylglutamová -> Folát
Kyselina sebaková -> Sebakát
Kyselina solná -> HCl
Kyselina stearová -> Oktadekanát
Kyselina suberová -> Suberát
Kyselina šťavelová -> Oxalát
Kyselina tetradecenová -> Tetradecenát
Kyselina tetradekanová -> Myristát
Kyselina tetradekanová -> Tetradekanát
Kyselina valproová -> Valproát*
Kyselina valproová -> Valproát
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandlová kyselina
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandová kyselina
Kyseliny organické -> Organické kyseliny
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (parc. tlak) -> pO2
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Kyslík alveolární
L01AB01 -> Busulfan*
L01AB01 -> Busulfan
L01BA01 -> 7-hydroxymetotrexát
L01BA01 -> Metotrexát*
L01BA01 -> Metotrexát
L01XE01 -> Imatinib
L01XE06 -> Dasatinib
L01XE08 -> Nilotinib
L04AA06 -> Mykofenolát*
L04AA06 -> Mykofenolát_0
L04AA06 -> Mykofenolát
L04AA10 -> Sirolimus*
L04AA10 -> Sirolimus
L04AA18 -> Everolimus*
L04AA18 -> Everolimus
L04AA33 -> Vedolizumab
L04AB02 -> Infliximab
L04AB04 -> Adalimumab
L04AD01 -> Cyklosporin A
L04AD01 -> Cyklosporin A*
L04AD02 -> Takrolimus
LA -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
LA -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
LA -> APTT LA 1N+1P v čase 0
LA -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
LA -> APTT LA
LA -> APTT LA necitlivý
LA -> APTT LA necitlivý poměr
LA -> APTT LA normál
LA -> APTT LA poměr
LA -> HNP
LA -> HNP - rozdíl časů
LA -> HNP s PL
Laboratorní nález obecný - sestava
Laboratorní poznámka automatická
Laboratorní poznámky
Laboratorní sdělení - dodatečná ordinace
Laboratorní sdělení - hlášení kolize v žádance
Laboratorní sdělení - hlášení výsledků
Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři
Laboratorní sdělení - překročení doby stability
Lacosamid
Lacosamid*
Laktát
Laktát/glukóza
Laktát/glukóza KEB -> KEB
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Laktátdehydrogenasa -> LD
Laktátdehydrogenáza makrokomplex -> LD makrokomplex
Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549
Laktotropin -> Prolaktin
Laktotropní hormon -> Prolaktin
Laktotropní hormon makrokomplex -> Prolaktin makrokomplex
Laktóza
Lambda free -> FLC lambda free
Lambda free -> FLC lambda free
Lamotrigin
Lamotrigin*
Large nucleus -> Velká jádra leukocytů Obsoletní
LAS
LATS (LOng Acting Thyroid Stimulator) -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
LCA index (APTT LA) -> APTT LA 1N+1P LCA
LCA index (DPTscreen) -> PT 1N+1P LCA
LCA index (RVVTscreen) -> RVVT 1N+1P LCA
LD
LD H2M2
LD H3M
LD H4
LD HM3
LD M4
LD makrokomplex
LD makrokomplex - typ
LD1 izoenzym -> LD H4
LD2 izoenzym -> LD H3M
LD3 izoenzym -> LD H2M2
LD4 izoenzym -> LD HM3
LD5 izoenzym -> LD M4
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL
LE buňky Obsoletní
LE buňky Obsoletní
Lecitin Obsoletní
Lectin vázající manosu -> Mannose binding lectin
Lectin vázající manosu aktivita -> Mannose binding lectin aktivita
Léčivo
Legionella longbeachae -> DNA Legionella longbeachae
Legionella longbeachae -> Antigen Legionella longbeachae
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr)
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6 (titr)
Legionella pneumophila -> Anti-Legionella pneumophila 1-6
Legionella pneumophila -> DNA Legionella pneumophila (bez určení sv.)
Legionella pneumophila -> DNA Legionella pneumophila sv.1-15
Legionella pneumophila -> Antigen Legionella pneumophila (bez určení sv.)
Legionella pneumophila -> Antigen Legionella pneumophila sv.1
Lehké řetězce Ig kappa -> FLC kappa
Lehké řetězce Ig lambda -> FLC lambda
Leiden -> Faktor V gen
Leishmania species -> DNA Leishmania species
Leptin
Leucin
Leucin/kreatinin
Leucinaminopeptidáza -> LAS
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (agarózová kapka)
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (kapilára)
Leukocytární inhibiční faktor -> LIF (agaróza)
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty*
Levetiracetam
Levetiracetam*
Levofloxacin
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
LFR -> Retikulocyty (LFR)
LH -> Lutropin
Li
Lidokain
Lidokain*
Lidský choriogonadotropin -> hCG
Lidský choriogonadotropin -> hCG
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
Likvor Obsoletní
Likvor chemicky -> Chem. a morf. vyš. likvoru
Linezolid
Lipasa -> LPS
Lipáza -> LPS
Lipemický index
Lipidový profil
Lipidy
Lipidy Obsoletní
Lipidy - Sudan B
Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů -> NGAL
Lipopolysacharid binding protein
Lipoprotein a
Lipoprotein a
Lipoproteiny semikvant. Neaktuální
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes H
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes H
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes O
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Listeria monocytogenes -> Anti-Listeria monocytogenes O
Listeria monocytogenes -> DNA Listeria monocytogenes
Lithium -> Li
Lixiana -> Edoxaban
LMWH -> Nízkomolekulární heparin
LMWH -> Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
Lokalizace konkrementu
Lokální paleta 01 Obsoletní
Lokální paleta 02 Obsoletní
Lokální paleta 03 Obsoletní
Lokální paleta 04 Obsoletní
Lokální paleta 05 Obsoletní
Lokální paleta 06 Obsoletní
Lokální paleta 07 Obsoletní
Lokální paleta 08 Obsoletní
Lokální paleta 09 Obsoletní
Lokální paleta 10 Obsoletní
Lokální paleta 11 Obsoletní
Lokální paleta 12 Obsoletní
Lokální paleta 13 Obsoletní
Lokální paleta 14 Obsoletní
Lokální paleta 15 Obsoletní
Lokální paleta 16 Obsoletní
Lokální paleta 17 Obsoletní
Lokální paleta 18 Obsoletní
Lokální paleta 19 Obsoletní
Lokální paleta 20 Obsoletní
Lomivost kapilár -> Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Lomivost kapilár -> Fragilita kapilár - hodnocení
Long chain AcylCoA-DH
Lp(a) -> Lipoprotein a
Lp(a) (látk. konc.) -> Lipoprotein a
Lp-PLA2
LPS
LROW -> Lymfocytární řada v kostní dřeni
LSD (průkaz)
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> APTT LA
Lupus antikoagulans -> APTT LA necitlivý
Lupus antikoagulans -> APTT LA necitlivý poměr
Lupus antikoagulans -> APTT LA normál
Lupus antikoagulans -> APTT LA poměr
Lupus antikoagulans -> HNP
Lupus antikoagulans -> HNP - rozdíl časů
Lupus antikoagulans -> HNP s PL
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce 1h
Lupus antikoagulans -> Kaolinový test - korekce 2h
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 0 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 1 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT konfirmace 2 h
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> PT po 1 hod
Lupus antikoagulans -> PT po 2 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P v čase 0
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 0 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 1 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Lupus antikoagulans -> RVVT - konfirmace 2 h
Lupus antikoagulans -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Luteální fáze
Luteinizační hormon -> Lutropin
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lutotropin -> Lutropin
Lutropin
Lymfoblast
Lymfocyt granulární velký -> Velký granulární lymfocyt
Lymfocytární řada v kostní dřeni
Lymfocyty
Lymfocyty
Lymfocyty stimulované (BORR)
Lymfocyty stimulované (CMV)
Lymfocyty stimulované (MYTU)
Lymfocyty stimulované (SARS-CoV-2)
Lymphocytic choriomeningitis v. -> Anti-LCM
Lymphocytic choriomeningitis v. -> Anti-LCM (titr)
Lymphocytic choriomeningitis v. -> Anti-LCM
Lysin
Lysin/kreatinin
Lysozym
Lysylpyridinolin celkový -> Deoxypyridinolin celkový
Lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Lysylpyridinolin volný -> Deoxypyridinolin volný
Lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Lýza euglobulinové frakce proteinů plazmy -> Euglobulinová lýza
M-komponenta (kvantifikace)
M-komponenta (průkaz)
M-komponenta (typizace)
M-rozety Neaktuální
M:E poměr -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Magnezium/kreatinin -> Mg/kreatinin
Makro-AMS pankreatická -> AMS pankreatická makrokomplex
Makro-CK -> CK makrokomplex
Makro-GGT -> GGT makrokomplex
Makroblast
Makrofágy -> Retikulární buňky
Makrokomplex ALP -> ALP makrokomplex
Makrokomplex ALP - typ -> ALP makrokomplex - typ
Makrokomplex ALT -> ALT makrokomplex
Makrokomplex ALT - typ -> ALT makrokomplex - typ
Makrokomplex AMS -> AMS makrokomplex
Makrokomplex AMS - typ -> AMS makrokomplex - typ
Makrokomplex AMS-pankreatická -> AMS pankreatická makrokomplex
Makrokomplex AMS-pankreatická - typ -> AMS pankreatická makrokomplex - typ
Makrokomplex AST -> AST makrokomplex
Makrokomplex AST - typ -> AST makrokomplex - typ
Makrokomplex CK - typ -> CK makrokomplex - typ
Makrokomplex GGT -> GGT makrokomplex
Makrokomplex GGT - typ -> GGT makrokomplex - typ
Makrokomplex kreatinkinázy -> CK makrokomplex
Makrokomplex Prolaktin -> Prolaktin makrokomplex
Makrokomplex Prolaktin - typ -> Prolaktin makrokomplex - typ
Makrokomplex Troponin I -> Troponin I makrokomplex
Makrokomplex Troponin I - typ -> Troponin I makrokomplex - typ
Makrokomplex Troponin T -> Troponin T makrokomplex
Makrokomplex Troponin T - typ -> Troponin T makrokomplex - typ
Malá jádra leukocytů Obsoletní
Maligní nehematopoetické buňky -> Tumorózní buňky
Malondialdehyd
Maltáza kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Mammatropin -> Prolaktin
Mammatropní hormon -> Prolaktin
MAMO vyšetření
Mandelát
Mangan -> Mn
Mannan binding protein -> Mannose binding lectin
Mannan binding protein activity -> Mannose binding lectin aktivita
Mannose binding lectin
Mannose binding lectin aktivita
marker histaminové intolerance -> Diaminooxidáza
Markery hepatitid Obsoletní
Markery kostní remodelace Obsoletní
Mastné kyseliny - volné
Mastocyty
Mastocyty - cytochemický průkaz
Matrix Gla protein
MBP -> Mannose binding lectin
MBP aktivita -> Mannose binding lectin aktivita
MCA -> Mucin-like cancer antigen
MCV -> Erytrocyt (MCV)
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
MDMA (průkaz)
MDMA a metabolit
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Mean platelet volume -> Trombocyt (MPV)
Měď -> Cu
Měď -> Cu*
Měď volná -> Cu free
Měď volná (výpočet) -> Cu free (výpočet)
Medium chain AcylCoA-DH
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast oxyfilní -> Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Melanogeny
Melperon
Melperon*
Menopauza Obsoletní
Meropenem
Mesotelie -> Mezotelie
Metadon
Metadon (průkaz)
Metachromatické barvení -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Metaloproteáza -> ADAMTS13
Metaloproteáza -> ADAMTS13 - inhibitor
Metaloproteináza -> ADAMTS13
Metaloproteináza -> ADAMTS13 - inhibitor
Metamfetamin
Metamfetamin (průkaz)
Metamyelocyty bazofilní -> Bazofilní metamyelocyty
Metamyelocyty eozinofilní -> Eozinofilní metamyelocyty
Metamyelocyty neutrofilní -> Neutrofilní metamyelocyty
Metanefrin
Metanefrin (klonidin, +0)*
Metanefrin (klonidin, +180)*
Metanefrin/Adrenalin
Metanefrin/kreatinin
Metanefrin/Normetanefrin
Metanol
Metanol*
Methadon -> Metadon
Methadon -> Metadon (průkaz)
Methanol -> Metanol*
Methanol -> Metanol
Methemoglobin
Methemoglobin
Methicillin-resistance gene -> DNA Methicillin-resistance gene
Methionin
Methionin/kreatinin
Methylenedioxymethamphetamine -> MDMA a metabolit
Metoprolol
Metoprolol*
Metotrexát
Metotrexát*
Metylalkohol -> Metanol*
Metylalkohol -> Metanol
Metylcitrát
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
MFR -> Retikulocyty (MFR)
Mg
Mg ionizované
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
MCHR -> Hemoglobin (MCHR)
Mirtazapin
Mirtazapin*
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
Mitragynin
Mitragynin (průkaz)
Mn
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Mo
Moč (barva)
Moč (zákal)
Moč chemicky Obsoletní
Moč chemicky a sediment -> Chem. a morf. vyš. moče
Moč chemicky i morfologicky Obsoletní
Moč morfologicky Obsoletní
Močan amonný -> Urát amonný
Močan draselný -> Urát draselný
Močan sodný -> Urát sodný
Močová kyselina
Močová kyselina-dihydrát
Močovina -> Urea
Molybden -> Mo
Monetit
Monkeypox virus -> RNA viru Monkeypox
Monoblast
Monocytární řada v kostní dřeni
Monocyty
Monocyty
Monoklonální imunoglobulin 1
Monoklonální imunoglobulin 2
Monoklonální imunoglobulin 3
Monomery fibrinu
Monomery fibrinu
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Moraxella catarrhalis -> DNA Moraxella catarrhalis
Morbilli virus -> Anti-Morbilli
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG (titr) Obsoletní
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgG
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM (titr) Obsoletní
Morbilli virus -> Anti-Morbilli IgM
Morbilli virus -> Anti-Morbilli (titr)
Morbilli virus -> Anti-Morbilli
Morbilli virus -> Index protilátkový anti-Morbilli IgG (Q/ALB)
Morbilli virus -> Index anti-Morbilli IgG (CSF/S)
Morbilli virus -> RNA Morbilli viru
Morfin (průkaz)
Morfologické vyšetření moči
Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera
Morphin -> Morfin (průkaz)
Mozkový natriuretický peptid -> BNP
Mozkový natriuretický peptid -> BNP*
MPA -> Mykofenolát*
MPA -> Mykofenolát_0
MPA -> Mykofenolát_120
MPA -> Mykofenolát_30
MPA -> Mykofenolát
MPC -> Trombocyt (MPC)
MPM -> Trombocyt (MPM)
MPO -> Myeloperoxidáza
MPS kvalitativně -> Mukopolysacharidy kvalitativně
MPS semikvantitativně -> Mukopolysacharidy semikvant.
MPV -> Trombocyt (MPV)
MR vyšetření
MRP8/14 -> Kalprotektin
MTHFR gen
Mucin-like cancer antigen
Mucin-like carcinoma-associated antigen -> Mucin-like cancer antigen
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativně
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ADP
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ADP + PG
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná ARA
Multiplate -> Agregace stimulovaná RIS
Multiplate -> Agregace stimulovaná RIS
MULTIPLATE -> Agregace stimulovaná TRAP
Multiplex NAT vyšetření dárců - HCV, HBV, HIV
Multiplex vyšetření - agens přenášená klíštětem
Multiplex vyšetření - bakteriální meningitidy
Multiplex vyšetření - helmitózy
Multiplex vyšetření - chlamydie, kapavka
Multiplex vyšetření - komunitní pneumonie
Multiplex vyšetření - protozoa
Multiplex vyšetření - původci genitálního vředu
Multiplex vyšetření - respirační viry
Multiplex vyšetření - respirační viry, SARS-CoV-2
Multiplex vyšetření - sexuálně přenosné infekce
Multiplex vyšetření - T2 Bacteria panel
Multiplex vyšetření - T2 Candida panel
Multiplex vyšetření - virové meningitidy
Mumps virus -> Anti-Mumps virus
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG (Av)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgG
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgM
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus IgM
Mumps virus -> Anti-Mumps virus (titr)
Mumps virus -> Anti-Mumps virus
Mumps virus -> RNA Mumps viru
MUXF
Müllerian-inhibiting factor -> Antimülleriánský hormon
Müllerian-inhibiting hormone -> Antimülleriánský hormon
Mycobacterium non-tuberculosis -> DNA Mycobacterium non-tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr) Obsoletní
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Mycobacterium tuberculosis -> Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM
Mycobacterium tuberculosis -> Interferon gama (MYTU)
Mycobacterium tuberculosis -> DNA Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis -> DNA Mycobacterium tuberculosis complex
Mycobacterium tuberculosis -> Lymfocyty stimulované (MYTU)
Mycoplasma genitalium -> DNA Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis -> Anti-Mycoplasma hominis IgG
Mycoplasma hominis -> Anti-Mycoplasma hominis IgM
Mycoplasma hominis -> DNA Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr) Obsoletní
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr) Obsoletní
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr) Obsoletní
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Mycoplasma pneumoniae -> Anti-Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae -> DNA Mycoplasma pneumoniae
Myeloblast
Myelocyty bazofilní -> Bazofilní myelocyty
Myelocyty eozinofilní -> Eozinofilní myelocyty
Myelocyty neutrofilní -> Neutrofilní myelocyty
Myeloperoxidáza
Myeloperoxidáza - průkaz
Mykofenolát
Mykofenolát*
Mykofenolát_0
Mykofenolát_120
Mykofenolát_30
Myoglobin
Myoglobin
Myokardiální markery Obsoletní
Myristát
Myristát/butyrát
N
N (výpočet)
N-(4-aminobenzoyl)glycin -> 4-aminohippurát
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza/kreatinin -> NAG/kreatinin
N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza -> NAG
N-acetyltyrozin
N-acetyltyrozin/kreatinin
N-Amidinosarkosin -> Kreatin
N-desalkylquetiapin -> Norquetiapin
N-desalkylquetiapin/Quetiapin metabolický poměr -> Norquetiapin/Quetiapin metabolický poměr
N-desmethyl imatinib -> Norimatinib
N-Desmethylcitalopram
N-Desmethylcitalopram/Citalopram metabolický poměr
N-Desmethylclozapin -> N-Desmethylklozapin
N-Desmethylescitalopram
N-Desmethylescitalopram/Escitalopram metabolický poměr
N-Desmethylfluoxetin
N-Desmethylfluoxetin/Fluoxetin metabolický poměr
N-Desmethylklozapin
N-Desmethylklozapin/Klozapin metabolický poměr
N-Desmethylolanzapin
N-Desmethylolanzapin/Olanzapin metabolický poměr
N-Desmethylsertralin
N-Desmethylsertralin/Sertralin metabolický poměr
N-glykan bromelinu -> MUXF
N-terminální proBNP Neaktuální
N01AF03 -> Thiopental*
N01AF03 -> Thiopental
N01BB02 -> Lidokain
N01BB02 -> Lidokain*
N02A -> Opiáty*
N02A -> Opiáty (průkaz)
N02A -> Opiáty
N02AA01 -> Morfin (průkaz)
N02BG10 -> Kanabinoidy
N02BG10 -> Kanabinoidy (průkaz)
N02BG10 -> Kanabinoidy
N03AA -> Barbituráty*
N03AA -> Barbituráty (průkaz)
N03AA -> Barbituráty
N03AA02 -> Fenobarbital
N03AA02 -> Fenobarbital*
N03AA03 -> Primidon
N03AA03 -> Primidon*
N03AB02 -> Fenytoin*
N03AB02 -> Fenytoin
N03AE01 -> Klonazepam*
N03AE01 -> Klonazepam
N03AF01 -> Karbamazepin*
N03AF01 -> Karbamazepin
N03AF03 -> Rufinamid
N03AF04 -> Eslikarbazepin*
N03AF04 -> Eslikarbazepin
N03AF04 -> Etosuximid*
N03AF04 -> Etosuximid
N03AG01 -> Valproát*
N03AG01 -> Valproát
N03AG06 -> Tiagabin
N03AX03 -> Sultiam
N03AX09 -> Lamotrigin*
N03AX09 -> Lamotrigin
N03AX11 -> Topiramát*
N03AX11 -> Topiramát
N03AX12 -> Gabapentin
N03AX14 -> Levetiracetam*
N03AX14 -> Levetiracetam
N03AX15 -> Zonisamid*
N03AX15 -> Zonisamid
N03AX16 -> Pregabalin
N03AX17 -> Stiripentol
N03AX18 -> Lacosamid*
N03AX18 -> Lacosamid
N03AX22 -> Perampanel
N03AX23 -> Brivaracetam
N05AB02 -> Flufenazin*
N05AB02 -> Flufenazin
N05AD01 -> Haloperidol*
N05AD01 -> Haloperidol
N05AD03 -> Melperon*
N05AD03 -> Melperon
N05AE03 -> Sertindol
N05AE04 -> Ziprasidon*
N05AE04 -> Ziprasidon
N05AF01 -> Flupentixol*
N05AF01 -> Flupentixol
N05AF05 -> Zuclopentixol
N05AH02 -> Klozapin*
N05AH02 -> Klozapin
N05AH03 -> Olanzapin*
N05AH03 -> Olanzapin
N05AH04 -> Quetiapin*
N05AH04 -> Quetiapin
N05AH05 -> Asenapin*
N05AH05 -> Asenapin
N05AL05 -> Amisulprid*
N05AL05 -> Amisulprid
N05AN01 -> Li
N05AX08 -> Risperidon*
N05AX08 -> Risperidon
N05AX11 -> Zotepin*
N05AX11 -> Zotepin
N05AX12 -> Aripiprazol*
N05AX12 -> Aripiprazol
N05AX13 -> 9-hydroxyrisperidon*
N05AX13 -> 9-hydroxyrisperidon
N05AX13 -> Paliperidon*
N05BA -> Benzodiazepiny*
N05BA -> Benzodiazepiny
N05BA -> Benzodiazepiny (průkaz)
N05BA01 -> Diazepam*
N05BA01 -> Diazepam
N05BA09 -> Klobazam*
N05BA09 -> Klobazam
N05CF02 -> Zolpidem (průkaz)
N06AA -> Tricyklická antidepresiva*
N06AA -> Tricyklická antidepresiva
N06AA -> Tricykliká antidepresiva
N06AA02 -> Imipramin
N06AA02 -> Imipramin*
N06AA04 -> Klomipramin*
N06AA04 -> Klomipramin
N06AA09 -> Amitriptylin*
N06AA09 -> Amitriptylin
N06AA10 -> Nortriptylin*
N06AA10 -> Nortriptylin
N06AB03 -> Fluoxetin*
N06AB03 -> Fluoxetin
N06AB04 -> Citalopram*
N06AB04 -> Citalopram
N06AB05 -> Paroxetin*
N06AB05 -> Paroxetin
N06AB06 -> Sertralin*
N06AB06 -> Sertralin
N06AB08 -> Fluvoxamin
N06AB10 -> Escitalopram*
N06AB10 -> Escitalopram
N06AX05 -> Trazodon*
N06AX05 -> Trazodon
N06AX11 -> Mirtazapin*
N06AX11 -> Mirtazapin
N06AX12 -> Bupropion
N06AX16 -> Venlafaxin*
N06AX16 -> Venlafaxin
N06AX22 -> Agomelatin*
N06AX22 -> Agomelatin
N06AX26 -> Vortioxetin
N06BA09 -> Atomoxetin
N06BC01 -> Kofein*
N06BC01 -> Kofein
N06DA02 -> Donepezil*
N06DA02 -> Donepezil
N4-acetyl-sulfadiazin
N4-acetylsulfamethoxazol
Na
Nádorový antigen CA 125 -> CA 125
NAE -> Esteráza nespecifická
NAE + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
NAE + butyrát + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
NAE + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
NAG
NAG/kreatinin
NASA esterase -> Esteráza nespecifická
NASDA esterase -> Chloracetátesteráza
Natrium -> Na
Natriumurát -> Urát sodný
Natriuretický peptid typu A -> ANP
Natriuretický peptid typu B -> BNP
Natriuretický peptid typu B -> BNP*
Natural killer -> Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Necator americanus -> DNA Necator americanus
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 02 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 03 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 04 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 05 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 06 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 07 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 08 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 09 Obsoletní
Neformalizovaný požadavek 10 Obsoletní
Nefrakcionovaný heparin
Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Nefriny volné - korekce na věk
Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0)
Nehematopoetické buňky -> Tumorózní buňky
Neisseria gonorrhoeae -> DNA Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis A
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis B
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis C
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis W
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis X
Neisseria meningitidis -> DNA Neisseria meningitidis Y
NEKROPSIE
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin
Neopterin/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Nepravidelné protilátky - popis
Neprostatická ACP -> ACP kostní Obsoletní
Neprostatická ACP -> ACP kostní
Nespecifická esteráza -> Esteráza nespecifická
Nespecifická esteráza + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
Nespecifická esteráza + butyrát + NaF -> Esteráza nespecifická+butyrát+NaF
Nespecifická esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Netilmicin Obsoletní
Netilmicin*
Neuronspecifická enoláza -> NSE
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP - rozdíl časů
Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi -> HNP s PL
Neutralizace LA na bázi PT -> dPT konfirmace
Neutralizace LA na bázi PT - poměr -> dPT konfirmace R
Neutralizace na bázi RVVT -> RVVT - konfirmace poměr
Neutrofilní metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada v kostní dřeni
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Neutrofily
Newberyit
Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Nezařaditelné buňky (lymfoidní řada)
Nezařaditelné buňky (myeloidní řada)
Nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (HFR)
Nezralá frakce trombocytů -> Trombocyty (nezralá frakce)
Nezralá frakce trombocytů -> Trombocyty (nezralá frakce)
Nezralé granulocyty -> Granulocyty nezralé
NGAL
Ni
Nikl -> Ni
Nilotinib
Nitrazepam Obsoletní
Nitrity
Nitrity
Nitrofurantoin
Nitrogen -> N
Nízkomolekulární heparin
Nízkomolekulární heparin - anti Xa aktivita
NLR
Non-HDL cholesterol -> Cholesterol non-HDL - výpočet
Nonspecific cells -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Noradrenalin
Noradrenalin (klonidin, +0)*
Noradrenalin (klonidin, +180)*
Norclozapin -> N-Desmethylklozapin
Nordiazepam
Nordiazepam*
Norepinefrin -> Noradrenalin
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +180)*
Norepinefrin -> Noradrenalin (klonidin, +0)*
Norescitalopram -> N-Desmethylescitalopram
Norfluoxetin -> N-Desmethylfluoxetin
Norfluoxetin
Norfluoxetin*
Norimatinib
Norklozapin -> N-Desmethylklozapin
Norklozapin/Klozapin metabolický poměr -> N-Desmethylklozapin/Klozapin metabolický poměr
Normalizace valproátu na sérový albumin
Normetanefrin
Normetanefrin (klonidin, +0)*
Normetanefrin (klonidin, +180)*
Normetanefrin/Noradrenalin
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast oxyfilní -> Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty
Normoblasty
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normotest Neaktuální
Norolanzapin -> N-Desmethylolanzapin
Norovirus -> Antigen Norovirus
Norovirus -> Antigen Norovirus 1
Norovirus -> Antigen Norovirus 2
Norovirus -> RNA Noroviru
Norquetiapin
Norquetiapin/Quetiapin metabolický poměr
Norsertralin -> N-Desmethylsertralin
Nortriptylin
Nortriptylin*
NSE
NT-proBNP
NT-proBNP*
NTx -> Telopeptid kolagenu NTx
NTx/kreatinin -> Telopeptid NTx/kreatinin
Nucleus -> Holá jádra
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo Obsoletní
O-desmethylvenlafaxin
O-desmethylvenlafaxin*
O-desmethylvenlafaxin/Venlafaxin metbolický poměr
Objem
Objem varlete -> Varle-pravé
Objem varlete -> Varle-levé
Obrazová informace k laboratornímu výsledku
Obvod hlavy -> Tělo-obvod frontookcipitální
OCIF -> Osteoprotegerin
Octan -> Acetát
OGTT dle postupu "1"
OCH-Erikson
OCH-Erikson (titr)
OK screening -> Vyšetření stolice na OK - scr.
OKB akutní - kompletní sestava
OKB akutní doplněný - kompletní sestava
OKB kumulativní - kompletní sestava
OKB kumulativní doplněný - kompletní sestava
OKB rutinní - kompletní sestava
OKB rutinní doplněný - kompletní sestava
OKB screening - kompletní sestava
OKB screening 02 Obsoletní
OKB screening 03 Obsoletní
OKB screening 04 Obsoletní
OKB screening 05 Obsoletní
OKB screening 06 Obsoletní
OKB screening 07 Obsoletní
OKB screening 08 Obsoletní
OKB screening 09 Obsoletní
OKB speciální Obsoletní
OKB speciální doplněný Obsoletní
OKB statim - kompletní sestava
OKB statim doplněný - kompletní sestava
OKH akutní - kompletní sestava
OKH akutní doplněný - kompletní sestava
OKH kumulativní - kompletní sestava
OKH kumulativní doplněný - kompletní sestava
OKH rutinní - kompletní sestava
OKH rutinní doplněný - kompletní sestava
OKH statim - kompletní sestava
OKH statim doplněný - kompletní sestava
OKI akutní - kompletní sestava
OKI akutní doplněný - kompletní sestava
OKI kumulativní - kompletní sestava
OKI kumulativní doplněný - kompletní sestava
OKI rutinní - kompletní sestava
OKI rutinní doplněný - kompletní sestava
OKI statim - kompletní sestava
OKI statim doplněný - kompletní sestava
OKM rutinní - kompletní sestava
OKM rutinní doplněný - kompletní sestava
OKM rutinní doplněný 2. - kompletní sestava Obsoletní
OKM rutinní doplněný 3. - kompletní sestava Obsoletní
OKM rutinní doplněný 4. - kompletní sestava Obsoletní
OKM rutinní doplněný 5. - kompletní sestava Obsoletní
Oktadekanát
Oktakalciumfosfát
Oktanát
Okultní krvácení -> Krev kvalitativně
Okultní krvácení -> Hemoglobin (OK)
Okultní krvácení -> Krev
Olanzapin
Olanzapin*
Oleát
Oleát/palmitát
Oligoklonální pás Neaktuální
Oligoklonální pásy FLC kappa
Oligoklonální pásy FLC kappa semikvant.
Oligoklonální pásy FLC lambda
Oligoklonální pásy FLC lambda semikvant.
Oligoklonální pásy IgA
Oligoklonální pásy IgA semikvant.
Oligoklonální pásy IgG
Oligoklonální pásy IgG semikvant.
Oligoklonální pásy IgM
Oligoklonální pásy IgM semikvant.
Oligoklonální pruh -> Oligoklonální pás Neaktuální
Oligosacharidy
Olovo -> Pb
Olovo -> Pb*
Onkotický tlak
OPG -> Osteoprotegerin
Opiáty
Opiáty (průkaz)
Opiáty*
Orexin A
Organické kyseliny
Ornithin -> Ornitin
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Orotát
Orotát/kreatinin
Orotová kyselina
Ortochromní megaloblast -> Megaloblast ortochromní
Ortochromní normoblast -> Normoblast ortochromní
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Osmolální okno
Osmolální okno neetanolové
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - hodnocení
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence erytrocytů - minimální
Osmotická rezistence erytrocytů - hodnocení
Osmotická rezistence erytrocytů - maximální
Osmotická rezistence erytrocytů - minimální
Osteokalcin
Osteokalcin
Osteoprotegerin
Ovulační fáze
Ox Cell Hemolysis -> OCH-Erikson (titr)
Ox Cell Hemolysis -> OCH-Erikson
Oxacilin
Oxacilin - volný
Oxalát
Oxalát vápenatý dihydrát -> Weddellit
Oxalát vápenatý monohydrát -> Whewellit
Oxalát/kreatinin
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarb -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxcarbamazepin -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Oxetol -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý (celkový)
Oxid uhličitý (volný, parc. tlak) -> pCO2
Oxokyseliny
Oxolínová kyselina
Oxyfilní erytroblast -> Normoblast ortochromní
Oxygenační index -> Index oxygenační
Oxyhemoglobin
Oxypurinol Obsoletní
Oxypurinol/kreatinin
Oxytetracyklin
Oxytocin
P
P - náboj
P systém - P1
p-aminobenzoát -> 4-aminobenzoát
p-aminohippurát -> 4-aminohippurát
P-ANCA IgA
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG (titr)
P/kreatinin
P01BC01 -> Chinidin*
P01BC01 -> Chinidin
P1NP -> Propeptid prokolagenu I N-term.
p2PSA -> [-2]proPSA
P2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
p50
p50 (T)
PABA -> 4-aminobenzoát
PABA test -> Zevní sekrece pankreatu
PAI-1 -> Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
PAI-1 -> Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
PAI-1 gen
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon*
Paliperidon -> 9-hydroxyrisperidon
Paliperidon*
Palmitát
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
Panel reaktivní protilátky - výpočet -> cPRA
Panel typových erytrocytů -> Anti-erytrocyty
Panfungální test -> Antigen Beta-D-glukan
Paracetamol
Paracetamol
Parafin
Parathormon -> Parathyrin intaktní
Parathormon 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin biointaktní 1-84
Parathyrin intaktní
Parciální tlak kyslíku v alveolech -> Kyslík alveolární
Paroxetin
Paroxetin*
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgG (titr)
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgM
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgM (titr)
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 IgM
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19 (titr)
Parvovirus B19 -> Anti-Parvovirus B19
Parvovirus B19 -> DNA Parvoviru B19
Parvovirus B19 -> DNA Parvoviru B19 (kvant.)
PAS -> Glykogen - PAS reakce
Patologie - nález - kompletní sestava
Paul-Bunnellova reakce
Paul-Bunnellova reakce (titr)
Pb
Pb*
PC -> Protein C - inhibiční aktivita
PC -> Protein C - antigen
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
pCO2
pCO2 (T)
PCT -> Trombokrit
PCT -> Prokalcitonin
PCT semikvantitativně -> Prokalcitonin semikv.
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
PDW-SD -> Trombocyty (PDW-SD)
Penicilin G -> Benzylpenicilin
Penicilin V -> Fenoxymethylpenicilin
Pentakarboxyporfyrin
Pentasacharid -> Fondaparinux
Pepsinogen
Perampanel
Perimenopauza
Periodic acid - Schiff reaction -> Glykogen - PAS reakce
Perlsova reakce -> Hodnocení Fe v likvoru
Perlsova reakce -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Perlsova reakce -> Sideroblasty
Perlsova reakce -> Sideroblasty prsténčité
Perlsova reakce -> Siderocyty
Perlsova reakce -> Siderofágy
Peroxidáza -> Myeloperoxidáza - průkaz
Pervitin -> Metamfetamin
PEth -> Fosfatidylethanol*
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
PFA100 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
PFA200 -> Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
PGA -> Folát
PGF -> Placentární růstový faktor (PLGF)
pH
pH (T)
pH semikvantitativně
PHE -> Fenylalanin
Phencyclidine -> Fencyklidin
Phencyclidine -> Fencyklidin (průkaz)
Phenoxymethylpenicilin -> Fenoxymethylpenicilin
PHI -> Prostate health index
Phosphatidylethanol -> Fosfatidylethanol*
Phosphomycin -> Fosfomycin
Phosphorus -> P
PIGF -> Placentární růstový faktor (PLGF)
PIIINP -> Propeptid prokolagenu I C-term.
Pink test -> Hemolýza glycerolem indukovaná
Pipemidová kyselina
Piperacilin
PIVKA II
Placentární laktogen
Placentární růstový faktor (PLGF)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW-SD)
Plazma
Plazmatické buňky
Plazmatický koagulační faktor XIII -> Faktor XIII
Plazmatický koagulační faktor XIII - indukce stability -> Faktor XIII - indukce stability
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Plazminogen - aktivita
Plazminogen - antigen
Plazmoblast
Plazmocyty -> Plazmatické buňky
PLCR -> Trombocyty (PLCR)
PLG -> Plazminogen - aktivita
PLG -> t-PA - aktivita
PLGF -> Placentární růstový faktor (PLGF)
Plicní zkraty -> Neoxygenovaná krev
Plicní zkraty
Plísně
Plísně kvalitativně
PLT -> Trombocyty
PLT -> Trombocyty v citrátu
PLT -> Trombocyty v TromboExactu
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
PMN -> Neutrofily
PMN -> Neutrofily
PMN elastáza -> Elastáza
Pneumocystis jiroveci -> DNA Pneumocystis jiroveci
pneumokok -> Antigen Streptococcus pneumoniae
pneumokok -> DNA Streptococcus pneumoniae
PNT -> HNP
PNT -> HNP - rozdíl časů
PNT -> HNP s PL
pO2
pO2 (T)
pO2 diference
pO2 diference (T)
Počet fragmentů
Počet konkrementů
Podání léku (ve vztahu k vyšetření)
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Podkožní tuk subskapulární -> Tělo-řasa subskapulární
Poloha pacienta při odběru
Polychromatofilní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromatofilní normoblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polymorfonukleáry -> Granulocyty
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polymorfonukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polymyxin E -> Kolistin A a B
Polynukleáry -> Granulocyty
Polynukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry fagocytující -> Granulocyty fagocytující
Polyomavirus BK (BKV) -> DNA Polyomaviru BKV (počet)
Polyomavirus BK (BKV) -> DNA Polyomaviru BKV
Polyomavirus JC (JCV) -> DNA Polyomaviru JCV
Poměr (CD4+):(CD8+)
Poměr 13-C / 12-C Obsoletní
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr myeloidní a červené řady v nátěru KD -> Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Poměr SFLT-1/PLGF
Popis a interpretace agregačního nálezu
Popis a interpretace koagulačního nálezu
Popis barvy
Popis jádra
Popis makroskopických změn v likvoru
Popis povrchu
Popis řezu
Popis tvaru
Popis změn a forem buněk v kostní dřeni
Popis změn a forem buněk v tělních tekutinách
Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
Popis změn a forem krevních buněk v obvodové krvi
Popis změn a forem leukocytů v krevním nátěru
Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
Popis změn elektroforeogramu
Porfobilinogen
Porfobilinogen syntáza -> ALA dehydratáza
Porfobilinogendeamináza
Porfyriny
Porfyriny celkové
Posakonazol
Post-gamma globulin -> Cystatin C
Postmenopauza
Povrch tělesný -> Tělo-povrch
Povrchové antigeny erytrocytů s výjimkou AB0Rh/D/ -> Antigeny na erytrocytech
Povrchové erytrocytární antigeny Rh systému -> Antigeny Rh na erytrocytech
Poznámka
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-specifikace-jiné
Pradaxa - anti IIa aktivita -> Dabigatran
Pre-beta-lipoproteiny
Prealbumin
Pregabalin
Pregnancy-Associated Plasma Protein A -> Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Pregnenolon
Pregnenolon-sulfát
Pregnenolonsulfát -> Pregnenolon-sulfát
Prekalikrein - funkční aktivita
Prekalikrein - stanovení antigenu
Premenopauza
Presepsin
Primidon
Primidon*
Proakcelerin -> Faktor V
ProC Global - čas bez aktivátoru
ProC Global - čas s aktivátorem
ProC Global - normalizovaný poměr
ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru
ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 30) -> Anti-HLA (panel 30)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel 50) -> Anti-HLA (panel 50)
Procento protilátek proti HLA antigenům (panel Luminex) -> Anti-HLA (panel Luminex)
Proerytroblast
Progesteron
Progesteronové receptory
Prognostický zánětlivý a nutriční index
proGRP
Proinsulin
Proinsulin C-peptid -> C-peptid
Prokainamid Obsoletní
Prokainamid* Obsoletní
Prokalcitonin
Prokalcitonin semikv.
Prokonvertin -> Faktor VII
Prolaktin
Prolaktin makrokomplex
Prolaktin makrokomplex - typ
Prolin
Prolin/kreatinin
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
Propeptid prokolagenu III N-term.
Propoxyfen
Propoxyphene -> Propoxyfen
Prostaglandin-D syntáza -> Beta-trace protein
Prostaglandin-H2 D-izomeráza -> Beta-trace protein
Prostate health index
Prostatic acid phosphatase -> ACP prostatická (protein)
Prostatický specifický antigen (celkový) -> PSA celkový
Prostatický specifický antigen (podíl volné frakce) -> PSA - podíl volné frakce
Prostatický specifický antigen (volný) -> PSA volný
Protein C - inhibiční aktivita
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence - APTT s APC
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence - APTT bez APC
Protein C (activated) resistance -> APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
Protein C - antigen
Protein C Global -> ProC Global - čas bez aktivátoru
Protein C Global -> ProC Global - čas s aktivátorem
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - čas s aktivátorem
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - čas bez aktivátoru
Protein C Global -> ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Protein C Global -> ProC Global - normalizovaný poměr
Protein celkový
Protein S - inhibiční aktivita
Protein S - celkový
Protein S - volný
Protein S-100 B -> S100B
Protein S-100 beta -> S100B
Protein semikvantitativně
Protein/kreatinin
Proteiny Obsoletní
Proteiny specifické Obsoletní
Proteus mirabilis -> DNA Proteus mirabilis
Proteus species -> DNA Proteus species
Protilátky -> Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Protilátky a antigen viru HIV 1 a 2
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -> ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -cytoplasmatické -> C-ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -cytoplasmatické -> C-ANCA IgG (titr)
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -cytoplasmatické -> C-ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgA
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgG
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgG (titr)
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů -perinukleární -> P-ANCA IgG
Protilátky proti komplexu PF4 - popis
Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-TSH receptor
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1 -> Anti-HIV-1
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1, 2 -> Anti-HIV-1,2
Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy -> Anti-LCM
Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy -> Anti-LCM (titr)
Protilátky proti viru lymfocytární choriomeningitidy -> Anti-LCM
Protilátky proti viru parotitidy -> Anti-Mumps virus
Protilátky proti viru parotitidy -> Anti-Mumps virus (titr)
Protilátky proti viru parotitidy -> Anti-Mumps virus
Protilátky proti viru parotitidy IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Protilátky proti viru parotitidy IgG -> Anti-Mumps virus IgG (titr)
Protilátky proti viru parotitidy IgG -> Anti-Mumps virus IgG
Protilátky proti viru parotitidy IgG (Av) -> Anti-Mumps virus IgG (Av)
Protilátky proti viru parotitidy IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Protilátky proti viru parotitidy IgM -> Anti-Mumps virus IgM (titr)
Protilátky proti viru parotitidy IgM -> Anti-Mumps virus IgM
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-Morbilli
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-Morbilli (titr)
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-Morbilli
Protoporfyrin celkový
Protrombin -> Faktor II
Protrombin mutace -> Faktor II gen
Protrombinový test -> dPT konfirmace
Protrombinový test -> dPT konfirmace R
Protrombinový test -> dPT screening
Protrombinový test -> dPT screen R
Protrombinový test -> PT
Protrombinový test -> PT konfirmace 0 h
Protrombinový test -> PT konfirmace 1 h
Protrombinový test -> PT konfirmace 2 h
Protrombinový test normál po 1 hod -> PT normál po 1 hod
Protrombinový test normál po 2 hod -> PT normál po 2 hod
Protrombinový test - INR -> PT INR
Protrombinový test - kalibrovaný -> PT kalibrovaný
Protrombinový test - ratio -> PT poměr
Protrombinový test normál -> PT normál
Protrombinový test normál -> PT normál čas 0
Protrombinový test po 1 hod -> PT po 1 hod
Protrombinový test po 2 hod -> PT po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P -> PT směs 1N+1P v čase 0
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 1 hod -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr po 2 hod -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P - poměr v čase 0 -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+4P -> PT směs 1N+4P v čase 0
Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Protrombinový test směs 4N+1P -> PT směs 4N+1P v čase 0
Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod -> PT směs 4N+1P po 2 hod
PRPPs -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Prsní žláza -> Tělo-prsní žláza
Prsténčité sideroblasty -> Sideroblasty prsténčité
Průkaz tuku ve stolici -> Tukové kapénky
Příjem 100 g glukózy
Příjem 75 g glukózy
Přímý antiglobulinový test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
PS -> Protein S - celkový
PS -> Protein S - inhibiční aktivita
PS -> Protein S - volný
PSA -> PSA celkový
PSA - podíl volné frakce
PSA celkový
PSA volný
Pseudocholinesterasa -> CHS
Pseudocholinesteráza -> CHS
Pseudomonas aeruginosa -> DNA Pseudomonas aeruginosa
Pseudoválce
Pseudoválce kvalitativně
Pseudoválce semikvant.
PT
PT 1N+1P LCA
PT INR
PT kalibrovaný
PT konfirmace 0 h
PT konfirmace 1 h
PT konfirmace 2 h
PT normál
PT normál čas 0
PT normál po 1 hod
PT normál po 2 hod
PT po 1 hod
PT po 2 hod
PT poměr
PT směs 1N+1P po 1 hod
PT směs 1N+1P po 2 hod
PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
PT směs 1N+1P poměr v čase 0
PT směs 1N+1P v čase 0
PT směs 1N+4P po 1 hod
PT směs 1N+4P po 2 hod
PT směs 1N+4P v čase 0
PT směs 4N+1P po 1 hod
PT směs 4N+1P po 2 hod
PT směs 4N+1P v čase 0
PTH -> Parathyrin intaktní
PTH 1-84 -> Parathyrin biointaktní 1-84
PTH biointaktní (1-84) -> Parathyrin biointaktní 1-84
PTH-I -> Parathyrin intaktní
Pubické ochlupení -> Tělo-pubické ochlupení
Purinnukleosidfosforylasa -> Purinnukleosidfosforyláza
Purinnukleosidfosforyláza
Purpurin
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Pyridinolin + deoxypyrid. celkový/kreatinin
Pyridinolin + deoxypyridinolin celk. (volný + vázaný)
Pyridinolin + deoxypyridinolin volný
Pyridinolin + deoxypyridinolin volný/kreatinin
Pyridinolin celkový
Pyridinolin celkový/kreat.
Pyridinolin volný
Pyridinolin volný/kreatinin
Pyroglobulin Obsoletní
Pyrohroznová kyselina -> Pyruvát
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii IgG
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii IgM
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii
QantiFERON-TB -> Interferon gama (MYTU)
Qs/Qt -> Plicní zkraty
QuantiFERON BORR -> Interferon gama (BORR)
QuantiFERON CMV -> Interferon gama (CMV)
QuantiFERON MYTU -> Interferon gama (MYTU)
QuantiFERON SARS-CoV-2 -> Interferon gama (SARS-CoV-2)
Quételetův index -> Tělo-Body mass index
Quetiapin
Quetiapin*
Quickův test -> PT
Quickův test -> PT konfirmace 0 h
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Quickův test -> PT konfirmace 1 h
Quickův test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Quickův test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Quickův test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Quickův test -> PT konfirmace 2 h
Quickův test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Quickův test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Quickův test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Quickův test -> PT po 1 hod
Quickův test -> PT po 2 hod
Quickův test -> PT normál
Quickův test -> PT normál čas 0
Quickův test -> PT normál po 1 hod
Quickův test -> PT normál po 2 hod
Quickův test (kalibrovaný) -> PT kalibrovaný
Quickův test - INR -> PT INR
Quickův test - ratio -> PT poměr
R03DA04 -> Teofylin
R03DA04 -> Teofylin*
Rapamycin-(9CI) -> Sirolimus*
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RDW -> Erytrocyty (RDW)
RDW -> Erytrocyty (RDW-SD)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW-SD)
Redukovaný hemoglobin -> Deoxyhemoglobin
Rekalcifikační čas plazmy
Renální fosfátový práh
Renální funkce Obsoletní
Renální profil
Renin
Reptilázový čas -> Reptilázový test
Reptilázový čas -> Reptilázový test - normál
Reptilázový čas -> Reptilázový test - poměr
Reptilázový test
Reptilázový test - normál
Reptilázový test - poměr
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgA
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG (titr) Obsoletní
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgG
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM (titr) Obsoletní
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus IgM
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus (titr)
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Anti-RS virus
Respirační syncyciální v. (RSV) -> Antigen RS virus
Respirační syncyciální v. (RSV) -> RNA RS viru
RetHe -> Hemoglobin (MCHR)
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (HFR)
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Retikulocyty (LFR)
Retikulocyty (MFR)
Retinol -> Vitamin A
Retinol binding protein
Retrakce koagula
Reverzní T3 -> T3 reverzní
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny (titr)
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny
Revmatoidní faktor IgA -> Anti-imunoglobuliny IgA
Revmatoidní faktor IgA -> RF-IgA
Revmatoidní faktor IgG -> Anti-imunoglobuliny IgG
Revmatoidní faktor IgG -> RF-IgG
Revmatoidní faktor IgM -> Anti-imunoglobuliny IgM
Revmatoidní faktor IgM -> RF-IgM
Rezistence kapilár -> Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2)
Rezistence kapilár -> Fragilita kapilár - hodnocení
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
RF -> Anti-imunoglobuliny
RF-IgA
RF-IgG
RF-IgM
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
Rickettsia conorii -> Anti-Rickettsia conorii IgG
Rickettsia conorii -> Anti-Rickettsia conorii IgM
Rickettsia species -> DNA Rickettsia species
Rifampicin resistance gene -> DNA Rifampicin resistance gene
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS
RIPA -> Agregace stimulovaná RIS1
Risk of Ovarian Malignancy Algorithm -> ROMA index
Risperidon
Risperidon*
Rivaroxaban
Rizikové faktory urolitiázy Obsoletní
RMIT -> Mitóza erytrocytární
RNA Astroviru
RNA Dengue viru
RNA Enteroviru
RNA HAV -> RNA viru hepatitidy A
RNA HCV -> RNA viru hepatitidy C - genotyp
RNA HCV -> RNA viru hepatitidy C
RNA HCV -> RNA viru hepatitidy C (počet)
RNA HCV -> RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA HDV -> RNA viru hepatitidy D
RNA HEV -> RNA viru hepatitidy E
RNA HGV -> RNA viru hepatitidy G
RNA HIV-1 -> RNA viru HIV-1
RNA HIV-1,2 -> RNA viru HIV-1,2
RNA HIV-1,2 (počet) -> RNA viru HIV-1,2 (počet)
RNA HIV-2 -> RNA viru HIV-2
RNA HPIV
RNA HPIV 1
RNA HPIV 2
RNA HPIV 3
RNA Chikungunya viru
RNA influenza A -> RNA viru Influenzy A
RNA influenza B -> RNA viru Influenzy B
RNA influenza H1N1 -> RNA viru Influenzy H1N1
RNA Morbilli viru
RNA Mumps viru
RNA Noroviru
RNA Rotaviru
RNA RS viru
RNA RSV -> RNA RS viru
RNA SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
RNA SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
RNA Tick-born encephalitis virus
RNA viru hepatitidy A
RNA viru hepatitidy C
RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA viru hepatitidy C (počet)
RNA viru hepatitidy C - genotyp
RNA viru hepatitidy D
RNA viru hepatitidy E
RNA viru hepatitidy G
RNA viru HIV-1
RNA viru HIV-1,2
RNA viru HIV-1,2 (počet)
RNA viru HIV-2
RNA viru Influenzy A
RNA viru Influenzy B
RNA viru Influenzy H1N1
RNA viru Monkeypox
RNA viru SARS-CoV-2
RNA viru SARS-CoV-2
RNA viru SARS-CoV-2 - A222V
RNA viru SARS-CoV-2 - A570D
RNA viru SARS-CoV-2 - A653V
RNA viru SARS-CoV-2 - A701V
RNA viru SARS-CoV-2 - D614G Obsoletní
RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143
RNA viru SARS-CoV-2 - Del144
RNA viru SARS-CoV-2 - Del145-146
RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158
RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70
RNA viru SARS-CoV-2 - E484A
RNA viru SARS-CoV-2 - E484K
RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q
RNA viru SARS-CoV-2 - E486V
RNA viru SARS-CoV-2 - E516Q
RNA viru SARS-CoV-2 - F490R
RNA viru SARS-CoV-2 - F490S
RNA viru SARS-CoV-2 - F888L
RNA viru SARS-CoV-2 - G699S
RNA viru SARS-CoV-2 - H655Y
RNA viru SARS-CoV-2 - K417N
RNA viru SARS-CoV-2 - K417T
RNA viru SARS-CoV-2 - L452Q
RNA viru SARS-CoV-2 - L452R
RNA viru SARS-CoV-2 - N439K
RNA viru SARS-CoV-2 - N450K
RNA viru SARS-CoV-2 - N501T
RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y
RNA viru SARS-CoV-2 - N679K
RNA viru SARS-CoV-2 - P384V
RNA viru SARS-CoV-2 - P681H
RNA viru SARS-CoV-2 - P681R
RNA viru SARS-CoV-2 - Q414K
RNA viru SARS-CoV-2 - Q613H
RNA viru SARS-CoV-2 - Q677H
RNA viru SARS-CoV-2 - R346K
RNA viru SARS-CoV-2 - R346S
RNA viru SARS-CoV-2 - S371F
RNA viru SARS-CoV-2 - S371L
RNA viru SARS-CoV-2 - S373P
RNA viru SARS-CoV-2 - S477N
RNA viru SARS-CoV-2 - S494P
RNA viru SARS-CoV-2 - T478K
RNA viru SARS-CoV-2 - T478R
RNA viru SARS-CoV-2 - T547K
RNA viru SARS-CoV-2 - T716I Obsoletní
RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F
RNA viru SARS-CoV-2 - V367F
RNA viru SARS-CoV-2 - V483A
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "Pango"
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "WHO/Nextstrain"
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (PCR) Neaktuální
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace)
RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka
RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnosti - popis
RNA viru SARS-CoV-2 - W152C
RNA viru SARS-CoV-2 - W152L
RNA viru SARS-CoV-2 - Y505H
RNA viru západonilské horečky (WNV) -> RNA WNV viru
RNA West Nile viru -> RNA WNV viru
RNA WNV viru
RNA Zika viru
ROMA index
Rosenthal factor -> Faktor XI
Rősnerův index (APTT LA) -> APTT LA 1N+1P LCA
Rősnerův index (DPTscreen) -> PT 1N+1P LCA
Rősnerův index (RVVTscreen) -> RVVT 1N+1P LCA
Rotaviry A-E -> Antigen Rotavirus A-E
Rotaviry A-E -> RNA Rotaviru
Roup dětský
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu
RROW -> Červená řada v kostní dřeni
RTG nález Obsoletní
RTG vyšetření
Rubella virus -> Anti-Rubella
Rubella virus -> Anti-Rubella IgG
Rubella virus -> Anti-Rubella IgG (titr) Obsoletní
Rubella virus -> Anti-Rubella IgG
Rubella virus -> Anti-Rubella IgM
Rubella virus -> Anti-Rubella IgM (titr) Obsoletní
Rubella virus -> Anti-Rubella IgM
Rubella virus -> Anti-Rubella (titr)
Rubella virus -> Anti-Rubella
Rubella virus -> Index protilátkový anti-Rubella IgG (Q/ALB)
Rubella virus -> Index anti-Rubella IgG (CSF/S)
Rufinamid
Russel Viper Venom Time -> RVVT - normalizovaný poměr
Russel Viper Venom Time -> RVVT
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P v čase 0
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Russel Viper Venom Time -> RVVT poměr
Růstový faktor placenty -> Placentární růstový faktor (PLGF)
Růstový faktor podobný insulinu 1 -> IGF-1
Růstový hormon -> STH
RVVT
RVVT - konfirmace 0 h
RVVT - konfirmace 1 h
RVVT - konfirmace 2 h
RVVT - konfirmace poměr
RVVT - normál
RVVT - normalizovaný poměr
RVVT 1N+1P LCA
RVVT 1N+1P po 1 hod
RVVT 1N+1P po 2 hod
RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
RVVT 1N+1P poměr v čase 0
RVVT 1N+1P v čase 0
RVVT poměr
S-100 B -> S100B
S100A8/S100A9 -> Kalprotektin
S100B
SAA -> Sérový amyloid A
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Saccharomyces cerevisiae -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Sádra
Sacharidy
Sacharidy Neaktuální
SAICAr -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid
SAICAr kval. -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid kval.
SAICAr/kreatinin -> Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin
Salicylát
Salicylát
Salicylát semikvant. Obsoletní
Salmonella species -> Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium
Salmonella species -> Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium IgA
Salmonella species -> Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium IgA
Salmonella species -> Anti-Salmonella enteritidis/typhimurium
Salmonella species -> Anti-Salmonella H 1,2 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H 1,2
Salmonella species -> Anti-Salmonella H b (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H b
Salmonella species -> Anti-Salmonella H d (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H d
Salmonella species -> Anti-Salmonella H gm (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H gm
Salmonella species -> Anti-Salmonella H i (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella H i
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 4 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 4
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 6,7 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 6,7
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 9 (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella O 9
Salmonella species -> Anti-Salmonella Vi (titr)
Salmonella species -> Anti-Salmonella Vi
Salmonella species -> Antigen Salmonella
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 -> Anti n-SARS-CoV-2 (titr)
SARS-CoV-2 -> COVID skóre
SARS-CoV-2 -> Interferon gama (SARS-CoV-2)
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F
SARS-CoV-2 -> Antigen viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> Antigen-N viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> SARS-CoV-2 - zpráva k vyšetření
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (PCR) Neaktuální
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnosti - popis
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "WHO/Nextstrain"
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "Pango"
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace)
SARS-CoV-2 -> SARS-CoV-2 - specifikace procedury
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A222V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A570D
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A653V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - A701V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del144
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del145-146
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - D614G Obsoletní
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E484A
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E484K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E486V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - E516Q
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - F490R
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - F490S
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - F888L
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - G699S
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - H655Y
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - K417N
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - K417T
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - L452Q
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - L452R
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N439K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N450K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N501T
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - N679K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - P384V
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - P681H
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - P681R
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Q414K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Q613H
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Q677H
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - R346K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - R346S
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - S371F
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - S371L
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - S373P
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - S477N
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - S494P
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - T478K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - T478R
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - T547K
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - T716I Obsoletní
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - V367F
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - V483A
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - W152C
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - W152L
SARS-CoV-2 -> RNA viru SARS-CoV-2 - Y505H
SARS-CoV-2 -> Lymfocyty stimulované (SARS-CoV-2)
SARS-CoV-2 - specifikace procedury
SARS-CoV-2 - zpráva k vyšetření
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
SCC -> SCCA
SCCA
SCOT
Screening protilátek
Screening protilátek - enz.
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - chlad.
Screening protilátek - NAT
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3
Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4
Screening protilátek - sol.
Sdružený nález kumulativní - kompletní sestava
Sdružený nález kumulativní doplněný - kompletní sestava
Sdružený nález rutinní - kompletní sestava
Sdružený nález rutinní doplněný - kompletní sestava
Sdružený nález screeningový - kompletní sestava
Sdružený nález screeningový doplněný -kompletní sestava
Se
Se*
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Sedimentace erytrocytů za 1 h -> FW za 1 h
Sedimentace erytrocytů za 2 h -> FW za 2 h
Segmenty -> Granulocyty
Segmenty bazofilní -> Bazofilní segmenty
Segmenty eozinofilní -> Eozinofilní segmenty
Segmenty neutrofilní -> Neutrofilní segmenty
Selen -> Se
Selen -> Se*
Serin
Serin/kreatinin
Serotonin
Sérový amyloid A
Serratia marcescens -> DNA Serratia marcescens
Sertindol
Sertralin
Sertralin*
Sérum
Serum amyloid A -> Sérový amyloid A
Sex-hormone binding globulin -> SHBG
Sexual hormone binding globulin -> SHBG
SHBG
Short chain AcylCoA-DH
Short-chain-3-OH-acylCoADH
Schistocyty -> Schizocyty
Schizocyty
Sialová kyselina
Sialová kyselina - lipidy
Sialyloligosacharidy
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Siderophilin -> Transferin
Síran vápenatý -> Sádra
sírany -> Sulfáty
Sirolimus
Sirolimus*
Složení centra -> Složení jádra
Složení jádra
Složení na lomu -> Složení na řezu
Složení na řezu
Složení povrchu
Směsný test -> APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> APTT LA 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> APTT 1N+4P v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+4P po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+4P po 2 hod
Směsný test -> APTT 4N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT 4N+1P po 1 hod
Směsný test -> APTT 4N+1P po 2 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> APTT 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> APTT LA 1N+1P v čase 0
Směsný test -> APTT LA 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT 1N+1P LCA
Směsný test -> Kaolinový test - korekce v čase 0
Směsný test -> Kaolinový test - korekce 1h
Směsný test -> Kaolinový test - korekce 2h
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Směsný test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Směsný test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Směsný test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Směsný test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P v čase 0
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Směsný test -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Směsný test -> RVVT 1N+1P LCA
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
SOD
Sodík -> Na
Sodný kation -> Na
Solubilní transferinový receptor
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Solubilní transferinový receptor*
Solubilní tyrozinkináza-1 podobná fms -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Somatostatin
Somatostatin*
Somatotropin -> STH
SONO vyšetření
SP1-glykoprotein
Specificita protilátek pro HLA antigenům -> Anti-HLA specifikace
Specifická hmotnost -> Hustota
Specifická hmotnost -> Hustota (odhad)
Specifická hmotnost sdělovaná -> Hustota (sdělovaná)
Specifické IgE
Spermie
Spermie
Spermie (kvalita)
Spermiogram -> Spermie (kvalita)
Spofagnost Pankenzan test -> Zevní sekrece pankreatu
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
SPS ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
SPS ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Srdeční frekvence
Stanovení zastoupení B lymfocytů rozetovým testem -> M-rozety Neaktuální
Stanovení zastoupení T lymfocytů rozetovým testem -> E-rozety Neaktuální
Staphylococcus aureus -> Anti-stafylolysin alfa
Staphylococcus aureus -> DNA Staphyloccus aureus
Staphylococcus species -> DNA Staphylococcus species
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
sTfR -> Solubilní transferinový receptor*
sTfR index
STH
Stimulační index fagocytů
Stiripentol
Streptococcus agalactiae -> DNA Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae -> Anti-PCP IgG
Streptococcus pneumoniae -> Antigen Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae -> DNA Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes -> Anti-streptolysin O
Streptococcus pyogenes -> DNA Streptococcus pyogenes
Streptococcus species -> DNA Streptococcus specific gene
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Strongyloides species -> DNA Strongyloides species
Struvit
Středně a vysoce nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (IRFMH)
Středně zralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (MFR)
Střední denzita trombocytu -> Trombocyt (MPC)
Střední jádra leukocytů Obsoletní
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední objem trombocytů -> Trombocyt (MPV)
Střední obsah hemoglobinu v retikulocytu -> Hemoglobin (MCHR)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Stuart - Prower faktor -> Faktor X
Stupeň epidemiologické závažnosti
Stypvenův test -> RVVT
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P v čase 0
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 0 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr v čase 0
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P po 1 hod
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 1 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr po 1 hod
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P po 2 hod
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 2 h
Stypvenův test -> RVVT 1N+1P poměr po 2 hod
Suberát
Suberát/kreatinin
Subkapulární kožní řasa -> Tělo-řasa subskapulární
Subutex průkaz -> Buprenorfin průkaz
Sudan B -> Lipidy - Sudan B
Sukcinát
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid kval.
Sukcinylaminoimidazolkarboxamidribozid/kreatinin
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfáty
Sulfhemoglobin
Sultiam
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma T+B+NK lymfocytů -> Suma lymfocytárních subpopulací
Superoxiddismutáza -> SOD
Suprailiakální kožní řasa -> Tělo-řasa suprailiakální
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADP -> Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace
Syndrom lepivých destiček ADR -> Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace
Syntetické kanabinoidy (K2/Spice)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW-SD)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW-SD)
Škrobové zrno
Šťavelan -> Oxalát
Štěpné produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
t-PA - aktivita
t-PA - antigen
t-PA - antigen
T-SPOT BORR -> Lymfocyty stimulované (BORR)
T-SPOT CMV -> Lymfocyty stimulované (CMV)
T-SPOT MYTU -> Lymfocyty stimulované (MYTU)
T-SPOT SARS-CoV-2 -> Lymfocyty stimulované (SARS-CoV-2)
T3 celkový
T3 reverzní
T3 volný
T4 celkový
T4 volný
Taenia species -> DNA Taenia species
TAG -> Triacylglyceroly
TAG 72 -> CA 72-4
Takrolimus
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní Obsoletní
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní
TAT -> TAT komplex
TAT komplex
TATI
Taurin
Taurin/kreatinin
Tazobaktam
TBG
TCT -> Trombinový test - diluce 1+1
TCT -> Trombinový test - diluce 1+3
TCT -> Trombinový test - normál
TČ -> Trombinový test - diluce 1+1
TČ -> Trombinový test - diluce 1+3
TČ -> Trombinový test - normál
Tělesná výška vstoje -> Tělo-výška vstoje
Tělesný povrch -> Tělo-povrch
Tělo-Body mass index
Tělo-délka vleže
Tělo-hmotnost
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-obvod frontookcipitální
Tělo-obvod hrudníku
Tělo-obvod pasu
Tělo-povrch
Tělo-prsní žláza
Tělo-pubické ochlupení
Tělo-růstová rychlost
Tělo-řasa subskapulární
Tělo-řasa suprailiakální
Tělo-řasa tricipitální
Tělo-střední obvod paže
Tělo-temenokostrční délka
Tělo-výška vsedě
Tělo-výška vstoje
Telopeptid CTx-beta
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-beta
Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid NTx/kreatinin
Teofylin
Teofylin*
Teplota aktuální
Test kompatibility - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test kompatibility - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test kompatibility - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test kompatibility - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test s batroxobinem -> Reptilázový test
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - normál
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - poměr
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - normál
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - poměr
Test s jedem Russelovy zmije -> RVVT
Test slučitelnosti - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test slučitelnosti - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test slučitelnosti - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test slučitelnosti - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Testikulární objem -> Varle-pravé
Testikulární objem -> Varle-levé
Testis (dx.) -> Varle-pravé
Testis (sin.) -> Varle-levé
Testosteron
Testosteron volný
Tetradecenát
Tetradekanát -> Myristát
Tetradekanát
Tetrajódthyronin volný -> T4 volný
Tetrajódtyronin -> T4 celkový
Thalium -> Tl
THC -> Kanabinoidy
THC -> Kanabinoidy
THFA -> Folát
Thiolasa -> Beta-oxothioláza
Thioláza -> Beta-oxothioláza
Thiopental
Thiopental*
Thiosulfáty semikvantitativně
Thrombelastogram -> Trombelastogram
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombinový test -> Trombinový test
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymidinkinasa -> Thymidinkináza
Thymidinkináza
Thymin
Thymin/kreatinin
Thyreoidální soubor - kompletní sestava Obsoletní
Thyreotropin -> TSH
Thyrocalcitonin -> Kalcitonin
Thyroid Stimulating Antibody -> Anti-TSH receptor stimulující (TSI)
Thyroid stimulating hormone -> TSH
Thyroxin -> T4 celkový
Thyroxin - vazebná kapacita
Thyroxin volný -> T4 volný
Tiagabin
TIBC -> Vazebná kapacita Fe
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG (Av)
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG (titr) Obsoletní
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgG
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgM
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgM (titr) Obsoletní
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE IgM
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE (titr)
Tick-born encephalitis virus -> Anti-TBE
Tick-born encephalitis virus -> RNA Tick-born encephalitis virus
TIMP-1
TK -> Thymidinkináza
Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1) -> TIMP-1
Tkáňový polypeptidický antigen -> TPA*
Tkáňový polypeptidický antigen -> TPA
Tkáňový polypeptidický specifický antigen -> TPS
Tl
Tlak barometrický -> Vzduch (tlak)
Tlak diastolický
Tlak systolický
TNF alfa
Tobramycin
Tobramycin*
Tokoferol
Toluen
Topiramát
Topiramát*
total T3 -> T3 celkový
total T4 -> T4 celkový
Toxikologická vyšetření - kompletní sestava
Toxikologické vyšetření - jiné
Toxikologický screening - krev - LCMSMS
Toxikologický screening - moč - LCMSMS
Toxin Clostridioides difficile
Toxocara canis -> Anti-Toxocara canis IgG
Toxocara canis -> Anti-Toxocara canis IgG (titr) Obsoletní
Toxocara canis -> Anti-Toxocara canis IgG
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgE
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgE
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii
TPA -> t-PA - aktivita
TPA -> t-PA - antigen
TPA -> t-PA - antigen
TPA
TPA*
TPA/S -> TPS
TPMT gen
TPS
TRACP -> ACP kostní Obsoletní
TRACP -> ACP kostní
TRAK -> Anti-TSH receptor
Tramadol (průkaz)
Transferin
Transferin (CDT)
Transferin (CHD) -> Transferin (CDT)
Transferin saturovaný železem
Transferin/kreatinin
Transferrin -> Transferin
Transglutamináza -> Faktor XIII
Transglutamináza -> Faktor XIII - indukce stability
Transglutamináza -> Faktor XIII - aktivita
Transglutamináza -> Faktor XIII - kvantita
Transportní bílkoviny pro T4 a T3 -> TBG
Transthyretin -> Prealbumin
Transudát / exudát rozlišení
Trazodon
Trazodon*
Treonin
Treonin/kreatinin
Treponema pallidum -> VDRL/RRR (titr)
Treponema pallidum -> VDRL/RRR
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgG
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgG
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgM
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum IgM
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum (titr)
Treponema pallidum -> Anti-Treponema pallidum
Treponema pallidum -> DNA Treponema pallidum
Triacylglyceroly
Triamteren
Tricipitální kožní řasa -> Tělo-řasa tricipitální
Tricyklická antidepresiva
Tricyklická antidepresiva*
Tricykliká antidepresiva
Tridymit
Triglyceridy -> Triacylglyceroly
Trichomonády
Trichomonády kvalitativně
Trichomonády semikvant.
Trichomonas vaginalis -> Antigen Trichomonas vaginalis
Trichomonas vaginalis -> DNA Trichomonas vaginalis
Trichuris trichiura -> DNA Trichuris trichiura
Trijodthyronin -> T3 celkový
Trijódthyronin reverzní -> T3 reverzní
Trijódthyronin volný -> T3 volný
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin* Obsoletní
Trileptal -> 10-oh-carbamazepin Obsoletní
Trimethylxanthin -> Kofein*
Trimethylxanthin -> Kofein
Tripelfosfát -> Krystaly struvitu semikvant.
Tripelfosfát -> Krystaly struvitu
Trombelastogram
Trombin generační test - AUC
Trombin generační test - lag time
Trombin generační test - Peak trombin
Trombin generační test - tPeak trombin
Trombin generační test - Velocity index
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový čas -> Trombinový test - normál
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test
Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový test - normál
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PLCR)
Trombocyty (PMDW)
Trombocyty v citrátu
Trombocyty v TromboExactu
Trombofilní mutace
Trombokrit
Trombomodulin
Tromboplastinový čas -> PT
Tromboplastinový čas -> PT normál
Tromboplastinový čas -> PT normál čas 0
Tromboplastinový čas -> PT normál po 1 hod
Tromboplastinový čas -> PT normál po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 0 h
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P poměr po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 1 h
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT konfirmace 2 h
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P v čase 0
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT normál
Tromboplastinový test -> PT normál čas 0
Tromboplastinový test -> PT normál po 1 hod
Tromboplastinový test -> PT normál po 2 hod
Tromboplastinový test (kalibrovaný) -> PT kalibrovaný
Tromboplastinový test - INR -> PT INR
Tromboplastinový test - ratio -> PT poměr
Troponin I Obsoletní
Troponin I
Troponin I
Troponin I makrokomplex
Troponin I makrokomplex - typ
Troponin I ultrasenzitivní
Troponin T Obsoletní
Troponin T
Troponin T
Troponin T hs -> Troponin T ultrasenzitivní
Troponin T makrokomplex
Troponin T makrokomplex - typ
Troponin T ultrasenzitivní
Trypsinogen
Tryptofan
Tryptofan/kreatinin
TSH
TT -> Trombinový test - diluce 1+1
TT -> Trombinový test - diluce 1+3
TT -> Trombinový test - normál
tT3 -> T3 celkový
tT4 -> T4 celkový
Tubulární rezorpce vody
Tukové kapénky
Tumor necrosis factor alfa -> TNF alfa
Tumorózní buňky
Tyče bazofilní -> Bazofilní tyče
Tyče eozinofilní -> Eozinofilní tyče
Tyče neutrofilní -> Neutrofilní tyče
Tymidinkináza -> Thymidinkináza
Typ odběru
Typizace erytroctů - popis
Typovací panel - enz. -> Identifikace protilátek - enz.
Typovací panel - chlad. -> Identifikace protilátek - chlad.
Typovací panel - NAT -> Identifikace protilátek - NAT
Typovací panel - sol. -> Identifikace protilátek - sol.
Tyreoglobulin
Tyreotropní hormon -> TSH
Tyrokalcitonin -> Kalcitonin
Tyronin -> T3 celkový
Tyronin volný -> T3 volný
Tyrosin-phosphatase-like antigen autoantibodies -> Anti-IA-2
Tyroxin vážící globulin -> TBG
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
Tyrozinkináza-1, fms-like, solubilní (SFLT-1) -> Tyrozinkináza-1 podobná fms, solubilní forma (SFLT-1)
UBC
UBT - Urea Breath Test (Helicobacter pylori) -> Helicobacter pylori UBT
UFH -> Nefrakcionovaný heparin
UFH -> Nefrakcionovaný heparin - anti IIa aktivita
UFH -> Nefrakcionovaný heparin - anti Xa aktivita
Uhličitan vápenatý -> Aragonit
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Uracil
Uracil/kreatinin
Urát
Urát amonný
Urát draselný
Urát sodný
Urát/kreatinin
Urea
Ureaplasma parvum -> DNA Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum -> Anti-Ureaplasma urealyticum IgG
Ureaplasma urealyticum -> Anti-Ureaplasma urealyticum IgM
Ureaplasma urealyticum -> DNA Ureaplasma urealyticum
Uricit -> Močová kyselina
Uridin
Uridin/kreatinin
Urinary Bladder Cancer -> UBC
Urobilinogen
Urobilinogen semikvant.
Uroporfyrin
Uroporfyrinogen I syntáza -> Porfobilinogendeamináza
Uroporfyrinogen I syntetáza -> Porfobilinogendeamináza
V
Váha aktuální -> Hmotnost aktuální
Váha standardní -> Hmotnost standardní
Válce
Válce bakteriální
Válce bakteriální kvalitativně
Válce bakteriální semikvant.
Válce buněčné
Válce buněčné kvalitativně
Válce buněčné semikvant.
Válce epiteliální
Válce epiteliální kvalit.
Válce epitelové semikvant.
Válce erytrocyt. semikvant.
Válce erytrocytární
Válce erytrocytární kvalit.
Válce granulované
Válce granulované kvalit.
Válce granulované semikvant.
Válce hyalinní
Válce hyalinní kvalit.
Válce hyalinní semikvant.
Válce kvalitativně
Válce leukocytární
Válce leukocytární kvalit.
Válce leukocytární semikvant.
Válce popis Obsoletní
Válce renálních tubulárních buněk
Válce renálních tubulárních buněk kvalitativně
Válce renálních tubulárních buněk semikvant.
Válce semikvant.
Válce tukové
Válce tukové kvalit.
Válce tukové semikvant.
Válce urátové
Válce urátové kvalit.
Válce urátové semikvant.
Válce voskové
Válce voskové kvalit.
Válce voskové semikvant.
Válce žlučové semikvant.
Valin
Valin/kreatinin
Valproát
Valproát - normalizace VALP na S-ALB -> Normalizace valproátu na sérový albumin
Valproát volný
Valproát volný*
Valproát*
Vanadium -> V
Vancomycin resistance gene -> DNA Vancomycin resistance gene A
Vancomycin resistance gene -> DNA Vancomycin resistance gene B
Vanilmandlová kyselina
Vanilmandlová kyselina/kreatinin
Vanilmandová kyselina
Vankomycin
Vankomycin*
Vápník -> Ca
Vápník/Hořčík -> Ca/Mg
Vápník/kreatinin -> Ca/kreatinin
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgA
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgA (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgA
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgG
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgG (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgG
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgM
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgM (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-VZV IgM
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-Varicella-zoster (titr)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Anti-Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> Antigen viru Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> DNA viru Varicella-zoster
Varicella-zoster virus (VZV) -> Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB)
Varicella-zoster virus (VZV) -> Index anti-VZV IgG (CSF/S)
Varle-levé
Varle-pravé
Vasopressin -> Vazopresin*
Vasopressin -> Vazopresin
Vaterit
Vazebná kapacita Fe
Vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony -> SHBG
Vazebný protein 3 inzulinu podobných růstových faktorů -> IGFBP-3
Vazopresin
Vazopresin*
Včelí vosk
VDRL/RRR
VDRL/RRR (titr)
Vedolizumab
Velikost max. průměru
Velká jádra leukocytů Obsoletní
Velké trombocyty -> Trombocyty (PLCR)
Velký granulární lymfocyt
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C22 -> Very long chain FA - C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C24 -> Very long chain FA - C24
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C26 -> Very long chain FA - C26
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Venlafaxin
Venlafaxin*
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
VerifyNow -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
Very long chain FA - C22
Very long chain FA - C24
Very long chain FA - C26
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Viskozita krve -> Krev
Viskozita plazmy -> Plazma
Viskozita séra -> Sérum
Vitamin A
Vitamin B12
Vitamin B12*
Vitamin Bt -> Karnitin volný
Vitamin C
Vitamin C
Vitamin D -> Kalcidiol
Vitamin D -> Kalcitriol
Vitamin D-binding protein -> Gc-globulin
Vitamin E -> Tokoferol
Vlákna svalová
VNP2YB -> Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
Voda
Vodíkový ion, aktivita, pH -> pH
Vodíkový kation
Volné beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Volné Fe -> Extracelulární Fe
Volné lehké řetězce kappa -> FLC kappa free
Volné lehké řetězce kappa -> FLC kappa free
Volné lehké řetězce lambda -> FLC lambda free
Volné lehké řetězce lambda -> FLC lambda free
Volné mastné kyseliny -> Mastné kyseliny - volné
Volný testosteron -> Index volného testosteronu
von Willebrandův faktor - aktivita
von Willebrandův faktor - antigen
von Willebrandův faktor - CBA - poměr
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
Vorikonazol
Vortioxetin
vWF -> von Willebrandův faktor - antigen
vWF -> von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
vWF -> von Willebrandův faktor - CBA - poměr
vWF -> von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII
vWF -> von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
vWF aktivita -> von Willebrandův faktor - aktivita
Výpočty DAP
Výpočty FE
Vysoce fluorescenční buňky
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
Vysoce nezralé retikulocyty -> Retikulocyty (IRFH)
Vysokomoekulární kininogen -> HMWK - funkční aktivita
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření proteinů -> Proteiny Obsoletní
Vyšetření specifických proteinů -> Proteiny specifické Obsoletní
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální
Výška tělesná vstoje -> Tělo-výška vstoje
Vzduch (tlak)
WAP four-disulphide core domain protein 2 -> HE4
Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty*
Weddellit
West Nile virus -> Anti-WNV IgG
West Nile virus -> Anti-WNV IgM
West Nile virus -> RNA WNV viru
Whewellit
Whitlockit
X - buňky -> Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Xaban -> Apixaban
Xaban -> Edoxaban
Xaban -> Rivaroxaban
Xantin
Xantin/kreatinin
Xarelto -> Rivaroxaban
Xylosa -> Xylóza
Xylóza
Xylóza
Xylózový absorpční test
Xylózový toleranční test -> Xylózový absorpční test
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr)
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O3
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr)
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica O9
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgA
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgG
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica IgM
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Yersinia enterocolitica -> Anti-Yersinia enterocolitica
Yersinia pseudotuberculosis -> Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr)
Yersinia pseudotuberculosis -> Anti-Yersinia pseudotuberculosis
Zastoupení mononukleárů v rozpočtu leukocytů z CSF -> Mononukleáry (mono+lymfo)
Zevní sekrece pankreatu
Zibor - anti Xa aktivita -> Bemiparin
Zika virus -> Anti-Zika IgG
Zika virus -> Anti-Zika IgG
Zika virus -> Anti-Zika IgM
Zika virus -> Anti-Zika IgM
Zika virus -> RNA Zika viru
Zinek -> Zn
Ziprasidon
Ziprasidon*
Zkraty plicní -> Neoxygenovaná krev
Zn
Zn komplex protoporfyrinu -> Zn-protoporfyrin
Zn-protoporfyrin
Zolpidem (průkaz)
Zonisamid
Zonisamid*
Zotepin
Zotepin*
Zralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (LFR)
Zuclopentixol
Zuklopentixol -> Zuclopentixol
Železo -> Extracelulární Fe
Železo -> Fe
Železo -> Hodnocení Fe v likvoru
Železo -> Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Žírná buňka -> Mastocyty
Žírná buňka -> Mastocyty - cytochemický průkaz
Žlučové kyseliny celkové