MTV Cytologie - gynekologie

C0Nelze diagnostikovat
C1Dlaždicové a žlazové buňky: NORMÁLNÍ NÁLEZ
C2Dlaždicové buňky: ASC-US
C3Dlaždicové buňky: ASC-H
C4Dlaždicové buňky: LG-SIL (včetně HPV)
C5Dlaždicové buňky: HG-SIL
C6Dlaždicové buňky: HG-SIL nelze vyloučit invazi
C7Dlaždicové buňky: Dlaždicobuněčný karcionom
C8Žlazové buňky: AGC-NOS
C9Žlazové buňky: AGC-NEO
C10Žlazové buňky: Adenokarcinom in situ
C11Žlazové buňky: Adenokarcinom invazivní
C12Ostatní maligní nádory
C99Jiné