MTV Dialyzační proces - informace pro laboratoř k vyšetření

PREDDIALPřed dialýzou
POSTDIALPo dialýze
NASLDIALPřed následnou dialýzou