MTV Funkční testy - osmotická rezistence erytrocytů

OSMOREZFFyziologická osmotická rezistence erytrocytů
OSMOREZLSnížená osmotická rezistence erytrocytů
OSMOREZHZvýšená osmotická rezistence erytrocytů
OSMOREZNOsmotická rezistence erytrocytů - nehodnotitelný nález