MTV Krevní skupiny v AB0 Rh (D) systému

červená = neaktuální nebo neplatné

A+A RhD pozitivní
A1+A1 RhD pozitivní
A2+A2 RhD pozitivní
A-A RhD negativní
A1-A1 RhD negativní
A2-A2 RhD negativní
B+B RhD pozitivní
B-B RhD negativní
AB+AB RhD pozitivní
A1B+A1B RhD pozitivní
A2B+A2B RhD pozitivní
AB-AB RhD negativní
A1B-A1B RhD negativní
A2B-A2B RhD negativní
0+0 RhD pozitivní
0-0 RhD negativní
ARHDWVA RhD weak/variant
popis: A Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
A1RHDWVA1 RhD weak/variant
popis: A1 Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
A2RHDWVA2 RhD weak/variant
popis: A2 Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
BRHDWVB RhD weak/variant
popis: B Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
ABRHDWVAB RhD weak/variant
popis: AB Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
A1BRHWVA1B RhD weak/variant
popis: A1B Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
A2BRHWVA2B RhD weak/variant
popis: A2B Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
0RHDWV0 RhD weak/variant
popis: 0 Rh D slabý antigen/varianta antigenu D
MFNeuzavřené vyšetření KS
AA RhD nespecifikováno
popis: A - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
A1A1 RhD nespecifikováno
popis: A1 - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
A2A2 RhD nespecifikováno
popis: A2 - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
BB RhD nespecifikováno
popis: B - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
ABAB RhD nespecifikováno
popis: AB - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
A1BA1B RhD nespecifikováno
popis: A1B - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
A2BA2B RhD nespecifikováno
popis: A2B - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
000 RhD nespecifikováno
popis: 0 - bez uvedení Rh - varianta dle číselníku epSOSBloodGroup
A1-,DU+A1 Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
A2-,DU+A2 Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
A-,DU+A Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
B-,DU+B Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
AB-,DU+AB Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
A1B-,DU+A1B Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
A2B-,DU+A2B Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu
0-,DU+0 Rh(D)neg se slabou variantou D antigenu