MTV Typy odběrů pro potřebu interpretačních škál

MSOdběr s manžetou a vsedě
MLOdběr s manžetou a vleže
VSOdběr bez manžety a vsedě
VLOdběr bez manžety a vleže
VSEDOdběr vsedě
VLEZOdběr vleže
HGMSOdběr s manžetou a vsedě, za podmínek zvýšeného g
HGMLOdběr s manžetou a vleže, za podmínek zvýšeného g
HGVSOdběr bez manžety, vsedě, za podmínek zvýšeného g
HGVLOdběr bez manžety, vleže, za podmínek zvýšeného g
HPMSOdběr s manžetou a vsedě, za podmínek přetlaku
HPMLOdběr s manžetou a vleže, za podmínek přetlaku
HPVSOdběr bez manžety a vsedě, za podmínek přetlaku
HPVLOdběr bez manžety a vleže, za podmínek přetlaku