MTV Kolizní stavy materiálu - likvor všeobecně

S KRVIMok kontaminován krví
CIRBBMok čirý, bezbarvý
CIRBBERYMok čirý, bezbarvý, sediment erytrocytů
CIRXAMok čirý, xantochromní
CIRXAERYMok čirý, xantochromní, sediment erytrocytů
OPABBMok s opalescencí, bezbarvý
OPABBERYMok s opalescencí, bezbarvý, sediment erytrocytů
OPAXAMok s opalescencí, xantochromní
OPAXAERYMok s opalescencí, xantochromní, sediment erytrocytů
KRVCIRBBMok s krví, po centrifugaci čirý, bezbarvý
KRVCIRXAMok s krví, po centrifugaci čirý, xantochromní
KRVOPABBMok s krví, po centrifugaci s opalescencí, bezbarvý
KRVOPAXAMok s krví, po centrifugaci s opalescencí, xantochromní
ZKALMok zakalený
KRVZKALMok s krví, po centrifugaci zakalený