MTV Elektroforéza

NIZKY !!Nízký výrazně!
NIZKYNízký
SNIZENYSnížený
V NORMEV normě
ZVYSENYZvýšený
VYSOKYVysoký
VYSOKY!!Vysoký výrazně!
DEFICITDeficit
ROZSIRENRozšířen
ZDVOJENYZdvojený
PROKAZANProkázán
NESEPARNedostatečná separace
ABNGRADAbnormální gradient