MTV Funkční testy - agregace trombocytů

AGREGFFyziologická agregační odpověď
AGREG0Žádná agregační odpověď
AGREGLSnížená agregační odpověď
AGREGHZvýšená agregační odpověď
APREGPPřítomna pouze primární agregační křivka
AGREGSPřítomna pouze sekundární agregační křivka